leewanta´s observationer

Posted by leewanta on juli 22, 2010
Okategoriserade

leewanta kommenterar rykande het information från den djupa världen av ekonomi, finans och politik och delger trend-analyser som må tjäna som en vägledare i dessa tider av turbulens eller erbjuda ett moment av holistisk socioekonomisk reflektion. Anonymiteten av denna sida tjänar flera syften, förväxla aldrig en budbärare med ett bud, låt data och information vägas på sina egna meriter, inte på budbärarens meriter. Om de visar sig sanna och värdiga så talar de väl för budbäraren per automatik.

PS.

Denna leewanta har inget med andra ”lee wanta”" som finns på nätet att göra, under denna signatur publiceras bara på svenska. Är det inte publicerat under wordpress – eller direkt relaterande till denna blogg – har det ingenting med denna leewanta att göra.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu