De Malthusianska Satansverserna – Eller Kampen Om Proppen

Posted by leewanta on juli 25, 2010
Okategoriserade

Den amerikanske senatorn Harry Reid säger att han tänker lägga ned den vansinniga ”Cap And Trade” skatten som man har försökt att påföra legislaturen i år – men var uppmärksam på beslöjade försök att trycka igenom denna – av de transnationella elitisterna och Malthusianska fanatikerna – uppblåsta favorit.

Försök att blåkopiera ”Cap And Trade” för lagboken kan förväntas under November-December ”lame duck” sessionen, med rösterna från 30-40 döda själar – men inte de av Gogol utan här rör det sig om zombies från de besegrade demokraterna. Politiker som har förlorat sina säten kommer att söka jobb på Wall Street eller se till Obama för sponsring, och de kommer att rösta på vad som helst som hjälper dem.

Samtidigt: världens första ”Renewable Energy Ministerial Conference” tog plats i Washington tidigare denna vecka. Föga förvånande så visade sig templet erbjuda en Malthusiansk högtid av gimmicks och slogans, där sol, vind, batterier stod som diplomater för ett ohämmat transnationellt skattebegär.

Denna 24 nationer starka konferens uppgav att världen behöver 500 nya kraftverk, men beslöt sig för att de inte skulle byggas: man avsåg satsa på vindkraft och solceller. Det finns mig veterligen ingen realistisk lösning av det energislaget som täcker kapaciteten av 500 nya kraftverk. Men denna projicerade energibrist kan ju naturligtvis vara en fördel om man ska skapa en energibörs där koldioxid-krediter ska handlas – för att stärka SDR systemet. Det betyder att utveckling får stå tillbaka i Afrika och södra Asien tills geo-ekonomiska tryck betvingar industrin i väst att omlokalisera verksamhet till dessa regioner – då man kan förmoda att de inte kommer att straffas med miljöskatter, när de saknar nämnvärd produktion till att börja med.

Om det samtidigt uppstår oljebrist på grund av krig – eller att oljeindustrins plattformar fortsätter att systematiskt haverera till melodin av manchuriska brandtal – så kan man underbygga det malthusiska motivet med att oljepriserna vid den tiden är skyhöga och därför rationaliserar solceller en masse – eller på vilken tillgänglig hippie plattform man nu tänker sig för att dra runt argumenten.Minns Bilderberg konferensen i Saltjöbaden 1973 när man diskuterade 400% i ökning av oljepriset – vilket en kort tid senare blev realiteten.

Den stora nyheten vid REMC konferensen var, att för första gången någonsin, så hade Kina passerat USA i energi konsumtion. För tio år sedan låg deras konsumtion på hälften av USA, och nu ligger de på cirka 4% före USA per 2009. Detta signalerar smygande energi dekadens och termodynamiskt förfall inom USA.

Samtidigt gör rykten gällande, via källor i Kina, att regeringarna med berörda intressen diskuterar hittintills undertryckta teknologier, så som ”zero-point energy” lösningar med mera. Enligt uppgift är det gamla olje-dollar-syndikatet oroliga för att tappa sin maktapparat och ekonomiska kontroll med den sortens teknologier, och att man vill hitta lösningar som säkerställer dem, innan man släpper på dessa teknologier. Så det finns alltid en faktor X i multidimensionella realiteter, det måste man komma ihåg. Skulle ett paradigm skifte förvisso ske på energisidan så kan man vänta sig en dramatisk boom i ekonomin, i paritet med IT boomen på 90-talet som fundamentalt ändrar på civilisationens strukturer.

Kina är vidare på väg att passera USA i produktivitet vilket innebär att USA tappar förstaplatsen som man har haft sedan landet slog ut Storbritannien på 1890-talet i det departementet. Kinserna planerar att bygga 1,000 gigwatt av elektrisk kapacitet fram till 2025, en summa som motsvarar den nuvarande amerikanska produktionen.

Hur ska USA bemöta detta? Frågan är om man lyckas samla sig till något kreativt i miljön av ett imperium som ohämmat faller, utplånar skattkistan på vägen, och sedan klammrar sig fast vid ovinnbara krig för att man inte kan föreställa sig något annat. Ett försök att möta den sortens utmaningar med nuvarande tekniknivå skulle anbefalla byggnationen av 100 ultramoderna HTR reaktorer för att ersätta de gamla och åldrande reaktorerna. Men – på ett vis som hedrar Monty Python – så leddes den amerikanska delegationen av Energisekreterare Cho, som har omfamnat den makabra idéen att man kan måla vägar och tak vita för att befrämja nedkylning.

Sådana scheman kommer icke att ge USA den modernisering av energiproduktionen som krävs efter 30 år av tjänst, stagnation och förfall. Obama´s energi-tsaritsa Carol Browner, en lobbyist och illojal profitör, fanns närvarande med. Hennes handpåläggning låg bakom totalförbudsförslaget som skulle förbjuda offshore borrning i sin helhet. Icke att förglömma är Obamas vetenskapliga rådgivare John Holdren, en kvack-akademisk charlatan vars tjänstemeriter hittills ligger närmare en nationell skandal än vetenskap. Dessa, ack så lätt vilseledda, Malthusianska byråkrater tycks hata verklig energiproduktion, och vill ha energipriset så högt som möjligt. Så länge dessa klåpare har ansvar för att sköta Amerikas energi-produktion så kan de lugnt räkna med att falla till Kinas fördel, eftersom det är svårt att åstadkomma en produktivitetsökning som förväntas för att ta sig ur pågående depression utan tillbörlig energiproduktion.

Vad byråkraterna möjligen missar att observera är att den världsomspännande agendan som medvetet pådriver intresset för höga energikostnader i världen, vill växla in på en ny världsvaluta – SDR – som just underbyggs av den nya ”miljömedvetna” och börsanpassade prissättningen av energi.

Vi är inte emot solceller, vindkraft eller något som är både genuint realistiskt och hälsosamt. Men Gudfadern besitter inte det handslaget för tillfället.

LW/WGT

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu