Året Amerika Upplöstes

Posted by leewanta on juli 31, 2010
Okategoriserade

Detta inlägg är en direkt översättning från en artikel som vår gode vän Paul Craig Roberts har skrivit och givit oss. Paul Craig Roberts är en meriterad ekonom som tjänstgjorde som Sekreterare i Amerikanska Skattkammaren under Reagan administrationen. Herr Roberts är en av de få hedervärda, amerikanska, regeringsmeriterade personer som idag är ”vänd mot sanningen”, han använder både sinne och öga för att  se och söka avslöja hur den civila och sociekonomiska situationen verkligen ser ut.  Roberts har tidigare varit chefsredaktör på Wall Street Journal och erhöll utmärkelsen Legion Of Honor från den Franska presidenten Francious Mitterrand. Den sorts politik som föranleder dessa konsekvenser som Roberts analyserar här, representeras i Sverige närmast av Moderaterna.


Året Amerika Upplöstes

Året var 2017. Klaner styrde i Amerika.

De första klanerna organiserade sig runt lokala polisstyrkor. De konservativas krig emot brottslighet under det sena 1900 talet och Bush/Obama´s krig emot terrorism under det första årtiondet resulterade i att polisen militäriserades och stod utan redovisningsskyldighet.

Allt eftersom samhället bröts ned blev polisen krigsherrar. Den lokala polisen i de olika staterna bröts isär, och befälen blev inmutade i de lokala krafterna i deras kommuner. De nya skarorna expanderade för att innefatta bekanta och vänner till polisen.

Dollarns fall och död som världsreservvaluta genomfördes i 2012, när den förvärrade ekonomiska depressionen gjorde det klart för Washingtons kreditgivare att det federala budgetunderskottet var för stort att finansieras förutom genom metoden att bara trycka sedlar.

Med dollarns frånfälle gick importpriserna i taket. När Amerikanarna var oförmögna att ha råd med utländska varor, så blev effekten att de transnationella korporationer som producerade varor och tjänster offshore för USAs marknad gick i konkurs, vilket eroderade regeringens intäkter ännu mera.

Regeringen var tvingad att trycka pengar för att kunna betala sina räkningar, vilket orsakade den inhemska marknadens priser att stiga brant. Med hyperinflation i sikte, tog Washington tillflykt i att terminera Socialtjänst och Medicare, vilket följdes upp av att man konfiskerade återstoden av privata pensioner. Detta gav en ett-års-respit, men eftersom det inte fanns mer resurser att konfiskera, återupptogs såväl sedelpressande som hyperinflation.

Organiserade matvaruleveranser bröts ned när regeringen bekämpade hyperinflation med fixerade priser, och med mandatet att alla införskaffningar och all försäljning var tvunget att stå i USA´s pappers valuta. Ovilliga att byta apprecierat gods för deprecierat papper, försvann varor från affärerna.

Washington svarade som Lenin hade gjort under ”krigs kommunism” perioden i Sovjets historia. Regeringen skickade trupper för att konfiskera varor för distribution gentemot befolkningen. Detta var en temporär blockad tills existerande varor var uttömda, samtidigt som framtida produktion motarbetades. Mycket av det konfiskerade materialet hamnade på truppernas egendomar som hade beslagtagit godset.

Varor återfördes på marknaderna under beskydd av lokala krigsherrar. Transaktionerna hölls i byteshandel, och i guld, silver, och koppar mynt.

Andra klaner organiserades runt familjer och individer som besatte lager av mat, tackor, vapen och ammunition. Oroliga allianser formades för att balansera olikheter i klanernas styrkor. Förräderi gjorde lojalitet en nödvändighet för överlevnad.

Storskalig matproduktion och annan produktion bröts ned samtidigt som lokala miliser beskattade distributionen av varor som flyttades över de lokala gränserna. Washington beslagtog inrikes oljeproduktion och raffinaderier, men mycket av nationens bensin köptes upp för säker passage över klan territorier.

De mesta av trupperna i Washington´s utrikes baser övergavs. När deras resurser drogs ned, forcerades de övergivna soldaterna in i allianser med dem som de tidigare hade slagits emot.

Washington fann det i tilltagande grad svårt att underhålla sig självt. När man förlorade kontroll över landet, var Washington mindre förmögna att säkra utrikes förnödenheter som skatt från dem Washington hotade med kärnvapen attack. Gradvis insåg andra kärnvapenmakter att det enda målet som fanns i Amerika var Washington. De mer skarpsinniga såg det dåliga tecknet och undslapp den forna huvudstaden.

När Rom påbörjade sitt imperium, bestod Roms valuta av guld och silver. Rom var väl organiserat med effektiva institutioner och förmågan att underhålla sina trupper på fältet så att kampanjerna kunde fortsätta obehindrat, ett världens monopol på den tiden.

När hybris skickade Amerika i jakt på utrikes nationer och imperier, sammanföll vågstycket med offshore flytten av Amerikansk tillverkning, industriella, och professionella jobb – och den korresponderande erosionen av regeringens skattbas – med ankomsten av massiva budget- och handelsunderskott, med erosionen av fiat papper valutans värde, och med Amerikas beroende av utländska kreditgivare och marionett härskare.

Det romerska imperiet höll ut under århundraden. Det amerikanska imperiet kollapsade över natten. Roms korruption blev styrkan hos hennes fiender, och västerlandets imperium kördes då över.  Amerikas kollaps skedde när regeringen slutade att representera sitt folk och blev instrumentet för en privat oligarki. Beslut gjordes för att tjäna kortsiktiga vinster för några få på bekostnad av ohanterliga skuldförpliktelser för flertalet.  Övermannad av skulder och förpliktade bördor kollapsade regeringen.

Globaliseringen som ideologi hade spelat ut sin rörelse och visat sin högsta hand. Livet reformerades på lokal basis.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu