Monthly Archives: augusti 2010

Nya Vad I Gamla Kläder På Det Stora Kasinot

Posted by leewanta on augusti 12, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Den senaste veckan kan bäst beskrivas som förutsägbar. Fed bekräftar vad vi har analyserat hittills och fortsätter att skapa pengar ur tomma intet, uppbackat av intet, med ingen produktivitet bakom sedlarna, för att undvika den nakna och implosiva sanningen, att det amerikanska systemet är hjälplöst kört i botten. Den amerikanska presidentents hemliga ”Working Group On Financial Markets/PPT”, som ursprungligen tillsattes för att korrigera subversiva attacker på börsen  (vilket naturligtvis är befogat av princip), är nu för tiden involverade i världsomfattande manipuleringar av börsen. Det främsta vapnet man har är terminer som designas för att möta de plågsamma kurvorna, och de kan göra så med alla Disney dollars som Fed trycker upp som täckning.

Eftersom alla på insidan sitter på samma maffia karusell helt plötsligt delar man insider information med varandra, zombie bankirerna spekulerar med de pengar man fick av Fed genom deras myriad av utlåningsfronter med liten eller ingen ränta alls. Gemene man bekostar den sista sträckan av Bandet Som Spelar På Titanic via skattemedel och har liten chans att strandsätta sig eftersom de inte har vad de stora pojkarna använder; avancerade datorer och front-running algoritmer som låter dem vinna på varje vadslagning på börs och finans. När man kan flytta obeskrivliga värden fram och tillbaka på nanosekunder så kan man mjölka systemet systematiskt i enskild ägo. Fri marknad! Frihandel!

Vidare börjar det bli allt mer ont om Von Papen köpare av amerikanska säkerheter, men eftersom ”Gänget & Jag” är gediget erfarna på att skapa medel ur tomma intet, skakar de fram köpare av deras säkerheter ur tomma intet med, precis som man gör med sina Federal Reserve Notes. Bevisligen är det få som uppmärksammar matematiska diskrepanser mellan storleken på regeringens budgetunderskott och mängden säkerheter som ”säljs”, en skillnad på hundra miljarder dollar plus nivå. Sedan går förtjänsten från det underjordiska kasinot till andra länder, andra centralbanker, andra statskassor, och inte minst till hedgefonder på Cayman öarna – och vad är allt detta bra för? Tja, man kanske kan få hjälp med att köpa amerikanska säkerheter och andra agenturers papper? Rekapitulation: Fed sätter upp halmdockor med förfalskade pengar, illegalt skapade ur en önskebrunn, i mängder som överstiger stipulerade behov för att finansiera druckna seglare i den amerikanska regeringen, varpå man sedan skapar olika kategorier av mega-köpare i de finansiella rapporterna för att visa att man minsann köper amerikanska säkerheter precis som på den gamla goda tiden. England, ett annat västerländskt konkursbo, har på magiskt vis skapat 180 miljarder dollar för det enda syftet att köpa upp amerikanska säkerheter, så att hela den kriminella festen kan fortsätta ett tag till.

Som vi redan har påpekat tidigare så börjar nu Fed att tala om att ställa in utbetalningar på räntan för pengar som kommersiella banker har parkerat hos Fed. Man använde inte detta koppleri bara för att hålla bankerna vid liv utan för att de även skulle kunna spekulera fram  ständiga vinster baserat på insider information som givits av PPT och många andra.

Dessa reserver utgör över en biljon dollar och kan sedan användas för att köra det hela genom FRB system – fractional reserve banking – med upp till 40 gånger insatsen. FRB är en av de fundamentala finansiella koncept som ständigt skapar en instabil ekonomi. Vi ska tala mer om detta i andra rapporter. Denna bas täcker därför upp det omedelbara behovet av 5 biljoner dollar i den amerikanska ekonomin redan vid 5 gånger insatsen. Den som förstår ekonomi och finans ser att det är ”funny money” vi talar om och är således (förmodligen) den sista utposten av kvantitativa lättnader i nuvarande dollar system, så att den sittande manchuriska regimen kan andas ett par vändor till utan att omedelbart förklara undantagstillstånd för skattebetalarna som har bekostat spelet i landet.  Återstoder av denna massiva reserv kommer att nyttjas för att köpa upp tillgångar hos fallerade banker och andra spelare, för en cent på dollarn, nu när det privata Fed har fått status av ett finansiellt monopol, komplett med fullständig informationskontroll a la Gestapo, givande en kommande skörd av all nämnvärd konkurrens på marknaden, vilket sätter tidigare kollapser i skuggan. Endast de som står väl med ägarna i Det Finansiella Tornet (DFT) överlever. Om några i konkurrensen är skyldiga DFT stora summor, så ser de till att FDIC och Skattkammaren övervärderar deras tilllgångar – via Fed – så att fordringarna står i ”rimligt värde” för inkassering. I verkligheten är de blott märkta med en fantasi värdering som skattebetalarna finansierar när de övervärderade tillgångarna sedan säljs för en spottstyver senare.

Manipulationerna av marknaderna runt om i världen är så blatanta att endast den ointresserade kan missa det. Vem som helst kunde bevitta JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC med flera ta ned guld och silver priser som ett klockverk på varje daglig option. Sådant håller bara en tid, tids nog tappar de kontrollen över de finansiella systemen. Man kan undra när lagen kommer att börja agera igen för sparka in rättvisa på banan, då många människor bränns på dessa manipulerade spel, vilket fortsätter att destablisera och undergräva real ekonomin. När Obama tecknade Executive Order 12425 i December 2009, så erhöll Interpol en expanderad rättighet och immunitet för att operera fritt i USA. Faktum är att denna order signalerar en fallerad stat, eftersom den implicerar korruption inom amerikas polis, rättsväsende och konstitution.  Det sades på insidan att ordern var till för att jaga rätt på finansmän av alla kulörer. Även om rykten har talat om många förhörda och till och med fängslade individer som ett direkt resultat av denna order ställer vi oss tvekande till påståendet, vi ser bara att kasinot fortsätter och att huvudmännen spelar vidare. Dessutom är lagens högsta tillsatta för juridiska ärenden av detta slag mer medvetna om ”Eastern Establishment”, vilket är ett av flera smeknamn på Det Högsta Tornet´s operativa i Amerika. Sådant inskärper fruktan och förmodligen passivitet samt att huvuden körs ner i sanden.

CFTC, amerikas parhäst till SEC, arbetar med att reglera handelsvaror och säger att man ska införa begränsningar på positioner avseende guld och inte minst silver – utan att meddela något om eventuella undantag från dessa stopp. Om de inför undantag så skulle det arbeta emot spel på den långa sidan eftersom den den korta, kommersiella sidan, uppbackad av Skattkammaren och Fed, naturligtvis får vilka undantag de än vill ha.

Gul Feber är troligtvis på väg till marknaden vilket säger att alla spelare, utom de högst professionella, bör stanna på den långa sidan. Man skulle kunna säga att ”leverage” är dödligt. Man bör undvika pappersbaserade spel på guld och silver, och bara acceptera leverans av fysisk ädelmetaller. De flesta värdepappers-scheman som baseras på guld och silver tillgångar är nonsens, förutom några enstaka fall. Ignorera elitens dimridåer beträffande guld, det finns bara en väg för guldet nu och det är: upp, upp. upp! Inom kort kan en snabb Gul Feber slå till, uppföljt av en ”mirakulös” återhämtning för att etablera nya korta spel på aktier, vilket gagnar Drönarna i November. Syftet med ett sådant slag, om det sker, är att destabilisera marknaden för ädelmetaller, vilket ger ännu en boost för dollarn, så att fårskockarna springer och köper flera amerikanska säkerheter. Men det kan inte råda någon tvekan om att amerikanska säkerheter är usla som en säker hamn och successivt förlorar slaget emot guldet.

Olja kan temporärt lida för att få ”euro effekten” till stöd av dollarn, eftersom olje shejkerna, som föredrar att shoppa i Europa, har mindre med dollar att spendera när oljan går ned, således upphandlas färre euro´s med sådana oljedollars. Dollarn kan få ett kort rally upp till 84, innan den återigen lägger sig runt 74, vilket den med säkerhet kommer att göra inom den inte allt för avlägsen framtid.

Onekligen kan en stor korrigering på aktiemarknanden användas för att ge en officiell ursäkt till implementationen av nya kvantitativa lättnader. Och vad vore förevändningen för korrigeringen? En flaskt flaggad ”terrorist attack” eller utbrottet av ett nytt krig?  Om man fullföljer den tankebanan så kommer manövern logiskt sett att ske efter valen, vid en tidpunkt när guld och silver befinner sig i rally. Vi såg hur DOW gick upp 1000 punkter helt baserat på insider information genom oligarkins nätverk, när man spred ordet om nya kvantitativa lättnader. Således lurar man publikum att tro att det är säkert vatten med tricket, trots att de är varse om ett kommande fall. Efter att ha använt illegala insider trick så att man är tidigt ute till nästa rally – via oreglerade Dark Pools av likviditet (som regulatorn skulle ignorera även om det var synligt) – så får de sin mint på deras korta vadslagningar placerade i Dark Pools – som t ex OTC – när fallet sker och publikum flås levande igen.

Visan upprepars sig, de initierade säljer genom styrkan som de icke initierade ger, och som vanligt håller sig lagen ur bilden eftersom de inte har kontroll över Dark Pools till att börja med. Capone får guldet – emeden förvärvsarbetaren som finansierar både vinst och förlust och dess ursprungliga värden i spelet – får stickan. När de nya kvantitativa lättnaderna blir uppenbara för envar så kommer guld och silver att stiga in i en annan dimension. En större dimension.

Notera hur väl alla bitar i pusslet passar varandra. Du får ett stort krig, synnerligen väl finansierade wannabe-terrorister som angriper någonstans, eller lite av varje. Aktiemarknanden tappas ur på ett gungfly, tills värdemetallerna befinner sig på månen, sponsrat av broder krig och skrammel. Under denna disruption kommer elitisterna försöka täcka över sina korta spel på ädelmetaller och gå över till att spela långt där för första gången på decennier. Oljan stiger då till skyn varpå aktiemarknaderna börjar sjunga sitt Requiem.  Den amerikanska presidenten transformeras till en krigstidsherre, vilket naturligtvis ökar hans möjlighet att kvarstå som president.

De kvantitativa lättnaderna används för att finansiera krig och att manipulera börserna för att söka lyfta dem ur botten. Det är möjligt att det skulle fungera i viss utsträckning, precis som idag, om det inte fanns ytterligare en parameter i spelet. Det Finansiella Tornet, den transnationella finansen, och planerna på deras eget kreerade världsordning. En avsikt med högsta prioritet enligt uppgift är att man vill föra in ett universiellt kreditkort på planeten – en mycket mycket farlig sak  – men vars koncept är svårt att etablera utan tillbörlig anledning. Vad vore anledningen? Ett gigantiskt haveri av hela det globala finansiella och ekonomiska systemet. Och de har tekniken och kraften att välja att genomföra detta. Det är detta betalningskort som bland annat den modige libertarianen Aaron Russo vittnar om i hans ökända youtube intervju, när han avslöjade vad hans vänskap med en Rockefeller lärde honom om superfinansens planer, en kort tid innan hans bortgång. Inte minst vittnar Russo om information han delgavs som säger att terrordådet 9/11 var en falskt flaggad terrorattack, skapad och orkestrerad av den transnationella gruppen och deras lierade. Russo´s utsagor av gruppens planer är en av de få som finns upptagna i form av vittnesbörd – och torde vara föremål för seriös analys och reflektion.

Tidsplanen ligger på 2-3 år för denna fas av agendan. Det scenariot föreslår minimum två år av nya krig och somliga varnar för att det hela kan utmynna i ett kärnvapenkrig. Det finns dock en sak som talar emot atombomber och dylikt – och det är faktiskt det finansiella tornet, ironiskt nog. En sådan total utslagning skulle sakta ned deras planer i övrigt och det är tveksamt om de accepterar något sådant. Kriget måste dock ”åldras” så att man kan använda folkets konstanta minnesförluster och få det hela att Continue reading…

Visionen

Posted by leewanta on augusti 11, 2010
Okategoriserat / No Comments

**Sidan håller på att uppdateras**

Under tiden erbjuder vi lite pausmusik, kombinerat med rörliga vykort ifrån Moder Svea 2.0;

YouTube Preview Image

Den Privata Bankkartellen Angriper Nationerna

Posted by leewanta on augusti 05, 2010
Okategoriserade / No Comments

Ett nytt dokument ifrån IMF uppvisar en charter för en ny global valuta kallad ”bancor”, vilken påvisar det potentiella motstånd nationerna kan tänkas sätta emot processen av att tvinga in nationerna i en global monetär ordning från superfinansens hökar, där balansgången går mellan ”frivilligt multilateralt ramverk” till en fullskalig global valuta: den orwellianska mardrömmen kallad 1984 fullt realiserad – och faktiskt, långt värre än vad hans litterära verk implicerade. De vill kontrollera människans liv så långt som är möjligt, detta vet vi med den största säkerhet.

Dokumentet medger att det krävs ett monumentalt skifte i acceptansen av globalismen för att göra planen möjlig på kort sikt. IMFs blåkopia, författad av Rez Moghadam, direktör för IMF´s strategi, policy och granskning, har lyckats stanna under radarn under tre månader.

En artikel på Financial Times blogg ”alphaville”, understryker dokumentets klara direktion mot en global finansiell kropp. Detta är embyrot till världens värsta mardröm, och varför det är så kommer att förklaras mer i detalj i andra rapporter.  Länk: http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/08/04/306346/imf-blueprint-for-a-global-currency-yes-really/

“…in the eyes of the IMF at least, the best way to ensure the stability of the international monetary system (post crisis) is actually by launching a global currency.” noterar Izabella Kaminska.

“And that, the IMF says, is largely because sovereigns — as they stand — cannot be trusted to redistribute surplus reserves, or battle their deficits, themselves.”

Å ena sidan har man lurat in nationerna medvetet i en total skuldbelägring efter deras skickliga bedrägerier, och sedan när länderna är bakbundna i det läget, kramas de ur via konjunktur och svårigheter, och förflyttar successivt villigheten att ge upp sig för den transnationella finansens planer och vilja.

En charter visar de steg man ser för att successivt fånga länderna i planen:

IMF Charter

Taktiken börjar med en vag rekommendation för ”frivilliga policy justeringar” att adopteras av medlemsstaterna, sedan går vägen igenom mer och mer drakoniska ekonomiska åtgärder tills man når bankirens slutmål i en global valuta, det veritabla slutet på den individuella nationen. Kartan visar även tänkbara motstånd mot varje steg på trappen från de enskilda nationerna, vilket ger kort spik, följd av ett lugn, och sedan en generell resning i rörelsen mot en global valuta vars progression sker över tiden, uppbackat av destabiliserande åtgärder på marknaderna givetvis – ränker vars effekter vi redan ser idag i världen.  Vägen till denna globala valuta påbörjas med nyttjandet och den eventuella implementeringen av ett internationellt monetärt system baserat på SDR, IMF´s syntetiska pappersvaluta. När väl SDR är accepterat föreställer sig IMF bara ett steg till för att kunna lansera en ny global valuta. När denna markör dyker upp ligger världens framtid i frihet på spel. För den som tror att de män som ligger bakom denna plan har trevliga noteringar för folken och världens massor i deras hemliga vision begår det grövsta misstag. Deras vision är inget annat än en fullskalig och totalitär stat där den enskilda människan ingår ett systematiserat ”micro-management” av deras liv, med ny teknik och allestädes närvarande hotbilder projicerade på den andra sidan.  Dokumentet ger till och med valutan ett namn, ”bancor”, efter John Maynard Keynes föreslagna ”World Currency Unit”. Keynes som inte nekade att hans doktriner lämpade sig bäst för en totalitär stat.

Följande sektion i IMF dokumentet understryker:

48. From SDR to bancor. A limitation of the SDR as discussed previously is that it is not a currency. Both the SDR and SDR-denominated instruments need to be converted eventually to a national currency for most payments or interventions in foreign exchange markets, which adds to cumbersome use in transactions.

And though an SDR-based system would move away from a dominant national currency, the SDR’s value remains heavily linked to the conditions and performance of the major component countries. A more ambitious reform option would be to build on the previous ideas and develop, over time, a global currency. Called, for example, bancor in honor of Keynes, such a currency could be used as a medium of exchange—an “outside money” in contrast to the SDR which remains an “inside money”.

Dokumentet säger att såvida inte någon kataklysm sker för att med rop driva fram en reform så kommer processen att ta tid:

”It is understood that some of the ideas discussed are unlikely to materialize in the foreseeable future absent a dramatic shift in appetite for international cooperation.”

Känns tongången och sentimenten igen? Den uppmärksamme kan dra sig till minnes PNAC´s dokument från Dick Cheney´s tankesmedja: Project For A New American Century, kallat Rebuilding Americas Defenses. Där målar man upp USAs framtid i det nya årtusendet som engagerat i multipla teaterkrig för att säkerställa USA som den enda supermakten i världen under det nya årtusendet. Dokumentet drar slutsatsen att transformationen för USA blir långsam såvida inget av kataklysmiska proportioner sker, som ett nytt ”pearl harbour”: ”Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor”. Ja, ett år på dagen efter att detta dokument publicerades fick USA ett pearl harbour i form av 9/11 angreppet. Somliga har tur?

IMF påbörjade sin satelitkampanj officiellt i Mars förra året. Sedan debatterades frågan på G20 mötet i London några dagar senare. En klausul i punkt 19 av G20 kommunikéen fick analytiker att börja beskriva gryningen av en ”revolution i den globala ordningen”. Man hade gått med på ett stödja en generell SDR allokering som skulle injicera 250 miljarder dollar i världsekonomin och öka den globala likviditeten.  Man hade alltså gett IMF makten att börja skapa pengar och införa globala kvantitativa lättnader, och detta enkla trick förde processen av en världsvaluta på banan, ur en global kraft till bläckfisk som inte är redovisningsskyldig till någon som helst nationell ordning eller form. Ambrose Evans-Pritchard från London Telegraph insåg poängen:

“The world is a step closer to a global currency, backed by a global central bank, running monetary policy for all humanity.”

Steget hyllades naturligtvis av de andra armarna som den transnationella finansen effektivt kontrollerar: FN och Världsbanken.  Introduktionen av en global valuta och tillhörande skattesystem,  med en övergripande regulator, är en hörnsten i angreppet för att etablera en världsregering dikterad av finansmän, med deras centraliserade vision om kontroll och med mer totalitär makt placerad i dessa fåtal, dolda, och icke redovisningsskyldiga händer. Länk: http://www.guardian.co.uk/global/2010/apr/20/imf-tax-global-banks

Här hänger våra barns framtid i frihet på hur vakna nationernas politiker är, om de tänker fortsätta låta sig hunsas och bedövas  av finansmännens ränker och smiden, eller om de rätar på ryggraden och tar tag i saken för att sätta världen fri från dessa finansiella terrorister en gång för alla.

Länk till IMF´s Reserve Accumulation and International Monetary Stability http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf

LW/SW

Guldet Och Den Gyllene Regeln

Posted by leewanta on augusti 05, 2010
Okategoriserade / No Comments

Keynesianerna i USA är på väg att implementera mera kvantitativa lättnader, så som vi antog att de skulle göra. Det tog inte längre än att ECB bossen Trichet deklarerade ”stimulera inte mera – nu är det tid att strama åt” förrän en av Federal Reserve cheferna vid St Louis Fed informerade alla jänkare om, att för att undvika en Japansk utveckling, så måste man fortsätta med dessa stimulanser genom fortsatta uppköp av skattkammarens säkerheter. Europas högre hand tycks ha givit in för den växande kritiken till den ohållbara mickey mouse lösningen och accepterar för tillfället en annan väg. Efter 15 månaders reducering av krediter från plus 17% till minus 9.6%, tror Fed att man har spelutrymme för att köra upp kurvan till 17% igen. Det kanske mest intressanta i denna bemärkelse här är att Mr Bullards kommentar om att anskaffa mer säkerheter kommer mot bakgrund av vissheten att han är helt varse om Fed´s i hemlighet uppköpta säkerheter under perioden. Bullard tycks inte besitta någon högre aktning av omvärldens observationsförmåga. Och bortsett från det, så är ju detta ett exempel på vad Japanerna själva gjorde, de försökte lösa problemen med kvantitativa lättnader. Skillnaden låg i att man främst lånade av sig själva i Yen och inte på världsmarknaden, vilket har räddat dem från än djupare problem och låsningar. Det mesta av den japanska skulden ägs av japanska medborgare – precis som sig bör.

De senaste 30 åren har policyskaparna baserat sina åtaganden på räntesatser, snarare än likviditet, vilket de nu vägrar att publicera. Vid noll-ränta lägen har inte Fed mycket utrymme för justeringar förutom minus räntor. Nuvarande räntor och utveckling av fiat valutorna generellt sett gör guld till en attraktiv valuta. Guld är inte skyldig någon något. Dollarns huvudkund – USA – är skyldiga oräkneliga biljoner – bara för den enkla saken att trycka en pappersvaluta, en kredit valuta. Gemene man förstår inte implikationen av att slava för en kreditvaluta som den amerikanska dollarn är. Den skapas på skuldbasis eftersom dollarn som fysiskt medel inte tillhör den amerikanska staten utan tillhör det privata Federal Reserve. Så varje gång Fed trycker en dollar skuldsätts nationen ännu mer eftersom de ska betala ränta på den monetära tjänsten. Det var därför IRS och inkomstskatten påfördes till att börja med en gång i tiden, för enligt den amerikanska konstitutionen så stipuleras ingen inkomstskatt. En stor del av inkomstskatten går egentligen tillbaka till Fed för att betala räntan på dollar tjänsten, och inte så mycket till gemensam infrastruktur vilket många misstar sig på. Dessutom finns det ett antal stater som aldrig ratificerade inkomstskatten ursprungligen, vilket är anledningen till att inkomstskatten är hett debatterad som en potentiellt olaglig verksamhet i USA. Men media tar inte upp frågan, det är för kontroversiellt för deras ägare.

En sådan infernalisk smitta som dollarn nu befinner sig i blir därför en smitta i hela det internationella finansiella systemet som har dollarn som reservvaluta. Således är det svårt att i dagens läge se något säkert alternativ för säkerheter än just guld och ädla råvaror. Den som observerar vad den inre kretsen har ägnat sig åt de senaste 15 månaderna ser att världens egentliga valuta av idag är guld. Dollarns senaste rally gentemot USDX var en kortlivad sak. En flytt på USDX från 74 till 89 och tillbaka till 81.66 kompletterade en bild som på längre sikt bara fortsatt talar för dollarns undergång. Den som vet hur marknaden är riggad såg rallyt. Vem med någon form av nämnvärd intelligens skulle lägga sig på mage i 10 år för 2.93% ränta, när realekonomins inflation överstiger 7%? Världens insatta spelare ser givetvis vad detta problem implicerar även om kråksången inverteras när man konsulterar media. Vad ska all världens dollarbundna obligationsägare göra när återbäring fortsätter att decimeras – sitta på skrot i 10 år?

Samtidigt så fick Dow ett väntat rally från 9800 till 10,500 och vad berodde det på? Marknadens insiders visste, som de alltid gör, vad Fed´s nästa steg skulle bli. Det betyder med andra ord att de aktioner och annonseringar Fed drev igenom redan hade försatt en rea-lapp på aktierna genom elitens insider information. Då torde icke fortsatt dollar fall och stigande inflation överraska någon. Publikum har inte fatta vinken ännu men vad vi ser är en sorts renanimation av vad som pågick 2007. Dollar och marknaden föll emedan guld, silver och basvaror gick in ett rally.

Wall Street och Washington fortsätter att mata media om att det har funnits eller finns en återhämtning på gång, när vem som helst som kan läsa statistik utläser att så är icke fallet. Som påpekats tidigare är en ny våg av kvantitativa lättnader i görningen och offerlammet i den riten heter inflation = lägre dollar, högre guldpriser. Kommer man att fortsätta med nya laddningar av kvantitativa lättnader om och om igen? Kan det åstadkommas? Det kan vi inte säga med säkerhet, och ej heller kan Federal Reserve säga det eftersom det beslutet i verkligheten fattas på annan ort. Vi vet dock att krig ”on demand” alltid är ett gångbart kort. Det pågår en ständig debatt i huruvida krig verkligen är lönsamma affärer eller inte. Det beror på ur vilken vinkel svaret ska ges. Ur den transnationella finansens synvinkel har krigen alltid tjänat deras intressen, och det räcker för att krig alltid ska stå med en finansiär, eftersom finansiären vet att pengar är blott ackrediterade symboler på ett papper. Men i den andra ändan av papperskrediten finns både makt och riktiga naturresurser att teckna in.

Därför finns det alltid tillgång till hur mycket pengar som än krävs, från superfinansens sida sett, när det gäller vapen och krig. Först så skuldsätter krigen och upprustningen de engagerade länderna ännu mera, sedan behöver de inblandade än mer kredit för återuppbyggnad efter krigen – och eftersom hela världen i stort sett lånar ur samma krets och trust av långivare och finansiärer, så är det är ett win-win spel för dem. USA kan definitivt räkna med deflativ depression i händelse av fullskaliga krig. Husbubblan som Fed drev på var ett medel för att kontra deflationen och den taktiken utmynnade i ett aldrig sinande elände på husmarknaden.

Fed är därför skurna i ett hörn där stigande inflation är oundvikligt och rör sig nu medvetet i den riktningen, för om de inte gör så kommer de finansiella systemen att börja haverera. Prisnivåer kan inte kontrolleras alls just nu och det finns ingen metod att hindra inflation genom att trycka upp låtsas nummer i böckerna. När industrin och företagen avsiktligen satte intäkter och vinst mål lägre än normalt så rapporterades det att 75% av förväntningarna infriades. Det finns en gräns för dumhet med, Fed flyger med byxorna vid fötterna och har hittills lyckats med en enda sak och det är att hålla igång systemet och spelet till dags dato. Frågan är: kan de fortsätta agera på detta vis och vad är priset alla andra måste betala för det hela?  Vi har redan sett vad stimulanserna gjorde i 2002 och i 2006 när regeringen erkände att inflationen låg på 5-1/4% – men i verkligheten var 14-3/8%. Den rockaden åstadkoms genom att fördubbla pantsättningars kreditgivning över en 4-6 års period. Förutsägbart nog lämnade den taktiken både USA och resten av världsekonomin i ett betydligt sämre skick. Ingen vill ta smällen på sin vakt, oavsett om det är företagens Amerika, Wall Street eller regeringen. Oavsett vem man vill klandra så kvarstår faktum, det finns ingen sann fri marknad, och den marknad som finns är manipulerad av eliten och korrigeras därför inte.

Marknadens perception och förväntan ligger emot ständigt högre inflation. Det betyder att inflation – via kvantitativa lättnader – kommer att följa oss tills vi återupplever Weimar republiken i någon form – och då är det spelet över. Inflation tycks beses av de flesta som en smärre sysselsättningsåtgärd, med vid acceptans, av den enkla anledning att alternativet är fyllt av fruktansvärda scenarios.  Under sådana premisser blir monetär expansion en sorts fundamentalism där bubblor ersätter en proportionsbaserad organisation – en ansträngning som strävar bort mot en egentlig lösning, vilket är att rena systemet från inflationsspelet, kasinopapper, gambling och huvudlösa investeringar.

De flesta har en svårighet i att på ett precist och realistiskt sätt kommentera monetär och fiskal politik såvida man inte förstår att det finns krafter som kontrollerar nationer bakom scenerna – med en armada av institutioner, det globala finansiella nätet, parapolitiska organisationer, fronter och kampanjer. Om man inte använder denna faktor och ser vad den är baserad på – dess slutmål, vilket är en världsregering, en superstat, där nationen effektivt sett har spelat ut sin roll – så har man en mycket liten chans i att förstå vad som egentligen sker på schackbrädet. Händelser blir blott fragment utan att föreslå ett sammanhang. Men med visshet om agendorna ser man den inre logiken och händelser blir lättare att förstå och sätta i ett sammanhang – och att förutse skeenden blir även det mycket lättare.

Denna transnationella elit har inte misslyckats med särskilt mycket genom åren. De satte FN, EU, GATT, WTO, NAFTA, IMF, Världsbanken, globalisering, offshoring, avnationalisering, ett datoriserat globalt finansiellt system under deras kontroll, nationer skuldsatta över öronen – och mycket annat på kartan. Hela denna industriella konsolideringsprocess emanerar från samma lilla grupp av superägare och finansiärer, inget av dessa nämnda slag realiseras utan dynastierna och deras krafter. Det är ingen särskild politiker eller grupp av politiker som har haft dessa globaliserade visioner och nogsamt implementerat dem, nej, politikerna i världen har istället manats, talats och danats att gå denna väg. Och de närmaste större stegen siktar mot en total konsolidering av nationerna, bit för bit. De flesta analytiker och ekonomer ser inte detta och varseblir därför inte sammanhanget, vilket får till följd att deras bedömningar ständigt blir fel och missvisande.

USA är i samma sorts fålla som Japan var i -  men den amerikanska kongressens solida inkompetens i beslutsprocesserna kan inte ge dem tillbaka försprånget de en gång hade, eller hoppas på att USA ska gå lika bra som Japan har gjort sedan 1992. Bortsett från den väntade inflationsspiralen på språng mot hyperinflation, kan en devalvering skönjas, som alternativ till hyperinflation.

Det är möjligt att USAs uppvisning över dessa år blir en spik i kistan för Keynes. För alla dessa skepp i mellanöstern kan inte sitta där för evigt. Att åter kapitalisera massiva summor av regeringars skulder kan inte och kommer inte att lösa problemen. Vid denna vägdelare syns inget sätt att undvika ett förödande utfall och de som drar i strängarna är väl medvetna om saken. Ingen kommer att undgå ekonomiska och finansiella smärtor, det föreligger blott en fråga om gradskillnader. En talande bild är observationen att nästan inget görs någonstans för att korrigera systemfelen, åtgärder som skulle lösa såväl arbetslöshet som välstånd. Men det krävs åtgärder, ett paradigmskifte, som på nytt definierar finansiella medel och proportionerna i den finansiella och ekonomiska fördelningen. De flesta inser nog att ansträngningar i detta läge förefaller som futila, alla nationer är i praktiken bakbundna av en global bläckfisk, som går sin egen väg. Den mest realistiska insatsen – utan att överväga ett fundamentalt ekonomiskt systemskifte – vore för USA (och det stora flertalet nationer) att skära utgifter med 30%, upphöra med spenderande via budgetunderskott, gå mot lägre skatter i vissa länder (inklusive USA,)  och låta problemen lösa sig självt och att samtidigt acceptera prislappen för en tidigare huvudlös politik genom en deflativ depression. Istället är den USA bundna världen på väg mot ett katastrofalt läge – och det är inget som bara råkade hända – det har planerats att ske på detta vis.

Om jag vore kapten över nationen Sverige skulle jag nyttja dessa åtgärder, men jag skulle även medvetet eliminera skulder till andra nationer, direkt eller indirekt, bland annat är effekten av detta den viktiga aspekten att inte stå exponerad mot transantionella agendor eller instabila nationer. Vidare skulle jag avyttra exponeringar i dollar och andra sjuka fiat valutor, skriva av kasinopapper som t ex derivator, bannlysa derivator, och ackumulera guld som säkerhet, eftersom alla pappersbaserade värden håller på att brinna upp. Hade jag stått vid rodret hade Sverige guldreserver varit mångdubblade redan eftersom denna sjuka kunde ses på flera års förhand.

Som tidigare påpekts så föreligger det en massiv felallokering av kapital, en direkt konsekvens av Fed´s räntesats politik. De låtsas som om inflationen vore nära noll när faktum är att de har en mycket högre inflation än vad de medger. Således är det enkelt att se hur den amerikanska regeringen manipulerar sanningen – genom att titta på ingående data. Frågan är vem som går på deras finter, alla vet vid det här laget att inflationen kommer ur monetisering, låga räntor och i viss mån fiskal sedeslöshet. Den höga inflationen har exploaterats för att stävja deflation och det har inte varit allt för svårt att bluffa med statistiken så att BNP och inflationsstatistiken i stort sett ser normalt ut.

Problemet Fed har är att de finner sig tvingade att skapa mer inflation än deflation eftersom de är rädda för att förlora sin kontroll genom deflation, vilket när den väl har slagit till är hart när omöjlig att stoppa. Under hela detta spel ligger en kokande kittel av instabilitet som kan nå den kritiska punkten när som helst och slänga systemen i kaos, inte minst ett globalt börskaos.  Denna ansats till normalitet medger att guldet presterar som en säker hamn under både inflation och deflation. Huruvida det rör sig om inflation eller fångenskap i skuld är irrelvant. Guld stiger uppåt för att skydda ägarna av guld precis som andra som iakttar problemen väljer guldet för en säker förvaring. Inte för att spekulera på vinster, utan just för att säkra medlen och dess värden.

Man kan enkelt se trenden genom att se bakåt. För ett par veckor sedan stod Dow Jones Index på samma nivå som i Mars 1999 och vid den tiden låg guldet på cirka 240 dollar. Och nu stod den i 1000 dollar mer, drygt 1200 dollar, hur talande är inte detta? Denna utveckling tillsammans med den förödande monetära politiken har satt guldet på plats som den egentliga hårda valutan bland de initierade spelarna. Det är inte bara Dollarn som är sjuk, Euron är sjuk med. BIS, Bank Of International Settlements, visste vad som skulle ske och strandsatte sig på sitt nya spel, SDR, redan i 2003. Annars hade man inte gjort den officiella proxy konvergensen. Eftersom SDR bara är en korg av andra valutor är inte SDR mer än en proxy valuta. Priser på dollarbundna tillgångar sjunker, vilket syns på den amerikanska fastighetsmarknaden. Lägg sedan till den felriktade marchen till amerikanska säkerheter som många gick in, trots att det var lätt att räkna ut dollarns temporära återhämtning som oupphörligen skulle följas av fortsatt nedgång.

Förstörelsen av kapital har pågått i många år, men flertalet tycks inte notera – eller vill inte notera – att världens finansiella system håller på att sakta implodera. Blott ett par hastiga rörelser på börserna kan räcka för att släcka ut det hela. Alla stimulanser och all propaganda till trots så ligger centrum av denna härdsmälta långt ifrån att återfå generellt förtroende. Vi tror inte att det misstroendet kommer att ändras på förrän en ändring av systemet har satts på plats. Att bara rädda den finansiella världen är inte nog. Systemet är i ett skriande och uppenbart behov av att räddas – men maktspelarna vägrar att göra det.

Negativ återbäring är vad som manifesteras i form av förlorad köpkraft och de som berörs av detta har sin säkraste tillflykt i guldet. Man kan inte gå hur länge som helst med negativ återbäring även om The Muppet Show hemskt gärna vill vilseleda publikum till att tro något annat. Vägen man har valt i Amerika slutar i antingen hyperinflation eller en serie av devalveringar. Det spelar ingen roll hur hårt amerikanska skattkammaren och Fed söker att återuppväcka systemet eller att undertrycka guldets värde, det är dömt till haveri. Det finns en väldigt sjuk sak som behöver dö, låt den dö. Fiat dollarn möter sin kollaps och detta kan inte förhindras längre.

Det var somliga som sade redan för 11 år sedan vilket som skulle bli den troliga systematiska utvecklingen, avspeglat i högre guld och silver priser. Man har haft rätt till punkt och pricka och det finns ingen anledning till att ändra den utsikten, eftersom spelet inte är över än, och så länge som publikum och regeringar accepterar korrupta monetära system, existerar ingen anledning till att sluta baxa guld. Man ska inte bekymra sig om slutspelet eller en exit. Vi kommer att kunna se tecken på något skifte i förtid men det är inte säkert att det kommer att ske under överskådlig framtid. De exponerade måste ha sina tillgångar rörliga genom de hårda reserverna. Varför? För det finns inget alternativ. Det är svårt att se andra alternativ när fiat valutorna fallerar, nationer fallerar och eskalerande inflation ligger över hela den amerikanska horisonten. Kvantitativa lättnader bryter successivt den amerikanska ryggraden genom inflation via monetisering nu när de amerikanska bankerna slutar sterilisera sina medel, och de sitter på ungefär en biljon dollar. Effekten blir ytterligare en runda av monetär degradering, vilket sänder dollarns värde lägre och lägre. Det kan bara finnas en orsak till att bankmännen har använt denna sorts hävstång med ett trasigt finansiellt system som resultat. De stora bankerna har gjort så avsiktligen genom att återanvända kvantitativa lättnader till upp emot 5 biljoner dollar. En ny nivå av ”breakdown” etableras med den metoden – vilket sätter statsskulder i ett tydligt fokus – och misshandeln skickar guld och silver till att reflektera detta beteende. Och vem vill ha statsskulder i fokus? Den högsta finansiella handen givetvis eftersom det skärper dess makt och veto. Varför tror Ni att vi läser hur en icke fransk, icke europeisk entitet som IMF talar över världens löpsedlar och säger åt Frankrike att de måste strama åt hårdare?  Stora stygga vargen har äntrat det prostituerade Europa.

För flera veckor sedan sa vi att Fed måste fatta beslut över huruvida man skulle injicera 5 biljoner till för att hålla uppe maskinen i 28 månader till. Nu kan vi läsa flera tidningar som påpekar detta behov och de tror att Fed kommer att välja att göra så. Det rimligaste vore att meddela detta i Augusti men eftersom spelet inte handlar om vad som är bäst för Amerika eller vad som är bäst för världen, utan vad som tjänar den högsta agendan bäst, så kan det beskedet låta dröja. Om detta beslut fattas så menar vi precis som tidigare: guldet drar iväg till 2 500 – 3 000 dollar.

Logiskt sett blir följden av det beslutet att världens reserver och säkerheter bundna i dollar dumpas istället för att de låter sig luras på en återbäring som aldrig kommer. Då stiger guldet oundvikligen. Obligationsägare får stå som åskådare till stölden av deras köpkraft i dollar, men en drös av dem lär hänga kvar trots det. Tillgångar i dollar forex är ned från 64.5%, för 15 månader sedan till 59.5%, vilket måste betyda att det är några länder som har fattat vad som händer, men å andra sidan är Säkerheter höga. Det må så vara, vi kommer att kunna räkna många dollar förlorare när den amerikanska ekonomin till slut bryter ihop i en deflativ depression.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu