120 Broadway, Jag Hör Dig

Posted by leewanta on september 22, 2010
Okategoriserat

Vi är nu vittne till en tidigare oskådad diskrepens i offentlighetens verklighetsförankring i förhållande till postulerade faktum. Blädderläpparna som kväker om den global ekonomin slår rekord i nonsens utsagor varje dag. Halvbakade analytiker tar t ex OECD´s rapport som annonserades häromdagen om USA´s fabulerade återhämtning i tillväxt – återhämtning helt frånvarande i all nämnvärd data – som en bas för att förmedla vilseledande trams till publikum. OECD skrev – två månader innan den stora finanskollapsen – att den globala ekonomin skulle nå rekordhöjder vid tiden allt brakade samman. Dessa institut har aldrig varnat i förväg för saker som till exempel Islands krasch, för Greklands krasch, för PIIGS länderna utveckling. Dessa offer satt bara på vindrutan helt plötsligt en dag. Var dessa ting så svåra att förutspå? För den som har tillgång till fakta och vet hur systemet fungerar i sin essens kunde förvarna om det mesta i detta hänseende med flera års framförhållning – men den sortens kompetens är inte särskilt populär, det är roligare att låtsas och leva på rökiga antaganden från glipande byråkrater. Den Stora Finansen dirigerar spelet väl dock, de lyckas etablera  sina ambitioner med precision, som  t ex ökade överstatliga regleringar och verk, vilka utgör delmål på deras väg till en superstat, att lära sig att släppa på nationens värn – så att De tar över planen istället. Interpols Generalsekreterare Ronald K. Noble talar om att polisen i nationerna behöver svara på ett globalt vis….emot dessa ständigt förökande terroristerna, som naturligtvis nyttjas för att använda hotbilden till De Storas teater och estrad för en global världsstat. Ja, det är ju egentligen vad Terroristen är till för. Globalonin sprider sig som det premediterade skript det de factor är, som det givna svaret på alla ”globala problem” som slår matrisen med häpnad, och kommer att fortsätta att göra så över en längre tid. Problem som De Stora omsorgsfullt har planerat och exekverat. Om man tillhör den yttersta superfinansen finns det inget som är så profitabelt som kriser, depressioner och krig, som en mint på de tidigare bubblornas fall. Det är givetvis en ålderdomlig ekonomisk vishet, men den tål att upprepas tills att den begrips. Nu har ju Goldman Sachs plötsligt öppnat kontor i Iran – en mycket anmärkningsvärd nyhet – vilket får oss att tro att krigskortet av någon anledning har blivit trögt att spela för tillfället…GS är ju en sorts subversiv skuggregim till den Amerikanska Regeringen, ett maffia-finansens KGB/GRU.

Så låt oss nu igen ta en titt på världsekonomins härförare, USA. Fas två av kvantitativa lättnader (ekonomiskt stöd som bygger på färska nya sedlar) är under uppsegling samtidigt som implementationen avslöjar – allt för uppenbart – att den första fasen faktiskt misslyckades kapitalt. Tja, om något misslyckas så totalt, varför inte upprepa bedriften och göra den senare smällen desto större? Ta ett extra lån för att kunna betala av på det första? Detta är den ”logiska” processen i västvärlden just nu, att ta mer lån för att betala det man inte kan betala. Fas två får således den förutsägbara effekten att krisens kärna fördjupas och illusionen om återhämtning består, emedan sann återhämtning skjuts upp i en långt avlägsen framtid. Över bara de senaste tre åren har USA förverkat 13 extraordinära biljoner dollar, allt som gick ned i råtthål för att hjälpa utvalda banker, försäkringsbolag och särskilda elit spelare att skinna skattebetalarna. Valet var helt fel, vilket till och med Bernanke antydde för ett par veckor sedan. Samtidigt yrar den svenska Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren – en sann garderobiär – och menar att det var fel att låta Lehman gå omkull, att man skulle ha hjälpt en stor mega-fifflande byrå att ställa sig på fötter med hjälp av skattemedel. Herregud! Lås in denna inkompetenta gycklare i närmsta garderob för all framtid! Det är för att man INTE lät alla dessa andra finansiella kadaver gå omkull som kriserna fortfarande mångfaldigas in absurdum, men Lundgren kan inte räkna, har aldrig hört talas om vad markandsekonomi är till för, eller ens funderat på om att vara rationell är rationellt. Låt oss skeppa honom till Missouri för det närmaste decienniet eller så. Lundgren har deklarerat att han inte förstår ens den mest basala form av ekonomi eller finans. Ge Dig av – omgående – Lundgren, världen ska inte ersätta och belöna Er sorts inkompetens med taffliga och självförintande räddningsaktioner. Att Riksgälden är besmittad med swappar kan möjligen framöver kosta Lundgren mycket mer än en stolvärmare. Vi ser fram emot sanningens hetta därvidlag.

Back in the USA. Förvisso kan vi idag inte veta exakt hur mycket Fed pumpade in i systemen eftersom de hittar på sina egna utomparlamentariska regler. Allt de gör behandlas som statshemligheter. Vad vi dock vet, för att räkenskap är en enkel exercis, är att den så kallade återhämtningen var en hägring baserad på extraordinär likviditet, inte baserad på real ekonomin. Och vad händer då? Man ser att hela injektionen bara vaporiserade bland finansiella institutioner över hela världen. Enligt bogusbefriad klassisk ekonomi så har USA stått i en inflationssmittad depression sedan Februari 2009. Massiva injektioner av likviditet avhjälper inte ett systemfel. Hur skall du ersätta förlorad produktivitet med att ständigt låna och trycka nya sedlar? Hela västvärlden blev av med en stor del av sin skattkammares bas, när produktionen flyttade från väst till andra länder. Det leder till konstant lägre BNP i real ekonomin. För att stävja detta började man trycka skinande värdepapper och låna och belåna allt inom sikte. Globaliseringen knäckte västvärldens själv-organiserade strukturer och priset för denna nedmontering slår igenom dessa finansiella kriser, för ett värdepapper som baseras på ett annat värdepapper som baseras på ett annat värdepapper osv – är inte verklig ekonomi – det är en illusion. Sanningen är att man inte kan återbörda ett land som står i insolvens när hela systemet som ska bära landet i sig är korrupt. De som kontrollerar den amerikanska ekonomin är på väg att leda densamma in i ett stort svart hål, och magnituden av hålet kommer att suga in mer olycka genom den globala matrisen. En kris som är väl utformad för att ge storägarna sina fördelar och tvinga in länderna i en belägring som förlöses när man accepterar en ny världsordning…en global bank, en global regulator….om detta någonsin sker har världen förlorats till en liten grupp super-finansiärer.

Finansieringen av USAs skulder hos utrikes intressen börjar bli väldigt dyra att underhålla, och nu ser man att somliga hoppar av och köper guld istället, guld borrar sig till nya rekord, ett efter annat, trots försöken att manipulera ned dem. Den mer svårbedömda frågan är exakt hur en kollaps i USA påverkar resten av väst och i vilken utsträckning. Det ser inte lovande ut, och en kollaps kan ge väldigt underliga följder i den finansiella världen, utlösande till exempel en domino av kapitalflykt från banker och en samtidig obligationskollaps. Fed fortsätter med att monetisera och många nationer är frysta under skuldbelägringen. Med nästan 22% arbetslöshet i verkligheten, fastighetspriser på väg nedåt, och konsumenter som kämpar för att slakta alla möjliga utgifter. Återhämtning, eh? Globaliseringens dödskalle möts nu i USA av alla dessa miljoner som ställdes utanför arbetsmarknaden permanent genom Tea Party rörelsen, successions-rörelser av olika slag som har fått en väldig fart över de senaste sex månaderna. Tids nog uppnås kritisk massa i antalet amerikaner som säger ”nu är det nog”. Eftersom de är så hårt pressade så har många jänkare sökt svar på vad som har hänt deras land, en process som gör att de blir mer och mer informerade om spelet, det utväxlas enorma mängder information via nätet och fristående radiokanaler. Bush Sr kanske hade rätt i sin intervju från 1992 i ”off-camera” småpratet om att globalister och bankvänliga politiker nog skulle hängas i lyktstolpar när publikum blev varse spelet. De vet i stor utsträcking om att banksystemen bara räddades temporärt, både i USA och Europa, med skatteförpliktelser som bas. Spelarna som orsakades problemen ges mer och mer och det slaget rimmar inte alls väl med hett amerikanskt blod.

Sannolikt blir konsekvensen på kort sikt att från och med den 2:a Januari kommer USA att ha en lame-duck president och en knuten kongress. Därifrån tilltar folks vrede som kommer att riktas mot Wall Street…och det bådar inte väl för aktiemarknaden när elitister svarar på publikums ilska med att kollapsa aktie- och obligationsmarknaden. Denna situation är mer än trolig över den kommande perioden eftersom dollarn fortsätter att nedvärderas och skulder skenar. Bollen är i rullning och kan mycket väl sluta i ödeläggelse av både Fed och Wall Street. Nu vet mycket folk om att Fed är en privat oligarki som ägs av internationella intressen genom vissa banker på Wall Street, och att deras insider spel tömmer såväl skattkammaren som ödelägger folkets pensioner och besparingar, att de vinner på varje vadslagning på börsen eftersom de riggar spelet med terminer och nanosekundsnabba manipulationer av handeln via HTF protokoll (high frequency trading). De äger spelet. Och föga förvånande skyndar det på flykten över de senaste 18 månaderna till obligationer, guld och silver, samt bas- och råvaror. På den amerikanska börsen bedrivs naken blankning som en tornado av farsoter. Mer än 70% av handeln är datorbaserad, black box driven finansiell terror. Om inte det är ett dåligt tecken, vad är då ett dåligt tecken? Reaktionen från ett vaket publikum i USA kan bli en minnesvärd stund i historien…ett fall av värsta-scenariot-slaget kan snabbt förbytas i att Paris, den 14:e Juli 1789 kommer att ses som picnic i förhållande till ett fullständigt utsläppt amerikanskt raseri. Helvetet har ingen vrede likt en rasande mob. Globalism, någon?

Förmodligen kommer man att försöka återinstallera Glass-Steagall Act och åter påföra de nödvändiga väggarna emellan mäkleri, bankväsende och försäkringssektorn. Men en faktor att räkna med är att: om resten av västvärlden samtidigt ligger nere för räkning i betydande ekonomiska våndor kommer superbankirerna att söka globalisera en lösning med all tillgänglig kraft – vilket ställer dem som vinnare, de får då in allt de behöver till de fonder och truster som de är delägare i…jorden blir då Planeten Bankworld. De kommer att försöka dölja det verkliga förhållandet under ytan, precis som de gör med Bank Of England, IMF, Världsbanken, BIS och så vidare, så att det ser ut som en sorts multilateral institution, och bedrar den ovetande genom det universiella skenet. För om finanselitens fronter står tecknade i fonderna och trusterna har de dels en säkrad gigantisk tillgång och dels en tillgång som dessutom genererar vinst automatiskt åt superfinansen. Det är väl en rimlig tack för att de har krossat världens finanser och valutor? Privat mononpol, någon?

Europeiska bankirer är ganska uppskruvade i sin oro därför att många av dem vet att de star i konkurs i den riktiga världen. Budgetsanering är hedervärt, men man höjer inte skatten när tillväxten bara ligger på 1%, vilket fångar realekonomin i ett skruvstäd. Denna policy slutar i en hård landning. Åtminstone har en del insett att bara slänga pengar på ett problem inte löser det. Ännu en del är övertygade om att en kollaps av systemet kommer och överväger nu sätt att minimera smärtan på. Men det finns inget särskilt sätt att göra det på inom ramarna av rådande system. Med tanke på vad som har kommit in i EU, ECB från Fed misstänker somliga att spelarna bakom Fed är självmordsbenägna eller något i den stilen – men de tar under tiden tacksamt emot all likviditet de kan komma över ifrån dem.

I nuvarande takt börjar de riktiga bränderna att synas under tidiga 2011, när de ostimulerande stimulanserna verkar på sitt sätt och arbetslösheten växer. Då blir det svårt för media och propagandamaskinen att dölja vad som händer inom Amerika när informationen söker sig över Internet och radio. Det utesluter inte ett plötsligt fall som utlöser en kollaps i förtid, eftersom eliten har tidsplaner att följa. Minns den svarta måndagen på den amerikanska börsen 1987, denna sorts händelse anser vi fortfarande har en hög trolighetsfaktor att spela upp sig igen under rådande omständigheter – innan årets slut.

Den Amerikanska Regeringen och Fed kommer under 2011 att möta svårigheter och opposition ifrån sina utrikes långivare vad gäller finansieringen av skulderna, samtidigt som kapitalbehovet kommer att växa exponentiellt. Det troligaste alternativet är att man till slut väljer att införa åtstramningar parat med närvaron av mycket kraftig inflation, på en nivå som inte har setts sedan andra världskriget.  Mer än 15% av USA upplever redan vad folk upplevde på 30-talet…tältstäder finns över hela landet. Och eftersom kurvan är stadigt nedåtpekande så kommer ilskan att tillta. ”Vilken globalist ställde oss i denna misär? Jag ska flå honom om jag får tag på honom!”. För allt eftersom dessa rader skrivs flyttas mer och mer jobb från USA stadigt till trälarnas länder. Underskotten växer alltså exponentiellt på grund av utarmningen av produktionen och återutvecklar inte den amerikanska ekonomin. Mer och mer bidrag går till de arbetslösa som inte kan få jobb hos de transnationella konglomeraten längre, vilket avformar ett land i en stadigt pågående ekonomisk och finansiell kollaps. Hur länge kommer de som får betalt i dollar för sina varor att acceptera en återvinning i totalt värdelösa obligationer och säkerheter? Förr eller senare börjar dessa att dumpas. Som vi ser det är dollarn på väg från 80/70 spannet på USDX till 40/50 spannet. Fallet framtvingar nedvärdering av andra valutor med och ställer då många på huvudet i deras skulder. Detta kan följas i realtid, minut för minut, genom att titta på vad som händer med guld och silverpriserna, vilka blir fria ädelmetaller när manipulationen ifrån banksyndikatet inte fungerar längre. Guld är rädslans barometer, en valuta som inte står i skuld till någon, och därför agerar som fiat valutorna – kreditvalutornas – store fiende. Bara en fullständig idiot skapar förvisso en kredit valuta till att börja med, men så har vi bott i grottor en gång i tiden med.

Även om den deliriöse Spanska premiärministern José Luis Rodriguez Zapatero försöker lura i publikum att ”krisen är över” i Europa så befinner sig naturligtvis sanningen på annan ort. Problemen i Europa kan inte sägas vara på väg bort. Räntorna på Irländska obligationer stiger, liksom i Portugal, en oro som påminner marknaden om Grekland. Faktum är att ränteskillnaderna är mycket nära deras topp ifrån senaste Maj. Irländska diskontot hoppade nästan en halv punkt förra veckan. Det signalerar bara mer finansiella problem framöver, härdar som kommer att påverka obligations och aktiemarknader över hela världen.

Marknaderna letar efter reflation. Huruvida detta blir fallet i Europa återstår att se, men tendenserna manifesteras på Europeiska och Amerikanska börser. Europeiska obligationsmarknaden uppvisar ett tryck, men inte på en svårartad nivå för stunden. Känslan överlag beskriver att marknaderna letar efter negativa eller betydande händelser i tunneln…och kanske skulle det ombesörjas av ett plötsligt maktskifte i något land, säg en kupp i Grekland eller något liknande. Samtidigt omgrupperar sig marknaderna inför en lägre dollar och det ger givetvis en boost för guld, silver, bas- och råvaror, som vanligt.

Många instanser och politiska tyckare lever under antagandet att det finns en kontroll över den finansiella globala situationen, när inget påstående kunde stå längre ifrån sanningen. Exakt hur länge tror de att publikum kommer att tolerera svåra åtstramningar medföljt av en riktigt påtaglig inflation i såväl England som i USA? Grekland kan således mycket väl bli en kataklyst igen för problem som studsar genom hela matrisen…baby do it one more time.

Hävstångseffekten spelar fortfarande på marknaderna, men inte närheten på den nivå som förelåg tidigare. Ingen har en fullständig koll på graden av hävstångsbaserad kredit, men vi tror att  den står på en nivå som är blott en fraktion av vad som var läget för två år sedan drygt. Å andra sidan så är världens spekulanter övertygade om en framtid med kvantitativa lättnader i USA, vilket många förmodar kommer att fortsätta upptas även i England och Europa. Smittan sprider ut sig över många faser. Europa eggas upp av blint styre och högmod i kombination och tror att de har sett det värsta – men de har fel. Europa har många problem som inte har lösts och det inkluderar nära-konkurs-tillståndet hos fem större nationer.  Glöm inte att Tyskland har sagt att det räcker nu med lösen och borgenspelet, och menar att 1 biljon Euro får vara nog. Nåja, dessa sura PIIGS magar kommer att kräva mera – för att inte tala om deras långivare. Om Tyskland håller på denna – hedervärda och på alla vis korrekta – position kan deras vidmakthållande bli slutet på Euron. Vi hoppas att de står på sig, för att rädda en chimär är en business för idioter. Och det finns ingen anledning för Tyskarna att acceptera rollen som totala idioter. Vi tror att somliga Tyskar förstår i allt större utsträckning att det ligger en ohelig men medveten finansiell kraft i all dessa problem….sniff, sniff. Samtidigt är det åtta månader långa rallyt på Europeisk export över eftersom Euron står i högre kurs. Därför kunde vi nyss läsa hur Tysklands tillväxt hamnade i en plötslig ”tvärnit”. Tvärnit kanske, men ingen särskild nyhet.

Obligationsmäklarna försöker intensivt övertyga oss om att det värsta är över, men de har inga vidare meriter historiskt i sina tidigare trendanalyser, så vi ser på deras utsagor med den största skepsis, precis som vi gör med varje artikel som publiceras på det blåsta Pressrelease Institutet, Dagens Industri. Vi ser en fara i likviditetsdöpta priser på aktier och obligationer. Till och med spekulativt papper säljer vid sin snabbaste takt detta år. Somliga ser på saken uppenbarligen på ett annat vis eftersom guld, silver och bas- och råvaror flyttas till högre sfärer. Investorer jagar avkastning och det är det sämsta man kan göra i en sådan här marknad, eftersom denna reaktionära jakt, i en nedåtgående, destabliserad och manipulerad marknad, leder till en kvalitetsfälla och giver påföljande förluster.

Fed och Skattkammaren har skapat en omöjlig sits för dem som behöver inkomster. Det kan inte vara rimligt att pensionärer som befinner sig runt 70, 80 års strecket ska springa upp ur gungstolen fem gånger om dagen för att de tvingas jaga avkastning på sina planer. I Sverige verkar det som alliansen fortsätter få mandat att vilseleda nationen…och framtidens pensionärer kanske får se sig jaga på ett liknande sätt med detta gäng neo-globalister vid spakarna. I dessa tider – och en bra bit framöver – är det absolut en dålig idé att avskaffa statliga bolag (utom Nordea, det är alltid läge att dumpa Nordea), så eftersom det är en dålig idé för nationens intresse av egenmakt och stablitetsskäl, kommer de antagligen att göra så. Den här sortens politrucker begriper inte mycket av världen, och borde stanna hemma, helst nära en garderob, för att åsamka nationen så lite skada som möjligt.

Apropå pensionärer så har deflation varit en underliggande faktor i den amerikanska ekonomin de senaste sju åren, som har motarbetats av den stora expansionen av kredit och pengar. Problemställningen är väldigt komplex och är därför ständigt debatterad, vilket är förståeligt. Världen har skjutit bort deflation med hjälp av inflation över perioden. Vi besitter ingen tvekan i att högre inflation ligger på kartan och Fed´s låsning i att använda samma trick mycket väl kan sluta i hyperinflation, innan deflation hinner visa sitt ansikte över ett kaputt system. Vägen man tar må vara fascinerande, men prislappen är förödande. En robust inflationsbaserad ensidighet brinner ut väldigt fort. Om man en gång väljer inflation som ett instrument för kontroll är det nästan omöjligt för kaptenen att se sig använda något annat, eftersom nästa anhalt nästan alltid heter deflation. Till och med att flytta omkring Säkerheter och värdepapper är en knepig uppgift i en daglig marknad på 4 biljoner dollar. Se på Japan förra veckan, de spenderade 500 miljarder dollar på att försvaga sin valuta, och kammade inte hem något särskilt alls. Det påvisar en stark indikator av hur begränsade regeringars makt är på valuta marknaderna. Regeringars kontroll över marknaderna närmar sig ett slut.  Vi har inga exakta siffror på Fed´s interventioner inom MBS, CDO, GSE och tillbörliga marknader men det torde åtminstone uppgå till 2,2 biljoner dollar över en ett års period i tillägg till det senaste stimulanpaketet, vilket landar på cirkus 3 biljoner dollar. Som det ser ut nu är de betvingade att upprepa bedriften ett år till…och ett år till…och vem vet, var slutar det? Tja, det verkar inte upphöra någonsin samtidigt som köpkraften faller med 7% om året, löner har stagnerat, arbetslösheten ökar, vilket till slut gör deflationssmällen svår att tämja ens med att skapa 3 biljoner extra dollar…per år. Globalisering, någon? Som synes blir denna väg dollarns död. Tänk dessutom på vad som sker om och när Kina, Japan och Korea känner sig nödgade att sälja av dollar? Zimbabwe, någon? Glöm allianser i denna terräng, detta kan översättas som ett pågående valuta krig, och nu är det redan skrivet att guldet har besegrat dollarn efter 17 månader i en fight. De berörda parter som förstår vad detta innebär gör säkrast i att bädda rent innan man somnar om igen.

one way love…

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu