Ahmadinejad: USA kan ha legat bakom 9/11

Posted by leewanta on september 24, 2010
Okategoriserat

Ahmadinejad illustrerar den svåra biten med att söka korrigera bilden av vad som egentligen skedde 9/11 2001 med World Trade Center i New York. En tyranns ord misskrediterar vilken utsaga som helst, oavsett vad det är fråga om. Leewanta – och kompani – tycker att bilden som Irans ledare försöker sälja in är felaktigt definierad och brister helt i sin disposition..ett simplet pundhuvuds försök att vända på steken. Vår uppfattning – och den är delvis baserad på faktiska källor i Den Djupa Världen – är att angreppet var en del i ett mycket större spel om en ny världsordning. Och denna plan är icke specifikt en amerikansk plan, utan en agenda som är satt av transnationella intressen, där de mäktigaste rösterna inte är amerikaner alls. Ja,  deras lierade i USA var delaktiga i operationen, annars hade den varit omöjlig, men angreppet 9/11 är i den yttersta verkligheten bara en aspekt av en multidimensionell, internationell operation, genom en kolossal planerad provokation. Kalla det ”new world order”,  ”world governance”, eller kalla det för ett ”reformerat FN”.  Den långsiktiga agendan hos ”grundarna av FN”, som Bush refererade till i sitt New World Order tal, avser etablera en världsregering med en superbank, för de som ursprungligen tryckte på FN skapelsen var samma dynastier som tryckte på för ett League Of Nations en gång i tiden – storbankirerna. De nyttjade bakgrunden av krig och elände för att motivera den projicerade fördelen med en världsstat eller federation. För dem handlar det dock blott om expanderad, konsoliderad och totaliserad kontroll och makt.  De har ju alltid ansett att den sanne suveränen är den som skapar pengar, inte någon enskild nation eller folkvald ordning, och andemeningen de är övertygad om är att massorna är primitiva ”brute” trälar, och organiseras bäst under terrorbalans. De Stora har alltid haft sina strategiskt utvalda spelare överallt för att sköta processen och opinionsbildningen. Från triangeln Rockefeller, Kissinger och Brzezinski, till Mao och Maurice Strong [One is impressed immediately by the sense of national harmony....There is a very real and pervasive dedication to chairman Mao and Maoist principles.  Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community purpose.  General social and economic progress is no less impressive....The enormous social advances of China have benefited greatly from the singleness of ideology and purpose....The social experiment in China under Chairman Mao's leadership is one of the most important and successful in history - David Rockefeller, From A China Traveller, New York Times, Augusti 10, 1973 ].

Media och de banala propagandisterna försöker kalla det obekväma prospektet för en ”konspirationsteori”. Det uppenbara i sammanhanget är att det är DE som i realiteten är så kallade konspirationsteoretiker, de hasplar ur sig åsikter som inte baserade på något annat än intellektuella, reaktionära uppkastningar. De känner ingen alls av vikt, de vet intet vad som försigår i den djupa världen, eller vad De Stora talar om vid sina måltider, eller spenderar 12 timmar om dagen med att studera den hårda bilden. Polimedia bara tycker något påpassligt och konventionellt, mycket likt en sinnessjuk monoman. Skulle de vara modern tids profeter som vet ”hur det hela ligger till”, utan att faktiskt veta eller ha observerat något själva? Är deras visshet i frågan en akt av gudomlig intervention?   Eftersom vi har viss framgångsrik erfarenhet i att observera trender så finns det en mycket gammal trend av mänsklig begivenhet i denna situation som fortfarande omger omständigheterna. När en Gallileo, en Copernicus…ja vem som helst som söker bryta en konventionell föreställning med en större sanning, gör sig gällande, så flås budbäraren reaktionärt av pöbel-medvetandet.  Denna sorts billiga belackare och låtsas-vetare som stod emot Genier försvann aldrig från världen, de finns precis överallt idag med, och agerar som imbecill tröghet i utvecklingens processer, inte minst i media och politik, men även annorstädes. Det är ganska få människor i denna värld som söker svar på frågor, som hungrar efter sanning. De flesta vill blåsa upp sina endimensionella antaganden och föreställningar istället. Frågan är om den givna principen är att de ska låtas vara utan bemötande, och gå under i sina bedrövliga vanföreställningar…eller inte? Knepig fråga faktiskt.

En Svensk reaktionär delegat reste sig och gick iväg efter den Iranske ledarens uttalande. Den dagen som sanningen i detta stora spel har brutit igenom väggarna – var ska Du resa dig och gå därnäst? Kommer Du överväga landsflykt för att Du inser att du inte är mera än en lat hejarklacksnisse?.

Stora spelare i denna värld gillar stora konflikter, oavsett om det är ett USA emot Sovjet, eller ett USA emot Iran. Polarisering är profitabelt, obligationssäljande och bindande. Men ibland måste de naturligtvis kompromissa lite grann, av temporala skäl.

”We shall have world government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest.”  James Warburg, Feb. 17, 1950, till United States Senate Committee on Foreign Relations

Warburg dynastin tillhör det stora tornet, och det är inte direkt varje dag de kan citeras själva, för här talar De Storas anda. Han menar vad som sägs och premissen kvarstår naturligtvis till fullo i Tornet – världsregering ska i deras mening komma till stånd, antingen via samtycke, eller via erövring. Hur lätt är det inte att lista ut resten? De som sugs in i Sverige tydligast i världordnings-agendans lägre proxy svep är bland annat alliansens ledande spelare, man tycks bara behöva  komma från en viss plats och låta meddela vad som gäller, så följer de Stråmannen likt oheliga lärljungar.

Det är nu dags att välja sida, vi ser vad som pågår, och det finns en betydande chans till att denna era blir tyrannernas sista marsch. Det har med massmedvetandets process av upplysning att göra, och det syns en oundviklig ekvation i detta ljus. En era av mörker, korruption och bedrägeri, avlöses sedan av revolt eller upplysning, dessa spår växlar av varandra genom tidevarven, och processen är definitivt en säkerställd trend genom historien. Det är inte så att denna blogg är emot internationellt utbyte eller samarbete, inte alls, men dessa termer och processer är idag proxy agenter för något helt annat, vilket inte drönarna är kapabla att förstå eller genomskåda. Det är därför de står förvånade inför terror angrepp såväl som finanskollapser av globala proportioner.  Annars visste de väl?

Antingen ställer man sig nu utan förutfattade meningar, simpla antaganden och egoistiska agendor på sanningens sida – oavsett vad den må vara – eller så ställer man sig i lögnens och de vanskapta illusionernas tjänst. Man får avgöra själv hur man vill upptecknas av historien. Vi tror definitivt att högmod går före fall – fortfarande.

Du väljer din allians.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu