För En Handfull Dollar

Posted by leewanta on oktober 14, 2010
Okategoriserat

”Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The bankers own the earth. Take it away from them, but leave them the power to create money, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again. However, take it away from them, and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money .” – Baron Josiah Charles Stamp, Direktör, Bank Of England [not: Silas Adams, The Legalized Crime Of Banking, 1958]

Frågan som svävar fram och tillbaka beträffande den privata amerikanska centralbanken, Federal Reserve, ligger bland annat i hur mycket värdepapper från Amerikanska Skattkammaren de kan köpa under rådande regler, även om regler numera inte äras som de var tänkta att göra. Låt oss för ordningens skull gissa på ungefär 1.7 biljoner dollar. En stor av del av detta ligger förmodligen i långfristiga ”notes” – reverser – som behåller daterade räntesatser vid låg nivå. Å andra sidan kan de helt enkelt ta bort begränsningen i regelverket och köpa allt som finns i sikte. Det innebär att 10 åriga T-notes kan falla från nuvarande 2.50% till 1.5% medans lån på tillgångar kan falla till 3.38% på den 30 åriga fasta räntan. En sådan excess av förvärv tenderar till att skicka ut andra köpare till korporativa papper, utländska obligationer, basvaror och ädelmetaller, men även till börsen. En sådan policy transmuterar balanser till effekten av betydande monetisering, högre inflation och eventuellt hyperinflation. Det är, som synes, ett ytterst vådligt spel, en rusning in i ett monetärt ingenmansland. Likviditeten som släpps lös på POMO marknaden och lavinen som blir effekten av den aktiviteten, kan förväntas tidigt nästa år, och det kommer att driva upp inflationen på tillgångarnas priser.  Den andra sidan av myntet är att det forcerar värdet på dollarn till att tryckas ned, ned emot 71.18 och till att förmodligen bryta den långsiktiga stödnivån därvidlag. Insatt reserv likviditet kommer sannolikt att stiga till 3 biljoner dollar. Leder det till utlåning eller kommer marknaden frysa på grund av att nästan ingen känner igen sitt land längre, och knappt vet om Stalin regerar här eller inte? Scenariot säger att Fed´s balansräkning kan nå 4 biljoner dollar. Det föranleder frågan: om detta inte kickar igång en återhämtning, kan ett QE3 sparkas upp till 8 biljoner dollar? Hur kommer inflationen att manifestera sig under QE2? Blir det 14% eller 34%? Drar det igång hyperinflation, eller lämnas den över till ett QE3? Som dagen ser ut finns det så många olika rörliga faktorer att det blir svårt att svara på dem med någon sorts absolut visshet. Vad man ändock kan säga är att det kommer att sluta illa – om inte De Stora beslutar om något annat. Valutakrig, handelskrig, ekonomiska härdsmältor, skuldexplosioner, et al – detta var finansiärernas strukturerade idé om att per finansiell kataklysm motivera länderna att acceptera deras nya ordningar, gradvisa förändringar, som stärker superfinansens makt på nationernas bekostnad. Valuta-attackerna som fenomen var en principiell föregångare till detta finansiella kaos. Genom att attackera nationers enskilda valutor skulle de  drabbade länderna per subversion stimuleras till att acceptera en Euro, Amero, eller någon annan internationell valuta som överskrider nationens gränser och sitt egna finansiella veto.De bemedlade med mindre insikt trodde att valutasystemet var i multipolära, multilaterala trevliga händer som skulle effektivisera en värld där man kapar tidigare avstånd emellan folk och främjar handel. Goda säljargument, men det var inte intentionen ifrån De Stora, och knappast den fundamentala effekten, vilket vi ser nu i USA, där den försvinnande medelklassen knappt kan handla utan att låna mera, och det utan täckning. Globalonin var de facto subversion för De Storas långsiktiga syften. De använder alltid paradigmer som ser logiska ut om man inte sitter med perspektiven i Tornet. Miljöhot, konservation, upprätthålla fred, fri marknad, unioner, allianser och förbund, allt detta, och så mycket mera, använder eliten som proxy agenter för att dominera och ta kontroll över nästa fas av den globala utvecklingen. Allt tjänar dem tekniskt via banken, som är huset för piskan, piskan som är valutan, skatten som ger den ett värde, och när cirklen slutes utanför nationen, etablerar deras ofrånkomliga makt. De som söker absolut makt, även om det de strävar efter presenteras av en polerad yta, begär helt enkelt deras rätt att forcera deras egos hybris och föreställningsvärld på alla andra. Och låt oss minnas att de är alltid de som skapar de mest helvetiska tyrannier, nedfall och utfall. Absolut makt korrumperar absolut sinnen, och de som strävar efter den måste misstänkliggöras och opponeras. Men vem banar väg för dem? De som imponeras av dem.

Logiskt innebär det att om man springer för De Storas intresse så blir man en given hotbild till den individuella nationen, en Quisling. Sist vi kollade fanns det inte ett enda folk, eller mandat, som bad förtroendvalda att få skicka sin industri till slavar och totalitära stater, förinta sina valutor, pensioner och besparingar, och sedan ge allt till maffian, samt dessutom acceptera De Stora´s finansiella och totalitära världsherravälde som tack för den stora förintelsen.  Det finns dock en given trend i historien: den sista milen till ett försök att etablera världsherravälde blir spiken i kistan för de megalomaniska härskarna och deras hybrissmittade såtar.

Hur som haver; som reaktion på denna massiva monetära slakt faller dollarn, aktiemarknaden lever ut sina udda disassocierade vanor, Skattkammare & Agentur marknader förblir under tiden synbart oförändrade, basvaror stiger, medan ädelmetaller, guld och silver reser sig exponentiellt.  Alla medel som skapas måste nämligen ta vägen någonstans men de kommer verkligen inte att sticka till fastighetsmarknaden, som lider av ett massivt överhäng, trots historiskt låga räntor.  När det väl är installerat, oavsett om vi talar om QE2 eller QE3, kommer tidsrymden att pressas ihop, förmodligen till en treårskvadrant eller mindre. Valet kan påverka säten, men Fed´s direktion är satt och satt av dem själva. Därvidlag finns ingen annan primär lösning för Amerika än att avveckla det totalt korrupta Federal Reserve och återgå till konstitutionen, som bara ger Kongressen rätt att stifta valutan och reglera dess tillgång. Implikationen är själva knivseggen i hela den amerikanska delen av dramat. Skatt och valuta är individens, statens, ägarens och maktens instrument, och får således icke hamna i särskild intressens händer. Idag ligger hela det internationella valuta och finanssystemet, till största delen, i särskilda, privata intressens händer, och det som hotar deras process är att man vaknar och nationerna handlar därefter.

Och nu ses inte Fed besitta några alternativ annat än att efter förmåga förlänga tidslinjen till kollaps. Ju längre den dröjer, desto större blir oredan. Vi sade redan i början av året, att detta blir året det smäller, med hänsyn tagen till att De Stora har vädrat sådana intentioner per diktat sedan länge, samt att den ekonomiska utvecklingen i USA och på världsarenan har följsamt manifesterats efter De Storas taktik och strategi. Med det i åtanke, samt att vi ej har observerat något som pekar på en ny tanke hos eliten, så kan en kollaps var nära förestående. Vi tror fortfarande att en betydande smäll på den amerikanska marknaden blir synliggjord innan årsskiftet, eller under det första kvartalet därefter. Men även om De Stora skulle ändra på någon premiss kommer inte den ekonomiska krisen att kunna undvikas, det har redan gått för långt. Nu handlar det mest om efterspelet, och att inte fållas in i Satans nya ränker och smiden, under nästa era. Inom de närmaste tre åren är amerikansk deflation-till-kollaps mer än trolig. När så sker försvinner både den amerikanska aktie och obligationsmarknaden i ett ragnarök, till stigande räntor, där somliga basvaror klarar sig, samtidigt som guld och silver blir den egentliga hårdvalutan, vilka behåller den upparbetade terrängen, alternativt stiger än mer. Men innan denna specifika punkt realiseras har LBMA, Comex, GLD och SLV kollapsat långt innan detta, med effekten att allt förtroende för systemet har gått ur tiden. Vad beträffar Fed´s exit strategi så finns det ingen. Nada. Det kan inte etableras. Obligationer, de instrument som nuförtiden borgar för garanterad konfiskation, är absolut inte en plats att duellera på. Total återbäring innan inflationen tas ut är bedrövlig. Efter att inflationen har skrattat sig hes genom dammet, uppenbaras mest en grotesk tandlös syn. Till och med marknaden som springer på finansiellt uppåttjack, datahack och Capone terminer har klarat sig bättre, guld och silver står redan i mer än 20% tillväxt.

Federal Reserve har blivit landets livsupphållande dollar grossist  och det är bekymrande för de visa, eftersom de vet att det är Fed som är ansvariga för situationen som har uppstått till att börja med. Vid senaste kollen var Fed den andra största ägaren av amerikanska värdepapper och säkerheter, efter att ha ersatt Japan på den positionen bakom Kina. Om Federal Reserve hade varit statligt så hade problemet därvidlag varit mindre. Att äga sin egen skuld är egentligen mer naturligt. Men i denna kontext, så som systemet opererar idag, blir kontentan ett degenererande vansinne, men om utrikes handlare är ovilliga att köpa dynga och Fed tvingas köpa för att hålla räntor låga, blir Feds uppköp den sista utvägen. Denna policy påbörjades i Juni, okänt för de flesta, och brådstörtade glidningen i dollarns värde och satte stigande kraft på guld, silver och bas/råvaror. Frågan som väcks är: kan Fed agera så här hur länge som helst och hur hög blir inflationen som ett resultat av en sådan policy? Biljoner med dollars, värda en handfull, i gamla skulder kommer till hävd till laddningen av, i runda slängar, 150 miljarder dollar i ny skuldsättning per månad. Varje månad växer skulden exponentiellt, intill den dag människan lämnar planeten jorden, frivilligt eller ofrivilligt….så att säga. Det måste vara roligt att vara bankir, tänk att skuld kan tryckas upp ur tomma intet, och bli ens personliga rikedom, på en hel nations bekostnad. På vilket sätt är digitalt äntrad skuld rikedom? Bara Homo Sapiens….
Kapsla in skuld spiralen så finner vi ingen annan konklusion än att man förr eller senare kommer att stå i konkurs, statsbankrutt, som en grande finale på en olidlig hyperinflation. Just i denna stund är tajming, som vanligt, knepigt att få ett grepp om, eftersom vi inte vet när andra nationer väljer att kapitulera. Över veckorna har vi hört kommentarer från Brasilien beträffande möjligheten av ett möte snarlikt Plaza Accord mötet från 1985, för att adressera det växande valuta kriget och dollarns fall. Vi har misstänkt allt sedan i våras att något sådan manöver skulle dyka upp igen vid årets slut, eller i början av nästa. Vi trodde att det  torde ha överskuggats av QE2, som kunde ha varit igång på fulla cylindrar redan i Juni och Juli. Det hände i viss utsträckning via repo marknanden och vissa banklån, men inte alls tillräckligt för att hålla systemet i pararell rörelse. Resultatat blev stagnation, högre inflation och arbetslöshet och att Fed kastades in på bollplan för att köpa upp flockar med Skattkammarens papper. Att Fed blåljuger sig igenom hela processen, i vad de egentligen håller på med, är intet av en nyhet. Och frånvaron av dessa insikter är vad som har gjort det möjligt för Fed att stegra börsen emot Kongressvalet i November. Reaktionen talade genom guld, silver och basvarorna.

Den finansiella barsalongs-legislaturen känd som Dodd-Frank propositionen, misslyckades att stoppa de värsta excesserna i strukturerade tillgångar och derivator, ett område som härvidlig har varit lika avreglerad som oreglerad. I syfte att dra in mer profit för banker och värdepappersbolag har de uppmuntrats att begå finansiella bedrägerier och givits en fristad ifrån det mesta av Lagen. Man har tagit ytterst lite ansats för att ordna till problemen med derivatorna (båg papper med båg värden) och där ligger en stor del av det tekniska problemet, lika väl som i strukturerade tillgångar, baserade på korporativ skuld och Skattkammarens skuld (en praxis dessutom kan vara oförenlig med amerikansk lagstiftning). Detta skräp säljs till kommersiella kunder baserat på högre avkastning, vilket även inkluderar subprime skuld och ARS (auction rate securities). Man skulle tro att imbecillierna hade lärt sig en sak eller två efter att ha sett de monumentala förlusterna över de senaste åren inom gebitet. Publikum och stater vandrar lika druckna på den internationella finansiella marknaden, och frågar sig vad det är för slags färger de ser överallt. Var bara lugn, det är ormens bett som verkar. Somliga har alltså beslutat sig för att förlora fantastiska summor på ett väldigt svårbegripligt vis. Det för oss tillbaka till vårt gamla tänkespråk…jaga aldrig någonsin efter avkastning/ränta, för den endimensionella metodiken slutar i förluster. Vad värre är, det finns inga verkliga efter-marknader på dessa sorters säkerheter. Du står vid nåden given av säljaren. Ett annat problem är att regulatorerna inte begriper vad som pågår här. Det är på sätt och vis förståeligt, pröva att lägga in en klagan beträffande naken blankning i Förenta Staterna, och skåda uppsynen. Detta harmoniserar med arrogansen hos Fed och SEC, som valde att ignorera det mer seriösa finansiella dikets varningar om att subprime, ABS, MBS, CDO´s med flera var giftiga bomber som skulle komma att detonera, på samma vis som man ignorerade att beakta de legala premisserna av hur det hela sattes ihop, marknadsfördes och såldes, med hjälp av ratinginstitut som S&P, Fitch och Moody’s, de som satte topp betyg på total dynga, medvetet. För att göra allt lite värre så har man garanterat inteckningshandlingarna via Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae och FHA , dessa bisarra och ständigt insolventa kommunist verksamheter, som startade problematiken till att börja med. Men tro för all del inte att detta härstammar ur blott dumhet, inkompetens och arrogans. Det är fråga om planerad ekonomi med en geopolitisk intention, appropierad av dollarns sanna härskare.

Nettot på blankning positionen i Commitment of Traders rapporten av kommersiella papper slog upp en ny högsta markör över den senaste veckan, baserat på 308,000 kontrakt, som vi tror allihopa ligger på förlorarens sida. Så är det med pengaknarkare som vägrar arbeta i verkligheten för sitt uppehälle. Situationen är snarlik inom ädelmetallsaktier, guld och silver. Förr i tiden så skulle en så stor blankingsposition ha skrämt spelarna och lett till ett sammanbrott i guld priserna. Inte denna gång. Vi såg en en-dags korrektion och det tror vi var det hela för denna gång. Pengar och kredit expanderar i en rasande takt, den ekonomiska politiken är inte värdig ens medeltiden, och vi såg ¾ av administrationens finansiella komplement överge skeppet. Den enda överlevaren är Tim Geithner, löphund åt De Stora, som uppvisar samma kompetens professionellt som i hans förmåga att betala inkomstskatt. Obefintlig. Dollarn kvarstår under betydande tryck gentemot andra valutor, och alla valutor trycks under guldet. Euron hamnar under enormt tryck, liksom den allt mer absurda Kafka processen som kallas Lenin Lever Igen – eller kort och gott: EU.

Alla nationer ökar, i olika utsträckning, tillgången på pengar vid en takt på 10% plus. Som vi har påpekat förr så förblir produktionen i guld och silver stadigt nedåtgående, med inga större projekt i sikte. Det ger starka guld och silver marknader för de närmaste fem månaderna. Nu tillkommer ett förbannat Kina som en faktor på köparens marknad, tillsammans med Ryssland och Indien. De sista två ländernas förfallande optioner var icke-händelser och det kan fortsätta på den linjen.  Moder Svea sov under hela racet någonstans på arktis, i ett ganska litet björnhål. Men att de skulle förstå hur den stora världen fungerar var väl aldrig väntat. Allt, i global bemärkelse, är exakt så som det inte borde vara. Den svensk som kanske bäst vet vad som egentligen pågår i spelet är PG Gyllenhammar, men han ju har valt att arbeta för Darth Vader och Dödsstjärnan, han demonstrerar att han beredd att förinta nationen Sverige till förmån för sina herrars världsherravälde. Folk tror att alla större gestalter på marknaden är ”marknaden” – för att de är okunniga opportunister, som kan ledas till ett träsk där de drunknar själva – bara gestalten glittrar tillräckligt. Så är det absolut inte, superfinansen har andra agendor och motiv än den riktiga traditionella marknaden. De är intresserad av totalitärt, feodalt ägande i global bemärkelse – och det speglar absolut inte marknaden, särskilt inte den ”fria marknaden”. Två totala motsatser, men De Stora är så mycket smartare än de andra småspelarna, som står förhäxade av det som glittrar, så den store kan lätt få de hypnotiserade drönarna att tro att totalitärt ägande i deras händer är samma sak som frihet, marknad och demokrati. Så kraftig är illusionen, och de behärskar den bättre än alla andra. Den som inte bemästrar illusionen blir dess slav, och vad ett sådant fascistiskt system har med demokrati att göra kan inte påpekas.

Nåväl, nu har det blivit sedermera så att centralbankerna sprang ut igen till att bli guldköpare, och de Europeiska kontrollerande bankerna har knappt sålt av något guld under två år. Må vi fråga USA var Tysklands guld finns någonstans, eh? Nollräntor har gjort det mycket billigare för spelare att gå på den långa sidan av guld och silver. Inflationen har stegrats och borde nå 14% vid slutet av 2011, i den hårda verkligheten. Basvaror går emot takvåningen. USA´s inflation, den riktig inflationen, står i 7%, inte i 1.6% som monomanerna försöker påskina den globala alliansen av finansiella trälar. Dollarns reverserade huvud/axel mönster ser ondskefullt ut. Regeringen har tappat kontrollen över deras guld manipulation och de tappar på samma vis kontroll över ekonomin. Inom två år kommer den amerikanska kataklysmen, globalismens missfoster de la supremé, en kosmisk les miserables, att spela ut sig och göra världsekonomin väldigt grå…trist…fastkörd vid fronten där intet nytt finns att rapportera.

En av de viktiga aspekterna som ett resultat av guldets styrka är dess geopolitiska implikationer – och intentioner. Kom ihåg att guldets marknad har varit en Rothschild gårdfarihandel i långa tider. Vi har Ryssland, Kina och resten av BRIC nationerna uppställda på en sida, och USA och Europa druckna på den andra. Inte är det bara en fråga om att BRICkorna ackumulerar guld på ett betydande vis men vad de egentligen tycks säga är…att det inte finns något guld kvar i Fort Knox, under Fed i NYC eller hos West Point, och om det verkligen finns något kvar så tillhör det andra spelare. Ah, det drar en till minnes Ian Flemming´s James Bond och rullen Goldfinger, tänka sig att denna gamle MI6 agent råkade träffa så uppenbart rätt någonstans… i obligationens majestätiska tjänst (hör du som har öron att höra med). Så småningom deklarerar man kanske facit, det vore även intressant att höra hur mycket det låg i de ihärdiga rykten som florerade för något år sedan, som påstod att Fed och IMF hade levererat guldpläterad tungsten till både Kina och Indien. Spela inte förvånad, vi känner till deras ”attityd”, tack. Den modige Kongressledamoten Ron Paul (mannen är enormt modig, varför får han inte stöd från ”det bättre väst”…) har åberopat en öppen redovisning av Fort Knox, vilket inte har skett på 56 år…vi hoppas han får bättre stöd i sin process, för situationen påverkar omvärldens inter-relationer, och ligger till grund för hur man ska prioritera sina beslut i denna vådliga terräng där kungen är denna: perfekt höggradig information och data. Ett avslöjande där kommer, oavsett vad som kommer fram, ha ekonomiska, finansiella och politiska ramifikationer, särskilt om det visar sig att de inte har något guld kvar av betydelse. Den amerikanska staten – och de som kontrollerar det hela – har ljugit och mörkat under så lång tid, att det talar för att deras motvillighet till öppen redovisning pekar på en negativ sanning. Om BRIC nationerna fortsätter att ackumulera guld, men med en Västern rulle som inte gör detsamma, så kommer beklämmande problem att erinra sig, om USA har litet eller inget guld kvar. De officiella tillgångarna hos dessa BRIC nationer deklareras vid omkring 10% av vad USA, UK och Europa har, men med tanke på Herrarna Ormbett, så torde det snarare ligga närmare 15%,

Ingen vet egentligen vad centralbankerna de facto har låst in i sina källare, eftersom monoliterna har sett till att mörka spelet, som att till exempel att leasa ut guld men samtidigt ha kvar det i böckerna som en tillgång. Vilket fantastiskt sätt att öka tillgången på guld på! Får jag leasa ett par ton med? Legendariskt. Bankirerna tror att ingen behöver veta om det, eller att det egentligen spelar någon större roll, som om brott vore ett brott. Även Fed har investerat rikligen i att se till att Kongressen inte drar igenom en guld redovisning. Det stora spelet rasar således vidare med finansiella kriser, valutakrig, handelskrig, globalonins dödfödda ideologi. Fast globaliseringen var ingen ideologi från De Stora, det var processen inom ett geopolitiskt schackbräde. Men drönarna trodde att slogans från någon från de stora slotten måste vara marknandens slogans. Icke. Lyckligtvis för De Stora var ingen skärpt nog att förutse konsekvenserna av vad de undertecknade eller gick med på, för då hade ingen vid sinna sinnens fulla bruk gjort så till att börja med. De operativa vet därför inte nu hur de ska lösa problemen vilket gör att de fortsätter att ta råd eller instruktion…från någon trojan som är större än dem själva. Optionerna för Väst försvann ty de är konken-mässiga samtidigt som allt de har kvar i centrum är ett internationellt pyramidspel, ett ponzi schema, som körs igenom centralbanksvärlden. De spelare som står på andra sidan om dem vet detta. Varje dag som passerar köps mindre och mindre dollar denominerade papper, vilket ger centralbankerna ett starkt motiv för att kontrollera guld priserna. Men dumhet äter upp sig självt, BRIC nationerna plockade smart nog upp guldet för priser 30% lägre än vad de borde ha gått för. Manipulationens makt har minskat över de senaste femton åren, vilket ses i hur guldkurvan har utvecklats. Men för De Stora är inte det ett spel om guld eller pengar, utan ett spel om makt, ordning och deras totalitära världsordning i detta. Och den influensen bygger på andra mönster än vad en generell marknad kan utläsa. Men man kan lära sig spelet genom att fråga sig: Om jag vore en superfinansiär, en Rockefeller, en Rothschild, och avsåg att skapa en konsoliderad superstat med en superbank, en global valuta, under min kontroll, och avsåg att åstadkomma detta så snart, men så taktfullt, som möjligt: Hur skulle jag spela spelet? Tankeformen för visionen är gammal, men låt oss säga att vi började ställa frågan strax innan andra världskriget bröt ut. Fortsätt fråga på detta vis och ta hänsyn till alla komplexiteter i spelet. Vad svaren visar är att man inte kan vara endimensionell – man måste tänka multidimensionellt, där en sak, ett koncept eller en bild betyder olika saker, där det som ser ut som motsägelser och paradoxer för den ordinära världen blir konsistent och konsekvent vardagsmat i elitens analys.

Ryssland har varit en enveten köpare av guld, under tiden marknaden har visat en årlig sammansatt tillväxt på 20% under nio år, både på inrikes produktion och på världsmarknaden. Kina har köpt av inrikes produktion, men har inte varit så aggressiva på världsmarknaderna som Ryssarna, och gick mer subtilt tillväga. Men nu tror vi att Kina kommer att bli mer aggressiva på marknaderna när dollar tillgångarna ökar, såvida, så klart, att det inte uppstår ett tredje världskrig eller något i en sådan härad. Det är inte svårt för Kina att använda mellanhänder för att köpa, så som de har gjort tidigare. Kina marknadsför ganska intensivt både guld och silver till sina innevånare, särskilt för att byta ut dollar. Som en konsekvens av Kinas angreppsvinkel, och BRIC´s angreppsvinkel, i tillägg till resten av marknadens köpkurva, så bryter det ned kontrollen av guld handeln tämligen snart. Man kan fråga sig; Hur vet vet Ni det? Det är en utmärkt fråga ifrån studenten. Marknaden under De Storas välde är inte vetenskaplig, det är en konstform, och vi har en viss ackumulerad erfarenhet av att observera…sfären. När acceptans av observation uppnås så vet man vad man ske leta efter, vad man ska förvänta sig, och vad man ska fråga sig. Minns att det är ett spel som pågår i pararella realiteter, vars operation tolkas olika beroende på vilken del av bilderna man utgår ifrån, och från vilken nivå och led i processen. Vi finner att en procedurmässig kvantifiering mot denna ansats leder till bättre fundamenta för en analys, och om analysen och trenden slår in med rimlig träffsäkerhet över tiden, bekräftas eller stöds antagandet. Man måste gilla att ha fel, för det visar att något finns att korrigera. Den ständigt charmige C Michael Armstrong, som var VD på bland annat AT&T, skrev en not som han lade på sitt skrivbord efter ett par svidande nederlag (sorry Mike…men oddsen sög verkligen): ”antag ingenting, ta ingenting för givet”. Vi förstår vad han försökte säga. Resten av världen gör tvärtom, och det ställer dem förvånade inför fullbordat faktum, i en ställning som hör hemma i en Picasso tavla.

Studie av finans, monetär politik, intelligentia, korrelerat av historiens vishet specifikt inom den aktuella disciplinen och generellt mänskligt beteende, samt kombinerat med De Storas oändliga aptit för total kontroll av hela planeten, leder oss på spåret av de händelser idag, som formar framtidens trender. Tills spelet ändrar på några fundementala premisser finns det ingen anledning att ändra på modus operandi, då vi har haft hyfsad träffsäkerhet i trend analyserna, och någon särskild ändring av spelet har inte observerats. Det absolut mest effektiva sättet för världen att korrigera systemen är att skippa de privata centralbankerna och associerade verksamheter, och skapa ett finansiellt system – med tillhörande valutor – där privata bankirer inte får stoppa sin fot, någonstans. Det frigör världen från skuldförpliktelser och dolda agendor hos en liten kabal subversiva dårar som inte skulle vara i en sådan position till att börja med.

Gör man det på fullt allvar kommer det att transformera planeten till en formidabel renässans, och föranleda en korrigering av det förflutnas mörker…för alla historiens viktiga läxor är inte fullt realiserade idag.

Bankerna, Wall Street och City Of London skakas om just nu, men toppen var självfallet beredda på det, när man störtlandar ett plan vet man att det kommer att skaka intill helvete, och de gick in fasen med denna beredskap. Lägre nivåer av spelet offras av de högre, det finns inga sympatier, det är en machiavellisk attittyd rakt igenom. Det finns ett antal namngivna som kan sägas vara själva Tornet, sedan finns det de som Tornet har delat ut maskeradens utvalda glaskula till. Håller man inte glaskulan är man ett offerlamm vilken tid på dagen som helst, men även de med glaskulor rensas ut om det tjänar dem politiskt, eller den stora agendan…och gud bevars för dem som råkar prata vid munnen….men här har Internet och Amerikansk Friradio öppnat upp ett fält som de inte övervägde skulle drabba dem på det vis det nu gör. Hur skall de stoppa den processen? Med revolutioner eller världskrig? Endera väg ser de ut att ”hamna i lyktstolparna”, för informationen har redan nått en kritisk massa i världen. Tidsluckan för att framgångsrikt kväsa processen har passerat. Konnektiviteten som skulle bli deras kontroll verksamhet över planeten arbetar idogt för att klargöra det som de så länge har mörkat. Vi minns inkafolket i Sydamerika som drabbades av guldplundrare…och folket tog dem till fånga och hällde smält guld i deras strupar. På vilket sätt kommer historien att upprepa sig?

Guld har således åter igen blivit den ultimata valutan och om man i denna terräng stör guldets position så förintas hela det finansiella systemet. Ryssland skulle till exempel kunna sänka planeten genom att dumpa allt deras guld, men då åker de ned i underjorden med, så ingen vinner på att göra så. Angloamerikaner och relaterade exponerade spelare som inte säkrar i ädemetaller och diversifierar i basvaror lär lida för det. Guld och silver skall ännu högre och det finns inget som ändrar på utsikten i läget som presenteras.

Vi har fått en länk till Connie Hair, Human Events, som är av vikt primärt för amerikaner som har 401K och IRA pensionsplaner, men som även är av intresse i vidare ekonomisk bemärkelse, samt av börd för studenter inom ämnet globaloni. Vi har skrivit vid flera gånger att vi har misstänkt att nuvarande regim apparatus förmodligen skulle dra sig till att helt enkelt stjäla dessa konton för att öka intäkter som jämnar ut statens skulder och för att lösa ut insolventa eller nästan insolventa fackföreningar och korporativa pensionsplaner. Rapporten träffar måltavlan och nu ser vi att Demokraterna försöker att dra igenom denna legislatur framöver under lame duck perioden, efter November valet, men innan Kongressen ajournerar inför årsslutet.

Senaste Torsdagen höll Demokrater i Senaten, under avbrott i handlingarna,en utfrågning beträffande skattebetalarnas lösen av fackföreningsplaner i synnerhet, och för att presentera en plan i att tillvarata privata pensionsplaner. Tilläggsvis lades det fram en 5% löneskatt för att göra pensioner ”rimliga”. Denna skatt skulle även assistera i att reducera statens skuld i referens till det endemiskt underminerade socialsystemet. Programmet författas av  Professor Teresa Ghilarducci vid New School for Social Research, en verksamhet som har givit oss intrycket av en krypto-kommunistisk organisation. ”The Department of Economics offers a broad and critical approach to the study of economics, covering a wide range of schools of thought, including Keynesian and post-Keynesian economics; the classical political economy of Smith, Ricardo, and Marx” - från deras hemsida.

Denna motion, sponsrad av Senator Robert Casey (D-PA), skulle bli ett nytt program av berättiganden för att lösa ut pensioner och en femte fond hos PBGC, Pension Benefit Guaranty Corporation. Senator Harkin (D-IOWA) närvarade vid ufrågningen såväl som Senator Bernie Sanders (I-VT). Om man tar på sig amerikanska glasögon ser det som den senaste versionen av ett klasskrig, som inte har setts äntra en scen på liknande vis sedan Sovjet Unionen. Det skulle skapa ett system liknande eller i paritet med det som EU har uppvisat (om än med ett annorlunda socialt kontrakt som grund), men föga överraskande, så är även EU´s system i praktiken ganska så barskrapat. Det är en gåva från de höga finans herrarna, så le framför kameran! Våra vänner i USA gör sitt bästa för att få amerikaner att hoppa skepp medan tid finnes, och det ligger i den riktiga marknadens intresse att så många som möjligt gör det. Annars får många amerikanska konsumenter en annuitet som ger hälften eller ännu mindre än vad som annars hade varit fallet.

Till sist noterar vi att Sveriges bedrövliga klåpare avser att ändra grundlagen på ett helt subversivt vis, genom att borra in EU medlemskapet i grundlagen,  vilket understryker att de arbetar efter diktat främmande för folket och nationens deklarerade intressen. Med tanke på utsikterna och att spelet håller på att rullas upp låter det som ett självmordsuppdrag, av spelare, som i fall de storas vision (för det är var denna propå genetiskt härstammar ifrån) går igenom, kommer att hätskt utmätas av den lokala historien som en sorts förrädare. Sveriges medlemskap i EU i regeringsform (RF) 1 som paragraf 10 antar: ”Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta Nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete”. Har ett osynligt imperium byggts över den svenska demokratin och dess former som var vigda åt befolkningen? Köpt skräp från globalisternas inmutade agenter som lyssnar till främmande intressen och tar diktamen? För en handfull dollar? Det finns absolut inget behov av denna bindning för åstadkomma något särskilt, som i DN´s publicerade substanslösa uppkastning sponsrar aktiviteten genom intellektuell förvirring och ideologiskt margarin. Och de som talar i den sponsrade propaganda artikeln presenterar konceptuella lufthuvuden, som inget vet om den stora, djupa världen och krafter. Det spelar ingen roll för deras okunskap att fem länder i EU är konkursmässiga per kraftfull avsikt. Eller att USA rämnar under samma ursprungskälla till influenserna och designen.

Själva syftet av demokrati – som skulle ersätta gamla föreställningar om absolutism, dynastiskt härskarskap,temporal, ecklesiastisk och skolastisk, gamla ridåer för att själv-inbilla den uppblåste despotens imbecillitet att en sådan ordning ger säkerhet emot kaos, brott och okunnighet – tas nu av en självutnämnd allians till demokratins uppluckring, en smygande nedåtgående transmigration, antagligen för att framtiden ska ha något att håna och hänga i lyktstolpen. Dessa högmodiga agenter, medvetna eller omedvetna drönare  åt new world order kabalen, superfinansen, vilka lägger fram denna subversion, äro icke demokrater. Leewanta avslår begäran om grundlagsändring med bestämdhet! Att luckra upp definitionerna av ett land och prostituera dess andemening, utan en majoritet som uttryckligen begär ändringen, är ytterst flyktiga saker, vilket historien har påvisat i tusentals år.

Vi avslutar dagens sändning, ibland Silverkulor, med en simpel inkvisition på ett, än så länge, gångbart språk…. ”didn´t hear what the bet was?”

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu