October Surprise Hotar

Posted by leewanta on augusti 23, 2010
Okategoriserat

Danny Danon från Likud/Knesset säger i en radiointervju att Israel står redo för det redan på förhand ljudligt debatterade kriget emot Iran. Han skiljer mellan alternativ A eller B, i huruvida kriget stöds av världssamfundet (A) då angreppet annars förblir ”Israels egen börda” (B). Eftersom maskopin och planeringen inför ett angrepp på Iran mer eller mindre har utspelat sig inför öppen ridå, kan världens samverkare till ett nytt krig, baserat på provokations-baserade ”false flag” angrepp på Iran eller liknande, med stor sannolikhet även räkna med gratis biljetter till en framtida Haag tribunal. Observationer av alla slag samlas i världens olika djupare kretsar som inte önskar vare sig en ny mutad världsordning, USAs totala fall eller flera krig. Retoriken antyder nu att blott en simpel bordning av skepp är allt som krävs för den projicerade gnistan att söka lura på publikum en krigsrational, som förvisso ofta låter sig luras i brist på bättre politisk sanningshalt och medie analys.

Sverige – i god neutralitets anda – ska naturligtvis inte godkänna någon helst blixtpunkt, eller ”terror-angrepp” som en de facto rational för att påbjuda fler krig, eftersom nationen ser igenom den krigshetsande polityren med enkelhet, och deklarerar en politik verkande för fred och diplomati, givetvis utan några som helst politiska löften levererade under parapolitiska rosenträ bord. Under tiden av ökande krigspolemik har Hillary Clinton, den röda, besökt Vietnam för att öka spänningarna Asien, genom att skriva på ett nukleärt avtal, samtidigt som man klagar på Iran i samma sorts ärende. En träta i ölandskapet mellan Vietnam och Kina ligger enligt denna politiske imbecill i USA´s nationella intresse. Nonsens, alla dessa politiska rörelser syftar till att sedimentera hotspots och blixtpunkter för krig, det stora kriget. Hökarna i USA börjar allt tydligare bana vägen för General Petreus att bli nästa president, en position Generalen förvisso själv nekar till i en intervju. Men i ”händelse av krig” kan han genom ”draft” lyftas till president positionen, utan att behöva själv springa i en president kampanj.

Det som förvisso skiljer dagens läge från tidigare skrammelpunkter är att såväl CIA som  Pentagon sägs splittras allt tydligare internt allt eftersom de upptäcker uppenbara lojalitetsproblem i dagens värld. De är i olika utsträckning medvetna om att utländsk kredit köper krig-skrammlet idag – med en längre planerings-horizont i att även underminera USAs inre stabilitet, konstitution och styre – och att självskadligt agerande i sådan visshet skulle göra dem till förrädare per definition. När President Dweight D Eisenhower, femstjärnig general, varnade för det militär-industriella komplext i hans legendariska avskedstal så antingen glömde han, var inte klar över, eller valde att inte nämna finansiärerna, Rothschilds dynastins proxy agenter, som tog över sedel-maskineriet genom Federal Reserve Act 1913. De utgör det militär-industriella komplexts livgivande kärna allt sedan den moderna industrin skapades. På marknaden finns bara en slags köpare när det gäller stor vapenindustri, och det finns bara ett fåtal finanscentra – agerande som en – som konstant kan föda hela spektrat, om än med hjälp av skattemedel på vägen.

Upptakten till expanderade krig och en vidare positionering har inte minst synliggjorts via Julian Assange och det upphausade Wikileaks publicerade Afghanistan ”läckor”. När Wikileaks grundades var en av spelarna John Young, som sedan hoppade av och startade den betydligt mer intressanta dokument-depån cryptome.org. På frågan varför han lämnade Wikileaks sade han i en radio intervju att det började lukta CIA kring det hela. Dokument dumpen genom Wikileaks reflekterar väl tankegångarna hos den farligaste fraktionen av amerikansk/brittisk intelligentia. Läckan – trumpeterad i New York Times, London Guardian och Der Speigel – betonar att Afghanistan kriget är futilt men att västs egentliga fiende är det infernaliska Pakistan. I korta drag, den som målar en imperiell policy baserat på dokumentets lärdomar hamnar i det som liknar Devine Planen, tillsammans med vigorösa åtgärder gentemot Pakistan och Iran. Det faktum att hela Wikileaks plotten blott är mind-control planering a la CIA lyser övertydligt, i god tradition av Daniel Ellsberg och 1971 års Pentagon papper, vilket serverade snarlik självtjänande desinformation, för att manipulera opinionsbildningen.

Sedan vi publicerade Blixtpunkt: Obama Redo Bomba Iran – så har trycket i världspolitiken höjts, Fidel Castro gick ut och varnade för ett stundande världskrig, Irans ledare hävdade flera nya krigsfronter stod på den amerikanska linjen, och man avslöjade en ny amerikansk resolution, H.R 1553, vilken påbjuder tydligt engagerat stöd för Israel i händelse av att de går i krig med Iran, en  resolution helt i strid med den amerikanska konstitionen . Svensk politik är icke till för att stödja eller beblanda sig med dessa konspirerande spel, och pro aggressionens väktare – den moraliska korruptionens agenter i Sverige – bör vänta sig hård moteld ifrån publikum – med flera – allt eftersom processen av upplysing penetrerar dimråderna. Vi hoppas att Svenska Riksvapnet fortsätter att undanhålla parapolitiska subvertanter kostsamma nonsens tripper och att som SÄPO agerade i frågan om potentiellt ryskt förvärv i Spyker/SAAB affären, expanderas till att se över neoglobalistiska finansiella terrorister. I händelse av blackout på världens börser, borde Sveriges högsta befäl medges beslutskraften att stänga svenska börsen och förhindra att svenska bolag och intressen köpes upp av andra länders intressen för en spottstyver, då börser i kaos må föranleda transnationella subversiva uppköp att göra sig gällande. Ett sådant viktigt beslut i en volatil global situation kan inte överlåtas till Börsstyrelsen.Våra gruvor tillhör icke Kina till exempel och torde aldrig vara föremål för en sådan grotesk utveckling. Ett sådant skydd finns inte mig veterligen, och om det inte finns bör det snarast installeras. USA tillsatte Working Group On Financial Markets när den dåvarande presidenten insåg att marknaden var utsatt för transnationella attacker. Sverige bör ha något liknande som inte är underställd någon annan än Sveriges Statschef.

Iran är inte ett krigsobjekt som kan vinnas, en intervention där kommer i slutändan att handla om hur alla förlorare hanteras. USA har inte vunnit mycket sedan andra världskriget och deras kassa-kista är i praktiken tom. Vad? Grenada?

Detta är förlorarnas spel.

Både USA och den globala ekonomin hotas av en kataklysmisk depression, i USA menar vi att den kommer att erkännas och synas tydligt innan 2010 års slut och mer globalt under 2011. Allt eftersom kvantitativa lättnader (kasta nypressade pengar på ett problem) rinner allt hastigare ut i Asien, Indien, Australien med flera, desto större blir den senare smällen.

Den som i detta läge mentalt eller i övrigt stödjer krigsvägen skjuter allas egentliga ändamål i foten, för alla ting är sammankopplade, och det sista vi behöver är moralisk korruption. Förfall står omedelbart vid dörren när världssynen bara formas av ens egna professionella tunnelseende.

Ty historien visar att moralisk korruption äter upp sig självt, och alla sina barn.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu