Om Leewanta’s Observationer

Leewanta kommenterar rykande het information från den djupa världen av politik, finans och ekonomi samt delger socioekonomiska trendrapporter och analyser som må tjäna som vägledare – eller bara erbjuda ett moment av transcendent reflektion.

Anonymiteten av denna sida tjänar flera syften, förväxla aldrig en budbärare med ett bud, låt data och information vägas på sina egna meriter, inte på budbärarens meriter. Om de visar sig sanna och värdiga så talar de väl för budbäraren per automatik. Den som inte är kungligt insatt i den grundläggande realiteten av internationell finans och ekonomi, samt önskar förstå kommentarernas bakgrund – den fundamentala infallsvinkeln till rapporterna – bör åtminstone vara bekant med innehållet som är sorterat under ”länkar”.

Leewanta´s diskurser utgår för övrigt ifrån ”politisk ateism”, på samma vis som när en läkare sätter en diagnos på patienten.
Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu