Angående Statliga Bolag

Posted by leewanta on augusti 30, 2010
Okategoriserat

Vi har ingen religiös övertygelse i huruvida staten ska äga ett bolag eller inte, då en äkta demokratisk stat är en ren reflektion av folkets vilja. Vi uppmanar konservativt agerande beträffande utförsäljning av bolag som ligger nära den produktiva real ekonomin, eftersom en global depression utgör en de facto hotbild. Ett undantag i sammanhanget ser vi i banken Nordea som vi anser att staten bör dumpa omgående, semi-statliga banker blir inte ett nyttigt statligt intresse [vars primär heter stabilitet] i en ekonomisk värld baserad på spekulation, och inte på real produktion.

Dumpa Nordea asap.

Finansinspektionens agerande i fallet HQ Bank är på alla vis korrekt och beslutet att tvångslikvidera objektet absolut propert, en applåd för FI i detta ärande. Må FI besitta samma stringens och tveklöshet när den finansiella tsunamin slår över de närmaste åren. Spel och vadslagning är just det, spel och vadslagning, och den Svenska Staten utgör inte en finansiell nattklubb.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu