Alla Dessa Gyllene Skor…

Posted by leewanta on september 18, 2010
Okategoriserat

Guld har återigen brutit igenom till nya rekordhöjder och silver är på väg att göra det med, precis som vi har sagt under en lång, lång tid. Ingen som är hyfsat insatt är förvisso förvånad. 95% av oraklen trodde att guldet skulle gå nedåt och missade således möjligheten att kliva på till en lägre kostnad. Det är för att dessa 95% av förståsigpåarna inte alls förstår spelet, och istället leder förlorare över stupet.

Striden för monetär suveränitet mellan guld och dollar över de 16 senaste månaderna har vunnits av guldet och det påvisar en solid trend till än högre nivåer eftersom dollarns härskare förintar valutan med varje andetag. Den senaste tidens interventioner på valutamarknaderna av Japan, för att försvaga Yenen, upprätthölls i samklang med USA och andra centralbanker, men det kommer inte att stärka dollarn över någon signifikant period. USA dollarn har brutit samman på teknisk nivå och det finns numera ingen realistisk återvändo. Hur skulle någon kunna ställa in sig på en lång plan av dollarn när den har tappat 80% av sitt värde på 11 år gentemot köpkraften och mer 15% per annum gentemot guld? Nuvarande rally har precis börjat och kan verka ända till Februari, eller så långt som till Juni, innan nästa korrigering kommer till stånd. Vid den tiden kan guld mycket väl stå i en bra bit över 2000 dollar, om en större aktiekrasch föreligger (vilket vi fortfarande anser är sannolikt inom tidsramen) kan guldet blåsa förbi 3000 dollar. Det är upp till var och en att bedöma, det är en komplicerad situation i både USA och Europa, det enda man kan säga med säkerhet är att guldet kommer att stiga härifrån, och det verkar svårt för storfinansen bakom fiat valutorna att manipulera ned guldets stegringar.

Denna utveckling är dock inte så mycket av en nyhet som zombie-media skulla vilja föranleda läsekretsen att tro, det fanns rapporter redan för tio år sedan som pekade i denna riktning, tämligen exakt, och det är av spelare som känner till systemet innefrån, som ser funktionen av finansiella kollapser, som inser den oundvikliga fiat inflationen, och givetvis är medveten om agendan beträffande en ny världsordning, det allt överskuggande ledande motivet hos den högsta superfinansen. Låt oss dock göra en distinktion här. Den storfinans vi syftar på har föga gemensamt med de flesta standard bankirer, gatubanker och industriella investerare. De vi syftar på är västs gamla finansiella monoliter och de ser verkligheten på ett helt annorlunda vis än vad resten av världen gör. Profilen därvidlag är inte alls den av gängse kapitalister som man skulle kunna tro när man talar om människor förmögna bortom fattning, deras anda består i en sorts totalitärt ägande. Vi ser det som talande att Karl Marx var en god vän till Rothschilds på tiden det begav sig och dynastin gillade de facto hans idéer om en intellektuell elit som styr samhället. På det Brittiska muséet kan man se två feta checkar ställda till Marx av Nathan Rothschild.

Marx dumförklarade den stora massan och även detta föll dem i smaken. Så den här elitens världsstat vision är – fortfarande – av en socialistisk sort men driven av fascistisk mekanik – en liten krets storbankirer som anlitar intellektuella ledare för att styra publikum i en global federation. De  spelar givetvis på ”full spectrum dominance” tills målet är uppnått, vilket innebär att man är finansiellt engagerad i alla samhällens rörelser, oavsett dess ideologi. Eduard De Rothschild, en av världens mest förmögna män, är exempelvis storägare i den franska super-socialistiska tidningen Liberation, men detta har egentligen inte med ideologi att göra – det har med spektrum att göra.

Så med detta sinnelag i åtanke är det inte förvånande att monoliterna uppmuntrade och finansierade saker som Bolshejvikiska revolutionen, Hitlers resning, världskrig och så vidare. Det var egentligen denna tendens som Winston Churchill – på ett helt misslyckat vis – försökte sätta fingret på i hans artikel ”Zionism versus Bolshevism” i Illustrated Sunday Herald, Februari 8, 1920. Han fångades av populistiska imbecilla sentiment som ”zionism” för att beskriva subversiva kapitalbaserade resningar.

Och krig är ju vad USA har på händerna fortfarande och så länge de har detta så finns ytterligare en driver för högre guldpriser. Processen som vi är i just nu kan ta 3-5 år till innan den övergår i en annan fas, och vilken riktning som därav följer hänger på en mängd olika faktorer. Under tiden kan såväl en global finansiell kollaps som ett storkrig bryta ut vilket påverkar alla andra parametrar. Därför tycks det som att guld är den givna säkerheten över denna period. Man kan heller inte utesluta att guld återigen kan bli del av någon eller flera valutor i framtiden. Det finns dock en negativ aspekt med en guldstandard som bör påpekas och det är att guldbranschen är hårt manipulerad av De Stora. Vi torde önska en total revision av hur guldhandel bedrivs så att den frikopplas stora truster och särintressen. Men givetvis kommer guld att stärkas mot alla andra fiat valutor med, precis som dollarn, de är alla fallande gentemot guldet.

Men trots sådan manipulering av De Stora – och somliga regeringar – så har kanske den största och längsta uppgången av någon marknad i historien involverat väldigt marginell professionellt deltagande, i USA talar vi om mindre än 2% investor involvering – trots en konsekvent uppgång från 252 dollar till 1 270 dollar av guldet! Vilka tar råd från dessa professionella investerare? Förlorare givetvis. Det visar hur effektivt media och elitens agenter har vilselett massan med deras dagliga nonsens propaganda.

Under denna period av guldets resning har åtminstone 2/3 delar av officiella tillgångar i guld blivit avkrokat genom försäljning eller leasing – vilket är liktydligt med försäljning – därför agenten av tackor som leasar metallen säljer guldet till marknaden för att undertrycka priserna, och återbetalar lånet i dollar. Vad som är än värre, centralbanken som utför leasing tillåts av storskurken och ultraligisten IMF att stipulera att man fortfarande äger guldet i sin balansräkning. Hade inte centralbanker ägnat sig åt ”real funny stuff” som sådant hade guldet redan gått för väsentligt högre priser.

I USA är man nu i den andra fasen av att administrera massiva stimulanser och expansion av kredit, kallat kvantitativa lättnader. Den första fasen orsakade en expansion av BNP på 5 kvartal till endast 3-1/4% tillväxt. Prislappen för denna modesta rörelse var 2.5 biljoner dollar, ett brutalt pris att betala för ett så marginellt reslutat. Arbetslösheten steg inofficiellt till 22-3/8% och bedöms att nu ligga på 21-5/8%. Den amerikanska regeringens budgetunderskott är utom fattning, utom kontroll, och helt obetalbart.

285,000 jobb måste skapas per månad över de nästa fem åren bara för att hålla jämnvikt. I åldersgruppen 18-24 år ligger arbetslösheten på 52.4%, och i denna grupp vet vi att historiens revolter och revolutioner ligger hemmastadd….Man går nu in i den andra fasen av kreditkrisen och väldigt lite har egentligen ändrats på. Bara under 2009 registerades fyra nya miljoner amerikaner i klassen som fattiga. De finansiella instutionerna kvarstår i det djupaste trubbel och kör fortfarande med två set av böcker med välsignelse från EU, USA, BIS och FASB, och det är en kvarn som malar fram högre inflation och möjligen hyperinflation. Två böcker? Kan jag med få köra med samma fint? Nej, då blir det minsann ett brottsmål. Av de 12,75 biljoner dollar Fed spontant skickade ur dollar tryckeriet så vet vi bara var en del gick, de vill inte berätta hela historien.  Förmodligen så befinner sig den sanna siffran i hur mycket Fed har pumpat in i världens finansiella system mycket högre än vad som redovisas, kanske upp emot 20-24 biljoner dollar. Med andra ord så var sanningen denna: vid kraschen gick hela det finansiella systemet under, men med hjälp av Fed kunde man reanimera en hel zombie bransch. Sedan har Fed kvar sin nollränta som eventuellt bara kan stiga uppåt om någonstans alls.

Hur högt kan då egentligen guld stiga överhuvudtaget? Svår fråga, men om vi ser till John Williams, lägger han fram 7,600 dollar som ett möjligt högsta scenario. Frågan är dock om dollarn fortfarande ens existerar i det läget. Media som Bloomberg och andra försöker lura på folk idéen att ädelmetallerna stiger som ett resultat av hysteri kring bas och råvaror. Så lömskt när de flesta på Wall Street vet att man manipulerar aktiemarknanden för att hålla den ifrån kollaps. De operativa kommer att hålla inflationsbaserad depression vid liv så länge som möjligt – och de vet mycket väl att guld är den säkra valutan gentemot inflation, hyperinflation och deflation.

I över 40 år har den ena monetära expansionen följts av den andra, vilket har lett till konstanta bubblor inom aktier, fastigheter och nu obligationer och säkerheter. I den slutliga analysen är denna ekonomiska politik odjuret som förtär dollarn och många andra valutor som har vandrat samma väg.  Interventionspolitiken i USA och annorstädes kommer inte att kunna ändra på utkomsten. Hur skulle det kunna göra det när Forex handlar för 4 biljoner dollar om dagen? I USA fick odjuret ohämmat spelutrymme via Alan Greenspan och nu får man betala priset för att han följde storfinansens dekret samtidigt som han ledsagade dotcom kollapsen. Det som orsakar recessioner och depressioner är hävstångsbaserad kredit som spekulanter använder för att maximera profit – utan uppbacking i realekonomin, utan ökad produktion. Därför följs situationerna ofta av att centralbanker stryper likviditeten. Men Prima Causis i att det stora amerikanska fallet just nu är helt enkelt att produktionen, vilket översätts både som valuta och BNP, försvann till andra länder. Då blev spekulanterna än mer drivna till att hitta profit i olika bisarra spel, allt under antagandet att man kan tjäna sitt upphälle utan att arbeta alls. Och vad händer när krisen slår till och har levt ut sin våndor? Storbankiren kan då peka på den nya världsordningen som ”kan förhindra att detta sker igen”…oavsett om det är världskrig eller globala finansiella katastrofer som är förevändningen. De använder alltid en proxy för sina ”crazy ivan” rörelser. Se på hur de pumpade upp miljödebatten för att skapa opinionsbildning som kan ge projicerad energibrist via dygdfylld sparsamhet – miljömedvetenhet – och emotionellt rättfärdiga straffskatter på energi, så att de sedan kan handla koldioxidkrediter på börser för att upprätthålla nästa form av monetära pyramidspel: SDR. Alla vinner? Icke.

I USA 2004-2007 var bankers tillgångar belånade med allt ifrån 40 till 100 gånger insatsen, med ett snitt kring 70 gånger insatsen, och de ligger idag på 40 gånger insatsen. Den historiska normen är 9 gånger insatsen. Varför göra något så huvudstupa korkat? Tja, det fanns ju inget annat än fallande produktion – hello globalisering – att hålla igång ekonomin så man lät alla låna sig över huvudet för att hålla ekonomin vid skenbart liv. Ingen vill ta smällen på sin egen vakt. Hur kan någon tro att man kan göra sig av med produktion och istället för att arbeta, låna för all konsumtion, och sedan spendera lånat kapital på vad fattiga arbetare åstadkommer i en annan del av världen? Detta är inget annat än en kontrollerad demolering av västvärldens strukturer. Och den avcivliserade utvecklingen transformerade Wall Street från investerare i verkligheten, till ett gigantiskt kasino. Om inte Sverige ser upp följer vi den kollapsande amerikanska vägen förr eller senare, publikum lånar redan alldeles för mycket, vilket är en varningssignal, och De Stora kommer att söka trycka bort än mer produktion till fattigdomens läger från Europa. Man har ju en del ivriga globaloniska hejare i den svenska staben, som till exempel i utrikesminister Carl Bildt De Bilderberg.

Som vi har påpekat ett antal gånger ger en depression den högsta handen en möjlighet att konsolidera och köpa kollapsade tillgångar för en spottstyver, det är en del av deras rational i att låta Bernanke släppa loss en enorm tidvattenvåg av expanderad kredit och pengar, vilket höll deflation borta för stunden. Och då siffrorna börjar surna till igen – genom att visa sitt sanna ansikte – så går man vidare med QE2, nästa rond av stimulanser, baserade på kredit i negativ kurvatur. Trots att banker hade medel att låna ut den senaste tiden till små och mellanstora företag var det inte många som tog till sig det. Beroende på? Förtroendebrist. Man vet inte vad man ska vänta sig av en regering som beter sig oförutsägbart, lögnaktigt och oamerikanskt. Det är en konsekvens av att bryta det sociala kontraktet. Regeringen påstår att inflationen är 1.6% medans realiteten ligger runt 7%, vilket händer när konsumentvaror och dess efterfrågan påverkas av kreditexpansionen.

Vad vi ser i nuvarande stigande basvarupriser och värden på ädelmetaller är förstadiet till nästa serier bubblor som kommer att avkrävas på aktiemarknaden och obligationsmarknaden. När dessa bubblor spricker finns det inga stimulansåtgärder som kan åberopas. Detta återspeglar utvecklingen under det sena trettiotalet och läget vid den tiden finansierade vidare fram ett stort världskrig. Man kan säga vad man vill om tyranner och ideologiska rörelser men krig på denna skala åstadkoms bara med finansiering av dem, och vare sig materialet eller de föregående besluten hoppar ur tomma luften. De ska betalas.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu