Höstens IMF Möte – Ett Vådaskott Emot Globalonin

Posted by leewanta on oktober 18, 2010
Okategoriserat

Den ganska nyligen avslutade sessionen hos IMF och Världsbanken kan visa sig i en framtida tillbaka-blick markera början på slutet av post-1990 världssystemet vilket baserades på finansiell avreglering, globalisering och den ohämmade suprematin av spekulativa hot money flöden. Representanterna hos 187 länder i Washington misslyckades kapitalt att nå en överenskommelse, en bekräftelse på den misskrediterade ”Washington konsensus” charter som banade vägen för plundring av nationer under flaggan av globalisering de senaste två årtiondena. Man puntade, och passade över ryssjan till IMF, som med största sannolikhet inte kommer att åstadkomma något för tillfället. Det kan mycket väl visa sig vara det första skottet i revolutionen som söker befria världen från Globalonin, som grävda fram den vådliga finansiella situationen genom att eliminera den ekonomiska kroppens naturliga cellväggar och släppa in parasiter i centrum.

Det omedelbara perspektivet är att fler och fler länder nu vill hantera sina egna valutor och instifta kapital kontroller som ett medel för att försvara sig emot massiva spekulativa heta flöden av pengar, särskilt de som emanerar ifrån det notoriska Federal Reserve och IAG gruppens 0% dollar Carry Trade. Erfarenheten visar att införd kapital kontroll lät Malaysia klara sig mycket bättre än andra länder som smittades av den Asiatiska Sjukans kris för lite mer än 10 år sedan, så det finns anledning att tro att den nuvarande populariteten av kapital kontroller blir ett blygsamt steg i rätt riktning. Dock, en implementation av en verklig och varaktig lösning till dagens ekonomiska och finansiella depression kräver att man återinför någon form av fixerade valuta pariteter och gör banden för oscillation smalare, en form som karaktäriserade Bretton Woods systemet mellan 1944 till 1971. Fixeringen var en av de positiva detaljerna i den annars subversiva BW bankir-planen, då man behövde den finansiella stabiliteten för att spela ut hela det kalla krigets agendor. Att åter etablera denna stabilitet borde framstå som en naturlig prioritet när man sitter med denna förutsägbara implosion av valuta systemet i knäna. Varför inte ta upp det på nästa G20 möte i Sydkorea till exempel, även om vi förvisso inte saknar missunsamheten att låta drönarna våndas och flottyrstekas av sin egen kompetens.  Vi stödjer indirekt nationella Tobinskatter om det finns lokalt konsensus, på en nationell nivå så att det må ta udden av hysterisk hot money spekulation och dessutom avhjälpa plågade budgetar. Men vi avråder med största möjliga kraft ett införande av en Tobin skatt på regional eller global nivå. En sådan utplacering av skattebemyndigande får i vidare bemärkelse en motsatt effekt till den som man ju önskar se, och förintar lokal politisk och finansiell styrkraft på samma gång. Alla svärd är tve-eggade, så även här, låt inte skenet bedra, funktionerna manifesteras helt olika på nationell/lokal versus regional/global basis, för makten att kräva skatt är av en suverän. Men sätt gärna för all del upp en internationell rekommendation för nivåerna av en Tobin skatt, så att man av internationell heder lägger sig i bördig paritet.

Fonden till dagens läge influerades skarpt av senaste Maj´s utveckling, när Anglo-Amerikanska storfinansens hedgefond hyenor attackerade Euron, lett av Soros/Paulson/Einhorn maffian, utformad för att skapa en panik krasch av Euron. Men angreppet bröts sedan ned, delvis beroende på Tysklands självförsvar, och delvis beroende på Kinesisk intervention, och inte minst för att en hög-frekvens attack på Euron skapade en boomrang på Dow, vilket var den hemliga ”flash crash” incidenten den 6 Maj. Detta var en ”svart måndag” som effektivt reverserades av USA´s Working Group On Financial Markets, ett transnationellt försök att förinta systemet således, men Gruppen lyckades återställa index, och saken tystades ned med obesvarade frågor.  Eftersom angreppet mot Euron stävjades av (men med inga tack till Anders ”inkompetens” Borg som omedelbart försvarade naken blankning i DI när Tyskland började mana reglering, vilket visar att om Borg hade suttit vid rodret hade  Euro området varit förintat redan – så farlig är finansiell inkompetens. Imbecill), så stärktes Euron emedan dollarn förlorade ungefär 13% av sitt värde sedan mitten av Juni. Depressionens krafter, föranledda av 1.5 kvadriljon dollar av bondfångade derivator och värdepapper, växlade tillbaka till New York, har åter förfäktat sig mot den misshandlade USA dollarn.

Om att smasha Euron var ett trick av den Anglo-Amerikanska spelplanen, så var ambitionen att driva Kinesiska renminbi upp i stratosfären det andra tricket i ett pågående försök av City Of London/Wall Street att exportera en världsomfattande depression genom att köra svälta räv emot och emellan rivaler i Frankfurt och Peking. Attacken på Kina hade sin förtrupp i den ledlösa Tim Geithner, så det är inte särskilt överraskande att Kineserna i stort sett har ignorerat USAs begäran, i att begränsa stegringen av renminbin till bara ett par procentenheter sedan den senaste bilaterala konfrontationen i Juni.

Kommer Helikopter Ben Bernankes QE2 Att Bli Titantic?

Under tiden har dollarns sanna härskare låtit US Dollarn falla kraftigt. Helikopter Ben har genomfört en betydande offentlig diskussion av hans plan till att injicera minst 1 biljon dollar av ny het likviditet i det amerikanska finansiella systemet under slogan av Quantitative Easing II (eller QE2), vilket givetvis medförde nedåtgående tryck på den amerikanska valutan.

Kinesiska renminbin kvarstår fixerad nära dollarn. Det betyder att när dollarn går ned, så går världens största exportör, Kina, ned med den, vilket ger Kinesisk export en betydande fördel i prisssättning gentemot konkurrenter i Japan, Korea, Malaysia, Indonensien, Fillipinerna, och annorstädes, vilket orsakar akuta problem i dessa länder.

Den 15 September överraskade den japanska centralbanken världen genom att unilateralt dumpa stora kvantiteter i ett bud för att förhindra den Japanska valutan att fortsätta stiga emot dollarn. Det var första gången på sex år som Japan hade gått den vägen. Men dollarn är nu så svag att yenen har fortsatt att stiga, med en ny 15-års högsta markör emot dollar för en kort tid sedan.

Ungefär 10 dagar innan IMF mötet, varnade Brasilliens finansminister Mantega om ett stundande ”valuta krig”. Men om vi tar på oss helhetsynen, vem påbörjade det? De anglo-amerikanska intressena deklarerade kriget genom att börja attackera Euron och reniminbin redan för ett år sedan. De visste genom deras spelplaner givetvis vilka konsekvenserna det skulle bli: antingen A eller B. Brasilien har för sin del infört en speciell skatt på obligationer som ägs av utländska ägare, och åtgärder för att motverka inflöden av hot money och utländskt spekulativt kapital. Hot money så som vi känner det är en finansiell sjukdom.

Kapital Kontroller Återvänder Till Modet 2011

Det sägs att Thailand förbereder sig för mer omfattande kapital kontroller än vad som har setts i den nuvarande fasen av krisen. Enligt en utsaga av Wongwatoo Potirat, direktör hos Bank of Thailand…sades det att den  Thailändska centralbanken övervägde restriktioner på valutaflöden för att söka hantera sin baht med bättre stabilitet. Indiens centralbank rapporterade samtidigt att man skulle se på metoder att hantera det ”potentiella hotet” av inflödande hett kapital. Indien, hotad av hot-money inflation som drivs in av utländska hyena spekulanter, hade således övervägt att återinföra kapital kontroller för att ge proportioner och stabilitet till att försvara balansräkningen.

En av de centrala punkterna i den glassiga teorin av globaliserad finans är att internationellt spekulativt hot money flöden är på något vis heliga, och måste då varken beskattas eller begränsas. Detta heta kapital är i realiteten metastaserande och destabliserande medel, det är inte kapital som investerar i produktion, i real ekonomin, så sanningen är givetvis diametralt motsatt dessa imbecilla antaganden. Att det uppstår en världsomfattande avsmak mot detta förtryckande och skadliga koncept är en faktor som har föranlett apokalyptisk retorik som serveras samfundet av den internationella superfinansens egna byråkrater. Det kriminella Världsbankens, ett Rothschild kabinett, boss Robert Zoellick kommenterade surt ”Om man låter detta glida in i konflikt, eller former av protektionism, så riskerar vi att upprepa misstagen från 1930-talet”…Zoellick sade att historien visar att svälta räv politik inte fungerar, och föreslåg att de subversiva entiterna, vars delägare ligger bakom eldstriden,  IMF och WTO, kan hjälpa till att hantera valutornas anspänningar innan de eskalerar in i något mycket mera skadligt. Så planerat.

Svälta räv eller ”beggar thy neighbour” går tillbaka till monetär politik av konkurrens drivna devalveringar som användes för att förbättra export till olika nationer under den stora depressionen på 1930 talet. Landet som var pionjär i dessa devalveringar var Storbrittanien under Ramsey MacDonald, efter det ödesdigra beslutet att ställa in betalningar på guld och att då förstöra det enda funktionella monetära system världen hade, den 12 September 1931. Beggar thy neighbour innebär ett försök att skifta konsekvenserna av depression på någon annan av länderna, och 1931 så blev det huvudsakliga offret av Britternas angrepp USA, där panikflykt från banksystemet påbörjades under 1932 och nådde sin topp i Mars 1933, när varje bank i landet stängde ned under Franklin D Roosevelts inställelse. Med orden av en amerikansk ekonom: ”Hardly had Ramsay MacDonald stopped sobbing over the international radio that Britannia should not be forced to sacrifice her honor [by defaulting], than he began to smile broadly because the fall of the pound gave her marked advantage in exports.”

Konkurrerande devalveringar blev ett stort problem under hösten 1933, då som nu, två år i det utvecklade mönstret av internationell depression.

Fantasmagorin Per Globalisering – En Syn Att Glömma!

Om länder nu börjar att se deras valutor som potentiella vapen, varnade Gestapo bankens chef Strauss-Kahn, att ”katastrof” kan bli resultatet. Vad IMF´s klåpare anser vara en katastrof kan faktiskt vara en positiv potential till att vända skutan rätt om man drar rätt slutsatser, ty alla abrupta vändningar av ett skepp orsakar svallvågor. I realiteten kan världen gå bortom blott konkurrenshets i devalveringarna och andra smutsiga valuta flottiljer, in i en era av proportionsbaserade kapital kontroller, och de som väger sina mått rätt, får en mer naturlig rättmätig konkurrensfördel genom stabiliteten.  Bloomberg propagerade alarmerande att tendensen är vitt spridd  att ”somliga former av protektionism må redan vara under uppsegling” sade Ukrainas vice premiärminister Serhiy Tigipko i en intervju i Washington, till följden av att deras land kan komma att följa Sydkorea, Polen, Brasilien, och andra tillväxt marknader som introducerar kapital kontroller för att förhindra kortsiktiga investeringar från att göda flyktigheter i ekonomin. Indien kan även de ändra på sina premisser för att ”förhindra upplösning av den makroekonomiska situationen”, sade den Indiska centralbankschefen Duvvuri Subbarao.

På kvällen av IMF mötet, orkestrerade Anglo-Amerikanska finansbossar och deras internationella hantlangare en veritabel refräng av Kina drillande, vilket leddes av ´Lille Tim´ Geithner. Kanadensiska Finansministern Jim Flaherty stärkte andemeningen att syftet med detta års IMF session var att ”åter hävda frihandel” till varje pris – vilket inte alls är hela världens tolkning av orsak och verkan. Detta proxy begrepp från den finansiella smederna är en bluff som drar obildade drönare till politrucker vid den långa näbben. Hur är det med ”fritt” självförsvar från ekonomiska angrepp? Frihandel är bara en täckmantel för att så just den situation som har uppstått, situationen är ett frihandelsbarn, så vad de egentligen säger är: ”låt oss fortsätta öka destabiliseringen via proxy agenten Frihandel, tills det är för sent, och ingen begriper något längre”.  En av frihandel-implementationens operativa agenter var t ex trilateralisten och CFR medlemen Richard N Gardner som var öppenspråkig i hur världen skulle te sig efter ”frihandelns” förödande effekt hade manifesterats: It will look like a great ”booming, buzzing confusion,” to use William James’ famous description of reality, but an end run around national sovereignty, eroding it piece by piece, will accomplish much more than the old-fashioned frontal assault. Of course, for political as well as administrative reasons, some of these specialized arrangements should be brought into an appropriate relationship with the central institutions of the U.N. system, but the main thing is that the essential functions be performed.”

Kort sagt, världens scen börjar likna den plan Gardner såg framför sig för att konsolidera nationerna under den nya världsordningen, beställd av superfinansens truster under FN´s flagga.. . Strauss-Kahn sade till Le Monde att ”…Kina behöver accelerera processen av appreciering”. Luxemburg´s Finansminister Jean-Claude Juncker, ordförande av eurozonens finansministrars grupp, rapporterade efter att misslyckat försök att betvinga Kina till att skruva upp valutan: ”det finns en divergens i analysen mellan Kinesiska myndigheter och Europeiska myndigheter…vi anser att den Kinesiska valutan är grovt undervärderad”.

En avslöjande attack på Kina var utlagd av topp maffia hedgefond hyenan George Soros, som vill att Kineserna tar ansvar för att reformera världens monetära system på deras egen bekostnad, allt för att blint följa City Of London och Wall Streets mångfascetterade dubbelspel, duplex ränker och smiden. Soros tar fasta på de styrbara mekanismer Kina har använt för att upprätthålla deras 10% i årlig tillväxt, emedan den Anglo-Amerikanska sfären stagnerade: ”Det rådande växelsystemet är ensidigt. Kina har i praktiken fixerat sin valuta till dollarn medan de flesta valutor flukturerar mer eller mindre fritt. Kina har ett tvåstegssystem i vilken kapitalet är strikt kontrollerat; de flesta andra valutor gör ingen sådan distinktion därvidlag. Det gör den Kinesiska valutan kroniskt undervärderad och säkrar att Kina besitter ett ständigt stort handelsöverskott”.

Soros klandrar det stundande valuta-kriget helt på Kineserna: ”Kina´s dominanta position är nu utsatt av både externa och interna faktorer. Den hotande globala nedstigningen har intensifierat protektionistiska ingrepp. Länder som Japan, Korea, och Brasilien gör unilaterla ingrepp på valuta marknaderna. Om de började imitera Kina genom att införa restriktioner på kapital transfereringar, skulle Kina förlora somliga av deras fördelar”.

Soros, likt Strauss-Kahn och Zoellick, delar den rådande Götterdämmerung andan: ”Chanserna till ett positivt utfall är inte goda, men vi måste ända sträva dit för i frånvaron av internationellt samarbete så går världen emot en period av stor turbulens och rubbning”.

Rothschilds portväktare inom maffia-finansen, Soros, uttryckte även ilska hos de Anglo-Amerikanska finansiärerna emot Kinas aktioner i stöd av Euron i Maj och Juni. ”Tidigare detta år när euron hamnade i problem, intog Kina en vänta-och-se politik. Dess frånvaro som en köpare bidrog till Eurons fall. När Euron nådde 120 emot dollarn steg Kina in för att bevara Euron som en internationell valuta. Kinas uppköp reverserade Eurons förfall.”

Det är märkvärdigt att en kriminell ligist av andra rangs intellekt faktiskt ges utrymme för att så tirader av så genomskinligt och motsägelsefullt svammel. Han skjuter ned Grekland och Euron med sina hot money attacker, men klandrar Kina för att angreppet inte fullbordades.Situationen är dirigerad och orkestrerad, eftersom själva avsikten är att skapa dessa spänningar och en påföljande kataklysm. Om länderna klarar sig själva måste de angripas, om de inte klarar sig ger man dem respit genom att underförstått acceptera en avveckling av deras valutor. Ett ganska simpelt pundarspel, men om man inte förstår intentionen hos topp eliten (och dit hör inga av de som är namngivna i denna artikel) härvidlag, så ser man inte dess inre logik. ´consent or conquest´ underströk Warburg som vägen till världsregering (en valuta). Det var Obamas utrikespolitiske mästare Zbig´s tydliga plan, given honom efter diktat från City Of London; att polarisera Ryssland och Kina gentemot väst inom geopolitiken, allra helst ledande till en framtida gigantisk urladdning….så situationen i denna mening möter Zbigniew Brzezinski´s geopolitiska prospekt. Att fredspriset gick dit den gick ser genom det filtret ut som mer än en tanke.

Kina till USA och UK: Backa Undan

Kinesiska premiärministern Wen Jiaobao, nygjord efter hans kamp med Juncker, utfärdade en tydlig varning på kvällen av IMF mötet, och avslog hela den Anglo-Amerikanska positionen. ”Arbeta inte för att pressa oss på renminbi satsen” sade Herr Wen, och avträdde sina förberedda ord. Han sa att Kinesiska export företag hade väldigt små marginaler, vilka skulle komma att slås ut av sådana aktioner som valuta import tariffer som den Amerikanska Kongressen hotar att implementera. ”Många av våra företag inom export skulle komma att behöva stängas, och migrerade arbetare skulle nödgas återvända till sina byar”, sade Herr Wen. ”Om Kina såg sociala och ekonomiska turbulenser, skulle det bli till olycka för hela världen”. Herr Wen´s kommentarer kom en dag efter att en trio av ledande EU representanter, inklusive Jean-Claude Juncker, blev artigt tillrättavisade när de bad Kina om att låta deras renminbi att apprecieras snabbare. Wen vet eller torde ana att destabilisering av Kinas inre liv har varit ett taktiskt mål utifrån den rådande Anglo-Amerikanska politiken, vars strateger aldrig har givit upp tanken på en färgad revolution eller en CIA sponsrad kupp i mellan-riket.  Det är erövringens väg till förändring, men om Kina vänder om till samarbete, så fortskrider man mot exakt samma slutmål, fast med en annan taktik i processen.

Stöd till Kina kom från andra BRIC nationer, främst Ryssland: ”Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kommer att sätta emot ett starkt motstånd till försök att sätta hård taxering emot valuta kontroller vid det årliga mötet hos IMF och Världsbanken i Washington, sade Vice Finansminister Dmitry Pankin till rapportrar….en fritt flytande växelkurs är i sig självt ingen bot för all sjuka”, sade Pankin.

Krafter inom Ryska regeringen försökte även att rulla tillbaka doktrinen av fri-marknads linjen hos Ryska Centralbanken: ”Centralbankens skifte till en fritt flytande rubel är en farlig politik för ekonomin, eftersom en mer flexibel växelkurs kan undergräva Rysslands konkurrenskraft”, sade Vice Ekonomiminister Andrei Klepach den 6 Oktober. ”Ryssland är inte fullt redo för den fria växelkurs regimen just nu”, sade han.

Plaza, Louvre, Krashen från 1987

Zoellick från den reaktionära Världsbanken deklarerade sig öppen till en multilateral insats för att värja bort ”protektionism” och föreviga den av super finansen ständigt riggade och instabila ”fria marknaden”, för deras terrorbalans skull.  Plaza affären som delvis implementerades av James Baker II, var ett försök att föra dollarn ned från den väldigt höga nivå den hade fått som ett resultat av den dåvarande Fed bossens Paul Volcker´s hysteriska 22% lägsta utlåningsränta. Att ta ned dollarn var den lätta biten. När fallet av dollarn började få alarmerande momentum, så ansatte Louvre ackorden ett försök att bromsa upp det hela och stabilisera dollarn. Louvre politiken, särskilt som Greenspan applicerade den efter 1987, uppföljdes av den Svarta Måndagen i Oktober 1987. Men som vi vet var det stora fallet en medveten komplott, när De Stora dumpade en stor andel aktier, ifrån transnationella eliten för att pressa Reagan regimen till att följa deras intentioner, vilka manifesterades senare i GATT, NAFTA och CAFTA (new world order lingo). Men för de som tror att fallet enbart bara berodde på makroekonomins dåvarande utveckling torde nu stå  motvilliga att återupprepa insatsen från Louvre.

Som vanligt, är Amerikas monetära politik så vansinnig som den kan bli. För tillfället är den de facto fixerade pariteten mellan dollarn och renminbin ironiskt nog det som har hållit världen i en rimlig stabilitet ibland övriga flytande vax valutor, även om sats förhållandet skarpt kan ifrågasättas, eftersom det pressar mot fattigdoms barometern, i fel och obalanserad riktning. Systemet påvisar tydligt att en flytande växelkurs inte är en plattform för stabilitet och inte representerar det funktionella viset på vilket man organiserar världens monetära affärer. Men hyenorna vill naturligtvis ha det så, så att de kan spela kasino och dra hem geopolitiska attacker åt superfinansen på det heta schackbrädet. Med nuvarande erfarenheter torde det stå klart att en enkel rationell policy vore att i ett första steg utveckla ett system av fixerade/periodiserade pariteter och smala av bandet av oscillation för euron, yen, rubeln, och andra valutor i relation till dollar-renminbin kombon. Då kan inte det icke-produktiva hyena hot money ligisterna längre spela ut nationerna mot varandra genom sina oheliga, kriminella attacker. Kapital kontroller, eventuellt Tobin skatt på lokal basis, torde kunna ses som ett verktyg för att pressa bort den aggressiva spekulationen som har satt världen på pottan, och överväga ett raffinerat fixerat, periodiserat, paritet system snarlikt 1944-1971 eran.  Dessa insatser skulle behöva komma till stånd mellan nationerna utan IMF och Världsbanken,  som en riktig nationernas samling utan de ständigt kriminella bankstermaffian bläddrande på alla andras läppar om hur nationer skall samarbeta eller inte. Ta bort procentarna ur arbetet, så blir det en mycket enklare match att få det hela på banan igen. Man kan inte sälja sig till djävulen och tro att man sedan sitter i en förhandlingssits. Det är nonsens.  Under tiden skulle USA kunna nyttja en väl avvägd modest tarriff för att hämta tillbaka årtionden av ”frihandels” degenerering.

Hamilton & Dirigentens Regler

Ur Kinesisk synvinkel har fixerad paritet varit till deras gagn, vilket stabiliserade deras marknad och export, med hjälp av en valuta som den finansiella politiken kan påverka, eftersom det gav visshet och förutsägbar statistik av framledes växelkurser över en sex till tolv månaders period. Alternativet är en form av finansiell anarki och ekonomiska cystor. Kinas kapital kontroller har skyddat landet från spekulativt hot money som alla andra har skjutits ned av. Man behöver inte imitera Kina på alla punkter för att hålla en industriell ekonomi igång, men form och funktion av centrala funktioner kan inte förhandlas om. Om det sociala kontraktet väljer Alexander-Hamilton-Henry Clay skolan av dirigerad ekonomi så finns där en funktionell rationalism, eftersom den lösningen lämpar sig för ett så stort land som USA, en kombination av protektionism (vilket inte är mycket mer än att sedimentera politisk och ekonomisk makt och stabilitet genom en profitabel och balanserad proportion), dirigism och merkantilism. Det bör noteras att den amerikanska konstitutionen explicit menar att en marknad bara kan etableras på principen av att kongressen, staten äger systemet av kredit och ombesörjer reglering av dess tillgång. Allt annat är vansinne och att ge bort sin makt och kraft till destruktiva parasiter. Alternativ till lokal makt och självstyre mot sina behov, samt dess anpassade mål är Judas Präst. När den nämnda ekonomiska disciplinen verkade inom USA ledde det den mest framgångsrika uppvisningen i ekonomisk utveckling som den moderna världen har skådat. När man övergav denna konstitution förintades sakta den amerikanska ekonomin, och det är en pågående smärtsam läxa för alla observanta i sammanhanget.

LW/WGT

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu