Federal Reserve Deltar I Destruktion Av Ekonomin

Posted by leewanta on juli 22, 2010
Okategoriserade

De vanställda ledamöterna i den amerikanska kongressen har nyligen låtit godkänna deras version av den så kallade finansiella reformen, vilket de på eufemistiskt vis kallar för ett finansiellt regelverk, och som när det är undertecknat av sällan skådad inkompetens, upphöjer det privata Federal Reserve till en i många stycken totalitärt monster med hart när absolut kontroll över USAs finansiella verksamhet – som om det vore en belöning för Fed´s medvetna destruktion av Amerikas ekonomi.

Ha alltid i åtanke att Federal Reserve är lika ”federalt” som Federal Express. Det är en privat korporation och det är absolut inte en statlig myndighet. Ägarlistan har alltid varit hemligstämplad men den som vet, vet att större delen av ägarskapet tillsluts i transnationella finansiella dynastier, de flesta baserade i Europa.  Det accepterade hemlighetsmakeriet låter syndikatet att operera utan insyn i verksamheten och utan någon som helst redovisningsskyldighet.

Så efter att man har förstört den amerikanska ekonomin, utefter en medveten politik, så verkar det ju inte förvånade att de köpta nickedockorna i kongressen gav dem ännu mera makt än tidigare. Nu blir det ännu svårare att se in i besluts-processerna och att observera handlingarna i det amerikanska finansiella väsendet – och än mer praktisk makt hamnar hos de subversiva ägarna av syndikatet.  Hur ska man argumentera med sådan frånvaro av logik?

För att summera vad som har skett i flera kulörer:  den Amerikanska kongressens hyenor har, i deras outgrundliga vishet – under skepnaden av en finansiell reform (ett privatiserat finansiellt monopol) – satt Federal Reserve högst upp i näringskedjan som en stor vit haj som ser efter en massa strömming (andra banker och institutioner, investmentbanker, försäkringsbolag, hedgefonder, pensionsfonder och all form av ”konkurrens”). Den föreslagna FSOC – Financial Stability Oversight Council – är inte mycket mer än ett marionettkabinett likt kongressen, som kommer att sätta upp nya regler och lagar för Fed så att de kan agera herre på Wall Street och över institutionerna. Al Capone får Chicago.

Naturligtvis så kommer Fed att skriva sina egna lagar och ge dem till nickedockorna på FSCO för blind underskrift.

Sedan så har vi den föreslagna Office Of Financial Research – vilket i denna lösning blir ett finansiellt Stasi -  som samlar in information processad av banker och icke-banker likaledes, så att denna information kan användas vid behov för att terminera något som den större privata bankiren inte gillar eller bildar ett uppfattat ”hot” någonstans. Kort sagt, de privata delägarna i Federal Reserve ges lagligt mandat att skjuta ned deras egen konkurrens på den kommersiella marknaden. Samtidigt kan herrarna köpa upp nedskjutna tillgångar för några cent på dollarn – och naturligtvis ligga steget före i all form av insider information. Än mer osannolika lyckohjul lär då skönjas i Federal Reserves delägarbanker.

Har Du någonsin undrat varför Fed håller på att rulla ut så många vansinniga lån till deras kumpan-banker med räntor parkerade på botten – istället för att medlen lånas ut till den generella ekonomin för att göda en återhämtning – så att säga? Är det det är för att man ska strandsätta de finansiella rapporterna hos zombie bankerna? Inget skulle kunna strandsätta deras finansiella rapporter förutom totala lögner om deras verkliga tillgångar genom att nyttja fantasi värderingar om hur de är märkta mot marknaden. Tittar man på märkt-mot-verkligheten så är det Goodnight Broadway. Detta är bara ett tecken på den korruption som följer av att maffioso banksters får gratis skjuts via skattebetalarna – så länge som man kan klara av den biffen.

De verkliga anledningarna som råder för att bygga detta lagerhus av steriliserade pengar är helt annorlunda och har multi-facetterade orsaker.

Till att börja med, detta är en av de främsta metoder som de högre bankirerna använder för att sänka pensionsplaner och andra sparprogram emedan kumpanerna berikas via skattesedeln genom att ge dem en s k “spread” (återbäring på pengar som de lånar av Fed, med nästan noll ränta, pengar som de sedan parkerar hos Fed med 3% ränta) – en riskfri ränta alltså. På så vis hålls  nollräntespelet utanför den öppna marknaden, vilken de avser att plocka ned – krascha – för att manipulera fram en ny ordning under deras allt starkare globala kontroll. Det övergripande målet är en världsregering eller en världsfederation efter deras ritningar. Samtidigt hålls inflationen i schack under den tidslucka pengarna inte flödar i den fria ekonomin. Därför kan man kalla de för sterila pengar.

Vidare, det hela avses att användas som en adhoc injektion av likviditet för att förhindra att ekonomin sjunker än mer, vilket bara sträcker ut den oundvikliga dödsstöten av den amerikanska ekonomin så långt som möjligt. Så att de kan behålla sina bonusar och löner så länge som möjligt, innan man måste hoppa av skutan på den lägre nivån. Den lägre nivån är den synliga världen. Den högre nivån syns inte. Det finns med detta en liten godispåse som man kan slänga till publikum när alla ”too big to fail” skattebaserad stimulanser och återköp, stimulanspaket och valuta swappar har tömts ut och inte längre kan underhållas politiskt.

Med den främsta anledningen för denna färska valutareserv är att finansiera den uppköpsmani som kommer att ske när många av de svagare instutionerna fallerar och likvideras i enlighet med provisionerna i den nya finansiella reformen vilket ställer FDIC (den statliga värdepappersgaranten) som ansvarig för likvideringarna. Dessa kommer att bekostas på förhand av den amerikanska skattkammaren, vilket betyder att Fed kommer att trycka eller helt digitalt kreditera medlen till skattkammaren med ränta -  helt ut ur tomma luften – ex nihilo (all pladdertext i reformen har eliminerat all hänvisning av Feds inblandning genom sluga ordval så att man bara nämner skattkammaren, eftersom de tror att kongressen och publikum är för dumma för att förstå att den amerikanska skattkammaren i sig inte kan flytta över lån till FDIC utan Fed´s explicita inblandning baserad på ”fair value” av de olika tillgångar som institutionerna besitter, vilka sedan likvideras av FDIC).

Fed kommer att fronta pengarna till FDIC via skattkammaren så att FDIC kan betala summorna som krävs av borgenärerna, tillgångarna säljs senare, till synes för att undvika prislappar motsvarande ”brandskadat gods”. Lånen från skattkammaren bekostas med Fed´s röksvamp-pengar (räntefritt) och betalas senare med intäkter från försäljningen av tillgångar, som då likvideras under lite bättre förutsättningar än annars.

Så här har vi detta likviderings-system baserat på “rimligt värde” – vad det nu betyder på en helt korrupt marknad – vilket kommer att justeras över tiden för att maximera profiten till hyenorna.

När en bank eller någon annan finansiell verksamhet under likvidering är under hyenans kontroll, eller har dessa som borgenärer, så kommer det “rimliga värdet” att vara baserat på deras egna märkt-mot-modell fantasier så att de får ett helt oförtjänt värde, emedan tillgångarna sedan säljs till betydligt lägre pris – en förlust som ägs och bekostas av skattkammaren och de amerikanska skattebetalarna.

Omvänt, om en bank eller verksamhet som dyker på näsan inte har hyenorna som kreditgivare eller delägare, så ges de ett mycket lägre värde märkt mot marknaden, så att de själva kan köpa upp tillgångarna för några ”pennies on the dollar”.

Och varifrån kommer hyenornas pengar som de nyttjar för att köpa upp dessa tillgångar för några “pennies on the dollar”? Från pengarna som parkerades hos Fed med 3% ränta givetvis.

Hyenornas egna banker kommer antingen att använda dessa pengar direkt, eller låna dem till andra kumpan-hyena-banker till moderata räntesatser, för att finansiera ”vrakförsäljningen”.

Ser ut som något från den mest briljante av bankrånare, inte sant? Javisst, men tidernas bankrån utförs i dessa tider av bankerna själva. Och detta är vad denna finansiella reform signerad av teleprompter läsaren, CIA agenten, den manchuriske kandidaten döpt av Trilaterala Kommisionen – Barack Obama – de facto handlar om. Att äta upp konkurrens och konstitution och skinna skattebetalarna på vägen. De tar det riktiga guldet, folket bekostar kalaset. Detta är den diaboliska essensen av transnationell finans, det är deras sätt att resonera.

Låt oss även påpeka att de slapphänta redovisningsreglarna som tillåtits av myndigheterna för att dölja destruktionen av det finansiella systemet fram till idag inte på något nämnvärt vis förändras av denna nya finansiella reform. Så lagstiftaren kommer att fortsätta att tillåta att banker hittar på fiktiva värden på deras tillgångar, märkta mot någon annan fantasi av värden. Och de kommer att fortsätta att tillåta banker att parkera sina förluster utanför ordinarie bokslut precis innan slutet på kvartalet av rapporteringsperioden, och sedan föra tillbaka dem efter att kvartalet har upphört (minns Bear Stearns och Lehman Brothers).

Lagstiftaren kommer även att fortsätta att tillåta alla andra bedrägliga redovisningsbluffar som för tillfället används av banker för att dölja att de är de vandrande döda. Det beror på att den så kallade ”fin reg” inlagan inte har något med reform att göra och har allt med att föreviga ett korrupt system att göra, vilket möjliggör för ”too-big-to-fail” banksters att fortsätta smussla deras giftiga bedrägliga skräp obligationer och derivator som sitter hos föga anande Von Papen kunder, samtidigt som man skapar ett finansiellt monopol hos Frankenstein Fed som kommer att använda sina nyvunna komplett ohämmade makt för att kväsa konkurrens så att hyenornas banker är de enda som står kvar på kasinot. Detta är realiteten av denna reform som det ständigt förpuppade och totalt imbecilla media har kallat för ”tidernas reform”.

Det stannar inte där. G-20 talar nu i termer om att använda ”special drawing rights” (SDR´s) som en internationell reserv valuta för världens internationella bankir-kabal, vilket till största delen består av privata och/eller statskontrollerade centralbanker som opererar på ett koordinerat och förstulet vis med varandra, även om man kan notera att själv-förödande smällar sker emellanåt. Man kan även notera att oftast är dessa smällar riggade och planerade för att få ett politiskt övertag eller för att skapa ett publikfrieri avsett för politisk konsumtion (att säga något som är populärt man samtidigt inte ha någon avsikt att stödja frågeställningen, eller att ämnet är omöjliggjort av andra omständigheter – tänk Sarkozy, tänk ECB som åkallar budgetåtstramningar samtidigt som de skapar biljoner i lösen och borgen för att rädda PIIGS länderna)

Hur som helst, medans G-20 sätter upp deras SDR, baserat på en korg av fiat valuator, så kommer alla andra (och det torde vara:  bourgeoisie proletariatet av allmänna trälar) fortsätta att behålla deras vanliga valutor, efter att de har devalverats gentemot andra valutor runt om i världen, och därigenom förstöra värdet och köpkraften hos de ”oturliga förlorarna” i valuta-devalverings-spektaklet.

USA och dollarn kommer att tillhöra förlorarna tillsammans med de flesta i-länderna och deras valutor beroende på deras totalt bottenlösa fiskala kondition, en situation vilket naturligtvis har åstadkommits med en avvägd metodik, ränker och stämplingar, från den högsta transnationella finansen, även uttryckt som ”hyenor” i denna rapport.

De “turliga vinnarna” i devalverings-spelet kommer istället att behöva konfronteras med massiva handels-obalanser istället för förlorad köpkraft eftersom deras exporterade varor och tjänster kommer att bli astronomiskt dyra på andra håll. Så oavsett vilken som blir vägen kommer massorna att lida för devalveringsproblemen, emedan bankirerna nu sitter på sina SDR´s.

Men om SDR inte är mera än en korg av andra fiat valutor, hur skulle de då klara sig så mycket bättre än trälarna? Jag är glad och stolt över att Du frågade.  Här kommer ”kickern”.

Man kan lugnt utgå ifrån att hyenorna aldrig kommer att tillåta att SDR´s – eller någon annan internationell reserv valuta – att vara något annat än en fiat valuta. De kommer aldrig att acceptera en guldfot eller silverfot t ex. Det är anledningen till att en av huvuduppgifterna hos Fed och de andra fiat pressarna alltid har varit att manipulera guldmarknaden och undertrycka dess egentliga värde. På så vis ser fiat valutorna starkare ut än vad egentligen de är.

Var det någon som trodde att efter att man tog bort guld standarden från inrikesdollarn i 1933 eller från utrikesdollarn 1971, att man ens skulle tänka sig att låta sig bindas på ett så kontrollerat och stringent vis? Om man skulle gå tillbaka till en guldstandard skulle det kunna bli en rik era, eftersom det skulle innebära att världsfederations-planerna stjälps och att de måste börja om på nytt med nya ränker och smiden. Faktum är att det inte är en oundviklig utveckling, men det saknas kompetens på ett politiskt plan att driva den frågan. Politiker förstår som Ni väl vet, inte mycket alls. Men det finns somliga spelare i världen som kan försöka driva den frågan, vi önskar dem lycka till.

Och det för oss till referensen i början av denna avhandling syftande på effekten att den amerikanska juridiska vävnaden effektivt sett är en strategisk placering för hyenorna att flytta sig framåt med deras planer om en ny världsordning – i syftet att uppnå total global finansiell dominans – via en särskild bricka. Vilken bricka är det? Jo, det är den komplett ruttna svindeln som kallas ”Cap And Trade”, vilket ska baseras på ett bedrägeri i världsklass, den s k växthuseffekten med dess koldioxid som påstås vara roten till en global uppvärmning, på senare tid en global nedkylning. Nåväl, jag besitter inte miljö expertisen här (det verkar inte vara någon som kan kallas det för övrigt)  men jag känner till deras avsikter och de är inte nobla eller sanningsenliga oavsett vilka gaser eller gifter som produceras i systemen.

Varför är “Cap and Trade” så viktigt? För att förslaget åkallar skapelsen av vad som har benämnts som ”carbon credits”,  koldioxid-krediter alltså. Vad är det som är så viktigt med detta då? Därför att det blir ett första flöde av krediter som backar upp SDR systemet. Koldioxid torde vara det ultimata vapnet för att skapa en ny fiat värderad tillgång eller handelsvara. Hyenorna kan skapa dessa krediter ut ur den gamla tomma luften precis som de gör med sina Federal Reserve Notes baserat på helt subjektiva och politiskt kontrollerade standarder som återbildar strömmar av profit till hyenorna via skattesedeln. Med samma vapen så kommer man att förinta hyenornas fiender och erhåller på samma gång ett nytt medel att kontrollera trälarna – genom att förflytta deras rikedomar från nationerna till den internationella bank-kabalens SDR system (registrerat var…?)  och även till tredje världen i ett drag som är beräknat att jämna ut spelplanen inför visionen om ett ett integrerat världsstyre.

På senaste tiden har de notoriska hyenorna tryckt för en partiell Cap And Trade inlaga till deras pågående klimat och energi program, vilket bara skulle tillämpas på vissa allmännyttiga tjänster. Detta är bara en ”fot i dörren” taktik från hyenorna och deras paddor till representanter i kongressen, för att få koldioxidkrediten på banan – så att man ökar chansen för att implementera SDR uppbackat av detta capone system.

Väl på plats kommer objektet sedan att utsträckas för att täcka större delar av ekonomin genom att få det att se ut som att man arbetar med den vanliga (falska) statistiken som kan förväntas från denna korrupta regim – eller genom att smyga in tillägg i den tidigare Cap And Trade för att bitvis få in hela snoken, i syftet att krama ut den fulla förväntade intäkten från Cap And Trade konceptet. Vid den tiden heter det hela förmodligen något annat, så att det en vacker dag helt plötsligt sitter på radarn hos de sovande trälarna. Det spelar ingen roll vad det kallas, allt som har med koldioxidkrediter, miljöavgifter, globala skatter att göra är ett falsarium som ska tjäna dolda finansiella agendor och maktspel. Naturligtvis kommer institutioner världen över att stimuleras till samma mål vid lämpligt tillfälle. Låt icke detta ske, låt icke detta ske!

Men om koldioxidkrediter inte är mer än papperskrediter, på vilket sätt gagnar detta kabalen? En bra fråga, och det är här hyenans särskilda tankesätt kommer in i bilden.

Först, så börjar vi med att notera att användandet av papperskontrakt skapade ur tomma intet tycks jobba till deras favör på COMEX och LBME, där allt de ägnar sig åt är att använda nakna ”short” papperskontrakt för att manipulera priserna på handelsvaror över hela världen.

Men systemet av koldioxidkredit går mycket längre än att bara skapa bogus papper på den ena eller den andra marknaden. Detta tar den diaboliska utsugningen till en annan nivå på en global basis.  Hyenorna avser att använda denna installation för att parasitera på de sanna värden som etableras genom trälarnas arbeten i utvecklade länder, som sedan används för att säkra det internationella syndikatets SDR´s, medan de gamla valutorna hos träl-bourgeoisie-proletariatet kvarstår uppbackade av ingenting särskilt. Minns: människor kommer att behöva ta riktiga pengar från deras egen profit för att bekosta och införskaffa dessa krediter, vilka kommer att handlas på en koldioxidbörs som sköts av den vederstyggliga kabalen av bankir-gangsters på samma vis som de ”sköter” t ex COMEX och LBME.

På toppen av allt detta, så planerar hyenorna att installera en ny global koldioxidskatt som ska värderas emot folken av utvecklade nationer världen över, vilket sedan ska användas för att finansiera apparaten som är avsedd att etablera en ny världsordning, en världsfederation, via BIS (Bank Of International Settlements), Världsbanken (WB), det flumsande World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), med flera hyena kontrollerade icke statliga organisationer (NGO´s) och mängder med fonder, institut och truster i sammanhanget.

Kabalen kommer att använda sitt nya inflöde av rikedom från dessa skatter i form av koldioxidkrediter och en koldioxidskatt för att finansiera lån till tredje världen, delvis för att öka deras produktivitet och standard, men pengarna är öronmärkta med krav som förslavar dem till den internationella bank-hyena-dynastin. Det är i princip denna metod som IMF och Världsbanken har använt för att knäcka tredje världen i decennier: låna omöjliga papper med ena handen, skörda resurser i landet med den andra. Business as usual men nu på en större skala, nu ska hela världen skördas.

Cap And Trade förslaget i USA är i verkligheten den nyaste versionen av deras inkomstskatt, avsedd för globala proportioner. Det är helt enkelt ett sätt att suga pengar från massorna för att bekosta regimens skuldbaserade operationer, vilket i USA sköts av det kriminella Federal Reserve som ställer lån till skattkammaren per ränta för att finansiera styrets vansinniga politik och utsvävande sedeslöshet. Det finns många länder som är besmittade av samma sjuka, tittar man under ytan ser man samma spel, samma strängar.

Hyenorna avser att denna koldioxid börs ska bli en sorts ny Federal Reserve där krediten skapas ur tomma intet istället för via Federal Reserve Notes, och där världsvalutan blir global till sin natur istället för att begränsas till valutan av en nation.

Detta schema kan således – om framgångsrikt installerat – ersätta dollars med SDR uppbackade av dessa koldioxid-krediter och kommer då att oundvilkligen orsaka USAs fall som dominerande i världshandeln, och kanalisera ett fall från den dominanta makten när man samtidigt reduceras till ett land av tredje-världen status – och dess utarmade innevånare lever på svåra nivåer under en lång tid, kanske flera årtionden. Och man kan garantera att samma folk som hade ägarstatus i Federal Reserve även kommer att ha ägarstatus på den nya koldioxid-börsen. Eller låt oss säga ”börser”, för varje sann hyena i världen kommer att vilja ha en. Detta är planen såvida inte Du stoppar dem, för det är bara Du som kan göra det.

Denna implementation kommer att ge hyenorna möjligheten att ta betalt från allmännyttan och företag, på ett helt subjektiv och politiskt vis, vilket driver upp kostnaden för att producera energi, likväl som kostnaderna för att producera nästan alla varor på planeten (snacka om inflation).

Det mesta av dessa ökade kostnader kommer att passas över på konsumenten i form av högre avgifter för allmännyttiga tjänster och högre priser för de flesta varor och tjänster.  Detta kan reducera konkurrenskraften i utvecklade länder och forcera många av deras företag att flytta sin produktion till länder där koldioxid-krediter antingen inte kommer att betingas – eller att tilldelas mycket lägre nivåer. Denna process av att forcera företag till något annat land är bara mer av den finansiella destruktion som kom med ”frihandel”, globalisering, ”off-shoring” och utkontraktering, såväl som legal och illegal immigration världen över. Det är samma gamla visa i nya kläder. Och rörelsen digereras via USA för tillfället. Vill Du se svenska företag manövreras bort från landet av dessa banksters?

Denna plan har per effekt sitt sponsrade säte i den svenska regeringen och framför allt Moderaterna är sedan länge insnöade agenter för deras subversiva utveckling. Rösta bort dem med all kraft om Du inte vill direkt stödja denna världsomfattande agenda. Titta på USA de närmaste åren så ser Du potentiella din framtid här, huvudlös immigration, låga löner, hög arbetslöshet, usel välfärd och en svag avklädd nation.

Man behöver inte vara helt paranoid för att tro att BP läckan var ett led i denna övre agenda. Det skulle kunna hjälpa Cap And Trade – broder-miljö-skatten – att vinna terräng, så att de kan backa upp en i övrigt helt värdelös och substanslös konstruktion som heter SDR.

De har orsakat blädderläpparna i kongressen och deras sinnesslöa men verbale ledare mycket politiskt nedfall över deras desperation att få denna styggelse godkänd och installerad av marionettdockorna i den amerikanska kongressen.

Vi  hoppas att amerikanerna röstar bort många av de insnöade politruckerna i kongressen i höst.

Låt oss då sätta denna agenda i ett perspektiv i händelse av att Cap And Trade går igenom. Det blir som en gudomlig uppenbarelse av insikt, chock och vedermöda när man väl ser bilden.

Om vi antar att Cap And Trade passeras som Obamacare och ”Fin Reg” genom icke konstitutionell och illegal legislatur via kriminella skurksträck, mutor, hot blandat med fläsk-orgier och falska, hoprullade legislativa procedurer där form över substans härskar.

Därnäst kommer devalveringen av valutorna emedan SDR´s backas upp av koldioxid-krediter som etableras först av G-20 länderna. Denna devalvering kommer att föra hem all risk begiven i alla fallerande, skuldbesatta ekonomier i världen, och deras fiat valutor, inkluderande USA, UK, Europa, Kanada, Japan och Mellanöstern, många asiatiska länder och t o m BRIC nationer. Detta kommer att leda till högre räntesatser oavsett hur lågt Federal Reserve och andra tongivande centralbanker spelar. Investerare kommer att kräva en återbäring om de ska investera, särskilt i områden där valutorna har devalverats. Detta reser löpande-band inflationen genom de eskalerande kostnader som uppstår på importerade varor i de djupast berörda länderna, inte minst i USA där deras ”Cap and Trade”dramatiskt kommer att öka dessa kostnader. Om räntorna då inte stiger faller en omedelbar kapitalbrist ut. Denna kommer att spegla den tidigare kapitalbristen – men då satt på anabola steroider.

Oavsett om räntorna stiger, eller krediten försvinner, eller både och, så kommer ekonomierna i världen att fallera och misslyckas samtidigt som kostnader för högre räntor, eller kreditbrist, spelar ut sin effekt. Denna devalvering kommer att förinta det gamla systemet och börsmarknaderna kommer att krascha, emedan obligationsmarknaderna, inte minst många kommunala sådana, kommer att dyka på näsan. USA är epicentrum i bilden just nu.

Dollarn kommer att avrättas på alla fonder på kreditmarknaderna. I USA kommer fastighetsmarknaden i praktiken att upphöra både hos uppköparen och på refinansieringsmarknaden. Värdet på dessa sorters tillgångar kommer att devalveras, somliga sjunker till ”någon cent på dollarn”. Således fortsätter slakten på traditionella banker men effekten slår även hårt på många investmentbolag, försäkringsbolag, handlare och traders, hedge fonder, pensions planer, med flera. Det som jag syftar på kommer att tydliggöras mest och tidigast på den amerikanska marknaden, en sjuka som dock genom globaliseringens utstuderade mekanik kommer att ta flera med sig i fallet.

Detta som sker är ingen slump om man sitter högst upp i tornet.

De som sitter högst upp i systemet får då sin chans att köpa upp tillgångar ”där nere” för ”några cent på dollarn”. Det är så här ”boom and bust” cykeln planeras i tornet. En finansiell tsunami som varje gång den slår ska dra nationerna närmare till en ”superstat” – enligt deras vision. Depressioner och krig spär på incitamentet som politiker kan sälja till folket för något ”större och bättre”. Med andra ord ”groteskt och korrupt”.

Denna produkt blir per definition en totalitär fascist stat, en sken-demokrati, i praktiken styrd av ett gäng bankir dynastier. Om krascherna går utom kontroll under processen så vet de att de alltid kan räddas av skattepengar – de misslyckas sällan med att konsultera politiker till något annat. Skatter är en av deras fundamentala ”säkerheter” i spelet.
På G-20 ranchen, så kommer de korrupta centralbankerna och institutionerna fortsätta att dölja sina förluster med fantasifulla bokföringstricks, där böckerna kokas till de är ”well done” eller brända till en smula. Vad beträffar resten av bankerna och de finansiella institutionerna som sögs in i deras bedrägerier av giftiga lån, obligationer och derivator av olika slag, så äts de upp av någon större krabba.

Somliga av de större ledande bankerna kan offras på vägen för att ge lite trovärdighet till idéen att alla behandlas rättvist och att det som sker inte bara är en simpel skenmanöver av systematisk korruption – vilket det på alla vis är. När denna fas av galenskaper är över så kommer de större institutioner som dittills har stått sig att slutligen avslöja sin finansiella situation – fasen då Kvadriljon-Derivata Dödsstjärnan till sist blir en supernova. Som tidigare är ju dessa institutioner ”för stora för att gå under” och man kommer att spela på det kortet för att få världens skattebetalare att rädda deras kriminella kasino. Vid den tiden har redan många länder erkänt konkurs liksom många finansiella institutioner har likviderats och förstörts. Denna gång kommer räddningen att söka åstadkommas genom SDR som blåses upp av nya skatter, t ex ”carbon tax” i USA – istället för som tidigare: med USA dollars a la print-on-demand och valuta swappar.

Man kommer att söka bestjäla världen via sådana skatter och krediter för att rädda den sista fronten av den transnationella finansen – som kommer att hota nationerna med en evig depression om man inte löser ut dem med skattemedel. Förlusterna kommer på pappret att ta generationer att betala av. Och det är vinsten i spelet – världen har spetsats av skulder som binder dem för överskådlig framtid till den transnationella finansen. Tanken kommer då att vara att konsolidera regionerna bit för bit till den nya ordningen som kan ”förhindra att detta sker igen i framtiden”.

Detta är planen, det är helt upp till dig om de vinner eller icke.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu