En Svensk I North Dakota

Posted by leewanta on oktober 26, 2010
Okategoriserat

Mot bakgrund av tidens finansiella kataklysmer, så erbarmligt förutsägbara som de må vara, är det intressant att titta på avvikelser, de udda exemplen som inte speglar den stora bilden i övrigt. Undantag är inte alltid bevis på den gamla regeln, de kan även vara förebud av en ny paradigm. Den bank i USA som har stått emot den gigantiska ekonomiska kollapsens vindar bäst är inget mindre än en gammal svensk idé förkroppsligad  i form av The Bank Of North Dakota (BOND).

År 2008, när alla amerikanska banker med flera räknade upp, eller sökte skjuta upp, sina sanslösa förluster, räknade BOND (kul) in en vinst på flera miljarder dollar. Och anledningen är lika enkel som logisk: man arbetar inte med mer upparbetat kapital än vad som finns insatt, och undviker därför heta spekulativa och destabiliserade flöden.

BOND skapades 1919 av en rörelse som svepte över den nordliga trakten, en arg grupp farmare var upprörda över vad man ägnade sig åt på de östra marknaderna, kreditmarknaderna som avgjorde vem som skulle få kredit och dessutom lade sig i marknadsföringen av varorna. Denna grupp, kallad Nonpartisan League, var starka och tog framgångsrikt kontroll över legislaturen och skapade vad som kallades för ett industriellt program. Ur detta steg BOND som en finansiell arm, tillsammans med en statlig kvarn och hiss för att köpa korn från farmaren. Banken finns kvar idag och gör i stort sett vad den var tillsagd att göra av befolkningen (ledmotiv = socialt kontrakt).

Finansieringsmodellen är unik i USA och förblir motorn för bankens stabilitet och tempererade utveckling. Och det är att man är depositarie för statens insamlade skatter och avgifter, samtidigt ägs banken av staten North Dakota (medlemmarna) – inte av privata bankirer som Rockefellers, som dock sorgligen tar emot skattedegen senare i kedjan. Så man har en fjättrad insättningsbas, och betalar en konkurrensmässig ränta till Skattekammaren – en i övrigt svår sak att försöka brotta bort från de privata monoliterna: möjligheten att spekulera på allmänna medel. Sedan tar de dessa medel och – i motsats till de andra – plöjer tillbaka insättningarna i staten North Dakota i form av lån, och återinvesterar dem i statens ekonomiska utveckling och aktiviteter. Mekanismen är vad som har gett North Dakota en stablitet som andra stater inte har haft. Även om andra banker naturligtvis investerar sina insättningar så har BOND ett program som är särskilt riktat mot fångade behov av ekonomin, som till exempel studentlån. Eftersom det finns ett socialt kontrakt som är grunden för verksamheten uppstår inga problem gentemot den privata sektorn och investerarna, vilket stipuleras i att BOND ser den privata sektorn som partners, inte som konkurrenter, en enorm stadga uppnås därför med tanke på att modellen är rätt vänd – botten -> upp – som alternativ till monolit modellerna (Federal Reserve, BoE, BIS etc) med privata monopolister som misshandlar pengar de lånar av befolkningen, för pengar är en laglig fordran av arbete. Polariseringen minskar genom navet, samtidigt som behoven mötes upp dynamiskt genom partnerskapen. Exemplet i North Dakota visar att lokalt anpassad dynamik trumfar högmodig bestialisk storfinans och internationella mega-ordningar – ty all business är lokal.

Det torde stå för mycket på spel i dagens värld för att man ska ge upp framtiden för oligarkiska särintressen och låta den myntas av politisk polarisering. Nukelus i dagens internationella anti-demokratiska storfinans etablerades genom krig, ränker och smiden, och måste vidmakthållas av detsamma. Det är dagens världsordning.

Faktum är att ursprunget till denna framgångsrika modell i North Dakota är en förlänging av Svensk historia. Verksamheten är helt enkelt den ursprungliga Sparbanksmodellen som gör sig gällande. För att ge lite ansikte till denna formidabla, om än logiska, idé för handhavande av lokalt upparbetade resurser så har vi fått hjälp här av den ypperligt trevlige Bill Still. I vår länk-samling så finns en utmärkt dokumentär av Still vid namn Money Masters, vilken vi rekommenderar en massé. Still har även filmat en ny variant av samma tema, prisbelönt därtill, med ett lite annorlunda upplägg, The Secret Of Oz, och vi har det stora nöjet att här posta länken till en fri version av The Secret Of Oz (den som överväger att skaffa filmen på DVD kan välja svensk text som option i den internationella utgåvan). På grund av den tilldelade längden på filmen saknar Secret Of OZ vissa – viktiga – detaljer och aspekter som den längre föregångaren Money Masters har – därför uppmuntrar vi starkt att man ser båda filmerna.

Nu lämnar vi över ordet i fyra minuter till viking-hövdingen Bill Still:

YouTube Preview Image

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu