Skriet Från Vildmarken

Posted by leewanta on oktober 27, 2010
Okategoriserat

**uppdaterad och rättad**

”It must not be felt that the heads of the world’s chief central banks were themselves substantive powers in world finance. They were not. Rather they were the technicians and agents of the dominant investment bankers of their own countries, who had raised them up, and who were perfectly capable of throwing them down. The substantive financial powers of the world were in the hands of these investment bankers [also called 'international' or 'mercantile' bankers] who remained largely behind the scenes in their own unincorporated private banks. These formed a system of international cooperation and national dominance which was more private, more powerful, and more secret than that of their agents in the central banks. ”

Professor Carroll Quigely

När Fredagen slöt sina rödsprängda ögon så registrerade FDIC – den amerikanska insättningsgaranten- att ytterligare två mindre banker stängdes ned i Florida, tillsammans med två andra lik i delstaten Georgia. 136 fallna bankoffer har tillförts statistiken under 2009, det stora ”återhämtningsåret”, vilket säger att likviderings-hastigheten faktiskt ökar jämfört med föregående år, den stora recessionen.  Vid samma tid förra året hade 106 objekt likviderats.

Hastigheten ses öka tydligast emot lån som är ställda i sektorn av kommersiella fastigheter och fastighetsutveckling. Över hela USA ekar mängder av tomma köpcentrum, ödelagda kontorsbyggnader, finansierade av de vandrande liken. Antalet banker som har gått omkull inom eran förblir den högsta noteringen sedan 1992, vid höjdpunkten av den dåvarande lånekrisen. Fallerande banker från 2009 har redan kostat försäkringsfonderna mer än 30 miljarder dollar, fonder som gick in på röd nivå förra året, med ett underskott på 15.2 miljarder dollar vid den 30 Juni.

Antalet banker på FDIC´s (den statliga insättningsgaranten) konfidentiella lista av ”problem” har stigit till 829 i andra kvartalet, upp från 775 banker bara tre månader innan, samtidigt som industrin i sin helhet hade sitt bästa kvartal sedan 2007, med 21.6 miljarder dollar i netto intäkt. Banker med mer än 10 miljarder dollar i tillgångar utgjorde bara 1.3 procent av industrin som stod för 19.9 miljarder dollar av den totala inkomsten. FDIC förväntar sig att kostnaden för att lösa upp fallerade banker landar på runt 52 miljarder dollar.

För tre månader sedan flaggade vi för det sliskiga QE2 paketet från Federal Reserve, därvidlag noterades deras expansiva verksamhet på repo marknaden påbörjas i Juni, uppföljt av ansatser från banker att öka utlåning till SMB sektorns företag, av den bättre kvaliteten. Fed lyckades pressa ned ekonomin istället för att förbättra den, paraderat med blandade resultat från de olika bankerna.

Sedan Juli har det hänt en hel del. Guld, silver och bas och råvaror har stigit, precis på det vis vi skrev att det skulle göra, med de tillbörliga, förstulna, rörelser vi påpekade för dollarn, och obligationsmarknaden. Nu står vi i nästa fas av finanskrisen som aldrig upphörde till att börja med, i form av ett valutakrig, samtidigt som ”foreclosuregate” har hoppat upp som ett riktigt elakt svartbränt popcorn. I korta ordalag kan man beskriva läget just nu som att regeringen försöker täcka över problemen och skjuta upp dyngan tills efter Kongressvalet, lite med som börsen underhålls av topp-spelarna för stunden. Statsåklagarna har dock påtalat andra uppfattningar i ärendet. Även om lånebreven handlades elektroniskt så kräver lagen att det skall medföljas erforderlig pappersexercis. Så här långt kan vi se att det redan är avslöjat att bankerna nyttjade samma lån för att fylla upp helt olika derivatapaket, som sedan marknadsfördes till investerare.  Samma lån såldes alltså flera gånger, vilket naturligtvis är själva defintionen av ordet bedrägeri, och det hela påvisar att själva MERS systemet inte står på laglig börd. Bank Of America uppfattade exponeringen ganska snabbt och krävde ersättning av FDIC för dåliga lån inom gebitet. Nu visar det sig att praktiken dessutom var väl spridd över branschen. Så här står man med ett industriellt bedrägeri som är lika stort som en smärre nation, penetrerad av laglöshet och dokumentationsbrist.  Det faktum att vilda västern blev konsekvensen av avregleringen togs snabbt till vara på av spelarna, som började arrangera bolån till okvalificerade låntagare bara för att kunna kränga och säkra, värdepapperisera, deras bostadslån-handlingar märkta med bågaktiga AAA betyg. Under tiden gjorde bankerna stora vinster samtidigt som centralbanken Federal Reserve – som de själva är delägare i – arrangerade systemet så att skattebetalarna skulle stå för smällen. Det har gått ut propaganda i pressen, zombie media, som söker dupera läsaren att tro att det så kallade TARP programmet var en ”vinst” för staten i det långa loppet. Vilken sorts morot går på detta imbecilla påstående? TARP har skrivits en kostnad på drygt 690-700 miljarder dollar efter officiella skick, men det är bara en pipa av hela kostnaden för programmet som bankerna kostade systemen, som uppgår till minst strax över 14 biljoner dollar. Vi talar alltså om skattebaserade insatser i åtskilliga biljoner dollar, inte miljarder: se denna översikt. Och då har man dessutom mörkat stora summor genom tricket att föra två olika redovisnings böcker. Zombie media fortsätter att blint propagera komplett skitsnack.

Bankerna förde ”fractional banking” till en ny nivå i ett konspirerat bedrägeri, utsagorna från spelarna bevisar detta. Toppen av pyramiden lät det hela ske för att de framtida problemen sågs hjälpa deras plan att konsolidera ägande – makt – på massiv skala, och samtidigt föda den sorts kris som kan sedimentera acceptans för deras nya globala ordningar, vilka de har planerat för under långa tider, som flyttar den effektiva lagen till plutokraterna, bort ifrån nationerna. Det är vad makthavarna har använt EU och FN till från storfinansens sida, och de facto uppfyllt deras särskilda syften. Euron bottnar inte i en definierad nation, den bottnar egentligen i en parastatlig bank, men det var bara ett steg på vägen till en global valuta, och storfinansens slutliga herravälde.

Rent tekniskt kan man ifrågasättta om lånen faktiskt säkrades (värdepapperiserades) till att börja med, eftersom det erforderliga pappersarbetet inte verkar ha genomförts i någon särskild utsträckning. Vi hör även att LPS, en utkontrakterad utmätningsfirma, fabricerade dokument och begick bedrägerier som alla andra härvidlag. Detta är inte förvånande, korruption har följt denna falskt flaggade privatisering, av-industralisering och avreglering, en korrupt internationall kartell av subversion, som  i Sverige marknadsförs med ihåliga nonsens slogans av Alliansens största parti, Moderaterna, med offshore globalister som Reklam och PR Mannen Carl Bildt De Bilderberg, som uttalat stödjer den lilla kleptokratin av internationella privatiserings bedrägerier. Det är en fundamental skillnad på ”privat” och ”korrupt”, och ”global” versus ”mångfald”. Den form av globalisering – industriell kartellbildning och monopolisering – som har pågått är finans kleptokraternas egna stipulerade särintresse, ingen annans. Hade rörelsen varit en folklig förening av gemensamma intressen hade verkligheten manifesterats diametralt annorlunda, utan väl utformade kataklysmiska kriser i sin vaka. Nu skickade den supranationella kartellen Amerikas produktion till Kina, och när Kina krävde tillgång till teknologierna, så gav de dem till Kina med. Med det i åtanke kan svenskar med rätta kalla Bildt & Kompani för Kinesiska agenter, eftersom flytten av produktivitet dit var en huvudpunkt i globaliseringen. Inte för demokratins skull, inte för profitens skull, utan för makten och ordningens skull – så som den yttersta finanseliten ser den. Företagen i sig är bara proxy bolag för topp elitens maktspel – alla, även korporationer, lever på lån, investeringsbanker och skulder, och den som äger bestämmer fortfarande.

Under kalla kriget var Kinas så kallade ideologi en fiende, nu skänkte man bort det rotade navet i väst, till en totalitär korrupt ordning av samma slag. Lika barn leka bäst, för storfinansen är monopolister själva och gillar den sorts kontroll Kina utövar på befolkningen. Ni behöver absolut inte kommentera i detta spörsmål, för vi känner till dem mycket väl.

Med det i åtanke så kan man lugnt konstatera att ingen av rang åker i fängelse för det senaste utmätningsbedrägeriet i Amerika, om något så ser de till att klämma någon betydelselös avdelningschef eller säljare, that´s it. Om ett internationellt gigantiskt tryck uppstår, kanske något smärre kan ändras på därvidlag.

NY Fed har begärt att finansiellt gå efter Bank Of America och Fannie Mae, samtidigt som Freddie Mac vill gå efter Wells Fargo för att ha begravt dem med giftig dynga, mer känt som CDO, ABS och MBS (derivator). Om många lånebrev forceras tillbaka till skaparna, kommer det att tvinga bankerna in i insolvens, alternativt betvinga ännu en omgång av lösen och borgen via skattesedeln, ett TARP del 2. Vi ser på trenden på detta vis, för den växer sig större än USA, men delar samtidigt samma andemening över hela världen: 2012 – Häng Dom Högt, Låt Deras Huvuden Rulla. Konsekvenserna av att fortsätta spela med korruptionens vilja leder publikum in i spasmer till slut, vi hör många på hög nivå i etablissemanget som sjuder av en omättlig ilska, de inser att apparaten är lamslagen och övertagen av särintressen. En av dessa mer begivna ansikten kommer sedan, oundvikligen, att börja leda massorna mot ett nytt mål. Oavsett vilken sorts revolution man talar om så brukar fenomenet påvisa en sak: att rörelsen sällan går baklänges. Det är som synes till stor nackdel för elitisterna och den supranationella kleptokratin.

Skandalen äntrar scenen precis som konsument-fastigheter och de kommersiella fastighetsmarknaderna fortsätter att tappa i värde, vilket för flera banker till randen av konkurs. Gary Shilling, hyfsat meriterad i sin analys, tror att huspriserna faller med ytterligare 20%, och att antalet bolån under vattenytan ökar från 23% till 40%, eller att hälften av Amerikanarna medvetet går in i personlig konkurs.

Propagandan, lögnerna och desinformationen som det Amerikanska publikum serveras saknar motstycke, men folket har börjat sondera terrängen – de är egentligen ett styvnackat folk – men en sådan lång tid av fördumning tar ut sin rätt i reaktionsförmågan. Vi noterar samma trend av fördummning i Sverige med, vilket avspeglas i hur Svea uppför sig på olika prestanda listor. När allt ett mandat prioriterar är blott småaktig populism så vet man att fallet är nära. Amerika hade urspungligen en klar fordran vad gällde deras anda ”jag är min broders väktare”, vilket skulle mana befolkningen att självreglera sig, att ta ansvar, och det gjorde dem synnerligen effektiva. Den amerikanska visionen, den ursprungliga, har ingenting att göra med den sorts bourgeois populism som Moderaterna och andra nyliberala hyenor har sloganifierat. Den kretsen anhängare tror, och har länge ansett, att dagens USA faktiskt är Amerika, när inget kunde stå längre från sanningen.

Nu ska den amerikanska staten, eller rättare sagt statens fordringsägare, bankirerna, ta över ansvaret för det mesta – genom staten – en helt annan modell, som folket, de konstitutionella amerikanarna, hatar med intensitet. Ett brutet socialt kontrakt fungerar icke väl. Forna stora nyhetsankare som CNN´s Lou Dobbs bekräftar efter sitt avhopp hur kontrollerat det korporativa media är, och denna mediala gigant som hade miljoner tittare talar nu i de kanaler som media försöker misskreditera med olika nonsens namn som ”konspiratorer” eller ”inrikes terrorister”. Inrikes terroristen Lou Dobbs!  De enda som är konspiratorer i dagens läge är massmedia och de som blint går på skvalet, och ingen annan. Knappt en punkt kopplas rätt i de ärenden vi behandlar här, men kablas ut som orwellianska sanningar, som de själva inte förmås att verifiera. Men processen i historien talar för en trend som pekar mot korrigering och att en klarare sanningen till slut gör sig gällande. Sådant kan ta lång tid, eller så kan det inte det. Det hänger på ekvationen i observation och perception. Bara 5% behöver observera vad som gäller, sedan sprider sanningen sig av sig självt, eftersom den står på sina egna meriter, och somliga, de som inte har dummats ned av sina egna vanföreställningar, uppfattar den nästan instinktivt. Hur många lever inte  på ord, antaganden och meningar i sina sinnen som har placerats där av någon annan.  Men var leverantören tillförlitlig? Anonymiteten av levererad data torde få den kritiske läsaren att reflektera och forska vidare på egen hand, vilket är en av anledningarna till att vi valde den formen för denna blogg. Det är annars vanligt att man förväxlar bud med budbärare, och sanning med politik.

Tjänarna till makten bakom den amerikanska apparaten var framgångsrika i att låta anta en löjlig hälsoreform som påbörjas om två år, vilken noterar 16 skattetillägg för de som inte var uppmärksamma i tid. De som tjänar mer än 200 000 dollar som singel, eller 250 000 dollar som gift måste betala extra 0.9% i FICA skatter för Socialtjänsten. Efter den nivån betalar man 3.4% av sin inkomst. Men med tanke på inflationstakten så ställer det de flesta skattebetalare till att betala detta inom något decennium eller två. AMT indexeras inte efter inflation, således blir den alternativa minimum skatten en fortsatt tung börda.

Många av amerikanarna inser inte, att såvida de är offer för de första 50% och sedan 85% av Socialtjänstens förmåner, blir de föremål för beskattning. År 2000 var bara 22% ovan den nivån.  Nu ligger upptaget vid 39%. Om 50 år, utefter nuvarande paradigm, skulle minst 85% beskattas. Men däremellan föreligger såväl skatterevolt…som revolter. Vi noterar redan tendenser av Amerikaner som avser lämna landet med rådande prospekt, men de drar knappast till Sovjet Unionen version 2.0: Europeiska Unionen.

Nu sitter kartellens marionettchef på Federal Reserve, Benjamin Bernanke, och klagar på att den eskalerande inflationen är för låg, och att vägen till att rädda det finansiella systemet är att helt enkelt tillåta mer inflation. Vad de glömmer att informera massorna om är att barriärer som andra länder nu reser, i basarernas krig, för att hålla dollar utanför sina ekonomier föranleder en exponentiellt högre inflation inom USA. Med andra ord har Jabba The Hut tappat lyxen att exportera sin egen inflation. Fed ogillar att diskutera ämnet när de just står i färd med att daska upp mer än 2 heta biljoner dollar in i ekonomin det kommande året. Processen påbörjades i Juni men man lät inte meddela någon i förtid.

Många har inte noterat, inte ens på Wall Street, att som ett resultat av Merrill Lynch-Bank Of America’s sammangående äger banken 34% av Black Rock, som har ett noterat värde på 11.5 miljarder dollar. Black Rock är även ägare av 5.35% av BoFAs aktier, värda 6.6 biljoner dollar. Det skapar ännu en intressekonflikt, stående emellan PIMCO och New York Fed i deras MBS differenser.

Vi noterar att den ridderlige, väl representerande den arketypiska brittiska aristokratin, Lord Monckton har slagit till igen i en live intervju som avhandlar hans insikter beträffande världsordning folket. Namnet Monckton kanske klingar bekant, då två av hans syskon Rosa och Anthony Leopold Colyer Monckton upptogs i tjänst av den brittiska intelligentian MI6, där Andrew råkade blåsa sin täckmantel i Serbien. Så kan det gå. Vi håller absolut inte hans status quo visioner beträffande framtida bränslelösningar särskilt högt, men hans kännedom om de finansiella oligarkernas storhetsvansinne och spel för världsherravälde via FN, eller en reformerad version av det, är dock faktum. Hans smärre kamp att presentera sig som en del av ”det vanliga folket” är rätt kul. Kudos Sir.

Nu lämnar vi över ordet till ett vidarebefordrat mejl, av en idkare på golvet, vars observationer beträffande ”foreclosuregate” onekligen stödjer diverse reflektioner beträffande utmätningsskandalen: tryck här.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu