Och Ett Fall Skall Leda Dem

Posted by leewanta on november 11, 2010
Okategoriserat

Sarah, if the American people had ever known the truth about what we have done to this nation, we would be chased down in the streets and lynched.” George Bush Senior i intervju med Sarah McClendon, December 1992

Centralbanks-kulten är på väg att falla på väldigt hårda tider, en rörelse ledd av Federal Reserve. Planen som kallades kvantitativa lättnader QE1, producerade inte en återhämtning i den Amerikanska ekonomin. Den som tycks ha varit mest imponerad av insatsen, Fed´s Ordförande Ben Bernanke, har slutligen officiellt medgett ett QE2, och att det mest är till för aktiemarknaden. Men QE2 kommer inte att vara mer framgångsrikt än QE1, och trenden är således att Fed kör med vidare QE paket tills siffrorna helt enkelt tar slut. Det finns två primära anledningar till varför man inte använder någon annan politik. 1. Många av de operativa spelarna lider av vanföreställningar beträffande Keynesianism, och förstår inte vad som skulle fungera förutom att trycka upp het likviditet. 2. Ägarna till Federal Reserve, en transnationell finansiell elit, ser ett syfte i att destablisera valutasystemen, eftersom deras långa agenda består i att ta kontroll över nationerna i form av en supranationell, global valuta. Kriserna tjänar som deras kataklysm. Men de anställda och operativa på Centralbankerna är helt enkelt inkompetenta och gör vad De Stora verkar säga att man ska göra, och här är det fullständigt korrupta BIS ett nav i den dolda finansiella centralbanks-politiken. Många av de anglosaxiska pressade tjänstemännen väntar kanske på att deras elit-vänner drar igång nya stora krig, en syndabock är alltid ett klassiskt gångbart motiv för att distrahera publikum.

Många år i framtiden kommer man att se hur lätt vilseledd maskinerna var, för några särskilda storintressens skull, och att man övergav rim och reson för att hellre upprätthålla status quo, till att gömma sig bland alla andra inkompetenta byråkrater, manualer  och politiker – med finansiell ödeläggelse som resultat. Med Fed som ett exempel har dess mål bestått i hållbar ekonomisk tillväxt, prisstablitet och att långsiktiga inflationsförväntningar hålls i schack. Som synes har stabliliteten i bästa fall bara varit relativ och inflation har äskat sig fram i många år, särskilt sedan 15 Augusti, 1971, när USA dollarn, världens reservvaluta, övergav guld backningen.

Den enkla konklusionen för en marknadsbaserad industriell ekonomi är att man inte kan ha båda, oavsett vad Keynes postulerade. Rothschild agenten Keynes erkände förvisso själv, i det tyska förordet till hans verk General Theory… att hans dogm lämpade sig bättre för ordningen av en totalitär stat än för en fri marknad. ”The theory of aggregated production, which is the point of the following book, nevertheless can be much easier adapted to the conditions of a totalitarian state, than the theory of production and distribution of a given production put forth under conditions of free competition and a large degree of laissez-faire.”

Föga förvånande är det Keynes doktriner som är ledande hos IMF och Världsbanken idag, och i viss mån Marx faktiskt. För den globala valuta, som bland annat har fått arbetsnamnet Bancor efter Keynes gamla idéer om en världsvaluta, som dessa storbanker jagar tillsammans för att låsa in den på deras vis, är de facto i den verkliga meningen, den bindande konsekvensen av en totalitär stat, kontrollerad av storbankirerna som utfärdar och reglerar valutan. Det ger en total disassociation av förvärvsarbetarens friheter, eftersom bankirerna reglerar hans arbete och vad det är värt via sin marionett valuta, istället för att arbetaren gör det genom hans fria val inom tillgång och efterfrågan på en öppen marknad. Det är hit den globala valutan, och en ”världsregering”, globaliseringen alltid har syftat, utifrån topp elitens synvinkel. Kalla dem icke för kapitalister eller fri marknadsivrare, och globaliseringen är deras skötebarn, för den drar åt deras vision, steg efter steg. IMF och de övriga NGO instituten som agerar för propagandan får förutdägbart nog mest uttalat stöd för sina super-sovjetiska SDR och Bancor propåer ifrån Kina, ett veritabelt hot mot den fria världen och fri dynamisk ordning. Köp alltså inget av IMF och Världsbanken, gå direkt på sak nationerna emellan, gärna med en ny monetär infrastruktur – utan dessa trojanska hästar.

Centralbankerna, särskilt Fed, har tillåtit inflationen eftersom deflation skrämmer dem absolut, rent instinktivt. Och Fed har kunnat göra sina val på ett diktatoriskt vis eftersom denna privata grupp kontrollerar tillflödet av kredit, och hävdar att de kan kontrollera ekonomin genom korrekt reglering och manipulation av räntor. Ekvationen är imbecill, eftersom kontentan omöjliggör stabila priser. Tänk Dig att du arbetar med att montera en bil, och att alla delar har en passform som rör sig ständigt i olika riktningar. Detta är dagens spekulativa ”ekonomi”. Under Keynes doktriner måste tillväxt följas av inflation, eftersom ingen annan utkomst följer av den applikationen.

De senaste åtta  åren har deflation varit ett allvarligt hot och det hotet har avvärjts med båtlaster av pengar och kredit. Om inte man hade valt den vägen så hade deflation tagit hela det amerikanska systemet på bar gärning. Och själva hotet kom ur den spekulativa kasino ekonomin, särskilt via derivator och bågmässig värdepapperisering, som blåste upp balansräkningar när globaliseringen tog bort den verkliga produktionen och sänkte lönestandarder, och samtidigt lamslog konsumenter i skuldbördor. En kontrollerad demolering föreligger. Således finns ingen särskild överraskning i att Fed har begagnat nära-noll räntor i över två år, eskorterat av alla dessa kvantitativa lättnader, och att de förutsägbara konsekvenserna av processen blir valuta och handelskrig. Metoden gav ett svar som tryckte undan deflationen men som vanligt lämnar inneboende inflation efter sig. För två år sedan låg den officiella inflationen 5-1/2% vid sin topp, men sättet de beräknar inflationen på är lurendrejeri, den sanna inflationen låg uppe vid 14%. Motsvarande; nuvarande officiella inflation skriver 1.6% medan verkligheten ligger på 7%. Allt eftersom det nya QE2 och nollräntor spelar ut sina effekter, så stiger den verkliga inflationen till14% och kanske ännu högre (troligt scenario i slutskedet). Förmågan att trycka pengar och kredit ur tomma intet är vad som har löst alla förpliktelser för stunden  så att systemet har verkat tuffa på, och varje gång man släpper en bal dollar stiger den amerikanska börsen, men det är blott en illusion, eftersom värdet av dollarn sjunker samtidigt som aktierna stiger. Säljer man en aktie vid det nya högre priset, kan man i slutändan blott köpa mindre för med samma summa pengar (dollar), och det är vad denna monetära politik leder till. Under samma två år har Fed köpt den större delen av tillgängliga Amerikanska värdepapper från Skattkammaren, som alltså har levt på instoppade fiat medel vilket inte har gjort något positivt för den real-ekonomi som Skattkammaren representerar. Denna sista-utpostens långivare har växlat in värdelöst papper för skuld för värdelös Skattkammar skuld, och oavsett om man medger det eller ej, fungerar inte Houdini tricket längre, postmannen ringer bara två gånger. Maktstrukturen som i verkligheten kontrollerar den Amerikanska regeringen, ibland kallat ”shadow government”, med spelare från Fed, Wall Street och internationella topp-bankirer måste vidta åtgärder för att behålla sin detalj-kontroll under tiden man tar ned ekonomin, via USA och utvalda statsskuldsoffer, varefter man kommer att söka påtvinga världen deras nya ränker och smiden, med det längre siktet på världsregering/global valuta. Om inte annat kan de köpa fallna offer på marknaden för en cent på dollarn. Tekniken är på det viset en gammal modus operandi ifrån den finansiella kleptokratin.

Toppen har alltid erkänt att riskerna för deras spel är att man kommer på dem, hur spelet fungerar, där de nya teknologierna och radio nu gör det svårare och svårare att snärja de förblindade. Farligast i ekvationen är politisk inkompetens (eller kompetens ur deras synvinkel), och de vet vilka de måste ”hantera” för att valla in besluten i deras riktning, men samtidigt är det oundvikligen så att en bred politisk kunskap om spelet blåser sönder deras rackarspel, och isolerar dem. Av tämligen logiska anledningar står man relativt sett mer vaken om spelet i länder som har drabbats hårdast, för de söker svaren – vilket resten av världen inte gör (ännu). Under angreppet av upplysning förblir de diskuterande på smygvägar och ytterst subtila, eftersom hotbilden ligger i att man förstår vad de håller på med och varför, vilka vägar de väljer. När tillräckligt många människor har observerat informationen korrekt kommer inte spelet att fungera för dem längre, då är tyrannernas långa och grymma marsch på många vis över, och om full insyn faktiskt kommer till stånd beträffande den fulla och sanna historien kanske de inte ens  överlever. Bilden är så monumental att den är svår att ta in för en ordinär människa som tror på den goda viljan eller något sådant. Hitler hade rätt i att ju större lögnen är, desto svårare är det för massan att tro att det är en lögn. Och vi talar här om en lögn större och vidare än någon annan.

För närvarande säger Herr Bernanke till Amerikanarna att förvänta sig inflation och att inflation är bra. Sedan när blev inflation önskvärt? Sedan man släppte händerna från fiskal disciplin. En teknisk korrigering skulle givetvis börja med att rena systemet men om man gör så just i detta läge, måste man släppa händerna över kontrollen för stunden, emedan deflation med mera spelar ut sig. Så man trycker knäckpunkten framför sig tills eliten säger att ”nu drar vi ur proppen” eller att den går av sig självt, och eliten tar därvidlag hänsyn till hela det globala spelet i deras beslut, inte bara den Amerikanska ekonomin, för genom att expandera Feds böcker blir en monumental krasch bara mer monumental. Men under tiden lyfts hinnorna av okunnighet bort från många, särskilt underifrån, vilket är anledningen till att så mycket intresse har formats kring till exempel ”tankesmedjorna”, de små tvättstugor som till slut skulle skapa tankeformen som accepterar den nya krypto-socialist-fascistiska världsordningen, där man kan nämna t ex Council Of Foreign, Trilateral Commision, Club Of Rome, Bilderberg, med många andra. Och den kunskap de väckta tar till sig blir deras biljetter till frihet från dessa bastarder.

Ett direkt exempel på upplysningsstrategin är de tre kollektiva lagprocesser, där en föll under RICO, gentemot JPMorgan Chase och HSBC för att ha manipulerat Comex silvermarknader, vilket vi har påtalat länge. Räkna med fler mål framöver på samma nivå, även när det gäller naken blankning och ”front running”, och detta förblir blott en aspekt av korrigeringsprocessen som utbildar massan beträffande den djupare verkligheten. Bedragare på Wall Street, i bankvärlden, CFTC och SEC kommer att exponeras för vad de har gjort, och detta är förhållandevis lätta mål att idka på operativ nivå…men att fånga den yttersta topp eliten är däremot betydligt svårare, då de anlitar agenter och proxies i olika lager som är professionella ut i fingerspetsarna -  men det är något måste göras.

Vad som har hänt genom tillkännagivandet av QE2 är alltså att Fed har startat upp en bana som lägger till ytterligare 5 biljoner heta dollar i monetära aggregat och det finns nästan ingen inom staterna som är villiga att prata om de negativa resultaten av en sådan politik, bortsett från somliga andra nationer givetvis. Att i stort sett bara Kina och Tyskland reagerade öppet och tydligt på Fed´s nya QE2 paket påvisar att resten av nationerna är helt sänkta under gränsen av kompetens. Vi talar om sällan skådad torftighet och brist av kunnande, man skulle lika gärna kunna byta ut dem mot Sill och få ett bättre resultat. Globaliseringen har gjort så att nästan ingen tar ansvar för sin verksamhet, alla tittar på någon annan. Tur för dem att inte leewanta är deras arbetsgivare, ty få kunde ha räknat med att sitta kvar på stolen. Men, såvida ingen större spelare slipar på en ny plan, för allt handlar om vad de beslutar sig för, då världen är deras letargiska nicke-docke-låda, så går börsen upp 20%,  guld upp  20%, silver upp 50% som ett resultat av dessa monetära aggregat.  Men som sagt, börsuppgången är samtidigt rätt mycket av en illusion, eftersom köpvärdet i dollarn sjunker åt andra hållet. Men värdet i metallerna sitter desto mera kvar när folk inser detta. Det är inte bara Fed som skickar ut het likviditet i ekonomin, så gör även andra nationer i utsträckningen av 1.5 biljoner dollar. Inflationsproblemet är ett världsomfattande problem – liksom förtroendet för de trögtänkta centralbankerna och regeringarna, vilket eroderas av goda skäl för detta kollektiva kabinett av följa-john-över-diket. Scheuble i Tyskland verkar vara en av de få spelare i Europa som åtminstone verkar vara vid liv. Resten presenterar olika fall av mental Rigor Mortis. Nedtagningen av Dollarn fortsätter och faller vidare gentemot andra valutor, samtidigt som alla valutor fortsätter att falla gentemot guldet. Om exempelvis Sverige skulle fortsätta att trycka pengar ex nihilo i detta läge för att slåss om billigare export,  torde jag överväga att skicka in betydande militära resurser emot dem.

Europeiska finansiella ledare, av den sorten som inte sover, står givetvis skräckslagna inför vad som pågår. Dollarn går nedåt, Euron uppåt, en sits som Europas betydande export inte direkt önskar just nu, men man får inte ge sig, en förstörd valuta förstör för alla och ger bara en kortsiktig mint, det är inte ett sätt att överleva på. Sprattelgubben Trichet, chef på ECB, har visserligen rätt i att tiden för stimulanser är över, men de subjekt som erinras i denna mening var inte så mycket till stimulanser så som ordet påskiner utan mest skattefinansierade stö(l)dpaket till banker som tekniskt sett gick i konkurs utan dem. Att rena systemet är den klassiska och rationella vägen, men med bankernas finansiella terrorism i åtanke torde man även överväga att bränna somliga skulder till bankerna, och sätta de förpliktelserna ur spel, inte minst när det gäller alla papper som är kopplade till derivator. Man kan absolut hävda att [de] hade dolda agendor med pappren, och det torde finnas någonstans i internationell rätt en klausul som ger ett land rätt att fimpa en skuld om den var ett led i subversiva intentioner gentemot landet – vilka alla nonsens derivator har i sann mening. Jag minns inte vad denna gamla regel heter, den har aldrig brukats såvitt jag vet, man jag ska kolla upp det till nästa gång, den finns någonstans.

Den ena sidan av eliten ser fram emot stimulanserna eftersom de i de flesta fall finansieras via skulder. Om man inte lånade på en privat marknad skulle premisserna för stimulanser se annorlunda ut, men då skulle man inte ha haft problemen på denna skala till att börja med. Det tåls att upprepa det plågsamt uppenbara, det finns ingen ursprunglig anledning för stater att sätta sig i skuld till privata bankirer, när de kan trycka upp samma papper med symboler på själva,konceptet lever som en irrlära ifrån den gamla oligarkiska bankvärlden. Risken för nya krig tilltar för varje dag med de stora strukturproblemen, eftersom läget ger ett klassiskt inget-funkar-låt-oss-täcka-över-problemen scenario, kanaliserat via desperat politisk reaktionär imbecillitet, och sådant har alltid uppmuntras av storfinansen, vilka får sälja mer papper under krigen till staterna, samt hoppas på nya anti-statliga världsordningar efter slagen. Omedelbart efter atombomberna fälldes i Japan, skapades Baruch-planen. Baruch, en av de högre Rothschilds pupporna, nyttjade atomkriget och dess hot som en rational för att i praktiken skapa en världsregering med hotet som täckmantel, men om man ser på synkroniseringen av tidigare uttalanden i den processen, inte minst från Bertrand Russell som stod Baruch nära, ser man att intentionen i princip var utformad redan innan bomberna fälldes. Kleptokratin kommer att försöka ända tills de lyckas eller faller. Varför var det en finansman som Bernard Baruch som satte ihop den där planen? Varför är det idag finansvalpar som Soros och Summers som sitter i FN och talar för globala miljö-skatter, global styrning etc? Frågan besvarar sig självt. Politikerna förstår inte finans, de förstår inte pengar, de förstår intet.

Nåväl. Med tanke på ekvationen och att en väldigt gammal nyhet numera har erkänts som en sorts nyhet genom media, och mumier som i dagarna kallas för Fed kritiker – 11 år för sent -  är Fed inte särskilt förmögna att komma undan med något i skymundan längre. De blir alltmer kringskurna. Ben Bernanke sattes på ett självmordsuppdrag, inför Demokratins Kris på 2000-talet, så att metoderna inte hjälper någon är han naturligtvis mycket väl medveten om. Det fungerade inte på 1930-talet, de fungerar inte nu. Spekulation är lag, och lagen är spekulation. Nu står menlösa excesser, finansierade via dollarpressen, på kartan där de var precis innan ibland alla dessa zombie banker och hedge-fond hyenor. Risk marknaderna får heta injektioner där kortsiktig profit ges fähundarna, och för att fäkta bort deras terror sätter länder som Brasilien upp finansiella barriärer, då de har tillräckligt med inflation så som det redan är. Vad är vitsen med en döende dollar som tar världen med sig nedåt? Promotion. SDR, Bancor, färre regionala valutor, globala skatter, nya överstatliga regler, allt tjänar som en kataklysm för storfinansen, alltid redo inför deras egna ränker, ty de vill ta bort nationernas egna vilja – vilka heter valutor – och ersätta dem så småningom med en global valuta – vilket är en vilja, deras vilja. Under tiden snärjs folken mellan fallande löner, förmåner, högre inflation, minskad köpkraft, fallande värde på tillgångar och nettovärden. Det är globaliseringens hand som rör sig så.  Vad beträffar effektiv organisering är större i nästan alla lägen sämre, och globaliseringens agenter söker de facto förinta rörligheten genom att räcka över vad folket har byggt upp till ett gäng destruktiva monomaniska storägare, vars anda står killar som Stalin och Mao rätt nära. Ofattbart? Nej, de ser ägande som ett monopol för en kleptokrati, inte som ett uttryck för en fri marknad. Och det ska naturligtvis vara deras monopol, eftersom de anser att de tolv står över alla andra.  Så extremt ligger det till på toppen av den monetära pyramiden. Amatör globalister som Bildt tror att ”vi kan påverka” genom att ”vara med”. Bildt varken ”påverkar”  eller ”är med” toppen, den är redan fylld av eliten sedan århundraden – och den tar inte instruktioner – den utfärdar dem.

Obligationer och aktiemarknaden lever på höga nivåer. På vilket sätt skulle detta hålla sig när nivåerna inte reflekterar realekonomin, utan är helt stöpta i disney likviditet?  Man kan lätt föreställa sig våndan när värdena till slut imploderar, vi har sett snarlika ”hopp genom fönstret” förr. När Fed talar om stabilitet och att öka arbetstillfällen, så talar man egentligen om att stabilisera Wall Street och de intressen som står i förbund med Fed, så länge det går. Nuvarande politik är fastställt munväder som inte leder till någon ny riktning utan sätter scenen för ett QE3, och så vidare, tills dollarn kraschar och spelet är över. Endast en fullständig idiot undviker till att se om huset beträffande dollarn och anglosaxiska derivata papper. Det som är kanske mest fascinerande är att se att detta QE scenario har börjat få ganska vid uppmärksamhet, att när Fed köper, så sänker Skattkammarens skuld den internationella reservvalutan. Vilken novell idé, men varför tog det så många år innan rövarna ens noterade politiken? Detta är ingen nyhet då man har agerat på detta vis i flera år, men istället för att lyssna på de som begrep spelet, valde man att inte reagera förrän det i praktiken är för sent att fundamentalt söka korrigera det stora problemet. Vi ser i detta essensen av administratörer och byråkrater, vars tunnelseende börjar och slutar vid skrivbordet, som inte är ett dugg globaliserat. Smacket från IMF att dollarn är övervärderad får gallan att kila vidare. Övervärderad emot vad? Ingen valuta vi har hört talas om i alla fall. Expansionen av dollarn har tjänat särskilda intressen och agendor, inte real ekonomin. Och Fed signalerar att man kommer att fortsätta hamstra obligationer, i den utsträckning de önskar. Den politiken pressar räntorna nedåt och skulle uppmuntra företag och individer att låna. Men man kan inte låna sig ur ett problem när man redan sitter på pottan, ty man måste producera sig ur dilemmat. Men det tycks nästan omöjligt att åstadkomma när frihandelstortyren skickar ut produktionen till slav-länder, och ständigt sänker lönerna. Så det är ingen ”fri” handel, konceptet genljuder bara en slogan för ekonomisk och finansiell subversion åt den stora kartellens intressen. Således är ytterst få amerikaner ”fria” nog att idka handel genom denna bestialiska ”frihandel”, där ”billigast” som väller in från främmande celler bryter ned stamcellen, snarare än att rikedom stärker den innefrån. Så i processen där Fed konstant expanderar sin balansräkning  – medan realekonomins balansräkning minskar – så får man ett nonsens spel som inte tjänar några funktioner ekonomiskt sett. De får allt svårare att lita på att utländska korkade centralbanker fortsätter att köpa deras dynga och ställa upp på vidare förluster, och Amerikaner kommer inte att handla dem förrän avkastningen på dem stiger, vilket Fed i sin tur absolut försöker undvika. En sådan imbecill ekvation får när man stoppar in privata särintressen i en centralbank. Således måste Fed moppa upp alla obligationsmarknader och det är där dessa nya 2.5 biljoner dollar kommer in. Samtidigt kvävs de kommersiella amerikanska bankerna av ”foreclusregate” så de kan inte stå som välvilliga köpare under den processen, upptagna av fall som nu lagförs emot JPMorgan Chase och HSBC. Fed har sjösatt sin färd och den går via inflation emot ett QE3, ett ponzi spel baserat på korruption, girighet och dolda agendor hos den internationella storfinansen. Men ordet ”förtjäna” kommer till sinnet. Vem ska man klandra för sin egen inkompetens och brist på vaksamhet? Ett scenario som då stiger i sannolikhet ser ut som ett stort multilateralt möte för att devalvera, omvärdera och deklarera statsbankrutt. Om USA har det guld man påstår att man har, så skulle de i teorin kunna gå tillbaka till en guldstandard och kanske rädda sin position som reservvaluta ett tag till – där alla dollar ägare får stå för kalaset. Men vi tror icke de har riktigt så mycket guld kvar….såvida man inte kallar tungsten för guld, ho ho. Ett sådant möte skulle föranleda eller föranledas av ett fall på världens aktiemarknader och sätta stopp för en 30-årig tjur på obligationsmarknaderna. Då räknas förluster av gigantiska slag.

Men fram till dess kan vi njuta av bedräglig nonsens statistik, som till exempel de senaste rapporterna beträffande Amerikansk sysselsättning….där man på senaste Fredagen annonserade att 151,000 nya arbeten hade tillförts nationen. Så bra. Efter att den säkre John Williams gick igenom statistiken, så visade det sig att dessa ”arbeten” var fantomer vilka skapades genom att fippla med säsongsstatistik – “concurrent seasonal factor adjustments.” Med andra ord finns inte jobben i deras underliggande data alls, de var resultatet av en säsongs-justering, utförd av BLS. Om man tvättar bort ”justerings” fabrikationen räknar Williams med att nästa benchmark i Februari uppvisar en nettoförlust av arbeten på 600,000, vilket bara är ett av många kvitton på att den så kallade ”återhämtningen” aldrig fanns, och att media & kompani har ägnat sig åt att tro på fabler i två år. En sak som sällan nämns är att statistiken från lönelistor baseras på antalet annonserade jobb, inte antalet personer med jobb. Då många personer i USA har två jobb reflekteras inte detta i rapporterna. Men det finns en hushållsstatisk med (”household survey”) ifrån BLS som mäter antalet personer med jobb – och för den månad som man rapporterade 151,000 ”nya” jobb – så visade denna statistik en förlust på 300,000 jobb. Men om vi inte kan lita till den amerikanska regimen när det gäller massförstörelsevapen, terrorister, orsaker för massiva krig, och inte ens arbetsstatistiken, när skulle man då lita på dem?

Men låt oss inte tappa vidsyntheten, den amerikanska staten är inte värre än IMF, OECD, Världsbanken et al, i denna bemärkelse, när det gäller att vräka ur sig substanslösa slogans till rapporter. Attityden är ju helt globaliserad.

Situationen för arbetsmarknaden är således anemiskt illa tilltyglad i USA och vi ser ingen anledning till någon förbättring under QE2, där projiceringen av 250,000 nya jobb är rent svammel. Medlen går in i de finansiella marknaderna precis som förra gången. Och vi tror att att Fed kommer att fyrdubbla paketet på 600 miljarder dollar, vilket ökar BNP med 1.2%. Addera till detta 1% naturlig tillväxt så får man 2.2% tillväxt av BNP, allt för en kostnad av 2.4 biljoner dollar för hela året. Det är sannerligen vad man kallar för en ekonomisk skittunna, där ett QE3 svårligen skulle ge lika ”bra” resultat (uselt med andra ord) samtidigt som man måste kasta in inflationssiffror på 14% till 25% som en ställ-kostnad för att göra affären. Arbetslöshetsstatistiken U6 säger 17.1% men om man tar bort det falska födelse/död förhållandet så får man 22-3/4%. Ha i åtanke att under den stora depressionen stod siffran i 25%. A working class hero is something to be….

Senaste Måndagen för guld var fantastisk. Guld steg 5.50 dollar till 1,402.80 dollar. Samma sak kan sägas om silver, där kontantpriser steg 0.69 dollar till 27.34 dollar.  Blankning positioner i båda metaller slaktas ohämmat till melodin av miljarder och miljarder av dollar. Det är en sent kommen hämnd på rövarna på Navarone. Och målen emot JPMorgan Chase och HSBC kommer att kräva tillbaka miljarder ifrån deras illegala profit. Morgan har ungefär 30,000 nakna blankningar idag och vem vet eller orkar räkna ut hur många de har på LBMA i London. De har dessutom ökat deras blankningar på både guld och silver. Vi finner det av intresse att rykten säger att Goldman Sachs har spelat långt på guld i många år, och alltså agerat som en virtuell centralbank, när de häckade deras valuta positioner. Don Maffioso Goldman står i en bättre position än både Morgan och HSBC, vilka kan besitta så mycket som 99% av alla kommersiella nakna blankningar. Det är fantastiskt att så många hyfsat informerade spelare i etablissemanget vägrar tro att dessa banker har manipulerat marknader och tryckt ned silver och guld priserna. De väcker ingen som helst respekt med den sortens naivitet. Guld EFT fonden GDL, som håller sitt guld med HSBC i London, har angripits i tre rättsmål, ett RICO mål, för silver manipulation, har inte köpt guld på fem månader. De måste alltså handla derivator, guld har gått upp med 14% under den perioden. Eric Sprott har bekräftat att Sprott allena stod för mer silver investeringar på ett år än vad GFMS räknade upp i global efterfrågan, vilket måste innebära att de har ljugit i flera år å guld-förtryckar-kartellens vägnar. Det finns nu många som räds en stor silver baserad konkurs-härva i December på Comex och LBMA. Under tiden försöker amatör häckarna pådyvla att guld och silver står i en bubbla redan. Inte en chans, det är en lång väg kvar innan man kan säga något sådant. Och om Zoellick på Världsbanken får med sig världen i någon betydligt guldbackat general index….tjo hej, ja då kan vi ju räkna 300,000 dollar per uns under rådande paradigm. Vi vill dock påpeka att vi betraktar Världsbanken som en korrupt institution som springer helt andra intressen än världens. De är ingen given auktoritet, men har givits en sådan stol per politisk inkompetens. Titta på hur tillgångarna är ställda…..och hur var de med truster för resten?

Bara för att påpeka hur idiotiska spelarna är emellanåt, säger Commerzbank att guld kommer att nå  1,450 dollar vid slutet av 2011. Stackars kunder, vad är det för imbeciller de lägger ned sitt levebröd på? Vid fullt QE2 ute i systemen lade man flera hundra dollar per uns på vågen bara som ett resultat av denna enskilda handling. Guld 2000 dollar, no problem, men man ska ha i åtanke den fallande köpkraften som varje ny dollar ger. Vi tror att den amerikanska regeringen förbereder sig för att implementera kapitalkontroller, men gör man det på fel vis, blir resultatet ett finansiellt fängelse snarare än en solid infrastruktur. Att införa fixerade och balanserade pariteter mellan nationerna är ett enklare steg än att baka in guld i detta läge, för att skaffa stabilitet. Guld kan ha sin plats i valutor eftersom det är ett odiskutabelt faktum att guldet är den rådande härskaren till hårdvaluta idag – men var finns allt guld egentligen? Ett valuta-system som backas av de privata oligarkernas guld, kanske med bluffade räkenskaper därtill, är inte suveränt, vilket det absolut måste vara. Det måste räknas in öppet, och kontrolleras så att det inte är ett gäng guldpläterad tungsten som backar upp något, innan man accepterar det i ett internationellt valuta-system.  Om man rör sig mot guldbackad valuta på bred front är det hög tid att öppna en internationell anti-trust process, eftersom en hårdvaluta under inga omständigheter ska kontrolleras av en privat särskild trust. Annars väntar framtida problem, när eliten trixar med guldets tillgång och priser.

Apropå problem. Under Ackermans ledning hos Deutsche Bank, hade man genom sitt NY kontor, satt sig för att prestera bättre än Goldman Sachs på MBS i det sista decenniet. Uhm…så någon ville förinta DB med andra ord, dessa MBS  instrument var givetvis destruktiva vapen, och vi menar att det egentliga syftet från eliten med det här särskild derivata konceptet var att det skulle hjälpa dem att hämta in fastigheter en masse till konsolideringsprocessen, för de vill ju avskaffa privat ägande, och det är delvis det dolda motivet bakom ”konservering” agendan som har bedrivits genom FN. Agendan handlar – ur deras motiv – inte om miljön så mycket som elitens försök att implementera sin krypto-kommunistiska världsordning, där världens tillgångar låses i gigantiska fonder under en superbank av ”miljöskäl”. Det är målet för dem. Michael Lewis på Bloomberg har dokumenterat att DB i NY visste att de sålde skräp och giftiga papper baserade på Amerikanska subrpime lån till ”korkade Tyska investerare i Dusselldorf”, som en DB handlare sade till Lewis. Dessa ”korkade” spelare var inga mindre än den statligt ägda banken IKB, dotter till Kreditanstalt für Wiederaufbau. Vi har sagt det förr och vi säger det igen, världen blev en Muppet Show genom globaliseringen, där ingen begrep särskilt mycket alls, förvillade av elitens paradigmer. Det intressanta i detta fall är att IKB köpte på sig aggressivt sålda CDO´s med falska AAA betyg, de mest risk-fyllda kasino-dynga av alla värdepapper, vid en tid där särskilt DB visste eller borde ha vetat att den marknaden var i en kris som skulle komma att explodera.  Så det verkar som att DB helt enkelt dumpade problemen på den Tyska statens IKB, samtidigt som de aggressivt organiserade Wall Street banker och hedgefondschefer för att lägga vadslagning på att just den bolåne-bubblan skulle spricka – vilket naturligtvis ökar på trycket på dess explosion. Ren maffioso business, i praktiken ett slag av finansiell statsterrorism. Det Grekiska imbecill-styret säger nu att de swappar som de har i valven, somliga vilka arrangerades av Goldman Sachs, må ha orsakat ”långsiktiga skador” för skattebetalarna. God morgon yxskaft, de är vad de var till för. Men Goldman skrattar hela vägen till Irland.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu