Anders Borg Misstroendeförklarad Av Leewanta & Co

Posted by leewanta on november 12, 2010
Okategoriserat

Borg kritisk mot Merkel

2010-11-12 13:07

”Finansminister Anders Borg är mycket kritisk mot ledande politiker i EU för att de har tagit upp frågan om huruvida befintliga privata långivare, som banker, ska vara med och ta smällen om ett statsfinansiellt pressat euroland som Irland skulle tvingas ställa in betalningarna och be om hjälp.” – Dagens Industri

Hela den här bloggen, och vad den har redogjort för, för allt vad den har – och vi alla har observerat – i världens ekonomi, är själva huvudargumentet gentemot Anders Borgs uppkastningar i DI, vars postulerade inkompetens uppenbaras så obeskrivligt att den lär gå till historiens tunna märkt ”hjälplös dynga.” När hela världen sjunker bit för bit i ett djupare hål, där varje effekt har sin logiska föregående orsak (läs blogg, från början till slut), så ställer sig Borg och försvarar den orsaks-bildning därvidlag som är grunden för hela Europas förvärrade och allt djupare problem. Det finns idag ingen ursäkt för en sådan här inkompetens. Anders Borg är härvidlag fullständigt och utan pardon misstroendeförklarad.

Vidare säger den dåraktiga imbecillen; ”Det har funnits enskilda medlemsländer som även offentligt drivit linjen att skuldomstrukturering står på dagordningen. Jag tror att det har varit en olycklig sak.” Mannen kan inte basal ekonomi för fem öre, det här uttalandet är helt otroligt obegripligt, utan koppling till marknadsekonomi. När en balansräkning står i konkurs så deklarerar man det så att alla andra ordningar kan justeras och rättas, istället för att bindas till ett oändligt svart hål av problem. Borg väljer av inkompetenta skäl, och kvasi-politiska skäl (”hjälp, jag vill inte erkänna att EU modellen inte fungerar”…vilket konkurserna påvisar, där sanningen faktiskt genomdriver illusionens upplösning) det svarta hålet.

Så när Ni ser vad som sker med ekonomin i världen de närmaste tre åren, skåda då Anders Borg´s babblande tryne i mitten av soppan. För fallets mått och djup är konsekvensen av hans Nero Borg´s sjukliga vanföreställningar. Ut.

Observationen är att EU har upphört att skapa någon som helst mening, vilket scenariot tydligt påminner hela befolkningen i Europa om, och nu bara kvarstår blott ett dyrt sammanfallande byråkratiskt kollosseum för politiska idioter, som dessutom blir dyrare för alla, för varje stund av inkompetens

Låt detta EU för all del falla och falla bort, det finns ingen given anledning till varför vi skall bekosta dessa glapp-käftar som inget begriper, och oundvikligen leder ordningarna till kaos.

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu