Scohorn

Posted by leewanta on november 20, 2010
Okategoriserat

Sanning, liksom guld, erhålls inte genom sin tillväxt, utan genom att tvätta bort allt från substansen som inte är guld. ” – Leo Tolstoj

xx

Det pågår en rörelse som få har uppmärksammat. Väldigt få journalister har tagit upp fallet och i stort sett ingen uppmärksamhet har getts denna sak i massmedia. Det finns en fraktion av västerländska intressen som har sökt se till, på kriminella vis, att suveränt guld inte kan etableras som uppbackning av valutor, och det är en väldigt gammal agenda. SCO, Shanghai Co-operation Organisation, är en entitet som det inte talas om så mycket, vare sig vilka de är, eller håller på med, men vilket är en ytterst kritisk brännpunkt inom internationell politik. En del av medlemmarna är stora olje-producenter och somliga, som Kina, är stora oljeförbrukare, emedan ett antal besitter väldigt stora dollar överskott. Föga förvånande är merparten av medlemmarna betydande köpare av guld och råvaror, vilket har varit en bidragande faktor till dessa handelsvarors pris uppgångar. Det kan debatteras, men det ser ut som en medveten ansträngning att ackumulera ädelmetaller, dumpa dollar och att sedan backa upp deras valutor med guld. Kina och Ryssland är båda stora guld producenter och har under ett antal år köpt upp inrikes guld och silver varor, vilket gör att varorna inte når marknaderna och inte påverkar priserna. Om något så tenderar detta till att driva priserna uppåt. Faktum är att Ryssland och Indien är synliga köpare. Till och med Iran med deras olje tillgångar på pluskontot annonserade nyligen att man hade köpt 340 ton av guld. Deras senare guld förvärv framgår som signifikanta som affilierade SCO medlemmar, vilka står med access till planerna och direktionen av gruppen. Man skulle kunna säga att uppköp av guld har varit en beskyddande insats för medlemmar vilka nära observerar problemen som följer dollar politiken. I cirka tio år har dessa spelare ackumulerat guld, men särskilt över de senaste åren. Det påvisar till att börja med att man – i motsats till väst – för tio år sedan hade en aning om var skeppet skulle gå. Uppköpen har bidragit till effekten att omkullkasta insatser från Amerikanska politiker, Skattkammaren, centralbanker inklusive Federal Reserve, från att fortsätta den uppenbara nedtryckningen av guld och silver priser. Missdådarna, förutom med räder i derivator och terminer, vilka är transitoriska, står med fallande kontroll och fallande kraft i manipulationerna, vilket ger vid handen att det bara är en fråga om tid innan alla ansikten till någon kontroll alls blir synliga. Utan större överraskning byggde Obamas utrikespolitik på Zbgniew Bzrezinski fraktions önskan om att destabilisera och kväsa SCO. När Bush Jr med kompani träffade Putin i Juni 2007 i Kennebunkport, Maine, så var jänkarnas mål att lyckas slita bort Ryssland från SCO och polarisera dem emot Kina. Putin såg igenom försöket, trots alls implanterade ”vänner” i kretsen. Långt tidigare hade ju Lavrov utfäst att Ryssland aldrig skulle låta sig bli en bricka för någon annans imperialism igen.  När man gick bet på Bush´s taktik, klev Zbig in med ett försök att ta in polariseringen via Kina ifrån det andra hållet, när han i ett noga insvept språk föreslog dem att Kinas expansion skulle behöva ta vägen via östra Sibirien, en klar geopolitisk potential för att slå gnistor mellan Kina och Ryssland. Detta var en av Zbig´s gamla drömmar sedan kalla krigets 50-tal. Nu gled vi in på geopolitik, men en sak ska man ha klar för sig; global geopolitik, djup politik i den stora världen är alkemiskt förenad med djup finans, den finansiella super-kleptokratin. Denna klick talar aldrig om pengar, de tittar på kartor, och undrar på vilka sätt man bäst kan kontrollera individer. Således, är Samuel Huntington´s ”Clash Of Civilisations” blott en logisk konsekvens av den värld eliten såg, där antagandet var att Kina/Islamvärlden var det primära hotet mot amerikansk global hegemoni. Den sege revanschisten Zbig vill revidera detta upplägg, och ersätta islamvärlden med Ryssland i sammandrabbningen, och det logiska vore då att se att Kina och Ryssland rykte ihop. Så om Huntington representerar Kissinger/Neocon fraktionen i denna taktik, representerar Zbig demokratipartiets ”mjuk makt” och metoder som inrikespolitisk subversion, färgade revolutioner, som taktik, då han inte tror på Amerikas direkta angrepp på multipla fronter som en vinnbar möjlighet att rita om världskartan. Men allt härvidlag sorteras under ”new world order”, det är bara två olika vägar mot samma dekret om slutmålet, satt av finanseliten.

Sedan 1988, i Augusti när President Reagan signerade en Executive Order som skapade “the President’s Group on Financial Markets”, och en drös associerade verksamheter som växte ur samma policy, vann Skattkammarens intressen de flesta battaljerna. SCO ändrade delvis på detta och nu framstår de tillsammans med den öppna fria marknaden som vinnare av slaget, givande korrigerande priser. Nuvarande kollektivt förda brottsmål, inklusive RICO, agerar som vittne till marknadsmanipulation inom silver, vilket således är på väg att rinna ur tiden. HSBC och JPMorgan Chase – den senare en större ägare av Federal Reserve – kommer att finna det svårt att rigga dessa specifika marknader. Om någon hamnar i fängelse så kan man bara se till ett par underhuggare kliver in i cellen, elitisterna hamnar traditionellt sett aldrig där de hör hemma. Men även dessa sorters ränker på elitnivå kan komma att rättas till under det närmaste tio åren. Men tills de hamnar där fortsätter spelen med att råna publikum och stater på deras kapitaliserade baser.

Andra SCO medlemmar och observanter ackumulerar givetvis guld med, om än i mindre mängder, liksom de som noterar Ryssland och Kina och deras upptag. Många spelare har förmodat, i olika utsträckning, att man skulle gå tillbaka till guldstandard för att återbörda sunda valutor. Det kan ställa till med problem för den subversiva eliten – om det inte är deras guld – och vad är än värre (för dem) – om de samtidigt tappar den manipulerande funktionen i systemet. Det vore ett betydande slag emot Darth Vader och hans väl dolda herravälde. Ädelmetaller är definitivt ett säkrare ställe att vistas på än i dagens faustiska fiat valutor, inte minst dollarn som icke har någon framtid i nuvarande paradigm. Somliga valutor har fallit emot guldet med 19.6% per annum under de senaste tio åren. Vi upplever förvisso ett visst behag i att nationer och spelare har vaknat upp till slut, till realiteten att fiat valutorna lider av en endemisk sjuka och att dess motpol finns i de tidlösa hårdvalutorna guld och silver. Alla ser den enorma frestelsen att spendera via budgetunderskott.

Den mest intressanta aspekten av SCO är att de inte strävar mot politiska överenskommelser i stil med den skakiga Europeiska Unionen. Man kan fråga sig hur det hade gått med EU om det inte hade baserats på storfinansens subversioner och politiska vanföreställningar, utan på en solid vilja och en funktionell infrastruktur. Hur som helst står verkligheten långt ifrån ett sådant sinnelag nu och en överskådlig framtid framöver. SCO å andra sidan prioriterar ekonomisk stabilitet, utveckling och säkerhet, utan några övergripande bindande lagar. Om deltagarna i ett projekt står högt utvecklade i deras grad av medvetande, är lagar onödigt, eftersom de bygger på misstro. Nationerna i SCO behåller sin suveränitet, inga politiska agendor främmande cellerna kan sätta sig i centrum, på samma vis som skedde med både EU och USA. SCO har en veritabel motbild till den sjuka dysfunktionella geopolitiska hybris som elitister inom EU och USA drömmer om, inte minst det projicerade kleptokratiska vansinnet som kallas för världsstyre eller världsregering. Titta nogsamt igenom FN´s olika pålagor som sakta har vävts in emot nationerna, antagligen kunde inte de beslutsfattare som satt vid de politiska sätena se vad texterna egentligen avsåg över tiden. SCO ger en styrka till sina medlemmar genom en flexibilitet som inte existerar i de länder,  sedan länge fållade direkt in under elitisternas anda. En ytterligare intressant facett syns i att SCO förmodligen representerar hälften av världens befolkning. När SCO ackumulerar guld så ställs guldet indirekt till folken, vilket ger en linjär uppåtgående press på priserna.

Tilläggsvis spenderar somliga av dessa nationer, som Kina, sina dollar på att köpa upp natur-resurser och andra tillgångar i främmande länder, i en övning som syftar till att rena sig från dollar excesser. När balansen skiftar från dollar denominerade tillgångar, till fysiska tillgångar, realiseras en fundamental makt som kommer utav real ägande. Omvänt, de västliga länder som bläddrar på läpparna, tappar motsvarande ägande och makt i den andra ändan. Ur toppens synvikel är situationen tänkt att jämna ut spelplanen för en framtida världsregering. Eftersom denna nwo agenda är främmande varje skriven nation, så förblir de som medvetet kollaborerar med elitens planer, subversiva agenter och främmande spioner till sin repektive nation, av ett värre slag än de som någonsin har existerat tidigare. Att ge bort ett land till ett gäng bankirer torde vara den yttersta formen av landsförräderi. För även om dessa SCO länder har varit på uppåtgående så står även de med den internationella kartellen av finansiärer vid sina system, inte minst på sidan av statsskulder och andra obligationer. Den yttersta eliten spelar med båda sidor, med alla sidor.

Både Ryssland och Kina inser till fullo att den Amerikanska dollarn ligger i seriösa trubbel sedan ett antal år, med anledning av USAS fiskala skulder och ohämmad skapelse av pengar och kredit ifrån Federal Reserve. De kan säkert analysera fram olika slutdestinationer för dollarn, såvida inte deras finansiärer helt enkelt ser till att de får informationen de behöver. Allt eftersom ekonomierna i USA och Europa blir mer och mer nedkörda i skulder, så blir nationerna inom SCO mer och mer lika den gamla tidens fria ekonomier, som under sin tid var väldigt framgångsrika. Men de har inte tagit sig dit av egen kraft, utan med hjälp av finanseliten och en krets storägare. Det ger dem en lucka för att sedimentera sig vid basal soliditet och sunda valutor. Med andra ord globaliserade globalisterna bort västs forna försprång och utveckling – till SCO, inte minst till en totalitär odemokratisk jätte som Kina. Minns att Mao konsulterade och tog direkta direktiv ifrån den internationella finanseliten. Allt eftersom dollarn kommer under mer betydande nedåtgånde tryck, så kommer fler nationer att gå med i SCO för att undfly den fallande anglosaxiska imbecillen med dess sovjetdoftande fläsk-byråkrati och imperialism, lika betungande som framgångslös. Vad vi ser blir en naturlig väg för många spelare att tråckla sig ur den gamla synliga sfären mellan City Of London och Wall Street, till en annan.

Genom att överväga dessa fakta ser vi en press på betydligt högre guld priser, en faktor administratörer i väst aldrig såg eller begrep. Dessa tio nationer suger upp guld på marknaden varje dag, och det syns inget slut på denna trend. SCO står väl medvetna om att drivorna med dollar som skapas av Fed ur tomma intet kastas i deras riktning tillsammans med styggelsen vid namn inflation. Brasillien var den första nationen som sökte stoppa upp denna stormanlöpning genom att sätta en 6% tariff på ränta och utdelning till Brasilianska värdepapper och säkerheter, som köptes med dollar. Över de senaste två åren skickade amerikanska stimulanser och Fed injektioner 2.5 biljoner dollar in i världens finansiella system. Om man betänker detta som ett monetärt kommando utfärdat av finanseliten, de som äger Federal Reserve, så är det samma sak som att finanseliten angriper nationernas ekonomier, vilka är kopplade till dollarn, och till deras smärre dolda händer inom IMF och Världsbanken.

Dessa kraschade ekonomier fållas då med olika grader av sannolikhet in i finanselitens andra ända, via Världsbanken, IMF, etc, och fäller nationerna till deras agenda om en global valuta, via eskalerande skulder och fallande värden. Och eftersom väst är totalt förståndshandikappat på politisk och administrativ nivå, så var det ju en enkel sak att genomföra. Bind dem alla till dollarn, döda dollarn och stjälp dem, och ta sedan över den nya ordningen. ”Order out of chaos”, som de brukar säga. Som ett resultat av rörelsen har basvaror, råvaror och ädelmetaller stigit i värde. Detta har orsakat dollarn och dess bundsförvanter att ständigt falla gentemot dessa marknader. Utan tvekan är mer inflation på väg, samtidigt som Fed ger sig i kast med QE2, som absolut inte stannar vid 600 miljarder dollar, utan en bit över 2 biljoner dollar. Nu syns redan inflationen i mat, bensin, flygpriser, och på många andra alldagliga varor redan tydligt i USA t ex. Den Amerikanska regimen utför diverse burleska försök till att postulera det som att inflationen inte är där, och att mera inflation är önskvärt. Sedan när var ytterligare minskad köpkraft önskvärt för någon alls? Men vi noterar att de välbetalda ekonomer som ska uttala sig ”professionellt” fortfarande baserar sina vurpor på siffror som är båg. John Williams på Shadowstats är en bättre källa om man vill komma lite närmare sanningen. Effekten blir att man är på väg mot de högsta inflationssiffrorna i Amerikansk historia. Således har deflationens baksug tryckts undan genom regeringens bankpolitik och Fed´s aggregerade monetära skapelser. För att Fed ska lyckas trycka ned deflationskraften måste de alltid skjuta över inflationen som de själva skapar, för att säkerställa att deflationen inte tar vid, och det är denna injektion som nu arbetar sig igenom ekonomierna, med inflation i svallvågorna. Investerare som står beskyddade från dessa aktioner kliver av och flyttar in i ädelmetaller och bas/råvaror, och är till antalet mindre än 2% av den Amerikanska befolkningen.

Vi postulerade i mitten av Maj att QE2 och QE3 skulle ta plats med en kombinerad excess på 5 biljoner dollar över de närmaste två fiskala åren. Faktum är att Fed påbörjade handlingen redan i Juni och det ger ett fjärdekvartal på 1% BNP tillväxt, medan det första kvartalet 2011 går in i minus kolumnen, samtidigt som arbetslöshetssiffrorna stiger till 25% och förlängda ersättningar löper ut. Vi ser inte tillväxt, vi ser en sked, ”made in China”. Fed´s löften och uttalanden är inte värda pappret som de skrivs på. Ben Bernanke kommer att trycka pengar tills han inte förmår göra så längre, och då torde hyperinflation vara nära inpå eller utlöst. Och det beror på att han inte ges några alternativ. Han ges ingen väg ut, och han vet att det inte finns mycket han kan göra. Tragiskt nog så är detta spåret, noga utlagt av finanseliten, ”demokratins kris”, kataklysmen som de medvetet satte av, i avsikt om världsregering, en superbank och en global valuta.

Så länge som kvantitativa lättnader är officiell Fed och Wall Street politik, fortsätter givetvis guld och silver att stiga, och gör guld till en de facto inofficiell reservvaluta i världen. Sverige sov givetvis hela tiden, och sålde ut guld när man skulle lagrat på mera i möjligaste mån. När dessa klåpare ser sig i spegeln varje morgon ska de tänka på orden ”papphammar”, ”sällskapsresan”, och ”von papen”. Utvecklingens logik genererar ett gigantiskt tryck på att låta alla nämnvärda valutor backas upp av guld. Faran ligger i att låta en ny suprantionell valuta backas upp av elitens guld. Supranationell valuta behövs för övrigt inte alls, det blir inget med den kommunistiska idéen. Allt finansmaskarna stoppar in något blir subversiva trojaner under deras diktat, eftersom de kontrollerar marknadens alla instrument, på helt kriminella vis. De testade marken med en försöksballong från världsordningsagenten Zoellick som slugt föreslog en guldbackad lösning. Fint, så länge som det är suveränt guld – men aldrig elitens guld. Exponeringen är i att skriva både himmel och helvete med samma eldskrift. Guld och silver som kommer ifrån vampyrerna blir blott bly uppå världen. Men visa mig en elitist, så skall jag visa dig en förlorare.

QE2 och QE3 skulle kunna kallas för inkompetens eller förstulen taktik, men det är för sent att kalla det vid sitt rätt namn. Inkompetensen låg i hela eran som ligger bakom oss nu och är redan skriven i sten. QE är nu den enda option som regimen har. QE eller icke, allt tar vägen via depression framöver. Hade världen velat avstyra detta skulle de ha vaknat för länge, länge sedan och fattat spelet. Samma mönster som utspelades under den Stora Depressionen på 1930 talet upprepas och ekonomer som Bernanke flyttar omkring papper på bordet, i brist på annat göromål. Även den depressionen var ett finansiellt attentat ifrån de internationella bankirerna, eller ”internationalisterna” som de kallade för på den tiden. Eftersom spelet bygger på elitens dolda agendor, svårartad manipulation, och skugglika mönster, finns det ingen akademisk disciplin som kan fånga spelet, och därför framstår dessa proffstyckare som kvacksalvare, då de kan inte förutse eller sammanfatta vad som egentligen pågår.

Den gången så begränsade centralbankerna likviditeten och släppte inte på den igen förrän det var för sent, när kriget rullades ut. Nu ser vi handelskrig lösa av valutakrigen, och de lär med största sannolikhet följas av tariffer på ränta och avkastning för flöden av hot money, inlationsdollar, och nya hämnd-tariffer som tack för 8.5 miljoner förlorade jobb, 432,000 försvunna företag över perioden av 10 år, som ett resultat av destruktiva styrlösa frihandelsavtal, globalisering (offshoring), och utkontraktering. Koncepten misslyckas etablera en fungerande civilisation och det är faktiskt vad som bör bli konsekvensen, när kriminell rovjakt, slav, och parasitverksamhet får råda. De hårda konsekvenserna utifrån konceptuell nivå är helt välförtjänta. När Hoover på sin tid höjde skatter med 150% visste man att storbankirerna var i farten, eftersom det var en monumentalt idiotisk handling. När Bernanke avrättar världens reservvaluta, vet man att storbankirerna är i farten.

Under tiden lider somliga av vanföreställningen att Fed är där för att rädda Amerikas ekonomiska och finansiella struktur. Det är inte vad de gör, man låter dem rädda bankerna och Wall Streets spelare istället, och den polarisering i samhället som då uppstår mellan Wall Street, korporationerna och det amerikanska folket ses mest som positiva effekter hos den yttersta eliten, eftersom söndra och dela är modus operandi, i de flesta lägen. De riktiga topp spelarna syns ju inte, de är knappt någon som vet vilka de egentligen är – även om det så sakteliga börjar ändra sig på den punkten. Listor mailas, dokument delas, det händer saker, eftersom så många länder står och brinner. Då USA ligger låst med nära-nollräntor och lätta pengar så är de få som sparar. Där har Du summan och kardemumman, en kontrollerad demolering av Amerikas ekonomi. Är det då någon undran över varför SCO medlemmar och observanterna köper guld på varje dipp, och fortsätter att göra så tills man har blivit av med sina dollars? Den enda frågan är möjligen, varför tog det dem en så lång tid, och varför växlar de inte upp i en snabbare växel?

xX

En mask av guld döljer alla skavanker….

Comments are closed.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu