Monthly Archives: oktober 2010

Att Tvätta Ett Klostergolv

Posted by leewanta on oktober 08, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Den 21 September öppnade den Italienska, officiella, polisen upp en utredning beträffande två transaktioner till Istituto Opere di Religione (IOR), Vatikanen’s bank, vilket kommer vid en jobbig tidpunkt för Holy See. Sedan årets början, har påvedömet i hemlighet förhandlat om slutet på dess status som ett skatteparadis. Monsignor Antonio Filipazzi, en diplomat från den andra sektionen hos Curia, Vatikanens egna utrikesminsterium, för befälet i dessa känsliga förhandlingar.

Flankad av två överhuvuden hos IOR, Ettore Gotti Tedeschi och Paolo Cipriani, träffade Filipazzi vid två tillfällen denna sommar OECD’s Centre for Tax Policy and Administration, som drar upp en ”grå lista” över länder som har en slapp attityd gentemot skattflykt. Vatikanen står på listan men vill bort från den. Mgr. Filipazzi förde även diskussioner med Financial Action Task Force (FATF), en internationell organisation som sades vara till för att bekämpa tvätt av pengar och medel. Filipazzi’s mission har mötts med betydande reservation från Vatikanens sida via deras diplomater. Somliga räds att Holy See berövas sin avskildhet genom att, till exempel, utelämna ett antal numrerade bankkonton hos IOR…..

/a-vicious-smile/lw

Vladimir Von Rompuy Annonserar En Ny ‘Motsatt Majoritetsregel’ För Att Komma Runt Nationellt Veto

Posted by leewanta on oktober 07, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Superfinansen trycker på alla tillgängliga blädderläppar, helt enligt tågtabellen, för att föra nationerna ur sitt styre, så att man kan etablera en superstat under finansens effektiva diktat. Obama och Trichet har ålagts att se till att överstatliga skatter införs, nya överstatliga regleringar för att hjälpa dem som planerade finansiella kaoset till att börja med att förinta nationens förstånd, och ta över kontrollen. En vämjelig process av terrorbalans som visar vilka lättstyrda nicke-dockor som säljer ut gränserna av deras uppdrag, och tar instruktioner från särskilda intressen.

Senast bland NWO pupporna att vädra sina totalitära drömmar är trojanen Herman ”cheapside” Von Rompuy som vill ha en ny mekanism att forcera sanktioner emot medlemsstater som lånar för mycket. Jaha…allright…det är trots allt bara tre, fyra medlemsländer som för tillfället möter EU´s skuld och underskottsregler. Det som uppvisar NWO flaggan är den alarmerande mekanism som Mr Rumpnisse avser att använda:

”Whenever possible, decision-making rules on sanctions should be more automatic and based on a reverse majority rule, implying a Commission proposal is adopted unless rejected by the Council.”

Reverse majority rule? Motsatt majoritetsregel? Är det någon annan som har genomlidit texten till Lissabonfördraget och kan uppvisa en sådan procedur? Den som hittar någon i Bryssel (Lilla Moskva) som har hört talas om att denna regel existerar kan ju alltid kontakta väljarkåren för vidare korrekturläsning.

Så här kommer en innovation som skulle skifta bort makt från nationernas säten till Kommisionen, och vilket påvisar en frågeställning av större implikationer, men som samtidigt saknar laglig bas.

Är det helt enkelt så att EU - åter igen – hittar på nya regler allt eftersom vädret ändras?

Doo Wop Business

Posted by leewanta on oktober 06, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Redan när denna blog startade satte vi tonen genom att intensivt skärskåda USA´s utveckling eftersom den är ett ledande motiv för den större bilden. Det är mer komplext att utgå ifrån någon annan aspekt av världsekonomin, som en primär, då det kräver reversibel analys, som ändå studsar tillbaka till Uncle Sam. USA Inc har legat före världen i att sätta ekonomins trender rent tekniskt, eller genom att påverka de som finns,  och det visar sig vara mycket fördelaktigt att analysera USA´s affärer och politik, för att sedan expandera resten av analysen för den stora bilden i världen, med detta som korrelat.

Arbetslösheten stramar åt ekonomin som behöver 125,000 jobb per manad bara för att hålla jämn takt med befolkningsökningen. Kommer Septembers statistik vara lika dålig som Augustis förlust på 54,000 jobb? Situationen har utvecklats i över tre år, där 22 miljoner personer står utan arbete och 10 miljoner i tillägg till det bara arbetar på deltid. En ekvation som gör en riktig återhämtning svårartad. Betalningar på bostadslån och kreditkort faller överallt samtidigt som insolvens och utmätningar accelererar. Som sådan är konditionen redan sämre än på 1930-talet, i obalansen mellan välfärdsberoende, matkuponger, census arbete, och arbetslöshetsförsäkringar. Det måste dock understrykas att de utgifter som har transcenderat det sociala skyddsnätet, har nästan uteslutande kastats på den finansiella sektorn och transnationella konglomerat, inte på publikum och entreprenörerna.  De som åkallar ett nytt WPA, ett program ur Roosevelts New Deal, tar inte hänsyn till hela 1930 talets historia. 1939 låg arbetslösheten på 17.2 % och 1940 var den nere på 16.4%, från en hög på 25%. Det säger att man, efter att ha ökat utgifterna med 45% från 1935 till 1940, bara skapade marginella ökningar av anställningar, och hade det inte varit för kriget, ja vem vet vad som egentligen hade blivit resultatet vid 1942. Således talar det för att Keynes metoder att finansiera problem med att trycka pengar ex nihilo, utan motsvarande uppbackning i produktion och efterfrågan, inte är en riktig korrektion och avhjälper inget strukturproblem.

Det finns lite riktig politisk vilja att ändra på detta för över 80% av Huset och Senaten tar order från Wall Street, bankirer och transnationella agenter. En orsak till varför så lite konstruktivt har gjorts sedan kollapserna 2007/08 står att finna i denna sanning. De intressen som har mutat in politiken är så pass starka att de lyckas styra alla större beslut i den riktning de vill se, och om inget ändrar på detta efter November valet, så accelererar dödståget.

Från en rent politisk synpunkt skulle Republikanerna i stort sett göra samma sak som Demokraterna gör, eftersom de influeras lika framgångsrikt av samma intressen. Eftersom det lilla de åstadkommer inte förbättrar något hoppar Demokraterna av i rask takt, senast med den råbarkade Rahm Emmanuel, som blev tämligen mjuk och nollad till slut. Dessa politiker kommer in i en god positiv vinnaranda, men maskineriet krossar effektivt alla ego trippar, och låter dem veta att det finns mer krafter i världen än bara regeringens sponsrade hejare.

Affärssektorn säger inte så mycket samtidigt som de säger upp miljoner med arbetare för att förbättra vinsterna, så att aktier stiger, optioner och bonusar kan kasseras in. Incitament till att eskalera krig och ockupationer ökar exponentiellt i takt med att underskotten ökar, skulder stiger och intäkter faller.

Det ger lite incitament för stora företag att expandera och skapa jobb. Eftersom staten växer istället för den privata sektorn så ökar legislaturen, av den onödiga byråkratiska sorten, som tar lite extra kål på den amerikanska entreprenörsandan, vilket många klagar på med intensitet. Vi har sagt det förr, och vi säger det igen, USA genomgår en socialisering med fascistiska övertoner, och det är ingen plötslig manöver, det är…new world order. Investerare vill inte investera i vad de uppfattar som en fientlig terräng. Det har föranlett en utveckling där företag nu vill leva på välfärd, eftersom de ser hur staten går i maskopi med Wall Street via skattesedeln. Man vill ha bidrag och eftergifter eftersom marknaden är döende och allt har blivit dyrare. Korporativ välfärd…en antites till den ursprungliga amerikanska doktrinen. Man har t ex placerat 1.6 biljoner dollar offshore för att slippa amerikansk beskattning, en typisk globalistisk manöver.

Denna bidragsmekanism erbjuder en offset av de bidrag som erbjuds i andra länder, likt manipulationen av valutor för att nå fördelar, vilket har pågått i flera år, därför att slutresultatet var uppköp av Amerikanska Säkerheter och Värdepapper, samt lägre priser på importerade varor för att möta inflationen på nedsidan.

Svar på bidrag, tricks och manipulation är tariffer på varor och tjänster, samt ett periodiserat index av valutorna. Det tar bort roten till valutakrigen och dess konsekvenser, men detta är inte vad superfinansen vill. IMF ”varnar” för A och B, men IMF´s storägare spelar ett dubbelspel i exakta beräkningar, så kriget mellan valutor är blott en del av finanselitens modus operandi, som de själva har propagerat genom kulisserna. Målet för superfinansen är att ersätta valutorna med en global valuta. Det kan ske stegvis via SDR eller genom att försöka regionalisera vissa större valutor, eller i en kombination, och rockaden är ett ursprungligt huvudmål för den så kallade new world order/världsregerings doktrinen.

Obama administrationen har genomdrivit politik som bara är en förlängning av den förra; krig, räddningspaket och stimulanser. Allt fler amerikaner kallar Ben Bernanke, President på Federal Reserve, för Antikrist, vilket företag som Costco har nappat på och numera erbjuder Apokalypsens matpaket; ”your premier source for food storage and emergency preparedness planning”, i ett USA där levnadsstandarden sjunker i realtid till takten av förlorad köpkraft, och de få som ökar sin rikedom, gör det på skattebetalarens bekostnad. Nollränteläget straffar sparare och driver fler och fler till att bli beroende av staten. Man räddade finansbolag under krisen, de som orsakade problemen till att börja med, inte ekonomin, och det visar tydligt vem som egentligen fattar besluten. Det sociala skyddsnätet var tänkt som en temporär transition för extraordinärt utsatta, inte som en permanent lösning som skulle vara år ut och år in.  Vem tror att investeringar ökar under dessa premisser?

För tillfället har aktie och obligations marknaderna stigit, som en direkt konsekvens av den manipulation som Amerikanska Skattkammaren, Fed, Eliten och PPT är engagerade i. Men det kan inte pågå i all evighet, vilket allt fler inser, så guld och ädelmetallerna fortsätter att stiga trots dessa ryck. Zombie media, som mest har jobbat åt ormlika hedgefonder, försöker skriva om detta faktum på tusen sätt men lyckas bara se ut som en klåpare. Hävstången kommer att vara dödlig de närmaste åren.

Obama regimen verkar återställa Bush´s skattelättnader och det är tveksamt om det skulle hjälpa en fallande marknad satt i ett skruvstäd. Man kan inte köra in en traktormotor i en Chevrolet och tro att det blir en traktor – eller en Chevrolet. Men regimen fångad av siffrornas realitet, kämpar desperat efter lösningar, förutom att acceptera den egentliga lösningen, för den vågar ingen röra, av de få som faktiskt begriper finansens kataklystiska spel. 650 miljarder dollar till vill de ha för utgifter, istället för att skära 300 miljarder dollar, vilket verkligheten skulle mena. Vad skulle då rädda dagen förutom ännu ett krig? Men allt fler är uppmärksamma på den problematiken ibland publikum.

Fed kommer inte att leva för evigt, så antagligen förbereder sig kartellen på att offra Fed på ett vis som tillfredsställer publikums vrål efter blod, och om inte den tvisten kan synkroniseras med skapelsen av en ny världsbank och världsvaluta, kommer man antagligen att upprepa tricket som påfördes Bank Of England, när den centralbanken nationaliserades. De privata ägarna försvann inte genom nationaliseringen av BoE, de flyttade bara till trusterna där tillgångarna finns, så BOE är bara ännu ett ”bolag-inom-bolag” hopkok. Så tillgångarna kan inte stå att finnas inom själva entiteten BOE, utan att man passerar truster och fonder däremellan, där de gamla privata finans-monoliterna kvarstår som ”trustees”.

Över de närmaste åren påförs de nya skatter som låg inom hälsoreformen, 16 till antalet. De flesta som röstade igenom förslaget hade knappt läst igenom den. Det ser ut som en socialisering av medicinen till ytan men det är mer en fascistoid sak, som ger mer makt till de privata försäkringsbolagen, vilka satte tonen och ramen för hela reformen. Så ur regeringens synvinkel var reformen mest en manchurisk skattekälla och för industrin en välkommen konsolidering av deras privata intressen och makt. Undersökningar visar att 20-25% av de professionellt verksamma skulle vilja dra sig tillbaka eller flytta utomlands, vilket talar för fortsatt ökande arbetslöshet mer än något annat, samtidigt som varslen steg i September med 7%,

Om man inte ändrar på politiken stiger både skatter och arbetslöshet exponentiellt och kraftigt, vilket förvisso ger new world order staben en anledning att socialisera systemen på det gamla maktfullkomliga viset. För new world order agendan, som både Bush Sr och Henry Kissinger har ikoniserat, är inget annat än en socialiserad ordning under diktat av ägarintressen genom bank och superfinansen. Hur de skall åstadkomma slutmålet i USA utan att droga ned större delen av befolkningen är dock svårt att förstå.

Under tiden så befinner sig amerikanska förvärvsarbetare i ett läge där de inte kan dra sig tillbaka därför att besparingarna inte ger något, skatter höjs och regleringar ökar lavinartat, med en krympande privat sektor. Problematiken kommer att skapa en stor svart marknad, vilket är anledningen till att staten vill skärpa sin kontroll av inkomster och tillgångar. Många är inte medvetna om att mer än 35% av alla privatpersoner och företag antingen rapporterar undermåliga intäktsuppgifter, eller rapporterar inte alls, en siffra som växer snabbt och lär fortsätta att göra så. De som fortfarande är produktiva skruvas åt hårt av omständigheterna och om inte den utvecklingen vänder, så är revolution av något slag att vänta. Amerikanarna är inte villiga att leva med skyhöga skatter, det vet vi sedan länge, och det kritiska problemet med den korporativa socialiseringen är att den inte är beställd av folket, som iakttar en ordning som inte representerar deras vilja, utan införs av en stab parasiter. Folket minns något annat, och det är vad de kommer att vilja ha tillbaka. Man vet, eller är övertygad om att regeringen döljer hur mycket som försvann via TARP, och utgår ifrån att den kanalen alltid ska stå öppen för bankirerna när de önskar mera skattepengar.

Experterna försöker, som vanligt, rikta uppmärksamheten på nonsens och retorisk hetluft, vilket kommer att ställa dem ”överraskade” på huvudet igen. Om det inte vore för en 30% ökning i auto sektorn – tillkommen genom GM´s nyintroduktion på aktiemarknaden – skulle siffrorna ha varit annorlunda. Detta bådar icke väl för fjärde kvartalet, med tanke på lägre orderingång och backloggar. Tillväxten i försäljning lär erbjuda 0.7% till 0.9% i bästa fall.

Experterna letar efter en 14% förtjänst på S&P, ned från 36% förra året, och det ser definitivt ut som fartreduktion. Marmelad ger mer än S&P. Hur många arbetare måste sägas upp för att nå målet? Det skulle lägga BNP vid 1-1/2% i bästa fall, och upp emot 1% av det är baksmälla från stimulanspaketen. Inte särskilt uppmuntrande.

Som synes så avslöjar Fed´s dröjsmål i att nyttja mera kvantitativa lättnader, QE2, omedelbart hur illa det ligger till under ytan, och påvisar att de kan inte hålla skenet uppe i samma ordning utan att trycka minst 2.5 nya biljoner dollar till i stimulanser, och detta sorts stadie blir då ingen hit för korporativa vinster.

Utan radikal stimulans finns ingen chans för 6% BNP i tillväxt, snarare spikas den då vid 1-1/2% ned till ½%. Även om stimulans påförs är det en kraftansträngning att ens nå 3% i tillväxt av BNP. Med stimulans får man även över 5% i inflation, vilket i reella termer blir 14%. Hur länge kan företagens Amerika skära ned på utgifter och arbetskraft? Knepigt att kvantifiera, men efter tre år av den varan borde det bli svårt.

Fastighetsmarknaden fortsätter sin svanesång, Juli var svagt och det är vanligen en av de bästa månaderna på året. Medium priser på hem föll i Augusti med 0.6%, vid en lägsta notering över 7 månader. Ingen vet egentligen hur inventarierna är ställda eftersom långivarna har skugglika redovisningar idag. Officiellt är det 11.6 månader, fyra månader är normalt, och det kan mycket väl ligga på 18 månader, kanske mer. Vi väntar oss till att börja med ett fall på 10 till 20 procent på hempriserna nästa år. Och de siffrorna förvärras av subprime och ALT-A lån som nyligen har skrivits för att hålla marknaden vid liv.

Många väntar sig att Republikaner tar över många säten i November valet och om så sker så blir Obama en lame-duck President.

Ett av fenomenen på obligationsmarknaden är att skiftet ut ur aktier över det senaste året har nästan helt fallit till kortfristiga papper med mindre än 1% avkastning. Officiellt ligger inflationen på 1.6% men vi köper inget annat än 7%. Vad tänker investerarna på? Till och med aktiefonder står 25% i obligationer. Detta är naturligtvis ovanligt, särskilt med tanke på en fallande dollar. När kommer obligationsbubblan spricka, och när kommer räntorna att stiga? Svårt fall……..men vi vill absolut inte vara där när det smäller. Vi föredrar stabilitet befriad från spekulativa chimärer i dessa tider som kommer, och det är framför allt ädelmetaller men för diversifieringens skull även vissa bas och råvaror.

Affärsmedia i världen har stått negativa eller förundrade över guldets resa till toppen, och många kanaler fortsätter i den andan. Låt dem hållas för all del, för den stabila trenden i att de nästan alltid har fel stödjer analysen i övrigt. När detta skrivs står guldet i 1,339 dollar och det syns ingen topp i sikte härifrån. Och detta TROTS intensiva nakna blankningar, somliga vid 45 mot 1, på LBMA, Comex och aktier. Stora förluster tas upp av kommersiella spelare, blankare och amerikanska staten, vilka har laddstakat bedrägeriet i många år.  Icke att förglömma är att silver handlas vid 22.72 dollar i en teknisk breakout. Det blir inte bättre än så här för den långa sidan. Bubblisterna försöker skrämma publikum till att investera i nonsens och hävstångs träsket genom att få alla att tro att guld och silver kommer att kollapsa nu. Vi tar inte dem på allvar, ingen borde göra det, men vi noterar att Lousie Yamada, som har vissa meriter i sina tekniska förutsägelser, säger att guld inte blir en bubbla förrän det når 5,200 dollar per uns. Med nuvarande takt av inflation ställer det guldet i 7,700 dollar per uns. Det talar bara för att silver ska till högre höjder med, men det är svårare att sia om tekniskt sett idag exakt till vilken sfär.

Vi avslutar dagens guldpläterade sändning, ibland Rhizopoda, med att nynna; a wop ba be luba a wop bam leeeee…….

En October Surprise: Terror Hysteri I Amerikansk Valploj

Posted by leewanta on oktober 05, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Tiden uppvisar en cynisk stunt att skrämma arga Amerikaner till att placera deras förtroende hos regeringen igen.

Etablissemangets media ger full eskortservice till annonseringarna från Amerikanska och Europeiska myndigheter som säger att flygplats lobbys är måltavlor för terror-attacker i vad som ser ut som en återanvänd skrattretande incident från 2007, där två sinnessjuka individer satte eld på en jeep utanför Glasgow flygplats, en icke-händelse som myndigheter reste till skyarna i en lokal hysteri, i paritet med rådande.

Är detta en aspekt av den väntade October Surprise som nu har anlänt? En cynisk ploj för att skrämma människor till att lita till sina regeringar, genom att vifta över hela världen med finansmännens favorit spöke, den bästa fiende pengar kan köpa?

“Bland de möjliga målen i de misstänkta Europeiska terror objekten ingår okontrollerade områden på minst fem större Europeiska flyplatser”, sade polismyndighetens officiella talesman til ABC News. Myndigheter tror att terror team förbereder sig för att installera en kommando liknande attack innehållande små enheter och små eldvapen modellerat efter Mumbai attacken för två år sedan.” ABC News

Endast en imbecill går på det plågsamt genomskinliga skvalet. Konstanta referenser till Mumbai attacken, transport hubbar, flygplats lobbys och andra ”mjuka mål” chatter tillhandahåller en hyfsat klar indikation till vem som ligger bakom denna psykologisk räd för att ta kontroll över folkmedvetandet genom hot, på det vis vi har sett den senaste veckan.

Det framgick sedermera, mer eller mindre tydligt, att en av de som låg bakom planeringen av Mumbai massakern var CIA agenten David Headly, vilket påbjuder att konstanta referenser till just denna attack framstår som ett direkt hot. Under 60, 70 och 80-talen spelade CIA en nyckelroll i Operation Gladio, ett program bestående av false flag terror attacker på mjuka mål, som var utformade för att demonisera politisk opposition och att ”tvinga folket att vända sig till staten för att efterfråga bättre säkerhet”, enligt vittnesbörd från Gladio agenten Vincenzo Vinciguerra.

År 2000, fann en utredning av Italienska Senaten att 1980´s bombning av tåg i Bologna, vilket tog livet av 85 människor, utfördes av ”män inom Italienska statliga institutioner…men kopplade till strukturer hos USA´s intelligentia”.

Trenden är envis och sager att med detta försök att ”tvinga folket att vända sig till staten för att efterfråga bättre säkerhet”, så avser sittande amerikansk regering att bromsa upp oppositionella krafter, som t ex Rand Paul och Tea Party Rörelsen, vars kampanjer går ut på att vända sig bort från staten och åter stifta makten hos individen. Att manipulera opinion genom terror fungerade för Republikanerna 2004, men inte lika väl för Demokraterna 2010 om de tror att detta hot blir en avgörande faktor till deras fördel.

Hotet av flygplats lobbys är ännu en avslöjande propaganda list. Senaste detta skedde var sommaren 2007, när två amatörer med mentala utmaningar, som kallades för ”Krazy Klown Jihadiis” av bomb experter, satte av eld på bensin utanför Glasgow flygplats i ett patetiskt försök att iscensätta en terror attack.

Trots att folk som förre ScotlandYard detektiven John O’Connor beskrev attacken som ”hopplös”, ”inkompetent”, ”skrattretande” emedan andra kallade den för ”slapstick idioti”, reagerade massmedia som de gör nu, genom att ge företräde till Terror Anden så fort han åkallas. Det är mer intressant att notera vilka övriga regimer i världen som dansar efter den enfaldiga ormtjusaren och underhåller hysterin, som om de låg på alla fyra och bad om mera, för att de skulle vara så lobotomerat informerade är helt enkelt svårt att tro.

Vi ska inte glömma att media och regeringar har misskrediterats om och om igen för deras korrupta medverkan att propagera nonsens till terror varningar, utformade för att manipulera politik, val och att skrämma publikum till slavläge. Homeland Security chefen Tom Ridge medgav att DHS skulle använda fejkade terror varningar en kort tid innan val för att influera utkomsten under Bush eran, och vi kan bara konstatera att Obama administrationen upprepar trenden.

Att det är troligare att Du dör idag av jordnötsallergi än en terror attack publiceras inte lika vidlyftigt dramtiserat.

Ohio Universitetets John Mueller konkluderar i en rapport, A False Sense Of Security, ”All uppmärksamhet till trots, orsakar terrorism ganska lite skada och troligheten att någon individ blir ett offer för den är på de flesta ställen mikroskopisk”.

Men det blodlösa sensationalist media, som numer bara tas på allvar av folket som bor under trappan,  de hederbefriade myndigheter som opportunt hakar på propagandan, och de saliverande experter som plågar rummet med profitabla anti-terror verksamheter, hörsammar behovet att föda monstret och exploaterar varje form av värdighet och reson, tills ingen återstår.

Terrorism kan bara vara effektiv om dessa relativt mindre våldsdåd ges orimliga proportioner i uppmärksamhet och stämning, och  blåses upp artificiellt till den nivå att det faktiskt påverkar val och beteenden, när frihet har ersatts av rädsla och hotbilder.

Eftersom detta är själva definitionen av terrorism, så kan dessa bedrövliga postulat bara bekräfta att terroristerna redan har vunnit och att deras seger säkrades med entusiasm från regeringar och media

“Auktoriteter har upptäckt en dramatisk ökning av online chatter bland jihad anhängares websajter förra veckan, i vad experter tror kan vara andra terrorister som går samman i förväntan om terror attack planer i Europa och hoppas engagera sig i framtida komplotter”, rapporterar ABC News.

Tack, nu kan vi faktiskt diskvalificera världens säkerhetstjänster en masse med hjälp av denna helt absurda nonsens propå om hotbilder, ty de som inte själva är aktiva terrorister är alltså tappade bakom flötet, eller i maskopi med agendan. Vem som helst kan logga in på nätet och skriva vad som helst, och en sådan exercis har nu satt världen i förhöjd beredskap. Noterat.

Påföljande FBI´s räder mot anti-krigs aktivister förra veckan, är det tydligt att Obama administrationen nu ser deras motståndare i både de på vänstern som övergav Obama efter hans fortsätta och upptrappade Bush krig, och de på högern som har svurit att motstå den oupphörliga marschen av etatism. Troligtvis motsvarar detta 70-80 procent av de politiskt aktiva Amerikaner som nu kallas för ”inrikes terrorister” av deras egen regering. Minns att Department Of Defense, DOD, såg på lagliga former av protest som en ”terrorism på låg nivå”. Som vi har sett från MIAC rapporten, spionfallet i Pennsylvania, och en drös med andra på senare år, så har den federala regeringen definierat nästan vilket material som helst som är regimkritiskt som ”terrorist propaganda”.

Konservativa som har avfärdat stats-sponsrad terror som en uppfinning av uttråkade människor bör snarast göra en snabb koll av historien, med alla dess Northwoods, Gladios, 9/11 etc eftersom signalerna antyder att Obama regimen är lika kapabel som någon annan att iscensätta ”false-flag”attacker och använda det för sina egna och transnationella intressens skull, precis som Bill Clinton exloaterade den FBI regisserade OKC bombningen på 90-talet.

Det var bara två månader sedan som Clintons förre rådgivare, Robert Shapiro, skrev i Financial Times, att det enda som kunde rädda Obama´s försvagade grepp om makten var en terror attack på nivå av Oklaholma City eller 9/11.

Medan terror varningarna må vara förstulna, låt oss dock icke föranleda någon att tro att någon av rang i denna regim, eller vad som nu finns kvar av den, inte skulle vara beredda att ta till desperata åtgärder för att neutralisera sin egen inkompetens och vanmakt. Bara så att Terroristen får ett erkännande där den bäst behövs.

I övrigt skriver vi: noterat.

Okritiskt Media Sänder Människor I Graven Via Ogranskade Vykort

Posted by leewanta on oktober 03, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Margaret Mead förättade en omfattande studie av Tysk och Japansk befolkning, under manteln av Tavistock Institutet [vilka ursprungligen skapade OSS, som sedan transformerades till att bli CIA], av hur man reagerade på stress orsakat av flygräder och bombangrepp. Irving Janis var biträdande professor på projektet som övervakades av Dr John Rawlings Reese. Resultaten lämnades över till Amerikanska FEMA och visade sig ha tydligt inflytande över den policy som FEMA senare införde. Janis använde sedermera resultaten i en bok som han senare skrev, Air War And Stress.  Janis hade nått en väldigt simpel konklusion: Simulera en succession av kriser och manipulera befolkningen i enlighet med metoderna i Dr Kurt Lewin´s tes om terror taktik, så kommer folket göra exakt vad som krävs av dem. Lewin fann att social kontroll på en bred skala kunde uppnås genom att nyttja medias förmåga att postulera betydande hotbilder.

Med tanke på dagens föreställningsvärld som media propagerar väcks det onekligen vissa frågor. Hur har media kvalificerat rasslet kring ”ökat terrorhot” som kablas ut över världen i dagarna med bilder på militärer…som t ex huruvida denna skrämsel t ex må emanera ur false flag baserade psykologiska operationer, och potentiellt spelar särskilda intressen i händerna genom att låta dem nyttja media som en klar propaganda central? På vilket sätt har media ansträngt sig i frågan? Lyssnar man till amerikansk friradio, så nämns begreppet ”false flag terrorist attack” ideligen, så publikum på andra sidan dammen verkar vara uppmärksamma i frågan. Var finns omdömet, analysen och kritiken i dessa braskande löpsedlar?

Världen står inför en djup finansiell avgrund, inte minst USA, och vi vet alla att klappjakt på syndbockar och plötsligt krig är en klassisk manöver som desperata ledare tar till för att distrahera folken ifrån sina tidigare misslyckanden. Hur vet man att det existerar ett ”ökat hot”? Så de vet vilka de är, men de gör inget åt saken utan ”höjer beredskapen” istället? Om de visste att det fanns ett ökat hot vore det väl redan åtgärdat? Det framstår som en reaktionär muppet show för imbeciller till en showbusiness för fula människor. Numera en Internet legend – Aaron Russo – vittnade på videoupptagning kort innan hans bortgång, på samma vis vittnesbörd kan ha en juridisk implikation, om att storfinansens spelare – som han personligen umgicks  med – avsåg underhålla  en värld av terrorism, för deras vidunderliga planer och särintressens skull. Men media i detta hänseende tar ingen hänsyn till sådan vittnesbörd såvida den inte är endimensionell, och utan rim och reson, bara för att upprätthålla en antagen, felaktig och dåligt informerad konvention.  Denna okritiska svartvita PR för terror tycks mena att media lever på sina konspirationsteorier, så som de först förpackas och förmedlas till dem av andra intressen. För de sitter väl med facit i frågan så att ingen dör i onödan?

Storskalig terrorism kräver organisering och medel, sådan verksamhet är inget som ökenråttor kan åstadkomma på egen hand. Likväl så väljer zombie-media att bläddra läpp och tro blint på vad desperata makthavare sänder ut i världen, genom att ogranskat kabla ut propagandan. Det kostar liv. För om terror hoten särskådades med skärpa, skulle dolda agendor tappa det psykologiska övertaget, och det skulle kunna rädda liv.

Att påvisa en sanning är ofta en process, och med hjälp av internet finns idag stora närbaserade rörelser som går djupare i informationsbildningen än vad medias slätstrukna intighet gör. Wikileaks är bara ett yttre exempel på något som är mycket större och djupare. För eftersom vissa skutor nu skakas i grundvalarna, öppnas tidigare tysta munnar och talar in i dessa pararella informationskanaler. Och ju hårdare verkligheten utvecklar sig, desto mer av den varan blir det.

Det råder stor enighet i dessa rörelser, i vår uppfattning, att media ses på med lika vreda ögon som på vilseledde politiska opportunister och finansiella terrorister. Så den dagen sanningen penetrerar dimråden – och det kommer den att göra – kan det mycket väl leda till att media gestalter ombeds bosätta sig i närmsta trädtopp, tillsammans med andra subvertanter.

Låt oss ta ett exempel:

Den 25 April 201o kunde vi läsa att Abu Omar al-Baghdadi, en påstådd Al Qeada ledare hade bekräftats som död:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/al-qaida-bekraftar-ledares-dod-1.1083070

DN glömde tydligen påpeka att han redan hade rapporterats som tillfångatagen redan ett år tidigare i 2009;

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article6155579.ece

Och sade givetvis ingenting om att amerikansk militär hade kallat denna man för en fiktiv karaktär 2007:

http://www.nytimes.com/2007/07/18/world/africa/18iht-iraq.4.6718200.html?_r=2

Media fångad i sitt esse? Detta exempel är inget undantag, det är en trend, vilket vi kan se i att terroristen Mustafa Abu al-Yazid dog senast i år enligt DN´s pressrelease den 1 Juni;

http://www.dn.se/nyheter/varlden/site-al-qaidaledaren-al-yazid-dod-1.1114868

…fast världens media kablade annars ut att han var död redan 2008:

http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/13/alqaida.pakistan

Detta är en trend i nonsens eftersom det är två punkter av samma slags nonsens som binds ihop av samma sorts nonsens linje -vilket undantag kan då hävdas? När det gäller rapporteringen av ”terrorism” går media bara på  officiella pressreleaser, och stärker således vaga eller rent chimära bilder genom deras förpuppade ignorans – och den ”lewin-taktiken” blir den riktiga terroristens bästa vän….och han har väldigt mycket pengar, vilket USA´s Department Of Justice vet, men inte ser sig förmögna att göra någonting åt.

Osama Bin Laden, dockteaterns fixbild, var ledare för MAK (Maktab al-Khidamat), en organisation som skapades av ISI på uppdrag av CIA. Man kanaliserade pengar, vapen, och internationellt rekryterade krigare in ett krig som delvis skapades av Jimmy Carter´s säkerhetsrådgivare Zbigniew Brezinski. Osama var nära knuten till Afghanska krigsherrar och ISI puppan Gulbuddin Hekmatyar som koordinerade droghandel åt CIA. På 80-talet träffade Amerikanskt utsända emissarier Osama. CIA betalade Osama för att träna upp militanta gruppen Abu Sayyaf och andra på hans kamp i Afghansistan som CIA hade byggt upp. I New York opererade Osamas MAK den CIA kopplade al-Kifah Refugee Center som var involverade i 1993 års WTC attentat. Amerikanska regeringen skulle senare komma att kalla denna organisation för ett förstadie av al-Qaeda.

Media rapporterade detta i stora drag, här och där, fram till den 11 September 2001, då denna historia upplöstes och knappt nämndes igen. En ny röst skapades av media som målade en ny bild, utan hänsyn till tidigare historia.

För liksom dessa ovan nämnda terrorister rapporteras som döda vartannat år, så rapporterades Osama Bin Laden att ha ”somnat in stilla” som ett resultat av problem av lungorna, 2001. Detta rapporterades bland annat av Fox News http://www.foxnews.com/story/0,2933,41576,00.html

Flera, inklusive FBI, menade därefter att han troligen var död:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2135473.stm

http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/south/01/18/gen.musharraf.binladen/

http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/central/10/06/karzai.binladen/

http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg

Lika okritiskt som media håller sig inkonsekvent till sina dagliga psykedeliska uppkastningar, kallat nyheter, så skickade den efterblivna hejarklacksregimen i Sverige trupper till Afghanistan kriget, som under ett decennium skulle leta reda på ungefär 100 man, ett krig lett av världens mäktigaste armé….och låt oss icke förglömma att den svenska beskyddarverksamheten säkerställde en ”fredlig” auktionering av Afghanistans naturresurser, till storfinansens stora glädje – och ett ringa pris – så att konkursbolaget, även känt som USA, har något att betala sina obetalbara skulder med, istället för med hart när värdelösa säkerheter och värdepapper.

Media provocerar en reflektion som misstänker att George Orwell måste ha varit ingen mindre än Jesus Återkomst och Uppståndelse, uppenbarande världens framtid med tämligen exakta detaljer.

Folk är inte nödvändigtvis så korkade som media försöker göra dem, därför tappar traditionell korporativ media i USA t ex dagligen tittare i tusental, till oberoende och kritiskt media, som till exempel prisbelönta Democracy Now, med många flera. En gallup undersökning här visar att media ses på med den största skepsis av amerikaner som alltså fortfarande har en känsla av sunt förnuft, trots zombie-medias generationslånga balsamering av rim och reson. 57% sade att förtroende man har för media är ”mycket ringa eller ingen alls”. Detta är en växande trend i Sverige med, vilket ses på nätets forum. Det positiva är att folk numera tänker själva och ifrågasätter ”experter”, eftersom de ofta visar sig ha fel och förblir ständigt förvånade.

Medias inkompetens kostar liv och ordning, och låter krigshetsande krafter återanvända dessa fantomer för särskilda intressens skull, när det passar dem.

Vänligen skärp Er.

Snuten I Bollywood Säger: Titta Vi Flyger!

Posted by leewanta on oktober 02, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Det råder ingen större tvekan om att makthavarna bakom den amerikanska regeringen är beredda att ta över cirka 6 biljoner dollar i privata pensions planer [jmfr Fitts vittnesbörd]. Department Of Labor tvingas forcera alla IRA och 401K planer in i armarna på feudala monopolist bankirer, som på klassiskt fascistvis påpekar att de vet bättre än både författning och folket, om ”vad som är bra för dig”. Jänkarna kommer då att ”erbjudas” ett utbyte av frukten av deras hårda arbete för en annuitet från staten, som egentligen inte är värt pappret det är tryckt på. Detta scenario har vi talat om en lång tid, men i stort sett ingen annan, man hävdar ”åh, det är ju inget en amerikansk regering skulle göra…”.

Denna regering är i stånd att göra som den vill, appropierad av de transnationella krafterna, då hela den ursprunliga Amerikanska konstutionen är underminerad, man ser bara aspekter av Bill Of Rights som faktiskt påminner om det Amerika som landet per författningen var avsett att vara. Få har till exempel noterat att Wars Resolution Act fortfarande är legislatur sedan 1973, vars effekt blev en rökridå och ett mandat för Amerikas president att författa Executive Orders helt adhoc. Och detta har presidenterna sannerligen gjort på ett vis som i praktiken har tappat den amerikanska individen på många konstitutionella rättigheter, liksom konstitutionen självt. En Executive Order är ett sätt för den Amerikanska Presidenten att stifta lag utan att passera kongressen. 30 dagar efter att den har signerats i det federala registret träder den i kraft, vilket strider emot dem amerikanska konstitutionen som säger att ingen individ kan åberopa en sådan total makt.

EXECUTIVE ORDER 10995 – tar över all kommunikationsmedia

EXECUTIVE ORDER 10997 – tar över all elektrisk kraft, petroleum, gas, bränsle och mineraler.

EXECUTIVE ORDER 10998 – tar över alla resurser av mat och farmar

EXECUTIVE ORDER 10999 – tar över alla medel för transportation, vägkontroller och hamnar

EXECUTIVE ORDER 11000 – tar in alla kallade medborgare till arbetsinsatser under statlig översyn

EXECUTIVE ORDER 11001 – tar över hälso, välfärd och utbildningsfunktioner

EXECUTIVE ORDER 11002 – bemyndigar Postmaster General att registrera alla medborgare i Förenta Staterna.

EXECUTIVE ORDER 11003 – tar över all flygkraft och flygplatser.

EXECUTIVE ORDER 11004 – tar över bostad och finansinstutioner som anses var ”osäkra”. Etablerar nya lokationer för befolkning, omplaceringar av kommuner, och binder nybyggnation för statliga medel.

EXECUTIVE ORDER 11005 – tar över alla tågtransport och järnvägsnät, vattenvägar, och publika förrådsutrymmen.

EXECUTIVE ORDER 11051 – utfärdar ansvar för Office Of Emergency Planning att föra alla dessa order till effekt vid tid av internationell oro – eller vid ekonomisk och finansiell kris.

EXECUTIVE ORDER 11490 – alla dessa ovanstående order är omedelbart aktiverade.

EXECUTIVE ORDER 11649— delar USA in i regioner, som skall kontrolleras av FEMA och dess 50 icke demokratiskt tillsatt officerare. NAFTA och GATT är regionala överenskommelser, som siktar på New World Order, med ”frihandel” som slogan och proxy motiv.

EXECUTIVE ORDER 12919— ett derivata av War Powers Act som tar bort medborgarens rättigheter till privatliv, egendom, kontakt, och till och med rättigheter att tillgå en konstitutionell domstol.

EXECUTIVE ORDER 13233 – tar bort rättigheter att tillgå Presidentens arkiverade handlingar.

EXECUTIVE ORDER 13440 – tar bort samtycke och tillmötesgående av Geneve Konventionerna.

EXECUTIVE ORDER 13292 – ger Vicepresidenten samma rättigheter att hemligstämpla dokument som Presidenten har.

EXECUTIVE ORDER – “Council of Governors.” – tar över de enskilda staterna och minskar deras självbestämmande rätt

EXECUTIVE ORDER – National Prevention, Health Promotion, and Public Health Council – påför en myndighet som ska etablera ”modifierad livsstil och beteeenden”

Detta är bara ett axplock av alla existerande EO´s. Vi ställer frågan: på vilket särskilt vis skiljer sig denna armada av icke-konstitutionella direktiv ifrån den totalitära andemeningen i det kommunistiska manifestet? Well, i fallet av USA hamnar ju tillgångarna till slut som en täkt i den privata bankkartellen, något som skiljer sig lite från manifestet, en machiavellisk social fascism, snarare än social kommunism, även om det ligger vissa fundamentala likheter på teknisk nivå. För även om Marx påför idéen om centralbank, så står det ju inte uttryckligen att den ska vara privat. Que?

Tillbaka till ekonomin. Så i pensionsplans-strategin skulle mindre mängder medel gå till ”R-bonds”, statliga pensionsobligationer, och större summor skulle hanteras av de få smorda. Och det är samma gamla kartell av superfinansens fronter: JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup etc. Skiftet ger dem nära total kontroll över aktie och obligationsmarknaden. Dessa investeringar blir deras ”collatteral”, dvs en tillgång som kan nyttjas som belåningsbas, för staten emot vilka de kan släppa ”R-bonds”. Så fascinerande, tidsresor är möjliga, för det här är ganska likt Tyska 30-talets monopol av marknaden…säg ”oligopol” om man tror fronterna är något annat än en illusion för något ännu större av enhetlig sort. Det giver ett totalt grepp om investeringarna. När detta kan ske vet vi inte, vi kan inte ens garantera att det sker, eftersom luften just nu är hetlevrad och ytterst fuktig, men vi kan lova att en sådan handlingsplan existerar. Väldigt ofta har det visat sig att Argentina har varit en sorts testmark för fascisternas idéer. Att testerna slutade i konkurs och insolvens under sena 1990-talet och tidiga 2000-talet är således logiskt, även om insatserna inte representerar hela orsakskedjan för skalan av problemen de har haft. Det var ett testlopp på insolvens. Om jag vore amerikan torde jag överväga att om möjligt flytta eventuella tillgångar i privata pensionsplaner till annnt håll, bort ifrån statens armar, och de som bor i USA har nu tre månader kvar att fasa ut sina planer, helt eller delvis.

Den manchuriska kandidaten Obama, som ryktas vara Amerikas President, kommer att delta vid ett toppmöte i FN i nästa vecka där han är beordrad av de privata bankkartellen att trycka på medlemsstaterna för att påföra global beskattning. Alla som önskar känna en sann grad av frihet i framtiden går emot dessa globala skatteförslag  med all uppbådlig kompromisslös kraft. Må de som i sanning representerar den fria civlisationen stå lika rakryggade som Abe Lincoln, i angreppen ur den kriminella och privata storfinansens jakt på globala skatter. De magiska lockbeten som man lägger ut för hypnotisera jasägarna är innovativa finansiella mekanismer för att uppnå millennium utvecklingsmålen. Faktum är att somliga nationer har börjat falla i dessa händer genom intäkter som vissa utmäter som en skatt på flygbiljetter. Insamlingsmålet ligger på flera biljoner dollar per år i form av fördelningspolitik som ska tilldela resurser till byråkrater och fattiga. Detta är i praktiken en förlängning av Global Poverty Act som sponsrades av Presidenten. Men den propositionen besegrades. Det finns ett uppenbart sätt att hjälpa de fattiga utan att göda en privat bankkartell med valutaflöden. Sätt upp en inter-statlig bank som tillsluts direkt i respektive regering, skyddad av lokal och internationell lag, som förbjuder delaktighet utanför statligt ägda entiteter i överföringarna och handhållandet. Det utomstående bankväsendet – inklusive privata centralbanker – får ej heller delta på fond, trust eller konto nivå. Avyttra IMF, BIS och Världsbanken, som styrs och kontrolleras av den privata kartellen. Så denna interstatliga bank som vi föreslår måste gå vid sidan av centralbanker och NGO banker – eftersom de är kontaminerade – vilket om man lyckas, gör den till en suverän kraft för staterna att samverka utan profit för korrupta delägare av processen och ge form till deras subversiva vision.

En tillkommen monstruös best, uppkastad av höken Christopher Dodd, från den amerikanska Senaten går vid namnet Livable Communities Act (SB1619), en subversion satt på genvägs-växeln. Kretiner hos världsordningsfolket söker genom denna propå tvinga folk in i urbana regioner, så att de kan kontrolleras bättre, för det är själva avsikten med akten. Folk som känner ”the beltway” sedan länge undrar om Chris möjligen är lika korrupt som hans far var. Vi kan inte svara på detta. Fläsket i akten består i att den federala regeringen tillhandahåller anslag för att forcera ett arbetslöst folk till ett veritabelt zoo.

För de som tror att federal upplåning har saktat ned i andra kvartalet, så kan vi erinra dem om att upplåningen steg med en hastighet av 24,4%, upp från 20.5% i det första kvartalet. Huslån föll 2.3% från 4.3%, vilket i praktiken är ett resultat av avskrivningar av ruttna skulder, inget annat. Företagsskulder växte med 3.8% från 5.8%. Lokal och statlig skuld föll 1.3% från ett plus på 5.7%. Finansiella sektorns upplåningar föll med 1.07 biljoner dollar, eller per ett minus på 7.1%. Bankernas tillgångar föll och bankernas kredit kontraherade vid en takt på 5.6%, och föll 1.3% per annum. En viktig markör ses i att företagslån föll 6.7% kvartal till kvartal, och hamnade utanför kurvan med 14.6% på årsbasis, i uppköp av av statliga skulder, mestadels av Skattkammarens värdepapper.  Bilden ovan presenterar en systematisk skuld spiral, som rör sig, om man inte begagnar fungerande korrektion eller intervention, emot deflation. Utlåningen är svag och det blir ett problem när stimulanser och kvantitativa lättnader upphör. Alla pengar som är tillgängliga slängs på federala och statliga skulder. Primär teknisk orsak härstammar från emissionen av värdepapper – värdepapperiseringen av skulder – vilka fortsätter att falla i värde överlag. Värt att notera för den reflekterande läsaren är - följande artikel - publicerad av Worldreports.org, som påvisar att denna sorts värdepapperisering möjligen är olagligt enligt den amerikanska författningen.

Den nationella intäkten är upp en bit men den har i sin tur fallit sidledes till transnationella konglomerat, för liksom i Grekland så stannar inte BNP andelarna i sitt rättmätiga ekonomiska centrum, och detta är mönstret av hur den så kallade globaliseringen sliter sönder en självorganiserad ekonomi, eftersom den paradoxala konsekvensen syns i den ökade intäktens motsägelse i att arbetare fortsätter att sägas upp för att förbättra den sista raden i företagen, och fånga de där 5.3% i ökning av vinsterna. Uppåt är alltså nedåt i denna vilse-i-pannkakan modalitet av ekonomin…men i större delen av media heter det; titta vi flyger! Senaste månadens verkliga arbetslöshet steg till 21-5/8% med resultatet att hushållens nettovärde ligger på 2006 års nivåer under en tilltagande inflation.

För tio år sedan var de amerikanska finansiella tillgångarna värda 6.1 biljoner dollar och i det andra kvartalet 2010 stod de i 16.225 biljoner dollar. Utrikes investerare ökade sina tillgångar av Amerikanska Skattkammarens värdepapper och Säkerheter med 709 miljarder dollar i det andra kvartalet och Agenturers uppköp växte med 147 miljarder dollar. Totala innehav hos utländska ägare av Skattkammarens papper växte med 1.436 biljoner dollar på årsbasis, eller med 9.7%. Skattkammarens innehav växte med 12.1% på årsbasis till 4.014 biljoner dollar och privata bolags innehav av obligationer steg 375 biljoner dollar på årsbasis till 2.278 biljoner dollar. Federala utgifter växte med 5% på årsbasis och har stigit 30% sedan tre år tillbaka. Under de senaste nio kvartalen har federala skatteintäkter fallit från 19% av BNP till 16.3% av BNP. Totala statliga utgifter under kvartalet hoppade upp till 40% av BNP. Pyramid-Ponzi spelet fortsätter allt eftersom marknaderna ackumulerade 2 biljoner dollar i tillväxt av federala skulder. På åtta kvartal är den upp med 3.620 biljoner dollar, eller 54% till 10.308 biljoner dollar. Sedan två år har kakan expanderat från 46% till 71% av BNP. Vansinnet i Nya Bombay fortskrider.

För tre månader sedan påpekade vi att Fed skulle fortsätta att expandera medel och kredit med hjälp av s k kvantitativa lättnader och att administrationen skulle försöka få Huset och Senaten att godkänna diverse utgifter för ungefär 650 biljoner dollar. Fed sa att de kanske kan gå den vägen vid behov, men vad de inte informerade någon är att de står tvingade att köpa Skattkammarens Säkerheter till ordningen av cirka 2 biljoner dollar över de närmaste sex månaderna. Åtgärden blir en livboj, om än totalt artificiell, för obligations- och aktiemarknaderna, med stigande inflation som konsekvens samtidigt som det driver upp bas- och råvaror och ädelmetaller högre.

Detta sorts steg underlättar för Fed att vidmakthålla nollräntesatser. Det kommer förmodligen att föranleda Fed´s uppköp av 1.8 till 2 biljoner dollar i Skattkammarens diverse värdepapper och giftiga MBS skräp. I stort sett är det bara en upprepning av vad man gjorde med de första kvantitativa lättnaderna, QE1. Vi tror att det kommer krävas mera för att nå ett lika dåligt resultat. Hushållslån kan falla under 4% vilket leder till mer refinansiering. Praktiskt taget skulle alla jänkare kunna refinansieras. Man kan se att Fed har startat processen av att sälja MBS och CDO papper, genom att titta på deras balansräkning, med bara 50 miljarder av 1.3 biljoner dollar i obligationer kvar. De köpte dessa papper vid 80 cent på dollarn, gissar vi på, för att assistera bank insolvens och Herr Casino, och nu säljer de tillbaka dessa papper vid 20 cent på dollarn, och skattebetalaren får hosta upp mellanskillnaden. Nya aggressiva eller starka påbud kommer naturligtvis efter höstens kongressval. Laggen från Juni till November visar sig bli väldigt kostsam för ekonomin per BNP tillväxt och ökande arbetslöshet. Således kan inte arbetsstatistiken förbättras förrän det första kvartalet 2011 – i absolut bästa fall. Det betyder att tioåriga noter från Amerikanska Skattkammaren kommer att falla ned nära 2%. Fed kan alltså se sig behöva expandera uppköpen av värdepapper med uppemot 2.5 biljoner dollar, istället för 2.0 biljoner dollar. Delvis hänger åtgärden på hur mycket stimulans administrationen kan fläska igenom Kongressen.

De siktar på 650 biljoner dollar. Utländska investerare kommer icke alls att uppskatta detta scenario, särskilt med tanke på den fallande dollarn, vars ohämmade fall….bara kan bromsas upp med hjälp av ekonomiska, finansiella och monetära problem i Europa. Som vi vet har de sedan länge planerade valutakrigen synliggjorts, såväl som småtrevliga handelskrig. There´s no business like government bond business, sniff, sniff. Rätt balanserade tariffer kan stävja smittan till denna sits som kommer ur frihandelsavtal (vilka är finansiellt subversiva, betvingande och geo-anarkistiska, och egentligen inte alls särskilt fria för någon alls, förutom för en krets storägare), offshoring och utkontraktering. Det kan ta ett år efter införandet av rätt utformade tariffer tills dess att insatsen börjar hävda sig, men en sådan korrigering kan stävja arbetslösheten när tillverkare och andra industrier återvänder till USA, då incitament till att kvarstå i slavarbetets territorier minskar. Siffrorna vi kommer att se beroende på Fed´s intervention lär bli monumentala och uppmärksamheten mot spelet kommer att öka när fler professionellt verksamma börjar förstå vad Wall Street och banksyndikatet har ägnat sig åt. Fed fortsätter att ackumulera Säkerheter och värdepapper i siffror som är långt mer grandiosa än vad Skattkammaren de facto behöver, för det var ju kasinoeliten som behövde dem när vadslagningarna fallerade. Större siffror kommer därför att göra sig påminda under första halvåret av 2011. Uppköpen kommer att överstiga författningsenliga gränser i en explicit upprepning av monetära excesser genom Skattkammaren, för att ackommodera ekonomins sug efter likviditet och i tillägg till detta kan Fed komma att behöva köpa upp hela skattkammarflottan. Om det sker så kan de tvåriga T-noterna inte bara falla till 2%, de kan gå ned till 1% – 0.5%, och då faller bostadslånen till 3% någonstans. Skulle detta bli vägen så utesluts på förhand, med största sannolikhet, en omgång av QE3 [en tredje fas av kvantitativa lättnader] och riggar istället systemet för en monetär kollaps inom ungefär två år, uppföljt av hyperinflation eller en serie uddlösa devalveringar.

Minns: inflation är en annorlunda best än hyperinflation. Hyperinflation i detta scenario översätts till verklighet när innehavare av dollar förlorar förtroendet för valutan som ett medium av utbyte. Det är ett läge när man gör sitt yttersta för att lämna dollarn till förmån för någon annan valuta eller säkerhet, som ädelmetaller t ex. Så går det när Fed söker upprätthålla tillgångarnas värden med massiv monetär intervention och expansion, men i det långa loppet faktiskt inte ens gör det. Men det är en effektiv metod att bana väg för storägarnas uppköp av kollapsade tillgångar när proppen går ur, för en cent på dollarn. Fortsätter vi på detta stråk övergår fasen därefter i en deflation och depression, som lär kräva 2 – 3 år till att börja med. Man upprepar ganska tydligt samma förstulna finansiella politik som de svarta smederna begagnade under 1930-talet, vilket inte alls förlöste depressionen. Super-bankirerna öppnade istället upp likviditetens kranar när kriget drog igång, och det blev en ekonomisk hävstångseffekt eftersom så mycket av medlen kanaliserades till storskalig produktion. Men den utvecklingen beror på hur finansiärerna spelar ut staterna via valutaspelen efter de kraschade bubblorna som de satte upp till att börja med, så situationen är icke avhängigt någon kosmisk självskriven lag, och därför är det lätt att dra fel slutsats om man inte förstår finansens agenda.  Fed har valt att underminera Säkerheterna för att skaffa parterna tid och det kommer inte att fungera på det vis sunt förnuft skulle vilja att det gjorde – förtroendet har redan förlorats. Annars skulle inte guld stiga på detta vis som det har gjort den senaste tiden.

Hyperinflation gör sig påmind som blixt och dunder ut ur det blå, med en påföljande utrensning av felinvesteringar. Fed neutraliseras då i ansträngningarna att assistera statens Plunge Protection Team i Detroit med att rigga marknaderna, vilket i sin tur orsakar en aktiemarknadskollaps, eftersom det inte finns något särskilt medel för att hålla uppe marknaden i det läget. Överlevarna sitter då i ädelmetaller, inte minst i guld och silver, samt i basvaror. De gamla amerikanska storbankerna kan, beroende på taktiken den Höga Handen väljer, att rusa till undsättning genom att köpa upp Säkerheter och stanna upp flykten på Skattkammarens papper. De bankerna är delägare av Fed och borde då instinktivt välja att göra så…men obligationsägarna i bankerna – vilka är av en mäktigare röst – kanske hellre tar smällen i dessa bolag genom att låta det vara, vilket ger obligationsägarna en möjlighet att konsolidera sitt ägande och sin kontroll, om acceptabla objekt går under som ett resultat av flykten. Det beror dock på om man regeringen ses fortsätta söka rädda fallerande banker, eller låter dem gå under genom Chapter 11 processen, vilket ger de största obligationsägarna makten, och samtidigt fimpar alla andra aktieägare på samma bräde. Men även om de springer till undsättning i att köpa Säkerheter i paniken blir det dock en kortvarig sejour eftersom man iakttar det lönlösa med att rädda staten på detta vis, och dumpar då sina säkerheter, till konsekvensen av att bubblorna sannerligen smäller på den marknaden. I en hyperinflation blir givetvis många varor svårsålda, även till låga priser.

Båg i den amerikanska statistiken för BNP, Konsumentprisindex, Prisindex i producent- och importled (PPI), arbetslöshet, döljer att USA egentligen har befunnit sig i den inflationssmittad depression sedan Februari 2009….och att Gandhi marscherar mot salt igen. Så vad skulle denna operation göra för att avhjälpa system och strukturfelen? Kasta lite mer mynt på dem? Det har aldrig fungerat förr, och det kommer sannerligen inte att fungera nu. Vi har just sett en femkvartalsstuds född av 2.5 biljoner dollar och nu planerar samma sorts stab för två paket till för de närmaste två åren, med en prislapp på minst 5 biljoner dollar. Fortsätter man så slutar det i hyperinflation, och med en utmaning i att korrigera världens valutor genom devalveringar, omvärderingar och multilaterala skuldomstruktureringar…att erkänna statsbankrutter är en viktig del av processen av att bygga nytt och bättre. På 30-talet gav samma sorts stimulanser ett hopp i ekonomin med 8%, och inte med dryga 3% som idag, och marknaden pumpades upp med 50%. Denna gång steg den från 6550 på Dow till 11,700. Således: en upprepning av 1932-33.

På vägen har många individuella investerare lämnat marknaderna när de insåg att Fed och staten hade riggat spelet för De Stora på Wall Street. Front running, insider handel, naken blankning tolereras på en massiv skala. Många tycks ha glömt att mellan 1930 och 1936 så apprecierades guld och silver aktier, under deflation och depression, med 500%. Vi förutspår att en nedgång av den privata fastighetsmarknaden i USA med 10 till 20% sker över perioden under rådande utsikter. Prospektet kan ändras dramatiskt givetvis om en ny Svart Måndag infinner sig, vilket vi menar är ett gångbart scenario med betydande sannolikhet inom hela tvåårsperioden. Trots de häpnadsväckande förlusterna har inget särskilt ändrats på i Washington eller på Wall Street, med nästintill frånvarande reglering från SEC och CFTC på marknaden.

Om processen vore helt genuint logisk – vilket den inte är, den är perverterad och har sin inre logik -så skulle man anta att detta synliga fall sedan Nixon fimpade guldfoten ledde till att man raskt gick tillbaka ett steg, till en guldbaserad valuta. Det skulle ge skurkarna en chans att maskera vad de har ägnat sig åt till exempel. Men…är guldet verkligen där?! För denna hårt manipulerade ädelmetall har leasats med och rört sig i mången skugga, sedan länge…så sanningen kan vara att man bara har kvar ett antal procent av vad som skulle krävas för en funktionell guldbaserad valuta, en gyllene Greenback eller kanske en guldbackad Amero (en nordamerikansk euro). Vi har inte hört så mycket från Ameron den senaste tiden, det verkar som man skippar den planen just nu, och satsar på en direktkoppling till en världsvaluta, via SDR eller direkt till alla skitstövlars ultimata styggelse, en valuta sponsrad från andra sidan graven av såväl Mao, Marx som Lenin: Bancor. Marc Faber påpekade uppmärksamt att elitens manipulation av guldmarknaden, kombinerat med alla andra valutors bedrövelser och bristande förtroende, skulle ge ett guldpris på en miljon dollar per uns i dagens läge. Vi ger honom en viss poäng där. Man må vidare undra vad skaparna av detta debacle föreställer sig att göra när räntor stiger till 5% igen och obligationsmarknaden kollapsar? Förr eller senare är Fed trängda i ett sådant hörn.

Vi erinrar oss den underliga frågan i att stora amerikanska företag numera har två set av böcker, vilket simulerar solvens och adderar cirka 40% till förtjänster och tillgångar. Kommer BIS, FASB och den amerikanska regeringen låta göra detta till en permanent lösning? Vi utgår ifrån att de tänker nyttja maffiaböckerna så länge som möjligt, precis som de kommer att bekämpa räntesatser tills den verkliga inflationen når 14% igen. Då finner man att ekonomin inte tolererar sådan räntor och kollapsar följaktligen i deflation och depression. Sådana räntesatser medför massiva konkurser och ju längre högre räntor undviks, desto högre kommer de att vilja stiga  i det senare skedet. Då skulle man kunna se 10-åriga ”T-notes” gå för över 7%. Det hela kommer att kollapsa givetvis. Ärligt talat har regimen tappat kontrollen, de förstår knappt vad de gör, avhoppen duggar tätt, och det är blott en fråga om tid tills ett hårt regn kommer att falla och debaclet uppenbarar sig i karmosinfärgade skyar och svavel.

Hunt For Red October

Posted by leewanta on oktober 01, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

På en av medias olika pressrelease centraler, E24.se, noterade vi att den kriminella hedgedfonden (GS är inget att annat ett riskbolag [kasino], samt delägare av den amerikanska centralbanken Federal Reserve) Goldman Sachs uttalde sig om världens BRIC nationer, som bankkartellen har skinnflått och stulit så mycket resurser ifrån under en sådan lång tid. ”Inom de närmaste årtiondena kommer tillväxtländerna att ha ett större samlat börsvärde än de utvecklade länderna. Samtidigt blir de allt mindre beroende av de utvecklade länderna för sin tillväxt”, säger Goldman Sachs Assets Managements strategirådgivare, Kathryn Koch, i en intervju med E24.

Vad hon outtalat understryker är att globaliseringen helt enkelt har sänkt västvärlden så pass mycket i löner och produktivitet – i realekonomins BNP – att sämre utvecklade länder börjar se lite starkare ut, i jämförelse. Detta är ett spratt som relativiteten av jämförelse påbjuder, och lätt föranleder läsaren att dra fel slutsatser.

Vad som må visa sig vara ett led i den Amerikanska hegemonins sista riter, uppvisades i April 2009 vid G-20 konferensen, och än mer explicit vid St. Petersburg International Economic Forum den 5:e Juni, när Herr Medvedev åkallade Kina, Ryssland och Indien för att bygga för en ökande multipolär värld.Vad detta betydde i klarspråk var: ‘Vi har nått gränsen för att subventionera USAs milltära cirklar kring Eurasien och samtidigt appropiera vår export, företag och fastigheter i utbyte för papperspengar av tveksamt värde.’

Då menade Medvedev att USA spenderade för mycket och producerade för litet, vilket han såg som en primär i den globala finanskrisen.  Huvudpoängen som borrar alla dessa länder skådas i USAs förmåga att trycka obegränsade mängder med dollar. Tidigare spenderande på obalanserad import, Amerikanska uppköp av utländska företag och fastigheter, och alla enorma summor Pentagon spenderar utrikes, hamnar till sist i utländska centralbanker. Dessa centralbanksagenter möts då av ett hårt val: antingen återprocesserar man dessa dollar tillbaka till USA genom att köpa Amerikanska Skattkammerens värdepapper, eller så låter man ”den fria marknaden” driva upp deras respektive valuta relativ till dollarn – vilket pressar ned länders export till världsmarknanden och skapar inrikes problem genom arbetslöshet och företagskonkurser. Om då dollarn och dess BNP slavar i världen pressas ned, och när detta slutligen reflekteras på börsen, så ser det naturligtvis ut som att BRIC länderna reser sig av något annat än västvärldens fallande BNP.

När Kina och andra länder återprocessar deras dollar inflöden genom att köpa Amerikanska Värdepapper, för att ”investera” i USA, så är det inte en särskilt frivillig handling. Dollar tillflödet reflekterar inte tilltro till den Amerikanska ekonomin, eller att centralbanker blir rika av besparingarna, eller någon kalkylerad preferens i investeringar – utan uppvisar en brist av alternativ. ”Fria marknader” på det amerikanska viset spetsade länder in i ett system som forcerade dem att acceptera dollar utan gräns. Det året deklarerade de att de ville ut, och idag kan vi förutsägbart läsa på löpsidorna om valutakrig emellan USA och Kina t ex.

De sex SCO länderna och BRIC länderna deklarerade effektivt sett att man avsåg att handla i sina egna valutor för att dra fördel av den gemensamma kredit som USA hade monopoliserat för sig självt. Därför gick Kina in i bilaterala intentioner med Argentina och Braslien för att denominera deras handel i renminbi, hellre än dollar, sterling eller euros. Förre premiärministeri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, förklarade samtidigt vid den tiden att man som ett Muslimskt land ville undvika vad som helst som skulle kunna leda till militär aggression emot Islamska länder, inklusiva Palestina. Nationen hade för mycket av dollar tillgångar redan som det var, tillade han. I samma veva deklarerade Central bank guvernören Zhou Xiaochuan i Kinas Centralbank via ett officiellt memo på sin hemsida att målet nu var att skapa en reservvaluta som var ”frikopplad individuella nationer”. Det var ungefär vad Medvedev antydde mer eller mindre ordagrant med.

Så om man översätter denna utsaga från den angloamerikanska finansens egna Stasi – Goldman Sachs –  mot denna bakgrund – och med hänsyn tagen till  vad IMF har publicerat om sina avsikter till en global valuta vid namn Bancor – så förstås Koch´s propå tydligast som: ””Inom de närmaste årtiondena kommer tillväxtländernas utveckling att hjälpa övertyga de opålitliga industriländerna i sin misär till att överväga en global valuta. Samtidigt blir alla fallande länder [i den globala ekonomin] allt mindre beroende av sina egna hopplösa utsikter till tillväxt eller stabilitet – om man bara gör som IMF & kompani säger och accepterar den globala valutan”.

Samtidigt förbereds terrängen för en totalitär ekonomi idag i ekofin :  ”Den finansiella transaktionsskatten har ett antal nackdelar och måste införas absolut överallt i världen. Det sade ECB-chefen Jean-Claude Trichet vid en presskonferens efter det informella ekofinmötet på fredagen. Han sade att nackdelarna är ekonomiska, finansiella och tekniska. Om finansskatten inte införs globalt kommer transaktionerna bara att flytta. Beträffande bankavgifter sade Jean-Claude Trichet att det är viktigt att de samordnas med de nya kapitalkraven för att öka motståndskraften i finanssystemet. EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta sade vid samma presskonferens att inget EU-land motsatte sig kraftigt en finansskatt på global nivå. Däremot går meningarna isär om den ska införas på europeisk nivå”

En historisk referens för denna utveckling av att dominera ett globalt finansiellt system som en helhet torde skådas i Professor Carroll Quigley´s monumentala verk Tragedy & Hope ifrån 1966, ett sorts parapolitiskt referensverk då Quigley (som även har varit mentor till Bill Clinton) hade direkt tillgång till material som få har haft, som t ex arkiven hos Council Of Foreign Relations;

”The powers of financial capitalism had a far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations. Each central bank… Sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and to influence cooperative politicians by subsequent economic rewards in the business world.” – Quigley, Tragedy & Hope, sid 324

Trichet genomför alltså en global kupp på egen hand å superfinansens vägnar? För om en enda skatt börjar hävdas från ett globalt centrum har den suveräna nationen tappat kaptens-positionen. Samma gäng som destabliserar ekonomin med dessa problem, tar emot en skatt i deras valv i andra ändan som tack för lite mera. Det är sanningen i denna propå. Den måste motarbetas av alla som inte vill leva i en ständigt Röd Oktober. Skatt är bara något som kan krävas av en medborgare i en definierad nation.

Så här har vi Goldman Sachs som är delägare av Fed, Fed som är en gjuten tentakel till IMF, och IMF är en tentakel till Världsbanken, som är parhäst till FN (med allokerade tillgångar som t ex GEF)…och dessa senare banker skulle alltså vara jordens finansiella samariter? Guess again. IMF sade till den lede; devalvera er valuta, och det gjorde dem oförmögna att upprätthålla sin proviant. När det var genomfört sade IMF: nu måste Ni privatisera enligt våra rekommendationer. Det tog bort nationens egen-makt eftersom poängen var att ägaren alltid skulle vara en utrikes baserad – icke lojal – entitet. Denna process skördade den bättre delen av företag och tredje världens resurser under ett specifikt intresse och en transnationell geopolitisk ordning. Detta gjorde, mest uppenbart i tredje världen, att man faktiskt arbetade åt IMF och Världsbanken, och deras delägare av bankernas fonder och truster. Genom lånens strategi pressade Amerika svaga nationer, och såg till att ledarna i dessa bundna nationer röstade i en riktning som man ville se i FN – genom att lägga ned sin röst. Detta var övertydligt i fallet Afrika till exempel.

En man som upptäckte det absurda Machiavelli doftande spelet om världens resurser kontra privata bankirer var George Washington Hunt, tidigare marinofficer och näringsidkare, som hade tilldelats uppgiften att vara officiell värd på UNCED 4th World Wilderness Congress 1987. Efter realisationen av vad som han fick lära sig om bankirernas planer i världen tog han på sig uppgiften att söka utbilda publikum om vad som stod på spel. Med hans egna termer så varnar han för en stundande eller möjlig implementation av ”Den Stora Stygga Banken” som en konsekvens av ett långsiktigt planerat finansiellt kaos. En bank som under konferensen bar smeknamnet ”World Conservation Bank,” men som kunde anta något annat namn och form i ett senare skede. Han säger att man avsåg att ersätta alla andra banker med denna bank och menade att den då effektivt skulle kunna utföra terrorbalans mot andra ”stater” genom att justera en världsvalutans tillgång och kredit i tillbörlig riktning. Hunt har en producerat en DVD film som heter ”Big Bad Bank” och vi låter honom introducera denna film (som bloggredaktören ej har sett) med hans egna ord:

”Mitt namn är George Hunt och jag var en officiell värd vid UNCED´s fjärde World Wilderness Congress. Jag utbildar publiken i att förstå att en hemlig bank sattes i rörelse av den internationella finansiären Edmond De Rothschild. Banken blir eventuellt den enda banken som existerar när alla andra banker konsolideras  in i en större bank. Kanske blir det banken Privee Edmond De Rothschild som skapades i Genevé, Schweiz, en månad efter den nämnda konferensen. Prospektet är känt som World Conservation Bank.

Banken kommer att förespråka konservation men döm själva hyckleriet av UNCED´s Maurice Strong, Rothschilds högra hand, i hur han frimodigt avser att förbispringa Colorado´s vattenlagar och ruinera farm-marker. Banken använder media för att sprida rädsla beträffande miljön med. Att sprida dessa rädslor ska rättfärdiga  monstruösa, operativt vansinniga, växthuseffekt projekt genom giriga och feta kontrakt.

I dokumentären The Big Bad Bank så kommer Ni att höra Maurice Strong, Sekreterare och Undersekreterare av UNCED möten; Baron Edmund de Rothschild, privat bankir till nationer och den extremt rika eliten, och Michael Sweetman, President för den nya World Conservation Bank. Du kommer även höra en elitistisk internationell bankir vid namn David Lang efterfråga att kanon-födan (det är vi) inte utbildas i frågan om denna bank. Detta är anledning till att jag har tagit på mig rollen till att utbilda folk om denna världsomfattande bankplan.”

Jag hoppas att denna gåva, på något vis, hjälper Ert land

George Hunt”.

Låt oss påpeka att man säger att denna WCB bank som Hunt talar om, senare transformerades till att heta Global Environment Facility (GEF) som  ingår i det semi-totalitära Agenda 21 programmet hos Förenta Nationerna. Implicit i resonemanget är att USA måste kollapsa, att krig och hotbilder plågar delar av världen, för hur skall du annars övertyga resten av världen om behovet av konsolidera och konservera på denna skala? Håll alltså ett öga på USA. Som alltid med mästarna av oändliga skepnader och ”crazy ivan´s”, så behöver dock inte det ena utesluta det andra, så för klarsynens skull bibehåller vi W. Mark Felt´s utmärkta råd, som penetrerade utredningen av Nixon´s Watergate ”skandal”: follow the money.

Världsstyre 2025 – Que?

Posted by leewanta on oktober 01, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

”We shall have world government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest.” James Warburg, Feb. 17, 1950, till United States Senate Committee on Foreign Relations

Vår blogg nämner ofta prospektet om världsregering, superstat, new world order, en världsvaluta, och de som inte använder sin egen efterforskning på området, efterfrågar mer specifikt i hur man kan se detta utvecklas. Det finns så mycket föregående material så att det skulle fylla ett fallet bibliotek. Men en påminnelse kom ganska nyligen, stämplad av både National Intelligence Council (den överordnade intelligentia organisationen i USA) och European Union’s Institute for Security Studies (EUISS). Rapporten heter ”Global Governance 2025: At A Critical Juncture”.

Fri översättning av inledningen i rapporten;

” NIC och EUISS har förenat sina krafter för att producera denna uppskattning av de långsiktiga prospekten för ramverk av global styrelse.  Denna exercis bygger på erfarenheten av de två institutionerna i att identifiera huvudsakliga trender som formar framtida internationella system.  Sedan mitten av 1990-talet har NIC producerat fyra upplagor av sina banbrytande Global Trends rapport. Den senaste  Global Trends 2025: A Transformed World, publicerades under sena 2008, och noterade att kritiska förändringar låg framför världen, med ett tilltagande gap mellan ökad oordning och allt svagare styrelseskick som breder ut sig. EUISS producerade den första rapporten på EU nivå om faktorerna som affekterade utvecklingen av det internationella systemet i 2006, The New Global Puzzle. What For The World i 2025? Rapporten underströk att ett multipolärt system framkommer och att kunna matcha den nya distributionen av makt med nya regler och institutioner kommer att bli kritiska val för att vidmakthålla internationell fred och stabilitet.”

Svagare styrelseskick? Enkla floskler för att motivera förintelse av självstyre  med andra ord. Den ”fredliga vägen”  som ska motivera världsstyre emanerar bland annat ur FN´s ”Agenda 21″, som tycks undertecknas helt andra intressen än vad den propra ytan låter förmedla, i synnerhet om man tittar på deras fonder och monetära faciliteter.  Ni vet väl vilka som i den djupaste verkligheten drar nytta av tillgångarna som transaktioneras på dessa konton, som t ex IDA och GEF, samt de regionala utvecklingsbankerna? ”Hållbar utveckling” framstår i denna djupare mening bara som ett kodord, en effektiv proxy eufemism för världsstyre – och ett häftigt ekonomiskt sugrör för den internationella superfinansen.

Säpo höjer nu hotnivån för terror i Sverige ett steg, vilket blir ett intressant korrelat för den senaste CIA rapporten om hur ett globalt diktat behövs, för fredens skull…. koordinerades denna stegring av SÄPO med CIA samtidigt, kan man undra? Attans vilken tajming för världsordningsfolket!

I ljuset av detta kan man kan knappt låta bli att posta länken till en ung Jesus-Kristus-transfigurerad David Rothschild; som gråter ut i Köpenhamn över korsfästelsen av en global miljöskatt och världsstyret. Detta är inte direkt Rothschild dynastins modus operandi – att synas – men på grund av skandalerna kring deras operationer i Rothschild AG Zurich under 1990-talet, som ledde till rättegångar innehållande obehagliga påstående om dynastins hårdföra business, ifrån te x bankens förre operative Juerg Heer  ["Jag var del av ett kriminellt system" - Sonntagszeitung, Nov, 1992, samt att Heer säger sig ha ombesörjt en transaktion på 5 miljoner dollar, som sedan användes för att städa undan Roberto Calvi, Banco Brosiano´s styrelseordförande] så började man uppenbarligen titta på att fräscha och lätta upp sin diskreta och hemliga image lite grann.

Världsordningsfolket exploaterar världens oroligheter och instablitet med den ena handen, och tar sedan hand om den med den andra, på ett pyramidalt vis.  Detta spel är dock inget som vi menar tillhör en specifik stat, av  uppenbara skäl, vi menar att det är en agenda som sattes för en mycket lång tid sedan av transnationella intressen, detta ”world governance” är deras gamla vision om att per proxy monopolisera finans och valuta, sedan ägande, genom en världsfederation. Under tiden kommer bloggen att posta mer kring dess historia, så att man kan förstå den projicerade bilden utifrån ett topp>ned perspektiv – som är färre förunnat – i förhållande till ned>upp perspektivet där de flesta bor, och tror att rimliga antaganden, skenbara trevligheter som att bekämpa svält och miljöproblem, slumpen och skumma plötsligheter styr världens processer och utveckling.

Detta erinrar en, lite spontant faktiskt, om ett citat från Juni 1957, ur en intervju med Nikita Chrusjtjov, Kommunistbossen i Sovjet, inför en nations-vid amerikansk televisionspublik. Med lugn visshet yttrade han: ”Jag kan profetera [förutsäga] att Era barnbarn i Amerika kommer att leva under Socialism. Var vänligen icke rädda för detta. Era barnbarn….kommer inte att förstå hur deras förföräldrar inte kunde förstå den progressiva naturen av ett socialistiskt samhälle.”

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu