Lincoln 2.0

Posted by leewanta on november 06, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

”(The Great Depression resulting from the Stock Market crash) was not accidental. It was a carefully contrived occurrence….The international bankers sought to bring about a condition of despair here so they might emerge as rulers of us all.” - Louis McFadden (tal i Huset,10 Juni 1932), Amerikansk Kongressledamot 1915-1925, Ordförande i House Banking and Currency Comitteee

De monetära makterna plundrar nationer i fredens tid, och konspirerar emot dem i tid av motgång. Ur vår synvinkel är de mer despotiska än monarki, mer förmätna än autokrati, mer själviska än byråkrati, och möjligen mer uppblåsta än gudar. Vi ser i den närmare framtiden en kris som må ifrågasätta stabiliteten hos vissa nationer, USA icke att förglömma, och vi har talat om detta scenario i många år, men somliga har gjort det i många decennier. Hur så? För vi har uppfattat finanselitens slutmål, den framtida världsstaten (översatt; superbanken med supervalutan) och eliten såg ingen framkomlig väg till sitt globala herravälde, utan kriser som kataklysm, och kretsen levde i visshet om att de var smartare och allestädes mäktigare än både populus och världens politiker. Därför har många förmodat att de skulle kamma hem spelet, för de är så mycket snabbare och sluga, osynliga och subtila, förmögna och tveklösa, samspelta och erfarna, än alla andra på världens arena. Vi skönjer anledningar till att tro att denna rätt dystopiska framsyn må ändras på sikt, men knappast utan att betydande kriser ”väcker” de slumrande folken. Så dessa kriser tycks kunna gå åt två håll i dess vaka; antingen mot en renässans som blir historisk i världshistorien, eller två, ett globalt mörkerland, ganska likt Orwells vision tar över, via agendor som bankireliten har hakat in i FN och unioner, polletterat via, till exempel, IMF, Världsbanken och associerade banker/fonder (bankeliten såg till att skapa FN till att börja med, och står med huvudnyckeln via deras avtal och fördrag, som de skrev själva åt klassiska fläskiga ja-sägande ekokammare till politiker, ty de begriper varken deras tekniska lingo, eller uppfattar deras multidimensionella närvaro). Den multilaterala ytan är bara ett sken, den privata handen finns på trust-nivå (tillgångarnas placeringar och konto-tangenter). Hur 179 länder kunde betala den privata superbankiren Edmond De Rothshild för att låta hans gäng håva in upp till 30% av världens resurser i ett enda långt slag (via GEF), är en av världens stora gåtor, såvida man inte erinrar sig att det är politiker vi talar om (faciliteten utformar lån som inte är tänkta att betalas av bananländerna – och tecknar sedan in terrängen istället i trustens böcker)

I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country. Corporations have been enthroned, an era of corruption will follow and the money power of the country will endeavor and prolong its reign by working upon the prejudices of the people, until the wealth is aggregated into a few hands and the republic is destroyed.” Abraham Lincoln, Nov. 21, 1864

Lincolns våndor kvarstår i tidsrymden, för spelet idag är på principiell nivå exakt detsamma, bara spelytan har ändrats, schackbrädet är helt globaliserat.

Närmast att dominera de finansiella anglosaxiska nyheterna torde bli det så kallade ”foreclosuregate”, tillsammans med tre associerade civilmål, där en är ett RICO mål, emot JPMorgan Chase och HSBC för att ha riggat silver marknaderna. Oavsett vad Wall Street försöker pådyvla talar vi om genom ”foreclosuregate” omkring 2 biljoner dollar i värdepapperisering, plus 500 miljarder dollar i andrahandslån. Dessa obligationer sattes med AAA betyg av S&P, Moody’s and Fitch, men var i realiteten BBB papper. Vi har många gånger ställt frågan varför det kunde existera så idiotiska köpare till att anskaffa sådan uppenbar dynga, eller varför ingen tog upp detta redan för tre år sedan….vår synopsis säger oss att köparna, särskilt de ifrån Europa, som köpte 60% av dessa giftiga papper, var lätt vilseledda sprattelgubbar (som vanligt), eller hade lyckats få pappren garanterade av det framtida konkursbolaget Federal Reserve. Men kan verkligen hundratals med jurister vara så inkompetenta? Det är möjligt….men det utesluter förvisso inte det senare alternativet. En sådan utbetalning tar ned Bank Of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi Group och Deutsche Bank, samt en hel del andra med stora förluster. Låt oss dock påpeka att för toppeliten är dessa bolag ur deras synvinkel bara fronter som kan offras vid behov, och vid en konkurs i USA per Chapter 11 ställs obligationsägarna som härskare av kvarstoden, och konsoliderar då sin makt. Och dessa obligationsägare är huvudlinjerna till den internationella supereliten…och deras långa ”primacy” mål är, som vi ständigt påtalar, en enda superbank/global valuta under deras nyckel. Och om man inte tar bankerna till Chapter 11 så skinnas skattebetalarna igen på ett betydande vis. Detta skulle vara helt omöjligt att se som en realistisk verklighet om politisk kompetens existerade, ty sådant kan inte samexistera. Om många civilmål följer i vattnet, drar de noterade förlusterna till större höjder. Nu har Ni redan sett Fannie, Freddie, PIMCO, och NY Fed förena sig för att försvara sina positioner. Detta är ett fall av ”släng dem till lejonen” ibland den operativa eliten, inte supereliten. Aktieägare, chefer och anställda, kunder, stat, affärspartners, publikum…de står på linjen…inte de stora obligationsägarna, eftersom de kontrollerar hela det globala systemet i alla ändar…och de räknar inte pengar…de avser som sagt att deras kriser gör det möjligt att sälja in en ny global eller, initialt, ett set av regionala valutor, och överstatliga regler som deras ”experter” författar åt imbecillerna (”titta vad som hände här, vi sitter alla i samma båt och man kan inte lita på länderna!”) till politiker som förblir nickande och bläddrar på läpparna åt saker de inte begriper, medan de stora tar över allt, precis som de gjorde med USA och Brittanien en gång i tiden…samma trick upprepas om och om igen, århundrade efter århundrade. Ett billigt trick. Vad som är bra för denna kabal av superfinans är dåligt för resten av världen, det är den gyllene och evigt oföränderliga regeln.

Men kriserna kan gå åt andra hållet med om upplysningen tar vid, och då kan inre strider på mellannivå härefter ge stater och folk en fördel för att försvara murarna och vänta ut det stora rovdjuret i centrum som försöker störta dem till en chimär världsvaluta(or) genom kataklysmen. Det ligger så mycket på spel att politikerna per inkompetens förblir ett veritabelt hot mot den fria civilisationen , i Sverige har vi exempelvis en uppenbarligen utsåld ”allians” som speglar nidbilden av blädderläpps-bytet väldigt väl, där man i smygundan försöker hamra in storfinansens proxy bolag i grundlagen (EU och FN). Ett slag av landsförräderi när man känner till spelets egentliga innehåll, som vi ser det.

Så det enda sätt som dessa tidigare nämnda bolag kan överleva på är att de nationaliseras, vilket ger skattebetalarna privilegiet att täcka förlusterna. Och eftersom den Amerikanska staten kvarstår som ett sorts privat proxy bolag så länge som de har en privat centralbank i Federal Reserve, till vilka hela landet står intecknat, så blir det ett win-win spel för de stora. De som äger aktier i dessa bolag och HSBC torde uppmuntras till att låta undersöka sina huvuden på atom-nivå…vem vet vilken sorts defekt vi talar om. Dessvärre är inte den amerikanska lagens arm mycket att vila på, vilket syntes i fallet Mazillo/Countrywide och hur Bank Of America löste ut problemet för en ringa summa, snarare än att skicka in tölpen på 25 år. Tentaklerna och djupet av utmätningsskandalen vi har talat om här har i stort sett bara insetts bakom ridån i NYC och Washington. Dubbeleffekten med en mumifierad Kongress och Senat ger således en stor kvävande linda på husförsäljningen.

Allt Wall Street och frontbankerna tänker på nu är kortsiktiga pooler av het likviditet. Ett QE2 annonserades på 600 miljarder dollar i veckan av Fed, 100 mer än ”väntat”, men vi skrev redan långt tidigare att för den kommande perioden behövdes minst 2 biljoner dollar i praktiken, vilket maffiabolaget Goldman Sachs bekräftade i veckan, men om vi fryser den nuvarande bilden, så kommer nettokostnaden för att gå sidledes i två år att ligga på 5 biljoner dollar, en fortsatt Zimbabwefiering av dollarn med andra ord. Effekten blir mer av samma gamla visa, fördjupade valutakrig, tills att USA inför tariffer för att stabilisera blödningen. Spekulativa kapitalflöden möter nu barriärer ifrån Brasilien och flera kommer att följa efter, samtidigt som andra nationer noterar att inflationspressen intensifieras, och de önskar icke mer dollar inflation (i motsats till kleptokraterna, hur skall de annars kunna ersätta dollarn som reservvaluta med deras hitte-på valutor som SDR, Bancor etc – det är dessa dolda Fed ägare som beordrar Fed att fortsätta pumpa pressarna). Brasilien har följts av Kina, Australien och Indien. Fed har naturligtvis inte haft någon särskild handlingsplan för dessa sidoeffekter, i sina övningar i att få det att se ut som man försöker hålla ihop den Amerikanska ekonomin, när man faller i en spiral av den sort som Japan föll ned i över de senaste 20 åren. Japan hade 5% arbetslöshet, USA har i verkligheten över 22% (endast oseriösa glapp-käftar köper sättet på vilket man räknar ut den officiella siffran). Samtidigt ligger en skillnad i att Japanska staten lånade av Japanska långivare, vilket ringar in skulden på rätt sätt (din skuld är någon annans makt). USA å andra sidan kastas mellan att monetisera eller låna på de internationella marknaderna. Slutspelet pekar alltså mot mer monetisering ifrån Fed, högre arbetslöshet och inflation, för att inte nämna den oändliga gåtan som kallas för Amerikansk skuldbörda. Vi upprepar således vårt gamla mantra för eran i att guld och silver pressas uppåt per automatik med denna monetära expansion.

Bostadsmarknaden kommer i praktiken att frysas ned när backloggen av inventarier dammar igen, för att inte tala om fantom inventarier som lånarna har lagt i sina böcker, tillgångar som de inte kan bevisa att de äger, och vi törs lägga den siffran på cirka fyra miljoner enheter. Det finns ungefär två miljoner hem till salu i USA på den officiella marknaden, och med fortsatt nedgång i bostadsmarknaden, vem ska någonsin plocka upp alla dessa spök-lokaler? Som ett fall av trolldom står allt detta vid sidan av realiteten när aktiemarknaden har pumpats upp till nya höjder på kombinationstricket av QE2 och tillbakaköp av aktier ifrån transnationella intressen, givande högre priser för ädelmetaller och basvaror. Injektionen på 600 miljarder, eller 75 miljarder på månad, är vad Fed lade upp i den förra vändan och det var ”framgångsrikt” för fem kvartal med 3% tillväxt, varav hälften kom från tillökningen av het likviditet och kredit. En monetär skapelse av 2.5 biljoner dollar kommer att öka BNP med 1% till 1-1/2%, med en hel linje till 2% denna gång. Men man kan inte jämföra situationerna till fullo när alla numera ser att övningarna är ett uppenbart fall av Svarte Petter, vilket säger att reflationen av tillgångar inte blir lika lätt och inte kommer att fungera ”lika bra” som förra gången. Större delen av volymen hamnar hos parasitbankerna och på Wall Street, som helt enkelt kommer att fortsätta spekulera bort dem igen. Banker har dock försökt att låna ut mera sedan Juni men låntagarna är generellt sett inte intresserade. Man vill se var alla dessa nonsens-sociala reformer, Mickey Mouse lättnader, Wall Street slickande, nya legislaturer, skatteskalans framtid innebär för dem, innan man tar en risk till och investerar framåt. På konsumentsidan är det bara staten som är villiga att låna till konsumenter med dålig kreditvärdighet. 25% av bostadslåntagarna ligger i trubbel via negativ kapitalisering och vi tror absolut att den siffran kommer att förvärras, då det med ökande brist på arbeten blir det än svårare att hålla jämna steg, för att inte tala om att förbättra siffran.

Dollarns motsatts-trend-rally är nu över, och den kan i bästa fall kallas teknisk och sladdrig, eftersom den dödliga kombin Geithner/Bernanke uppenbarligen ville ha det så. Det gav billigare export och lägger band på förvärv av utländska varor med deras högre priser som följer av politiken. Trenden mot exponentiellt ökande statsskuldbörda fortsätter när 5 miljoner ”jobblösa” individer erhåller förlängning av deras status. Kommer skattelättnader att förlängas för en prislapp på 40 miljarder dollar? Kommer en transaktionskatt på 1% att klubbas igenom, och kommer man gå vidare med att beslagta 6 biljoner i pensionstillägg? Sedan föreligger ju administrations begär om 650 miljarder dollar i stimulanser, vilket kan komma att visa sig att bli en icke-fråga.

Denna vecka på guld och silver marknaderna blev spektakulär trots den Amerikanska regimens beställningsjobb via interferens och manipulation. Just nu ligger proffs och stora spelare i väntan på att kartellen ska trycka ned priserna, så att de kan kliva på bländverken igen på en mer profitabel nivå, vilket drar upp priserna åter. Efter 20 års intervention med att trycka ned priserna (och syftet med det är att få papper och fiat valutor att se starkare ut än vad den fria marknaden säger att de egentligen är) så börjar de få smaka på sin egen medicin. Med ett anemiskt fallet finansiellt system som utgör grunden för hela dollar spelet är inte ädelmetallerna ett särskilt svårsålt prospekt. Det faktum att man använder två redovisningsböcker, inte minst inom den finansiella sektorn, hjälper inte mycket heller. Det är inget sätt att lösa ett problem, den sortens Al Capone taktik fördjupar förpliktelsernas börda när spelen är över.

Vi observerar alltså ett gigantiskt ”foreclosuregate”, de nämnda civilmålen, en fallande dollar och ett valutakrig som sedermera övergår i handelskrig, tillsammans med en lame duck President, en vildare Kongress, och Amerikanska statsunderskott som accelererar dagligen. Låt oss icke förglömma ett kommande fall på den kommunala obligationsmarknaden när AMBAC går i konkurs och alla de där båg värderade obligationerna vänder mot en realistisk värdering, till ljudet av ett ohämmat fall i deras värden….betänk bara vad de må betala i framtida ränta, inte så aptitligt. I sin historiska novell, Leoparden, skrev Giuseppe di Lampedus att saker måste förändras för att kvarstå i status quo. Detta summerar det Amerikanska kongressvalet tämligen väl, inte minst eftersom de privata supranationella oligarkerna sätter spåret för deras nation, inte politikerna, vilket allt fler börjar tala om. Man börjar så smått observera nya, tidigare dolda cirklar, vilket fundamentalt förändrar hur man ser på den stora bilden över tiden.

Bilden förstärker tills vidare den decennielånga anglosaxiskt drivna trenden till att säkra resurser i ädelmetaller som guld och silver, och det är fortfarande tid att göra detta för många, men, och detta är ett svårsmält men, USA kan i värsta visa sig upprepa bedriften att beslagta folkets guld…dock, det fanns en annan guldkoppling till dollarn på den tiden, det finns inte idag, och en stor del av den gamla stacken av folkets guld försvann genom rökridåer, genom IMF… ut i vida världen. Samtidigt tror vi att risken för en ”bank holliday” och/eller andra åtgärder som begränsar hur mycket Amerikansk insättare får ta ut på bankerna ökar varje dag.

Ytterligare tryck på metallerna kommer till stånd när flykt sker från andra grupper av tillgångar, då bara 1% av investerarna äger guld och silver aktier och mindre än 2% äger enheter och tackor. Det säger att det fortfarande finns en stor potential av spelare som hoppar in i det spelet.

Under September så var handelns investerare förmögna att håva in profit när kammade hem 22.1 miljarder dollar ifrån EMF+s (equity mutual funds), eller 91,2 miljarder på årsbasis. På en nettobasis kom 29.3 miljarder ur inlösningsrätt. 62% av förvaltarna ser stamaktier som lovande bästa prestanda bland tillgångar för nästa sexmånaders period, gentemot 15% för ädelmetaller. Det sätter förvisso en tjur på guld och silver. 70% ser en liten chans till en ytterligare ekonomisk sammandragning. Det betyder att de förväntar sig att Fed kommer att injicera en surrealistisk summa på 2.5 biljoner dollar i ekonomin, med tillhörande inflationstryck på guld och silver. De deklarerar alltså profit men korporativa intäkter släpar ifrån våren 2008 med 11%. Det betyder att förtjänster faller nästa år.  I mitten av 2006 visste Citi att 60% av bostadslånen som de köpte var defekta. I vetskap om detta gav de representationer och ansvarsförbindelser till investerare att de inte var defekta. Siffran växte till 80% i 2008, då ledningen bara såg till att fylla ut sina bonuspaket och kvartalsrapporter. Robert Rubin, Charles Prince varnades om och om igen, men girigheten var starkare. Operationen var helt och hållet en fråga om att tillfoga ledningen vinster (och marknaden framtida skador), utan hänsyn till att det förelåg solklart bedrägeri, och inte felslut eller oaktsamhet. Som en konsekvens av detta har PIMCO, NYC Fed, Blackrock, Freddie Mac och Neuberger Berman Europe stämt Contrywide, och alla köpare av MBS torde uppmuntras till att kollaborera i processen och stämma upphovsmakarna.  Till erinran kan nämnas att Contrywide hade förlikats med NY pensionsmedel för 624 miljoner dollar, en av de största värdepappersbrottsmål som har förlikats i Amerika.  Inte bara en fråga om brott genom värdepapper, men ett bedrägeri i den automatiska processen av tecknandet (”robo-signing”)  med ett hav av bevis dessutom för att attestera målet. Spelarna heter Bank of America, JPMorgan Chase, Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS och Morgan Stanley….

Kina, Brasilien and Tyskland kritiserade på Torsdagen Fed’s aktion…och en räcka av Asiatiska central banker sade att man var beredda att vidta åtgärder för att försvara sina ekonomier emot stora kapitalflöden. Brasilianske Centralbanksbossen Guido Mantega, som var först med att erkänna att det pågick ett valutakrig, sade ”det hjälper inte att bara slänga ut dollar ifrån en helikopter”.  Den enda Amerikanska kongressledamoten som vågar gå emot kakmonstret Fed på ett öppet vis, republikanen Ron Paul, svär att söka trycka igenom en redovisning och granskning av dem nästa år, en ansats från en grupp ledd av Ron Paul försökte med tidigare i år, för att avslöja Fed´s interna överläggningar gällande räntor och monetära lättnader, så att man kunde ta informationen till Kongressens skärseld. Maffiaorganisationen Fed lyckades ganska enkelt fäkta bort försöket ifrån Staten, men kanske kan den nya ansatsen ge lite mer än huvudvärk för dem denna gång. Ron Paul, en hätsk kritiker av Federal Reserve, har skrivit en bok vid namn ”End The Fed”, samt envetet sågat deras destruktiva monetära politik längs med fotknölarna. Förr i tiden var det fara för hälsan att ens tänka på saken (se på vad som hände med Fed kritiker som Louis McFadden med flera…), så en liten seger får nog ges den konservative Paul ändå.  ”Det som sker, är en våldsam illgärning, och Kongressen har knappt sagt ett ord i frågan,” sade han. Inflationen av basvaror reser sig paraboliskt, men Bernanke och hans NWO team måste förneka faktum och låta påskina att inflationen är för låg så att han kan hålla zombie bankerna vid liv ett tag till. Det ger en förödande effekt för Amerikaner över de närmaste månaderna när den extraordinära inflationen rör sig igenom rören, med slag som går före arbetsökning och inkomstökning, vilket kommer att sätta medborgare och Kongress i ett framtida raseri. Man kan tänka sig att Bernanke grillas och avsätts nästa år…men eftersom han bara är en  operativ slav, så betyder ett byte inte särskilt mycket i det långa loppet. Politiken och den stora linjen sätts av Fed ägarna, kleptokratin.

Den framgångsrike investeraren Jim Rogers säger om Bernanke: ”Hela hans intellektuella karriär har varit baserat på studier av att trycka pengar”, och vidare ”ge killen en tryckpress, så kör han den så snabbt han kan.”  Globen drunknar i  het likviditet men ändå poserar Banana Ben att monetisering av skuld på något okänt vis kommer att leda till att konsumenter köper mer och att korporationer anställer. Icke särskilt. Vi har sett rekord i utfärdandet av korporativa skulder över de senaste året. Har det hjälpt anställa någon? IBM säger att man kommer att spendera 50 miljarder dollar över de nästa fem åren på att återköpa aktier. Var är då IBMs nyanställningar och capex? Al den Slicke och Bush bläddrade läpp i samma andemening att med givande av skatteincitament så skulle Amerikanska korporationer dra igång både anställningar och capex efter kontraktionen 2001. Så hur gick det med den saken? Ergo, Banana Ben´s postulerade orsaker till varför QE är bra uppåttjack kvarstår som invalida. I bästa fall så leder aktiviteten till ökad capex i tillväxtländer, vilket kostar Amerika mera jobb och inkomster, det är ‘globaliseringens’ bisarra mekanik.

Republikanerna tog Huset med stora steg, men Demokraterna behöll Senaten med en tunn marginal. Det ger en ekokammare till sakristia vid namn Senaten, med en frånvarande livsnerv, eftersom den är öppen för filibusterteknik. Liken som slängdes ut var de som man såg hade röstat för lösenspelen eller Obamacare paketet. Så det blir med andra ord lite trögare nu att dra igenom politik som talar för mera lösen, stimulanser, skulder och spenderingar vid Huset. Troligtvis står Obama, som alltid såg Julius Ceasar i spegeln, motvillig till att flytta sig in i mitten och kompromissa, vilket överlag gör det svårt med nödvändiga reformer och omstruktureringar. En ekonomi som alltså faller med en soft ton. Republikanerna kan lägga fram legislativa förslag men Senaten eller Obama kommer att svara med att torpedera ned dem. Det blir alltså en ständig fråga i svinstian om vem man ska klandra för den ekonomiska nedgången framöver, men tidiga kompromisser är möjliga. Valet visade att USA är delat politiskt: nordöst och västkusten versus resten av USA, de få jättestäderna emot resten. Vi antog tidigare att GOP kunde ta över Huset och  möjligen Senaten, och att det kunde åtminstone potentiellt föranleda tendenser till irrationella övermått och ett uppblåst aktierally in i tidiga 2011.

Sedan ska man inte glömma tryck för att lösa ut enskilda stater i den Amerikanska nationen, som har underskattats och underestimerats. Över 20% av Kaliforniens utfärdande av skuld under 2009 och över 30% under 2010 har subventionerats genom den federala regeringen i ett program som kallas ”Build America Bonds.” Under programmet så täcker Amerikanska Skattkammaren 35% av räntan som emanerar ur obligationerna. Möjligen så kan man säga att utan detta program så kunde räntekostnaderna för somliga stater ha nått prohibitiv nivå. Världens sjunde största ekonomi, Kalifornien, står inte ensamma i det problemet, vilket har gjort stater beroende av federal assistans. New York, till exempel, spenderade 25o% över sin skattbas över det senaste årtiondet, jämfört med ett genomsnitt på 220% av de femton största staterna.

Hur är det då med faktiska lösningar? Allt kan lösas givet vilja och tid men en faktisk rättelse kräver systemjusteringar på en helt fundamental nivå. I första hand ligger lösningen i att ogiltigförklara Federal Reserve eftersom den implementationen till att börja med strider mot den Amerikanska konstitutionen, Artikel 1, Sektion 10, som bara ger Kongressen rätt att utfärda nationens valuta och reglera dess tillgång. En sådan korrigering sätter världen fri från en betydande ingång i den globala spelplanen ifrån de subversiva och mordiska finansiella kleptokraterna. En logisk följd av resonemanget är att man låter avveckla IMF, Världsbanken, BIS et al, och  ser till att förbjuda privata centralbanker ända ned på kontonivå i världssamfundet via en ny internationell konvention, eftersom dessa entiteter idag besitts av samma subversiva gäng, samma kriminella privata trust bakom gardinerna, en korrigering som därmed låter frigöra världen från kleptokratins monetära rov, ränker och smiden, samt illegala byten av naturresuser = spektakulär renässans. Kriserna är en absolut god anledning till att diskvalificera dem i alla ändar av det internationella samfundet, annars är risken betydande att de bara expanderar sitt privata trojanska monopol, de har sina finansiella trojaner i alla unioner, fördrag och länder. På många sätt är dessa kriser behövliga, det finns en stor sjuk sak som helt enkel måste dö på det ena eller andra viset. Om ondskan vinner hamnar världen i händerna på deras IMF/Världsbanken et al, inskruvat mellan deras privata centralbanker, tills dessa avvecklas. Om friheten vinner avvecklas de och staterna skapar ett nytt inter-statligt finansiellt och monetärt system där de gamla oligarkerna icke kan sätta sin fot. En internationell konvention måste stipulera att privata banker inte får utfärda valuta, reglera dess tillgång, spekulera ned valutor, ej heller handhava skattemedel å nationernas vägnar, eller delta i fonder, truster på nivå av staternas tillgångar och medel. Ej heller får privata bankirer konsultera staterna i dessa frågor, staterna måste ha den kompetensen själva för att undvika finansiella trojaner. De seriösa bankerna får sedan klara sig själva på de öppna marknaderna. Att harmonisera med den ursprungliga Amerikanska konstitutionen helt enkelt internationellt sett. Då blir det skinande rent i huset, och detta är de facto det enda sättet att skapa ett stabilt system.

”Moreover, as America becomes an increasingly multi-cultural society, it may find it more difficult to fashion a consensus on foreign policy issues, except in the circumstance of a truly massive and widely perceived direct external threat.”Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard


Att Tvätta En Krona I City Of London

Posted by leewanta on november 05, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Vi har vid flera tillfällen påpekat att storfinansen ägnar sig åt att finansiera terrorism på olika vis liksom andra subversiva verksamheter, och samarbetar med de storas intelligentia på området i sådana ärenden. Vi har även lovat att när trycket höjs på spelarna kommer allt flera att prata bredvid mun.

Voila! Här följer en live sänding från Brittiska Överhuset där en Herre Blackheath erkänner att han hade tvättat miljarder åt olika nätverk via Bank Of England, som han hävdar ålade honom uppdragen. Say no more.

YouTube Preview Image

Utdrag:

(House of Lords, 10:42pm on November 1st, 2010.)

Lord James of Blackheath: At this point, I am going to have to make a very big apology to my noble friend Lord Sassoon [Treasury Minister], because I am about to raise a subject that I should not raise and which is going to be one which I think is now time to put on a higher awareness, and to explain to the House as a whole, as I do not think your Lordships have any knowledge of it. I am sorry that my noble friend Lord Strathclyde [Leader of the House] is not with us at the moment, because this deeply concerns him also.

For the past 20 weeks I have been engaged in a very strange dialogue with the two noble Lords, in the course of which I have been trying to bring to their attention the willing availability of a strange organisation which wishes to make a great deal of money available to assist the recovery of the economy in this country. For want of a better name, I shall call it foundation X. That is not its real name, but it will do for the moment. Foundation X was introduced to me 20 weeks ago last week by an eminent City firm, which is FSA controlled. Its chairman came to me and said, “We have this extraordinary request to assist in a major financial reconstruction. It is megabucks, but we need your help to assist us in understanding whether this business is legitimate”. I had the biggest put-down of my life from my noble friend Lord Strathclyde when I told him this story. He said, “Why you? You’re not important enough to have the answer to a question like that”. He is quite right, I am not important enough, but the answer to the next question was, “You haven’t got the experience for it”. Yes I do. I have had one of the biggest experiences in the laundering of terrorist money and funny money that anyone has had in the City. I have handled billions of pounds of terrorist money.

Baroness Hollis of Heigham [Labour]: Where did it go to?

Lord James of Blackheath: Not into my pocket. My biggest terrorist client was the IRA and I am pleased to say that I managed to write off more than £1 billion of its money. I have also had extensive connections with north African terrorists, but that was of a far nastier nature, and I do not want to talk about that because it is still a security issue. I hasten to add that it is no good getting the police in, because I shall immediately call the Bank of England as my defence witness, given that it put me in to deal with these problems.

The point is that when I was in the course of doing this strange activity, I had an interesting set of phone numbers and references that I could go to for help when I needed it. So people in the City have known that if they want to check out anything that looks at all odd, they can come to me and I can press a few phone numbers to obtain a reference. The City firm came to me and asked whether I could get a reference and a clearance on foundation X. For 20 weeks, I have been endeavouring to do that. I have come to the absolute conclusion that foundation X is completely genuine and sincere and that it directly wishes to make the United Kingdom one of the principal points that it will use to disseminate its extraordinarily great wealth into the world at this present moment, as part of an attempt to seek the recovery of the global economy.

I made the phone call to my noble friend Lord Strathclyde on a Sunday afternoon—I think he was sitting on his lawn, poor man—and he did the quickest ball pass that I have ever witnessed. If England can do anything like it at Twickenham on Saturday, we will have a chance against the All Blacks. The next think I knew, I had my noble friend Lord Sassoon on the phone. From the outset, he took the proper defensive attitude of total scepticism, and said, “This cannot possibly be right”. During the following weeks, my noble friend said, “Go and talk to the Bank of England”. So I phoned the governor and asked whether he could check this out for me. After about three days, he came back and said, “You can get lost. I’m not touching this with a bargepole; it is far too difficult. Take it back to the Treasury”. So I did. Within another day, my noble friend Lord Sassoon had come back and said, “This is rubbish. It can’t possibly be right”. I said, “I am going to work more on it”. Then I brought one of the senior executives from foundation X to meet my noble friend Lord Strathclyde. I have to say that, as first dates go, it was not a great success. Neither of them ended up by inviting the other out for a coffee or drink at the end of the evening, and they did not exchange telephone numbers in order to follow up the meeting.

I found myself between a rock and a hard place that were totally paranoid about each other, because the foundation X people have an amazing obsession with their own security. They expect to be contacted only by someone equal to head of state status or someone with an international security rating equal to the top six people in the world. This is a strange situation. My noble friends Lord Sassoon and Lord Strathclyde both came up with what should have been an absolute killer argument as to why this could not be true and that we should forget it. My noble friend Lord Sassoon’s argument was that these people claimed to have evidence that last year they had lodged £5 billion with British banks. They gave transfer dates and the details of these transfers. As my noble friend Lord Sassoon, said, if that were true it would stick out like a sore thumb. You could not have £5 billion popping out of a bank account without it disrupting the balance sheet completely. But I remember that at about the same time as those transfers were being made the noble Lord, Lord Myners [former Labour Treasury Minister], was indulging in his game of rearranging the deckchairs on the Titanic of the British banking community. If he had three banks at that time, which had had, say, a deficiency of £1.5 million each, then you would pretty well have absorbed the entire £5 billion, and you would not have had the sore thumb stick out at that time; you would have taken £1.5 billion into each of three banks and you would have absorbed the lot. That would be a logical explanation—I do not know.

My noble friend Lord Strathclyde came up with a very different argument. He said that this cannot be right because these people said at the meeting with him that they were still effectively on the gold standard from back in the 1920s and that their entire currency holdings throughout the world, which were very large, were backed by bullion. My noble friend Lord Strathclyde came back and said to me that he had an analyst working on it and that this had to be stuff and nonsense. He said that they had come up with a figure for the amount of bullion that would be needed to cover their currency reserves, as claimed, which would be more than the entire value of bullion that had ever been mined in the history of the world. I am sorry but my noble friend Lord Strathclyde is wrong; his analysts are wrong. He had tapped into the sources that are available and there is only one definitive source for the amount of bullion that has ever been taken from the earth’s crust. That was a National Geographic magazine article 12 years ago. Whatever figure it was that was quoted was then quoted again on six other sites on the internet—on Google. Everyone is quoting one original source; there is no other confirming authority. But if you tap into the Vatican accounts—of the Vatican bank–— come up with a claim of total bullion—

Lord De Mauley [Government Whip]: The noble Lord is into his fifteenth minute. I wonder whether he can draw his remarks to a conclusion.

Lord James of Blackheath: The total value of the Vatican bank reserves would claim to be more than the entire value of gold ever mined in the history of the world. My point on all of this is that we have not proven any of this. Foundation X is saying at this moment that it is prepared to put up the entire £5 billion for the funding of the three Is recreation; the British Government can have the entire independent management and control of it—foundation X does not want anything to do with it; there will be no interest charged; and, by the way, if the British Government would like it as well, if it will help, the foundation will be prepared to put up money for funding hospitals, schools, the building of Crossrail immediately with £17 billion transfer by Christmas, if requested, and all these other things. These things can be done, if wished, but a senior member of the Government has to accept the invitation to a phone call to the chairman of foundation X—and then we can get into business. This is too big an issue. I am just an ageing, obsessive old Peer and I am easily dispensable, but getting to the truth is not. We need to know what really is happening here. We must find out the truth of this situation.

Trend 2012 – Häng Dom Högt 2.0 – Del 3/4

Posted by leewanta on november 04, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd
Här följer del tre av trendrapporten Häng Dom Högt 2.0, här nås del ett och del två.
XXX

Är April den grymmaste av månader?XX

Häng Dom Högt 2.0

Europeiska nationer stod helt upptagna med att fäkta emot deras egna folk på hemmafronten. Arbetslösheten var tvåsiffrig i många länder. Precis som i USA, hade den överspekulerade fastighetsbubblan spruckit och den Europeiska Centralbanken (ECB) hade spenderat biljoner på att lösa ut banker. Men olikt det fogliga amerikanska medborgarskapet, tog de överbelastade Européerna, utkrävda via en högre skattebas för ett finansiera lösensummorna och tvingade att betala för förlorade garantier, nedskurna tjänster och mindre pensioner – till gatorna i stigande revolt.

Protest Mot Nedskärningar Sveper Över Europa

BRYSSEL – Europeiska fackföreningar orkestrerade ett crescendo av protester emot nedskärningar över hela kontinenten på Onsdagen, med ett raseri delat mellan Grekiska doktorer till Spanska bussförare till Litauiska ingengörer, över jobb nedskärningar, högre skatter och stigande arbetslöshet till mindre pensioner. En man blockerade ingången till Irländska parlamentet med en cementtruck, med fördömande över landets enorma lösensummor givna till banker, till blodröda slogans som ”Gifitiga Banken” och ”Alla politiker måste avsättas.”  Vågor av demonstranter iklädda ljusa röda färger, grönblå föreningsjackor, marscherade genom Bryssel mot Europeiska Unionens byggnader, med målet att förstärka intrycket av Spaniens första landsomfattande strejk på åtta år. Fackföreningarna uppskattade deltagarna i Bryssel till 100,000 individer. Somliga protestanter konfronterades med upploppstrupper med en sitt-protest utförd mitt i gatan. Ungefär 150 personer anhölls, somliga i handbojor eskorterade av polisen. Strejker eller protester tog vid på Onsdag i Grekland, Portugal, Irland, Slovenien och Litauen, alla riktade mot nedgjord budget, skattehöjningar, pensionssänkningar som Europeiska regeringar har implementerat för att söka ta kontroll över deras skuld. I Slovenien, fortsatte tusentals av offentliga arbetare deras öppna protester mot regeringens plan att frysa deras löner i över två år – eller tills ekonomin växer igen vid en takt på 3 procent. Fackföreningar i Portugal förväntade sig att 30,000 personer skulle delta i demonstrationer senare på Onsdagen. (AP, 29 September 2010)

Spanien var paralyserat. Tio miljoner människor (70 procent av arbetsstyrkan) lämnade sina jobb. I vissa sektorer – gruvdrift, bittillverkning, elektronik, fiskeri – låg deltagandet nära 100 procent. Bekräftelse till vår ”Världens Arbetare 2.0” trend från tidigare trendrapporter, sade John Monks, generalsekreterare hos den Europeiska Unionens Handelskonfederation; ”Detta är början på slaget, inte slutet.” Vad som blev förstasidesstoff över Europa togs plikttroget upp i Amerikansk media, men inte som en topp nyhet. Nyheten nådde sida åtta på Wall Street Journal och relegerades till sida sex hos New York Times, där den placerades under den anti-Iranska banderollen: ”USA Svartlistar Åtta Iranska Tjänstemän Över Förtryck Mot Demonstranter.” The Times, som levde upp till sitt rykte som ”Toalettpapprets Arkiv”, spelade inte bara ned nyheterna, men ljög faktiskt om dem. Artikeln började: ”Madrid – När tusentals marscherade i Europeiska huvudstäder på Onsdagen…” Bara i Spanien, där nyheten rapporterades ifrån, protesterade 10 miljoner. ”Tusentals” är inte 10 miljoner. ”Tusentals” är inte ens 100,000. Var reportern i Spanien full, blind eller…möjligen en politiker? Eller var det så att Times medvetet satte ned siffran för att förminska skalan och signifikansen av demonstrationerna? Och även om journalisten bara var avlönad för att vara inkompetent, vad hände med de andra ”Europeiska huvudstäder” som Bryssel till exempel där 100,000 marscherade? Sanningsenlig rapportering hade börjat ”När miljoner marscherade över Europa…” Icke endast en smärre journalistisk glidning eller spetsfundighet, så avslöjade sättet som historien placerades, tillsammans med angreppet i innehållet, att man gav läsaren en subtil lektion i propaganda – genom att reducera vad som naturligtvis var en definierande händelse till att framstå som blott ännu ett svep i spalterna.

Krig Och (Ingen) Fred

Till och med när protesterna emellanåt medgavs den prominens som de meriterade, målade zombie media den kontinentaleuropeiska rörelsen i monokroma färger som om det bara förelåg ett reaktionärt anti-nedskärnings jippo. Men i realtid, så såg vi ett 3D drama spelas ut med fulla färger. Få, om ens några, noterade scenariots övriga supra-ekonomiska dimensioner: Revolution och Krig. 2010, befann sig alla element uppradade för tvåtusentalets uppföljare till 1930-talets Stora Depression och Andra Världskrig. Inte förelåg bara ett fall av att fenomenen inte uppfattades av media för vad de faktiskt var, även regeringar valde att ignorera det trendriktiga budskapet från rasande massor, och på Irland bekräftades makten följaktligen som dövstumblind, när man inte noterade cementtrucken köra igenom portarna till Parlamentet. I ett samtida moment av ”låt dem äta kaka”, knappa timmar efter att demonstranterna hade utrymt gatorna, meddelade den Irländska regeringen nyheten: ytterligare 15 miljarder euro skulle ges till bankerna via skattebetalarna för att lösa ut de derivatadränkta bankerna. Oavsett om man såg till USA, Europa, Island eller Tanzania, så lät sången likadant: ”Bank Haveri Kommer Att Föra Irland Ned Till Randen, Varnar Finansminister.”  (FT, 30 September 2010)

Vid denna tidpunkt i den ekonomiska krisen, var det inte fråga om en isolerad reaktion för att en lokal ”medelsvenson” kanske skulle förlora sin insättningar vid Anglo Irish. Nej. Det var ännu en systematisk börda som lades på honom för att balansera ut böckerna som var fyllda med giftiga, icke presterande lån som ställdes till fastighetsutvecklare, privata kapitalbolag, samt andra diverse parasiter och svindlare som hade lånat stora summor för riskabla, för att inte säga kraschgaranterade äventyr, som till slut hade visat sitt sanna och ruttna ansikte. Med varje steg av lösen och bankstöd, skatteökningar, förlorade arbeten och förmåner nedmonterade, fördes folket närmare revolution och regeringarna närmare ett läge av undantagstillstånd – emedan rabulisterna vaskade buskarna för att hitta syndabockar som kunde bindas till att ta skulden för deras egen kosmiska inkompetens.

Vad var det nu Frankrike hade lärt oss om människans rättigheter?

Utgång, Vid Scenen Till Höger

Genom Europa, skaffade extrema nationalistpartier styrka, och rörde upp den riskabla balansen bland etablerade partier. Från jämlikhetsanhängaren Sverige, känd för att vara en bastion av tolerans, till öppen-sinnade Nederländerna, till modemedvetna Frankrike, till klassmedvetna England, till arkitekturkänsliga Schweiz, som år 1920 hade stämplats med en Röd Skjöld, plockades Muslimer ut för deras brottsstatistik och födelsestatistik, för att parasitera av välfärdsstaten, för deras främmande sedvänjor, offensiva klädsel, och ovillighet att låta sig integreras. Med 500 miljoner EU medborgare distribuerade över 27 länder, över fria gränser, så stod Romer näst på rad att hängas ut som ovälkomna, vilka sedermera slängdes ut ur Frankrike 2010. Den tredje gruppen som skulle uppmanas att dra tillbaka dit de kom ifrån var EU´s östra blocks dåliga relationer, de som först var välkomna för deras billiga arbetskraft under den kontinentala byggnadsboomen, i de tidiga dagarna av eurofori. Som så ofta upprepade historien sig (så nära historia faktiskt kan upprepa sig). Orden var annorlunda, men låten var densamma: en insurgent populistisk, ultranationalistisk/anti-immigration/xenofobisk rörelse vid den ena polen, och pånyttfödd arbetares solidaritet/anti-plutokratiska rörelse vid den andra. Ändock, medan samhällets grupper fanns på olika motsatta sidor av det politiska spektrum, fanns det en gemensam linje emellan dem: en förkärlek för deras land. Höger eller vänster, båda sfärer såg sig som landsmedborgare i första hand, och EU medlemmar på en knappt erkänd andra hand. Både höger och vänster stod desillusionerade till gamla fläsk-löften att en gemensam valuta, öppna gränser och globalisering skulle sluta i en era av att tjäna mer, arbeta mindre och att leva bättre. Globaliseringens hand började avslöja sig i vardagens europeiska hem, och hemmen förföll.

.

Om ingen chans återstår, är chans allt som finns kvar.

Tillbaka i U.S.S.A

De stora frågor som drev Européer ut på gatorna var – immigration, skattefinansierade lösensummor och stödpaket, resande arbetslöshet, skatteökningar, fallande levnadsstandarder, ohämmad globalisering -  var krafter som även plågade Amerikaner. Men deras reaktion, i jämförelse, var belagd med sordin, i bästa fall, trots att provokationerna, på många sätt, var mycket värre och systemiska. Det var inte bara att lösensummorna var större, gapet mellan fattig och rik hade vidgats till bananrepublik-status – och immigration, legal och illegal, förde kommuner till gränsen av regional anarki, USA var dessutom tvunget att konfrontera ett separat set av ödesdigra, till och med obändig problem som inte hade slagit Europa i samma utsträckning. Efter att den finansiella kasino proppen gick i 07/08 hade man spenderat, lånat eller garanterat cirka 14 biljoner dollar på ett bräde….en summa som motsvarar eller överstiger den belåning som USA hade finansierat ända sedan republiken hade stiftats, genom flera krig, och civilisationens stora expansion. Så monstruös var skalan av plötsliga donationer till finansiärerna för deras kasino subversion.

För en människa tar det över 30,000 år att räkna till siffran ”en biljon”, vid en takt på en siffra per sekund, dygnet runt utan avbrott.  Och biljoner av amerikanska skattedollar hade slösats bort på ruinerande krig och rovlysten försvarsindustri. Amerikas infrastruktur befann sig i tillstånd av att ruttna ihop och hängde antikverat på gården. Gatureparationer som brukade ta månader tog nu år. Järnväg och metro system låg ett århundrade bakom tiden. Många av dess inre städer och äldre städer domnade av i förfallande öde landskap. Och även om Amerikaner må ha talat nedsättande om Europas välfärdsstat, så var verkligheten den att när Medel-Joe-Sexpack tappade bort sin underskottsfinansierade tur, på gatan, lämnad till sin glupande ego amerikanism, så var hans Europeiska motpart fortfarande täckt bättre, även om den förstående sociala maskinen i den gamla världen började hacka och ryka.

Ändå var det Européer som protesterade på gatorna i miljoner, medan det bästa som Amerikanerna kunde ses göra vara att spöka ut sig för maskeraden känd som Tea Party rörelsen. Med så mycket på spel och sådana enorma förluster,  kunde man ställa sig frågan, vad höll dem tillbaka? Vad hade hänt med den gnista som hade förändrat världen, den rebelliska självsäkra Yankee andan som inte böjer sig för klåfingriga potentater? Den hade tämjts, tempererats, och via legislatur försatts i en drönande vila, samt betvingats till lydnad via Executive Orders, en icke konstitutionell praktik  som ställde Presidenten med diktatoriska förmågor….men helt hade andan inte släckts ut. 2009, så antändes den första gnistan i den andra amerikanska revolutionen: nej till skatt utan representation. Tea Party rörelsen var född. Trenden kunde ses på lång förhand och hade utvecklats på mentala plan under en lång tid. Men i god tradition av dagens media så såg man inte det uppenbara komma, och förstod först inte vad det var, eller lät förstå att man helt enkelt inte gillade grejen, som en trend som inte kunde tas på allvar. Den initiala reaktionen till Tea Party/Skatt protesterna syntes mest i olika former av hån. Litet är dock så eggande som en förnekad populus.

Stor låga följer liten gnista”- Dante

Tedags

Vi såg i år 2010 alla de där media kommentatorerna som inte såg rörelsen komma,  där man gjorde narr av den istället, bli plötsliga te-konnossörer. Vid September, nära Kongressvalet, och med Tea Party kandidater som stal rampljuset, drunknade hela Amerika i Te.  Vi såg sill-liknande mediala ansikten plötsligt släppa nålen i vinyl-plattan och ge den nya ”hitten” ett namn. Giv den ett namn – och Teblad hamnade på Times framsida. I USA gick knapp en stund i sändning utan att någon expertpanel, parti operativ, eller opinions-ligist vägde in sig på fenomenet och trålade varje flavör av den senaste stormen i Tea Party rörelsen. Med val-hoppen och rädslor böljande högt, så postulerades utkomsten på förhand som ”historisk.”  Med Tea Party kandidater i loppet, trodde supporters att en seger av blott ett par kandidater skulle ledsaga landet in i en era av ”hopp de kan tro på.” Men, på den andra sidan av den politiska skalan, målade opponenter den väldigt varierande blandningen av Tea Party kandidater med en enda pensel, som ett oregerligt band av förryckta radikala nötter,vilka om de valdes in, skulle försätta nationen i en hjälplös nedåtgående spiral. Hur skulle Kongressen se ut med den Demokratiska Senatens ledare bortknuffad från sin sittpinne av en nybakad Tea Party representant?  Eller Huset återigen talat för av en konservativ Republikansk Talman? Oräkneliga kråksånger vräktes över ledningarna, som dissekerade kandidaterna i spekulation om vad det skulle betyda om den-eller-den kandidaten vann det-eller-det. Hur som haver, i god tid före själva Valdagen så kunde man räkna in de hårda resultaten, ty oavsett vem som vann så skulle väljarna förlora:

 • Krigen, initierade via kanalen som kallas Republikaner, som sedan stegrades av Demokraterna, skulle fortsätta.
 • Den misslyckade ekonomiska politiken dikterad av Federal Reserve (att flöda marknaderna med het likviditet med räntesatser nära noll) skulle fortsätta.
 • Kryphål i skattelegislaturen, omen baserad finansiell reglering, ruinerande frihandelspolitik, skulle fortsätta.
 • Ändlösa debatter och tomma löften att skapa nya jobb skulle fortsätta.
 • Löften att jaga fast terrorister, föra dem till rättvisa och att hela tiden nästan vinna ”War On Terror”, utan att någonsin vinna det, skulle fortsätta.
 • Debatten om hur man bäst skulle försvara miljön medan man tillät sina vänner (kampanjdonatorerna) att ödelägga den, skulle fortsätta.
 • Mellanösterns fredssamtal, en övning i hur två parter väljer att komma överens om något, lösningen på alla krig, som dock aldrig såg till någon fred, skulle fortsätta.
 • Upphävandet av Konstitutionella Rättigheter, en universell amerikansk utveckling genomgripande båda partier, över tre Administrationer, skulle fortsätta…även om det inte fanns mycket kvar att avskaffa, en tystlåten coup d´etatat av de största proportioner….

Icke desto mindre, de liberala och de progressiva var skräckslagna över prospekten att förlora allt de hade jobbat så hårt för att inte åstadkomma. 2010, oavsett vem som vann eller förlorade, Te Party knektar eller de som stod partierna trogna, skulle det inte göra något för att upplösa kursen som hade satts av det tvehövdade enpartisystemet. Sannerligen, tidigt hade Tea Party rörelsen invaderats och kapats av agenter från en fraktion av det Republikanska Partiet. De flesta av Tea Party kandidaternas vinster skulle komma till stånd på bekostnad av Republikanska kyrkoherdar. Ännu en gång så bevisade man att underlig politik ger underliga sängkamrater. När Valdagen närmade sig, hade uppgörelser redan gjorts för att ”normalisera” Tea Partikuljärer åter efter den Republikanska nomenklaturen.

Det är en fråga om plötslig vishet, tillsätt bara vatten.

Krona, de vinner – Klave, Du förlorar

Vem som helst som inte lider av Alzheimer´s skulle erinra sig att man hade sett denna gamla ploj många gånger. Det fanns ingen ursäkt att inte inse att vem som än valdes, så skulle inget av konsekvens utföras annorlunda. Hur många fler politiska löften skulle behöva flyta i tanken ouppfyllda innan folk förstod att de alltid skulle flyta på det viset så länge som nuvarande system fanns på plats?

Gräshoppornas Sommar

Det var som om vintern aldrig skulle komma. Den slumrande sommarens magiskt skimmrande aktiemarknader svepte omkring och steg sedan i land…som om livet verkligen pumpade på, och att det här verkligen var fast mark. September uppvisade en av de bästa månaderna, på statistikens vis, för marknaden sedan 1939. I tidiga Oktober, med Wall Street i fullt uppspärrade ögon, spräckte man 11,000 gränsen…ett gängligt 3,000 punkter kort från sitt Oktober 2007 högsta.  Ingenting, sannerligen inte fakta, kunde avhypnotisera den trollska sommaren, full av gnisslande och muntra gräshoppor den där nivå-brytande Fredagen. Inte Wall Street Journals framsidesrubrik ”Dollarns Fall Retar Upp Världen.” Inte Bloomberg´s rubrik, ”Avlöningslistor Tappar I USA Över Förväntan.” Ej heller det faktum att 95,000 jobb hade förlorats i September…och att den jobblösa takten hade toppat 9.5 procent i över 14 raka månader – den längsta sträcka av konstant förlust sedan 1930-talet. Ack nej, inga nyheter var dåliga nyheter den där spänstiga Oktober 7 dagen på basaren. Ah, recessionen var över, mer champagne Stetson! …Stetson! Den amerikanska affärscykelkomittéen hos NBER, en officiell skiljedomare i dessa frågor, citerade officiellt Juni 2009 som det datum recessionen officiellt hade upphört. ”Vi kommer inte att ha en dubbel-dipp recession alls. Jag ser våra affärer komma tillbaka över nästan hela kartan. Jag är som ett stort hausse för detta land,” kastade den fröjdiga Gräshopparprinsen Warren Buffet upp….eller var det Bluffet…. ”Amerikas mest omtyckta investerare,” enligt Forbes Magazine, vilken rankar miljardärer efter antal miljarder, men även för gunstlingsskap. I denna smutsiga gamla sommar´s flyktiga delirium, så var ”de bästa och de smartaste” och de rikaste av gräshoppor oförmögna att tro att vintern var på väg, även om tecken var svåra att missa, eftersom de satt överallt. Arbetslösheten steg, BNP saktade ned, handelsunderskottet förvärrades, och trots biljoner redan vaporiserade på ineffektiva stimulansprogram, signalerade Fed att man skulle fortsätta pumpa än mer biljoner heta dollar i ekonomin, under flaggan som tycktes tro att att det som inte fungerade förr, skulle fungera senare. Dollar föll som fikonlöv från ett förbannat träd. Oavsiktligen eller ej, så vad Fed hade åstadkommit genom sin truckhantering av dollarbalar var blott en devalvering av valutan…världens reservvaluta tappade ohämmat sitt värde. Kunde inte gräshopporna se konsekvenserna?

Råvaror Stiger När Dollar Faller Till 10 Månaders Lägsta

USA dollarn störtade till en tio-månaders lägste emot en korg av valutor igår, vilket lyfte oljepriser och drev upp guld till en ny rekordnivå. Dollarn har försvagats av oro i den globala finansiella marknaden att Federal Reserve snart skulle ge sig i kast med ett program av kvantitativa lättnader (QE) – köpa tillgångar – i syfte att rädda en tumlande ekonomisk återhämtning. Investerare, rädda att världens mäktigaste centralbank snart skulle pumpa in mer dollar i det finansiella systemet, har flytt från den gröne Benjamin till en säker hamn i guld och råolje-terminer. Guld priser har baxats till rekordhöjder vid $1387.10 per uns igår, för att falla tillbaka till $1375. Silver, olja och koppar steg även i värde på effekten av dollarns svaghet. Eftersom råvaror prissätts i dollar, är de mer av ett fynd för de handlare som köper dem med utländska valutor. (Herald Scotland, 15 Okt 2010)

Efterdyningarna av en sjunkande dollar var lika förutsägbara som oundvikliga, på samma vis som att vinter följer efter höst. Den definierande barometern på spelet lästes ut i guldpriserna. Och det var inte bara Fed´s politik som drev den högre. Krig hade deklarerats! ”Vi upplever ett valutakrig,” sade den Bralisianske Finansministern Guido Mantega. ”Att devalvera valutor artificiellt är en global strategi.” I en ansats att kräma på exporten så gott det gick, tävlade nationer emot varandra för att se vem som kunde devalvera deras valutor mest. Vilket genialiskt koncept – att printa billigt papper! För exportörer, så gavs det förvisso en temporär boost. Men för alla andra blev den mer permanenta effekten att det skulle krävas mer papper för att köpa mindre än vad pappret brukade kunna köpa. Det är konsekvensen av devalveringspolitik. Världen började flödas över med billiga papper. Det var väldigt, väldigt lätt att förstå varför guld priserna skjöt i höjden. Trots detta så var inga bevis goda nog att få Harvard/Princton/Yale puppor, Doktorer, Nobelprisvinnare, eller kaptener av finansiell vadslagning förstående inför fullbordat faktum, och vad dessa rörelser innebar för makroekonomin: ”Kanske kommer det (guld) att nå $1,100 eller så men $1,500 eller $2,000 är nonsens…eftersom guld inte har något intrikat värde,” förutspådde Nouriel Roubini, medias favoritpessimist.  (15 December 2009)

- ”Det grävs ur marken i Afrika, eller någonstans. Sedan smälter vi ned det, gräver ett nytt hål, begraver det igen och betalar folk för att stå och vakta det hela. Det har ingen användbarhet. Den som skulle se detta från Mars skulle klia sig i huvudet.” Warren Buffet, 30 April, 2009. Guld är nu ”den ultimata bubblan” deklarerade miljardär investeraren George Soros, givande rädslor att priser för den ädla metallen snart skulle falla omkull. (28 Januari 2010). ”Jag förstår inte till fullo rörelserna i guldpriset,” gnydde Feds ordförande Ben Bernanke (9 June 2010) Detta är ett stickprov från Wall Streets visa hövdingar. Vad som nu var resonemanget under deras febriga töcken som motiverade nedvärdering av guld som en säker hamn eller tillgång, så hade de en sak gemensamt. Dessa siare i Vita-Skor-Klubben var högröstade proponenter för att injicera mera pengar i det fallerande finansiella systemet, om det så var via statens spenderingar eller kvantitativa lättnader (jacka upp hastigheten Herr Tryckmästare! Jacka upp!)

”Felet, Käre Brutus, ligger inte i våra stjärnor” Julius Caesar (I, ii, 140-141), Shakespeare

Gyllene Stötar

Och var och en av dem hade, i olika utsträckning, särskilda intressen i att ge skenet av ett finansiellt status quo. Vidare än bara en skillnad i åsikt beträffande tillståndet i ekonomin, och regeringens validitet i sin politik, så var den som tolkade guldprisets resning som något annat än en irrationell bubbla avfärdad med högmodig inkompetens….eller förakt. Såväl attityden som arrogansen fångades ömkligt i Charlie Munger, andre-man efter Gräshopparprinsen Warren Buffet. ”Jag har inte det minsta intresse i guld. Jag gillar att förstå vad som fungerar och vad som inte gör det i mänskliga system. För mig är det inte en fråga om alternativ; det är en moralisk obligation. Om Du är kapabel att förstå världen, så har Du en moralisk obligation att förbli rationell. Och jag ser inte hur Du blir rationell på att hamstra guld. Även om det fungerar…så är Du stöt.” Givet medias pastorala behandling av Herr Munger och hans inflytelserika position inom Vita-Skor-Klubben, presenterades hans åsikter som ofelbara, vilket reflekterades i ”den omtyckte” auktoriteten Warren Buffet. Lyssna nogsamt Ni dödliga, lyssna och lyd! ”Jag har inte det minsta intresse i guld,” bräkte Munger. Översatt för de utan liknande tendenser till obegripliga vanföreställningar i den verkliga världen, sade det att om inte Herrskapet gillade guld, så skulle absolut inte Du heller göra det. Gråter de som gick långt in i guld när det stod vid 259 dollar per uns idag, nu när det står vid över 1,300 dollar? Vi gör det i alla fall icke. För vad Munger menade är att om Du inte gör som han säger så är du inte mycket mer än en tölp, ja så sade han som var ”rationell” och uppfyllde hans egen ”moraliska obligation.”  Rad för rad, ord för ord, till ton och innehåll skulle det vara svårt att konstruera en paragraf rikare på sammelsurium och irrationella argument. Så, vem tilldelade denna biljardär och likviditets-knarkare den gudomliga rättigheten att likställa hans ”förstå vad som fungerar” med en ”moralisk obligation”? Väl avvägt förvisso för att ge Wall Street en dvärglik intellektuell bild, så postulerades ett enfaldig filosofiskt felslut, som inte följer logiskt av premisserna. På Mungertal så betydde det att den som inte tänkte som Wall Streets profeter inte var kapabla att förstå världen – i detta kosmiska finansiella haveri – och kunde därför per definition inte betraktas som rationella. ”Och jag ser inte hur Du blir rationell på att hamstra guld” Vad är det denna allsmäktiga siare inte ser? Hur blir man rationell av att stå kvar med papperssedlar vars värde och köpkraft förintas i realtid? Med världen fastkörd på linjen av en finansiell kollaps, så var säkerställande av resurser i guld inte mera irrationellt än pionjärer som hamstrade mat för att klara sig igenom vintern. Så mycket värd var hans ”moraliska obligation” att förstå världen. Och detta är inte ett skämt, det är ett talande ansikte för Wall Street, med Charlie ”vad är sanning, Jesus?” Munger´s obegåvade uppkastning från den subversiva ”låt dem äta kakor” banketten. Men nu var ”dem”, inte bara trälarna, utan precis alla andra i hela världen som inte satt i exakt samma turkiska bastu som de gjorde.

Sannerligen, med orden av Nouriel ”rubbergubben” Roubini, så var inte guld bara utan ”intrikat värde” (i motsats till synthetic collateralized debt obligations, enhanced special investment vehicles, credit default swaps, auction rate securities och alla de andra derivator som hade förintat hela världens balansräkning), det var även opraktiskt. ”Om Du verkligen räds en global ekonomisk härdsmälta, så borde du ladda lagret med vapen, mat på burk, och andra basvaror som Du faktiskt kan använda i hyddan,” fräste Dr Doom. Så säg oss, vad skulle den gode Doktorn använda som medium för handel med dessa värdefulla basvaror när härdsmältan hade smälts ned och den devalverade digitala valutan inte var värt pappret som den inte hade tryckts på?  Så här ser vi globaliseringens gamla garde av subversiva profeter i 2010, Roubini, Munger, Buffet, Soros…alla dess orakel och besserwissers som skrålande talade ned guldet, vilket trots deras munväder fortsatte att stiga, rakt i ansiktet på deras våfflade uppmaningsord. Bortom denna lilla bastuklubb, fortsatte de vidskepliga infödingarna (skräckslagna av effekten från Washington´s, Wall Street´s och de globala centralbankernas politik), med att köpa den gula metallen.

I Amerika särskilt, hade skillnaderna mellan rik och alla andra (den vidaste definitionen av den utvecklade världen) matchats av en skillnad i förstånd. Så isolerade och förtappade stod de operativa kleptokraterna (med deras hantlangare och lakejer) borta från kampen av den vanliga medborgaren att ”stötarna” visade samma begivenhet i att skaffa guld, som några av världens rikaste spelare, vilka även de köpte guld…i tonvis.

Att Knarka Pengar

Dock ,denna oförmåga att erkänna det begripliga var begripligt. Under inga omständigheter skulle någon av bastumännen i vita skor låta sig reduceras till verkligheten av armod eller vedermöda. I värsta fall kunde de drabbas av något mindre än den ospenderbara utkomsten av miljoner förvärvsarbetare. Ömka den basala miljardären som förlorade 90 procent av hans tillgångar och lämnades med en liten spargrips på 100,000,000 dollar att hanka sig fram på i dessa hårda tider….medan man skämdes inför det bjudna middagssällskapet i den romerskt inredda city trädgården över att man hade flugit ur Forbes 400 lista…alltid lika pinsamt. Hur skulle någon förstå? ”Wall Street Bonus: Rekordsumma på 144 Miljarder Dollar” sade en rubrik i Wall Street Journal den 11 Oktober 2010. Nyheten rörde en relativt liten krets med finansiärer från tre dussin värdepappersbolag och investeringsbolag som gav sig själva så mycket pengar i bonus allena att om man rankade det hela i termer av BNP, skulle de hamna på 49:e plats av 194 länder…framför Algeriet, Ungern och Peru. Om detta bonusprogram var en del av Amerikansk budget skulle bossarnas bonus rankas på andra plats efter försvarsbudgeten, och vida mera än vad som lades ned på bostäder, transport, och utbildning.

Sanningen i ärendet är, precis som både Du och jag vet, att ett finansiellt element i världens stora center har ägt den amerikanska staten sedan Andrew Jackson´s dagar” – President Franklin D. Roosevelt i ett brev skrivet Nov 21, 1933, till Överste E. Mandell House

Den Gudomliga Ekonomin

Hur skulle en vanlig människa på denna planet, som snurrade med en hastighet på över 1000 mil per timma, någonsin kunna förstå? Dessa olympier var lika ogenomträngliga som de var utan medvetenhet om den psykologiska analysen. I deras Gudomliga Ekonomi, ett universum i monetär parallax, var deras pengar heligare än någon annans, och en bonus inget mindre än ett självklart Turin-skrin av eviga dimensioner. För att använda orden av den odödlige och nedstigne Lloyd Blanfein, boss på Goldman Sachs, detta kasinobolag som hade spelat ned fler dollaroffer än vad som kan räknas, att de utförde ”Guds Arbete.” Och därav följde att allt som de håvade in via andras konkurser, och skattemedel, var inte bara ett hack, en inkomst, utan särskilt förtjänat. Att ens föreslå att miljardär klassen inte betalade sin del var att ge sig in i en konflikt. ”Det är ett krig,” deklarerade Steven Schwarzman (nettovärde 6.4 miljarder dollar, rankad 53:a på Forbes. ”Det är som när Hitler invaderade Polen 1939.” Skulle någon annan än en spelare på Forbes 400 ha dragit sig till att jämföra upptakten till Andra Världskriget givande misär, bomber och blodsspillan av miljoner – med prospekten som sade att miljardären kunde riskera att betala högre skatter? Hade någon annan gjort så hade media slitit sönder vederbörande med samma intensitet som reserveras för Förintelseförnekare. Men i denna värld så böjer sig de som saknar självrespekt, för de som gillar att trampa på den,  vilka lever i en helt annan värld, så fundamentalt olik den vanliga mannen och kvinnans. Och i den världen växte sig pessimismen till ett fast grepp. Undersökningar visade att en bred majoritet förväntade sig ett andra dipp av recessionen. Sjuttiotvå procent ansåg att USA´s politiska system var trasigt, och sextioen procent menade att landet var på fel spår. Under Grässhoppornas Sommar 2010, producerade kombinationen av vitt spridd folklig pessimism, parat med uppståndelsen av spikande globala aktiemarknader, ett klimat av orolig förvirring och kaotisk slöhet.  De strävsamma myrorna, vidtog dock åtgärder, för somliga var förvisso i rädsla av en global ekonomisk härdsmälta, oavsett vad Dr Doom Roubini försökte måla över realiteten med. Och nog plockade somliga på sig vapen, burkmat, och andra råvaror….och för de som hade råd, var de prioriterade basvarorna guld och silver – av en helt legitim orsak. Neo-överlevnad växte redan snabbt till en större trend i många områden av USA.  Men även om så var fallet så förblev de i detta år en statistisk minoritet, i bästa (eller värsta) fall närmare 20% av befolkningen. De andra 80 procenten, ihärdigt glömska inför uppenbara frågeställningar och försjunkna i deras egen svepta föreställningsvärld, avfärdade väckelserop som paranoia, alarmister…på vad som än störde eller motsade deras trossatser och fabulerade världsbilder.”Vi står vid randen av en global transformation. Allt vi behöver är den rätta betydande krisen och nationerna kommer att acceptera Den Nya Världsordningen” – David Rockefeller, 1994


Här slutar del tre av Häng Dom Högt 2.0

Print PDF

Trend 2012 – Häng Dom Högt 2.0 – Del 2/4

Posted by leewanta on november 03, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Här följer del två av fyra i trendrapporten ”Häng Dom Högt 2.o”, den första delen nås här.
XXX
XXX
XXX

I väntan på den visaste av rådgivare…

XXX

Den Bästa Fiende Pengar Kan Köpa – Terrorn Slår Till

Vid hösten 2010 ökade sannolikheten av ett betydande terror angrepp emot USA (och dess allierade). Ökad terrorism – eller 2000 talets version av Korståg – var något som påpekades (på annat håll än denna blogg!) redan på tidiga nittio-talet, eftersom insatta analytiker kunde uttolka trenden ur elitens andemening. Globalisering och påföljande kataklysmiska kriser skulle betvinga världen till att se nationalstaten fösvagas till förmån av en supranationell kropp, ledd och kontrollerad av världens lilla klick av finansiella storägare. Idag ser vi denna trend ligga ständigt vid kokpunkten.

I USA hade Terry Jones, en obetydlig Florida pastor gjort stora rubriker under sommaren 2010 för hans plan att bränna av ett bålverk av koraner för att högtidlighålla 9/11. President Obama kallade stunten för en ”rekryteringsfest för Al Qaeda” och varnade att det hela kunde resultera i allvarliga våldsamheter på platser som Afghanistan och Pakistan.” Om man utförde handlingen, sade Obama att det kunde tjäna som incitament för terrorism-sinnade individer att ”spränga sig själva”.  Ett snarlikt sentiment uttrycktes av General David Petreus, Befälhavare av USA trupperna i Afghanistan. ”Det försätter högst troligen våra soldater i fara”, sade han. ”Och jag tror, faktiskt, att bilder från sådan aktivitet mycket väl kan komma att exploateras av extremister här och omkring i världen”. Både befälhavarna hade en poäng. Att bränna Koraner var otvivelaktigt en destruktiv och uppviglande handling. Men den skada den kunde åstadkomma, och de eldar den potentiellt förmådde att antända, var knappast en jämbördig match för de brandhärdar som hade anlagts av USAs krigshandlingar som redan försatte ”våra soldater” i fara, i outtalad visshet om att man redan provocerade människor ”att spränga sig själva” på daglig basis.

Smärre Detaljer

Medan den Amerikanska pressen upplät hektar av spaltmeter för en byfåne till Pastor, med ett femtiotal anhängare, och därmed underströk reaktionerna från President, General, Statssekreterare, och Försvarsdepartement, politiker från både sidor av det tvehövdade duopol-partiet, och diverse andra vindflöjlar, så åsidosatt man en smärre detalj: USA hade bedrivit krig nonstop i Muslim länder de senaste nio åren. Helt frånvarande i direktsänd massmedia, och med blott ett par diskreta kolumner i pressen, så stod provokativa handlingar som Obamas veckovis drönar-angrepp över Pakistan (dödande dussintals och skadade desto fler) förutsägbart nog som en inspirationskälla för desperata individer ”att spränga sig själva.” Och det lilla som rapporterades ramades in i språk utformat för att minimera och rättfärdiga uppenbara mord. En AP rubrik (9/11/10) deklarerade: ”Lufträder Dödar Fyra Militanta i Pakistan.” Vinklingen avslöjades av rubriken. ”Militanta,” kände som fiender till USA hade förts till hastig rättvisa. Ingressen till artikeln introducerade dock mitigerande faktorer som motsade rubriken. ”Ett misstänkt Amerikansk missilangrepp på tidig Söndag dödade minst fyra misstänkta kumpaner till en krigsherre som kämpar emot Västerländska trupper i Afghanistan,” sade underrättelsens tjänstemän. På en enda orwelliansk rad hade dessa fyra onda ”militanta” transfigurerats till att bli ”misstänkta kumpaner.” På lekmannamässigt språk giver det ett fall av mord genom association. Inget bevis tillfördes, inga rättegångar hölls. Den Amerikanska krigsmakten hade antagit rollen som domare, jury och bödel. I denna nya version av anti-demokratisk demokrati, var den anklagade dödsdömd på förhand, och med döden bestulen på någon som helst möjlighet av att bevisa sin oskuld.

Implicit i redovisningen finns övertygelsen att ”misstänkta militanta” förtjänar att dö eftersom de försvarar sig emot främmande makts ockupation av deras land. Det borde vara självklart att våldshandlingar av denna sort som upprepas in i absurdum kommer att resultera i eskalerande hämnd och hämndaktioner, om man härvidlag bara ignorerar alla mer kraftfulla ”terrorister” som rekryteras,  tränas, finansieras och bepansras av militär industriella komplex för deras särskilda intressens skull.  Likväl så tar man inte hänsyn till det uppenbara i Amerikansk media, och näppeligen någon annanstans heller. Antagandet är att man för sitt ”War On Terror” har gett självt rätten att kränka individer och andra länders suveränitet genom att utföra utomrättsliga mord lite som det passar.

Men när offret för angreppen slår tillbaka, står Amerikansk och internationell media och skriar med en monoton stämma, likt en stucken gris. Indignationen uttrycks genom inflamerat språkbruk i en stia full av television kommentatorer, reaktionära åsikts-våp, och på ett mer avvägt, men icke desto mindre hycklande vis, av den Amerikanska regeringen och deras internationella knähundar.

”Your cause is right. God is on your side.” Zbigniew Brzezinski 1979, f d Säkerhetsrådgivare till President Carter, medlem i CFR och grundare av Trilateral Commission tillsammans med David Rockefeller

USA är Goda, Militanter Dåliga

Här var det – nio år till dagen som etsades in folkmedvetandet som 9/11, samtidigt som USA förde två större krig och engagerade sig genom proxy i ett tredje – en President Obama i gravallvarlig minnestjänst som tog till vara möjligheten att minimera det mest spektakulära terror angrepp som skådats genom tiderna med att postulera det hela som ett fall av en ”….sorglig bunt män, som perverterar religion.” Inte ett ord, inte ens munväder, gavs till den odiskutabla roll Amerikas decennier av hänsynslösa, egenmäktiga officiella utrikespolitik hade spelat i att sporra, om inte direkt uppmuntra, terrorhandlingar.  När allt kom omkring var 9/11 från år 2001 inte särskilt annorlunda än de åtta varianter på 9/11 som hade föregått detta exempellösa dåd. Upptagningar spelades upp, tårar fälldes, moment tystades,  huvuden böjdes, och högtidliga tal upprepade fiktionen att USA hade attackerats av ”terrorister”, ”radikala”, ”extremister”, och ”religiösa fanatiker” som ”hatar Amerika för sina friheter.”  Mellan att slita sönder sidor ur Koranen framför Vita Huset summerade Andrew Beacham, en anti-abort aktivist, vad många Amerikaner och reaktionära, lätt duperade massor i världen fortfarande trodde på; att ”tvillingtornen hade tagits ned på grund av Koranen och andra religiösa läror.”

En månad innan Pastor Jones bokbåls hullaballoo, blåste pratshowsvärdar och politiker under de anti-Muslimska flammorna med en larmande kampanj för att förhindra byggnationen av ett Islamiskt kulturellt center, två kvarter bort ifrån World Trade Center. Att hålla Islam ansvarigt för handlingarna av några få misstänkta var som att hålla Kristendomen ansvarig för Amerikas kriminella krig i Irak och Afghanistan, eller hävda att finanskrisen var en judisk religiös övning i att späka sig självt. (läs “Military Evangelism Deeper, Wider Than First Thought”)

Det finns galna element fångade av varje religion, radikaler i varje politiskt system, och en super kriminell klass av opportunister i varje affärsområde och etnisk grupp. Att särskilt plocka ut Islam är likt den amoraliska motsvarigheten i att hålla Judendomen ansvarig för den finansiella härdsmältan, eller att påstå att alla Italienare är maffia bröder när allt kommer omkring. Ändock, i det moderna året 2010, reste sig Islamofobi, till protesten av ett par mer balanserade röster, men en solklar obekväm sanning ignorerades trendenligt. Emedan Amerikaner sporrades till att aldrig glömma de 3,000 offren av 9/11, så fanns det ingen politiker, inget nyhetsankare, ingen armé general på TV, som tänkte på att nämna de hundratusentals Muslimska civiloffer som hade mördats eller lämlästats av Amerikanska trupper i krig av konstruerade anledningar eller under falska förespeglingar…allt som en postulerad hämnd för 9/11.

Trendpunkt: Förbränningen av Koraner, anti-moskée episoderna, var blott två exempel på de växande Amerikanska/Europeiska sentimenten – anti-immigrant och anti-Muslim – som skulle eskalera till den moderna tidens Korståg.  Det var ett fall som gick utöver religiöst bigotteri eller patriotisk xenofobi, ty det var inget mindre än ännu ett kapitel av Amerikas oupphörliga Kalla Krig. Som skrivet redan 1993, skulle en gammal fiende utveckla en ny:

”Allt eftersom trenden utvecklas, kommer Islam att bli framtidens Kommunism. Västliga makter, duperade av en transnationell kartell´s geopolitiska strategier, kommer att finna sig bese Muslimska Korsfarare med samma hetta som man en gång hade sett på kommunister som sökte kullkasta Kapitalismen. Moraliska imperativ kommer att forma utrikespolitiken. ”

Ingen verkade notera trendens rot vid den tiden, och inte ens vid år 2010 hade man erkänt fenomenet för vad det egentligen var. Korståget som utkämpades i namnet av ”War On Terror” var inget annat än en transformerad paradigm av det som tidigare kallades för Kalla Kriget, med nya ansikten, nya territorier…men med samma internationella finansiärer, geopolitiska strateger och affärsmän. Det höll inte minst den ångvält som President Dwight D. Eisenhower med skarp varning till hela världen kallade för det ”militär industriella komplexet” vid full ånga, och likt det röda kommunist hotet, tjänade för att hålla Amerikaner mentalt bundna vid rädslor, irrationella åsikter och manipulerad foglighet. Vad som hade kallats Civil Försvar hade metastaserat till en okränkbar multi-biljon dollar affär vid namn Homeland Security, ett koncept som väckte Det Tredje Riket till erinran.

Med USA fallande ohämmat i djupare skulder, budgetunderskott stigande, och med miljoner utan arbete, ned till deras sista mynt, svor Obama att inte skära en cent från den nationella säkerhetsapparaten över de nästkommande tre åren. Försvarsbudgeten stod kvar som en biljon-dollar döpt helig brontosarus i rummet. Alla såg den, få nämnde den. På nittonhundratalet så brännmärktes de som ifrågasatte nedskärningar på försvaret som ”mjukisar mot kommunismen.” På tvåtusentalet skymfades de som förespråkade nedskärningar som ”mjukisar mot terror”. Samtidigt som status quo upprätthölls i det generella zombie media beträffande all propaganda och försvarsbudgetar som ”terroristen” hade byggt upp under åren, och på det mest blodlösa vis under hösten 2010 publicerade braskande rubriker om den hotande ”terroristen” under Obamas kongressvalkampanj, som vanligt baserat på världens officiella och illa underbyggda konspirationsteorier, så publicerade Fox news, lite i skymundan, en artikel som påvisar att den fruktade Al Qaeda ledaren Anwar Al-Alakwi hade insupit middagsbjudning hos Pentagon bara några månader efter 9/11 dådet.

De mest framgångsrika profeter ser till att arrangera dådet först.

Krig

Var skulle världen vara utan krig? Fred På Vår Jord var bara en textrad i en låt som lät bra vid Juletid. År 2010, var följande några av de mer betydande blixtpunkterna i den underbara världen av krig: Mellan Östern var ett fall av Måndag Hela Veckan. Palestinska/Israeliska fredssamtal ledde ingenstans, med expanderande Israeliska bosättningar, Hamas raketförsvar,  skärmytslingar vid Libanons gräns, sanktioner emot Iran för att kväsa deras atomprogram (”med alla alternativ på bordet” om Iran inte lydde)…gav en kontenta som lovade eviga krig.  Man såg en klassisk validering av en klassisk definition av termen”vansinne”: att göra samma sak om och om igen med förväntan om olika resultat var gång. Presidenten skulle högtidligt påvisa ansatsen till förhandlingar. Amerikanska Statssekreteraren skulle prästerligt uttrycka optimism, och de fjärmade partierna skulle närma sig bordet med löften att förhandla i god tro. Vida överstigande ett slag av klassiskt vansinne, så erbjöds dubbelpipigt vansinne. Samma vaudeville politik, som effektivt hade globaliserats, tog sedermera över den offentliga världsscenen under ett halvt århundrade sedan. Det enda som varierade i det skugglika framträdandet var den föränderliga besättningen av politiska skepnader. Finalen förblev en framfaren slutsats.  Dock, var gång den gamla burleska föreställningen gick på turné, presenterade zombie-media dess eviga nypremiär som om det vore en nyhet, en ny show, som naturligtvis skulle kulminera i ett lyckligt Hollywood slut.  Så här gick det till i Augusti 2010: Presidenten annonserar samtal. Digniteter bjuds till Washington. Digniteter anländer och svävar ned för den matchande röda mattan. Operation Fotografering fångar digniteterna skaka händer. Så här gick det till i September: redan innan samtalen påbörjade, bröts de samman när Israel vägrade att förlänga det kritiska moratorium beträffande bosättningar på Palestinskt land. Den 27 September rapporterad AP dödläget: ”Palestinier Väntar På Beslut Att Lämna Fredssamtal.”  Rubriken föreslår den oförlåtliga fienden – den vardagliga läsaren -  att Palestinierna unilateralt övervägde att ducka fredssamtalen. Emellertid ger en rubrik från den Israeliska blaskan Haaretz en diametralt annorlunda insikt beträffande Palestinsk obeslutsamhet: ”Bulldozers Rullar Ut  Över Västbanken När Bosättningsstoppet Upphör.” ”USA ‘Besvikna’ av Israels Beslut att Häva Bosättningsstop”  skrev Haaretz i rubriken som följde upp den andra. ‘Besvikna’ på vad? Den Israeliske Premiärministern hade upprepat lovat att återuppta byggnationen när moratoriet upphörde, och återigen visade han att han stod vid sina ord. Ja, när det gällde Mellan Östern, var varje dag samma gamla Måndag….gagnlösa fredssamtal, meningslösa förhandlingar, fortsatta ohyggligheter och flampunkter av den sort som historiskt har lett till krig….och snart skulle låta meddela nya krig.

Tendensen i tidens demokratier är, i alla ting, medioker

Iran

Bara i fallet Iran modifierades skriptet till att ge en uns av ovisshet. Medan samma föreställning hade spelats ut i decennier föreföll konklusionen fortfarande som oförutsägbar, baserat på yttre omständigheter, media chatter och diplomatiska rörelser. Med en nation på 70 miljoner, rika på olja, utbildade, väl utrustade, så kunde man inte anklaga Iran för att vara Irak, Syrien, Jordanien, Libanon eller Egypten. Atomprogrammets ambitioner (fredliga eller ej) – som, i olika utsträckning, kunde räknas med för ovilligt tillmötesgående, eller i värsta fall, fientliga ord utan handling – så representerade ett provocerat Iran ett riktigt militärt hot. Vad som må vara nivån av öppna hotelser applicerat av Israeliska hökar, Amerikanska kyckling-hökar eller deras deras marionettmästare ovanför den Brittiska Kronan i City Of London, så visste deras respektive militära etablissemang bättre. Underrättelsetjänster och högt rankade generaler kunde citeras på varningar till de civila överordnade att angrepp på Iran – förutom att leverera kärnvapenbaserad förintelse intill ett nytt världskrig – var ett lika förutsägbart som dödsdömt äventyr. Och när Ryssland och Kina ingick i ett multi-miljard bilateralt avtal under 2009 för att handla i olja i en annan valuta än dollar länderna emellan, som inte bara skulle hjälpa sänka dollarns värde och leda till högre oljepriser i väst, även skulle sätta mer press på den explosiva ekvationen i Mellan Östern….

Alla Politiker Blev En Fotnot Till Faust

Ändock, presidenter, premiärministrar, politiker skulle fortsätta att inflamera publikum med deras tomma råstarka skrän och skravel:

Bush Varnar Iran För Atomprogrammet

Amerikanske Presidenten George W ”Bush säger att han inte har uteslutit alternativet att använda kraft emot Iran, efter att de återupptog deras arbete på sitt atomprogram. Han sade att han arbetade på en diplomatisk lösning, men stod skeptisk till att man skulle hitta den. ”Alla alternativ ligger på bordet”, sade Bush, när han tillfrågades om möjligheten att använda kraft under en intervju med Israelisk TV. (BBC, 13 August 2005)

Förevigande ”galne hund” Bush´s politik, genom att ha pålagt dussintals ytterligare sanktioner avsedda att forcera Iran till att överge sitt atomprogram, upprepade den nya Presidenten den gamla linjen: ”vi håller alla alternativ på bordet.” I god jämnvikt med sitt förunderliga Nobelpris i Fred, observerade Obama dock att ett krig mellan Iran och Israel ”inte vore idealiskt.” Med ingen hänsyn tagen till imbecilliteten till att referera till krig med ordet ”idealiskt” överhuvudtaget, kunde inte en attack på Iran av antingen Israel eller USA uteslutas…till land, havs, luft eller på det senaste viset, cyber.

Datavirus Angriper Kärnkraftverk I Iran

WASHINGTON – Datasystem vid Iran´s första kärnkraftverk har infekterats med ett potent virus kapabel att ta över deras kontroll system, sade Iranska talesmän, citerande det mest betydande exemplet hittills av potentiella faror framställda av det så kallad Stuxnet viruset. (Wall Street Journal, 27 September 2010)

På den tiden så gavs nyheten utrymme, men inte rubrikerna. Om man ändrade på tituleringen så var dess andra namn krig. Iran´s data-infrastruktur låg under attack. Vem var cyber-terroristerna?

EXKLUSIVT – Cyber Äntrar Scenen I Israels Krig Strategi

*Iran´s Stuxnet virus ger pekande fingrar emot Israel. * Israeler ses väga ”förnekningsbar” taktik emot fiende. JERUSALEM – Krigsföring via Cyber har i tystnad vuxit till att blir en central angelägenhet av Israel´s strategiska planering, med en ny militär underrättelseenhet uppsatt för att begagna taktik på hög teknisk nivå för hackande, sade talesmän för Israelisk  säkerhetsorganisation på Tisdagen. Israels jakt på alternativ för att kunna sabotera centrala datorer hos fiender som Iran, tillsammans med mekanismer att försvara sina egna känsliga system, avslöjades förra året av den militära underrättelsetjänstens chef Major-General Amos Yadlin. Regeringen ledd av Premiärminister Benjamin Netanyahu har sedan dess satt upp krigsföring via cyber som en nationell prioritet ”uppe på samma nivå som missilsköldar och att förbereda hemfronten att motstå ett framtida missilkrig” sade en senior tjänsteman på villkor av anonymitet.  (Reuters, 28 September 2010)

Emedan hot av krigföring genom cyberrymden har länge varit ett kännemärke i modern science fiction, så har konceptet nu tagit steget över fantasivärlden och erkänts som ett potentiellt vapen för militärt bruk, där attacken på Iran via Stuxnet blev ett första förverkligande av en ny sorts krigsföring. Det släppte lös ett vapen lika revolutionerade på sitt vis som båge och pil, katapult, krut, automatiska vapen, tankvagnar, plan och ICBM´s. Ett enkelt datavirus, en ödmjuk intellektuellt ryggradslös best med den destruktiva kapaciteten hos en inverterad neutron bomb, var kapabel att ödelägga ekonomi, teknologi och industriell verksamhet hos en nation, men utan att direkt angripa någon individ. På samma vis som tankesmedjan ledd av Dick Cheney, Project For A New American Century, i sin rapport, Rebuilding Americas Defenses, hade postulerat att USA behövde ansättas av ett dåd likt Pearl Harbor för att påskynda sin transformation i det nya årtusendet via multipla teaterkrig, vilket oförhappandes följdes upp av 9/11 ett år på dagen av rapportens utgåva, så varnade CIAs boss Leon Pannetta att ett angrepp likt ”Pearl Harbor” var att vänta sig på Internet…och se, inom dryga halvåret uppfylldes Panettas profetia. Men vem var terroristerna?

Trendpunkt: De som är villiga och förmögna att utveckla talang som behövs för att bli en datasäkerhetsspecialist kommer att vara i en lönsam position under tvåtussentalets nya ekonomi. Amerikanska BLS förutspår anställningsmöjligheter inom detta fält att växa mycket snabbare än genomsnittet för andra sysselsättningar. Cyber detektiver kommer att finna möjligheter hos statlig och privat sektor där de kan utbilda användare om datasäkerhet, installationsrutiner av säkerhetsmjukvara, övervaka nätverk för intrångsmål, att professionellt svara på cyber attacker, och, i vissa fall, insamla data och bevis som kan användas i brottsmål rörande cyberbrott. Den växande förfiningen i militära, industriella och kriminella cyber attacker har föranlett varje division av stat så väl som korporationer att sätta utvecklingen av säkra system (för att inte nämna dess offensiva möjligheter…) som deras högsta prioritet.

Fjärran Östern

Medan ekonomer analyserade och debatterade den Grekiska skuldkrisen, credit default swaps som var knutna till Irländska obligationer, korporativa vinster, industriell produktion, skattenedskärningar, deflation och inflationsrisker, VIX, Baltic Dry Index och andra strikt finansiella data, så syntes inte andra potentiellt jordskakande händelser dyka upp på deras endimensionella radarskärmar.  Även när sådana händelser rapporterades, så registrerades deras långsiktiga ekonommiska komponenter knappt. Denna brist av medvetenhet och oförmåga att koppla ihop punkter demonstrerades igen den 7 September när en trend-formande händelse rapporterades som en smärre incident snarare än som förebud av vad som skulle komma att bli en av de viktigaste utvecklingarna under det andra årtiondet av tvåtusentalet. Det rapporterades att en Kinesisk fiskartrålare rammade två Japanska kustfartyg i vattnen utanför Diaoyu Öarna, vilka hävdas av både Kina och Japan. Trålarkaptenen och hans 14-manna-besättning arresterades och kaptenen och båten omhändertogs av Japan i två veckor. Vad som syntes vara (och rapporterades som) en relativt mindre drabbning mellan dessa två forna fiender från Andra Världskriget, blev en prolog till ett betydelsefullt kapitel i ”Framtidens Historia.”  Sättet på vilket skärmytslingen spelades ut förebådade vad framtiden skulle erbjuda relationerna mellan Kina, Japan, andra Sydöstra Asiatiska nationer och USA. Det var mycket större än ett par fiskares levnadsöden, till och med större än suveräniteten av ett par små öar med otappad olja, naturgasreserver och potentiellt viktiga mineral sättningar. Det var ett globalt maktspel; en diplomatisk uppgörelse. Amerikanska Statssekreteraren Hillary Clinton klampade bonntjyvigt in i dispyten med typisk karskhet, och hävdade att friheten på dessa vatten låg i Amerikas nationella intresse. På den Japanska sidan, betonade hon att USAs förpliktelser via ett fördrag med Japan skulle åberopa USA till att försvara Japan mot en främmande attack, inklusive någon som helst rörelse från Kina emot ölandet.

För sin del, lovade Tokyo att åtala kaptenen och att konfiskera trålaren, emedan Kineserna krävde Japan´s omgående frigivning av både kaptenen och hans skepp. Upphettade anklagelser och motanklagelser haglade från båda sidor tills dispyten fick ett abrupt slut när Kina spelade ut ett ovanligt kort som de, och bara de, satt på.

Kina Blockerar Mineraler, Säger Företagsledare

Kinas Handelsdepartement förnekade på Torsdagen att man hade stoppat export till Japan av en viktig kategori mineraler, men industrins företagsledare säger att fabriker i Kina fortfarande inte levererade till Japan efter att Kinesisk tullagenter blockerade leveranser tidigare denna vecka. Mineralerna är så kallade sällsynta jordarter, vilka används i produkter som turbiner och hybrid bilar…Kina utvinner 93 procent och mer än 99 procent av några av de mest sökta jordarterna…(NYT, 23 September 2010)

Under hot, så transformerades hårdingens språk till veka ljud på vacklande knän. Hellre än att låta större industrier köra fast i produktionen, kapitulerade Japan bredvid den otyglade men hjälplösa blädderläppen USA. Inte snarare än att kaptenen och trålaren hade släppts, återuppväckte Kina konflikten med krav på en officiell ursäkt och kompensation. Budskapet var tydligt; ingen – inte Japan eller sin dekadenta supermaktsherre, ej heller någon annan kombination av allianser – skulle diktera termerna till Kina under några omständigheter. Kinas monopol på sällsynta jordartsmineraler var i sig en sällsynt möjlighet att utöva naken tillgång-och-efterfrågan ekonomi. I denna ålder av högteknologi, så var vad Kina stod unikt ensamma om, och nästan varje utvecklad nation behövde,  det som ställde dem med kraften att omedelbart utpressa parter till koncessioner. Kraftfullt som OPEC´s olja, skulle dessa sällsynta jordartsmineraler snart visa sig bli en av Kinas starka trumfkort. Deras växande militär var en annan aspekt av det hela, och det fanns inget som någon kunde göra åt saken. Med visshet inte USA. För med alla deras tuffhet i ord när det gällde fördrag att försvara sina allierade, efter nio år i Afghanistan, kunde inte Amerika besegra ett hundratal barfotade Talibaner. Och trots skenheligt oljud från Obama att ”Amerikas Stridsmission i Irak har avslutats,” fanns det fortfarande 50,000 stridstrupper aktivt engagerade – och de stod inte närmare någon seger än när President George W Bush hade deklarerat ”missionen slutförd” i 2003. Om inte USA, vem? Inte NATO! Det var en ineffektiv pappersprodukt, precis som fördragets anglosaxiska anfader demonstrerade i Afghans teaterkrig. Och inte heller de många nationer som, villigt eller motvilligt, hade tecknat sig för att slå följe med den USA ledda ”Koalitionen av de Villiga” i Irak hade en insats värd namnet. Vid 2010 års utgång var ingen villig längre.

Trendpunkt: Med efterfrågan för sällsynta jordartsmineraler stigande och Kina i en position att hålla världen gisslan för lösen, sprang andra nationer med utvinnings potential av sällsynt jordarts-mineral till kontanter genom att erbjuda en alternativ källa. Omedelbart efter nedsläppet mellan Japan och Kina, annonserade ett Australiskt gruvdriftsföretag en multi-miljard dollar satsning på sällsynta jordarts-mineraler. Trots dess hastigt uppblåsta fastighetsbubbla (vilket, som alla bubblor, måste spricka) var Australien, sparsmakat befolkad, rik på många naturtillgångar, och dess gränser säkrade med tusentals mil av vatten, ett land som skulle ta sig igenom ”Den Största Depressionen” bättre än de flesta nationer.

”Ge aldrig ett svärd till en man som inte kan dansa” - Konfucius

Här slutar Del 2 av Trend 2012 – Häng Dom Högt 2.0

Print PDF

Trend 2012 – Häng Dom Högt 2.0 – Del 1/4

Posted by leewanta on oktober 30, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd
Här följer en ny kvartalsrapport på observerade trender som postas på denna blogg uppdelat på fyra avsnitt. Vi börjar där vi slutade i den senaste trend rapporten –  i USA. Den första delen i denna serie kan sägas understryka meningen att: ”alla bor i USA”. I en komplex global matris, där USA har varit både super-makt och ledande i världens vådliga ekonomiska rörelser under en så lång tid, blir en akut hjärtkramp i USA en blod-störtning som drabbar hela matrisen. De flesta som läser denna rapport kan därför sägas vara ”en sorts amerikaner”.En man med en klocka på armen vet vad tiden är, en man med två klockor är aldrig riktigt säker.


Hela Världen Bor i USA

Vid sommaren i året 2010, rörde sig botten ut ur den Amerikanska ekonomin. Bevisen uppvisades både i volym och kumulativt. Det avslöjade sig i siffrorna, såväl på papper, som på gatan och bakom ridåerna. Siffrorna ljög inte. Men Vita Huset och massmedias ”experter” gjorde det.

En ärlig titt på en typisk vecka i Augusti 2010 berättade historien. I Georgias försmäktande hetta packades en bångstyrig skock av 30,000 personer på en av Atlantas parkeringsplatser, desperata att vinna blott en av de 455 prisade kuponger för Sektion 8´s bostad-assistans.  Somliga hade väntat på raden i dagar. Det förekom bråk, man klev på varandra till ankomsten av poliser utrustade i upploppsmundering, som hade kallats in för att upprätthålla ordningen.

Georgia var ingen kromatisk aberration, snarare var det en symptomatisk bild av den amerikanska nationens tillstånd. Under samma vecka som kontant-svultna människor slogs för ett rådligt tak över deras huvuden rapporterades det att 20 miljoner hem i USA, antingen osålda eller utmätta, stod utan bosättare. Det var detta Augusti som rapporterade:

 • Handelsunderskott Ökar Oväntat Till 49.9 Miljarder Dollar När Exporten Faller
 • Bostadslån Med Innestående Fordringar Utvidgas Och Ökar Oron
 • Fabriker Tappar Order, Byggare Tappar Förtroende
 • Påbörjat Bostadsbyggande I USA Ökar I Lägre Takt Än Ekonomer Förutspådde
 • Bostadspriserna Sjönk 3.3% I Juli När Utmätta Hem Mättade Marknaden
 • Byggnadssektorns Spenderande Sjunker till 10-års Lägsta i Juli när Investeringar I Projekt Står 34% Under Februari 2006
 • Amerikansk Hemförsäljning Står Platt I Augusti, Motsvarande Den Näst Lägsta Noterade Nivån
 • Försäljning Av Befintliga Hem Ned 25.5% Från Förra Året
 • Andra Kvartalets Tillväxt I BNP Reviderades Ned Från 2.4% Till 1.6%
 • Ansökningar Om Arbetslöshetsersättning Steg Oväntat Till Högsta Nivån På Fem Månader
 • Bilförsäljning: Den Värsta Siffran Sedan 1983

Nog fans det rubriker som svarade mot verkligheten, men det var inte på det fakta-baserade viset som sanningen berättades av de politiskt prostituerade, Wall Street´s bondfångare, och medias inkastare. Redan vid anloppet av den finansiella kraschen i mitten av 2007, hade man börjat med att sätta en sugfot på publikum, för att med vakuumeffekten dra in vadslagningar på ett riggat och domsbasunerat spel, och inte minst för att hålla igång kasino-knarkarna lite längre. Maskopin pågick på en sådan hög nivå att man antog att det hela var ett fall av rationell politik.

Från sena 2008 till 2010 – genom Federala Regeringens och Federal Reserves diktat – pumpades ekonomin upp med biljoner dollars, i tidigare oskådade mått, av TARP, stimulanser, samt flerfaldiga räddningsaktioner. Inget enskilt initiativ i historien av den Amerikanska nationen, bortsett från den djupt sittande giftiga roten av Federal Reserve Act från 1913, skulle visa sig vara lika destruktivt. Dessa handlingar, som skulle leda till ett finansiellt ökenland, beskrevs dystert i 2009 års upplaga av Ben Bernankes ”Finansiella Farmares Allmanacka” som ”gröna skott”, vilka skulle slå ut från sjö till skinande sjö.

Över loppet av två års slösaktiga fertiliserings-uppdrag åt de- för-stora-för-att-misslyckas – inte minst för att säkerställa kritiska valdistrikt hos allmänna tjänstemän, lärare och fack med arbetslöshetsgarantier och ”skyfflings-redo” projekt – försäkrades Amerikanarna om att, säkerligen om än senkommet, stod de gröna skotten i full blom. ”Gott folk, aktionen fungerar…mer människor ställs i arbete denna sommar”, kväkte den ständigt nickande stråmannen Joe Biden i Juni 2010, samtidigt som han utannonserade Obama administrationens stora ”Sommar Av Återhämtning”. ”Beviset finns i att man äter av puddningen”, sade han. Icke. Beviset låg gömt under puddingens glasyr. När Biden förstulet poserade och bläddrade på sina läppar, fann folket utanför skyltfönstret att de flesta inte hade råd med puddingen. Antalet biståndstagare av matkuponger hade nått rekordnivån på 40.8 miljoner upptagna  i Maj, upp med 19 procent från året innan – låt oss kalla dem för Återhämtningsstationer. Arbetslöshetsstatistiken nådde nivåer i paritet med de värsta sedan den Stora Depressionen, och det skulle bara bli värre ändå. Sedan 2000, hade fem miljoner högavlönade tillverkningsjobb omintetgjorts, och de fraktioner av nya jobb som gav någon ökning alls (hälsovård, gästfria arbetare, restaurangs-assistans etc) erbjöd fattigmanslöner, fallande närmare de nivåer som slavarbetare i andra delar av världen levde på, de trälar som av globaliseringens vilja hade axlat dagsverket som en gång var basen för amerikanens högre lön. Förlorade arbeten var inte på väg tillbaka, såvida inte stora och genomgripande förändringar av politiken och dess trender utformades. Annars kommer de aldrig åter. Under samma sömniga Augusti, emedan Imperie-Amerika systematiskt plundrades av en kriminell klass av korrupta makthavare, monopolistiska internationella finansiärer, ett mordgalet militär-industriellt komplex, så fick de rubriker med tyngst implikation i sammanhanget, generellt sett, mycket litet uppmärksamhet:

 • Kina Skär Ned Långfristiga Värdepapper Med Rekordstora Belopp När Avkastning Faller
 • Kina Föredrar Euro Över Dollar När Bernanke Skiftar Växel I Fed Stimulanser
 • Kina Fördubblar Koreanska Obligationsinnehav När Centralbanken Flyttar Från Amerikansk Skuld
 • Kinas BNP Överstiger Japans, Kröner En Uppgång Över Tre Decennier

Det American Idol fokuserade Amerika, upptagen av usel snabbmat, drogmissbrukande receptbelagda mediciner som hade tagit livet av vilken grottmänniska som helst, låg med större delen av befolkningen omtöcknade vid sina soffor, utslagna inför frågor och frågeställningar som rör deras egna liv. Men även de berörda och omdömesgilla kunde förlåtas för att misslyckas notera trendvärdet bakom rubrikerna. Att identifiera och förutse trender åkallar en begåvning som inte lärs ut vid universitet, och ignoreras blint av media och företagsvärlden. Ett av de viktigaste elementen inom denna skicklighet är att kunna se igenom dolda agendor, rökridåer, och förutfattade meningar, inte minst de slogans som det autokratiska media propagerar i form av lidelsefria källor. Följande demonstrativa lektion i att spåra en trend illustrerar en av våra metoder i aktion, där resultatet påvisar vikten av att omsätta den observerade principen genom praktik, en balansgång som pendlar mellan succé och misslyckande, vinst eller förlust.

Finansiärer var, i verkligheten, inget annat än kopplare iklädda Halloween kostymer.


En Lektion I Att Spåra Trend

Likt tid, ebb och flod, väntar icke nyheter och händelser på någon man. Vad som helst kan ske när som helst. Emedan den stora majoriteten befann sig i sommardvala, så skiljer sig de med funktionell överlevnadsinstinkt och de välbetänkta från de andra, ty för de vakna existerar ingen feriekoloni, ingen bankfridag, inget sätt att bara äta sig igenom tillvaron. I denna värld, i denna tid, är det av största vikt att bemästra förståndet och se vad som verkligen pågår hemmavid, hos grannen, och på andra sidan jordklotet. Det tjänar det högre syftet att i tid observera tecken av nya större utvecklingar, de som har betydelse. Vid den tiden när någonting når Dagens Nyheter, New York Times, eller Der Spiegel är det redan för sent att förbereda sig, än mindre att dra maximal vinst av situationen.

Antag till exempel att i tidiga Juli 2007, när Dow nådde ett rekord på 14,000, att Du då redan hade förvarnats av en insatt bloggare, meriterad analytiker eller av någon motsvarande att:

” Ekonomiska data kommer inte att förbättras. Våren för bostadsmarknaden presenterade ett fall och kommer att fortsätta följa sin nedåtgående trend. Även om vi inte ringar in ett särskilt datum, menar våra indikatorer att en betydande kris når de finansiella marknaderna mellan Juli och November. Med utmätningar, konkurser, insolvens och försumlighetstakten stigande, samt prospekt vilka talar för värre scenarios därtill, vore det tillrådligt för verksamheter att tygla all rörelsefordran.”

Om man hade tagit varningen på allvar skulle ingen ha blivit förvånad senare den månaden när Dow dök 226 punkter, den 24 Juli – Du hade observerat och redan varit redo att positionera om dina havanden. De flesta investerare – liksom deras tillbörliga expert rådgivare -  var inte redo. Många semestrade, inte minst på plan av förmodan, och stängde av nyheterna.  Många andra, som var mer vakna och alerta över marknadens flyktigheter, hade systematiskt intagit tunga doser ”optimistiskt opium”, administrerat av media och deras utvalda siare. Dagen efter att Dow föll 312 punkter, genljöd ”Arkivets Tidning”, New York Times, till publikum:

Rådgivare Säger Åt Oroliga Investerare Att Möta Börsens Hicka Med Stora Steg

Juli 27, 2007 – Ta ett djupt andetag. Sådant här händer. Det var rådet finansiella rådgivare utdelade till skärrade investerare, oroade att börsens fall igår hotade att radera ut deras sparade slantar. ”Det är en fråga om att försäkra dem att det inte är slutet på världen”, sade Scott Duncan, en finansiell rådgivare vid Wachovia Securities i Las Vegas. ”Vi kommer att få några som säljer av”. På en marknad som kontinuerligt sätter nya rekord, så är några grader av tillbakagång oundvikligt, ja, till och med hälsosamt, sade experterna. ”Precis som med ett träd”, sade Jon Williams, en finansiell rådgivare vid A.G Edwards i Dallas, ”måste Du ansa den för att låta den växa och blomstra mera”.

Det finns en stor grad av sanning i uttalanden av detta slag, och professionella investerare har goda meriter att backa upp dem. Sedan marknaden började återhämta sig 2003 från dot com bubblan, har aktierna stigit stadigt. Någon gång emellan tidevarven så skulle man hicka, och sedan fortsätta att marschera uppåt. Konsensus bland marknads strategerna tycks vara att en baisse marknad inte ligger runt knuten. Många ser på den senare nedgången som ett köptillfälle. ”Detta är den absolut värsta tiden att hoppa av marknaden”, sade Timothy Feldheim, en finansiell rådgivare hos Edward Jones i Oak Park. ”Det är som att åka till Kmart, som har lagt aktier på reahyllan”.

Att ”Arkivets Tidning” skulle trycka en sådan överlägset beskyddande och bullersamt partisk ekonomisk felunderrättelse, fordrar en del slogan revisionism. Givet vad vi har fått av denna blaska, och deras otaliga fränder över världen, borde Times snarare titulera sig ”Toalettpapperets Tidning”.  Tre år senare visade den frikostigt felaktiga ovan citerade Artikeln hur uppenbart annorlunda sanningen förhöll sig. Men för att inte underskatta utsträckningen av dess troslöshet, är det väsentligt att läsa varje ord noggrannt för att uppenbara agendan som döljer sig i uppkastningen.  Rubriken sätter tonen och anger riktningen. Snarare än att ljuda en alarm klocka som varnar läsarna till att fästa avseende mot en ekonomiskt oviss och potentiellt sett farlig period framöver, så valde Times att bädda in sin saga i språkbruk som minimerar farorna, förnekar rädslor och avråder befogat oroade investerare från att handla.  Om vi börjar med rubriken ”Rådgivare Säger Åt Oroliga Investerare Att Möta Börsens Hicka Med Stora Steg” och då analyserar språket för dold vinkling och propaganda värde:

 • ”Rådgivare”: Auktoritetens röst, stambokförda experter granskade av domaren New York Times, invigd till särskild esoterisk kunskap.
 • Oroliga Investerare”: Nedvärderade träskallar som tappar sina skjortor, nakna i desperat  behov av råd från deras eminenta ”rådgivare”.
 • Hicka”: En kortvarig mindre fluktuering på marknaden, en rap, ett blipp.

Vidare till…

 • Ta ett djupt andetag. Sådant här händer.” Nedlåtande munväder. Du är ett dumhuvud och allt Du behöver göra är att andas djupt och förstå att Du inte är den enda som sjunker med båten, som om det skulle hjälpa.
 • Skärrade”: se Oroliga Investerare ovan.
 • …oroade att börsens fall igår hotade att radera ut deras sparade slantar”. Tämligen nedgörande ton. Självklart är de oroliga. Detta är inte en fråga om amsagor där ett gäng påskkärringar ruvar på sina egg. Det är deras besparingar, svett och mödor av miljoner vars finansiella säkerhet slogs ut på en enskild marknadsrörelse. Ja, de var ”skärrade”.
 • Det är en fråga om att försäkra dem att det inte är slutet på världen”. Goda råd från Scott Duncan på Wachovia, ett bolag som snart är sänkt och avskrivet.
 • …så är några grader av tillbakagång oundvikligt, ja, till och med hälsosamt, sade experterna”. Samma experter som inte såg det hela komma spelar ned det hela som en temporär tillbakagång. Och hälsosam…för vem? Inte för de som tappas på sin egendom och finans.
 • Det finns en stor grad av sanning i uttalanden av detta slag, och professionella investerare har goda meriter att backa upp dem. Sedan marknaden började återhämta sig 2003 från dot com bubblan, har aktierna stigit stadigt.” Sanning? vad gör denna NYT reporter till sanningens skiljedomare? Och sanningen i detta fall är pinsamt mindre än en halvsanning, väl dold bakom det enskilda, intetsägande ordet ”Sedan”.  Som i en ”bra senare meritlista”. Verkligen? Och på vilken senare tid var det? Hur vore det med inte särskilt alls på senare tid? När alla dessa ”professionella investerare” inte såg dot-com bubblan redo att spricka, eller Asiens hägrande valutakris 1997, eller den Oktober dagen 1987, när aktiemarknaden kraschade? Vad betyder ordet ”professionell”? Sanningen är att det demonstrerade och oföränderliga faktum är att deras långa meritlistor är rätt förskräckliga.  Och om Times, och deras internationella bröder, tog ansvar för sina blaskor,  skulle de påpeka detta för alla dessa ”oroade” och ”skärrade” investerare, snarare än att bara citera deras senare obefintliga meriter. Och, sannerligen, de citerade kommentarer ovan skulle komma att formge deras framtida meriter likaledes. Ingen av dem varnade för den stundande fastighetskraschen, kredit krisen, paniken i 08. Icke desto mindre skulle New York Times, snarlikt deras globaloniska redaktörer i världen, fortsätta använda dem (och deras interna klubb) som auktoriteter och ”rådgivare”.
 • Många ser på den senare nedgången som ett köptillfälle.” De slutar aldrig. I världen av finansiella Tre Korts Monte spel, proxy spel, skojar spel, Madoffs och allsköns bedragare, är det köpläge varje dag på glädjefarmen. Sällan har vi läst om en ”möjlighet att sälja”.
 • Detta är den absolut värsta tiden att hoppa av marknaden”, sade Timothy Feldheim, en finansiell rådgivare hos Edward Jones i Oak Park. Faktum är att det inte var den värsta tiden. Det var den bästa tiden att hoppa av. Dow låg vid perioden några punkter under sin topp på 14,146 som man skulle nå i Oktober. Därefter, de närmaste 18 månaderna, skulle Dow falla med 53 procent, och bottna vid 6830. Det hade varit den ”absolut värsta tiden”.  Oavsett det, även om man stannade på kursen och följde de ”visa” rådgivarnas råd, skulle marknaden tre år senare bara ha vänt till 1999 års nivå. Vad beträffar NASDAQ, dot-com juvelen, så stod den i Augusti 2010 60% från sin högsta nivå ifrån Mars 2000…utan att ha justerat värdet för den stigande inflationen. Å andra sidan, om man hade tagit sig ur och stannat borta, och satt pengarna i guld, vilket ett par av oss lyckades mena i tid, så hade investeringen gått upp med över 400%. Tilläggsvis, om man hade tagit ur pengarna ur aktierna vid ”den absolut sämsta tiden” och investerat i Guld, den 27:e Juli, 2007 (när guldet stod i 660 dollar) hade vederbörande i stort sett fördubblat sina pengar.

Notering: Minns att denna Times artikel föregick ”paniken i 08″ med bara ett par månader – den värsta finansiella krisen sedan den stora depressionen. Den förestående kraschen var på intet vis en fullständig överraskning; oräknelig tillgänglig data registrerade redan förfallande ekonomisk kondition. Men Times (med traditionsenligt långfristig tungvrickad grundlighet)  valde inte att understryka de stigande tecken på fara som kunde ha aktiverat läsaren till att vara redo och alert.  Istället, tog man en mittenposition för att blidka det motspänstiga publikum och att tillfredsställa annonsörer emedan man spelade i orkesterdiket åt Wall Street och det korporativa Amerika.

Läsare i Världen, se upp! Vår språkliga analys av denna NYT artikel är inte avsedd för att särskilt plocka ut deras tidning bland andra. I dagens värld av massmedia, så ligger dolda agendor som en oskriven lag under ytan, inte som ett undantag. I detta specifika fall så nyttjas det subtilt avvägda språket för att befrämja en agenda som innebär finansiellt oansvar, samtidigt som samma subversiva plåga andas genom politikens opportunister, de som inte kan se sig ackommodera sina egna bristfälligheter – eller dolda agendor – med ett sanningens ord. Hela angreppet av rubriken i artikeln är till för att ställa de ängsliga och oerfarna upp emot den samlade expertisen av en falang ”visa” rådgivare, medan man skrupulöst undviker de analytiker som drar dramatiskt annorlunda slutsatser (och de är fler till antalet än vad många skulle tro). Times stod inte ensamma i att manipulera finansiell data för att passa särskilda finansiella intressen, bor man i Sverige har man säkerligen utsatts för Dagens Industri klonade tirader någon gång. För om man multiplicerar alla implikationer i detta exempel med en världsomfattande massmedia står det klart varför jordens befolkning var – och fortfarande är – illa rustade för att notera kalamiteter i snar tid och förblir dåligt förberedda för att hantera dem när de slår till. I en annan artikel från 27 Juli, administrerade Bill Gross, idol i det uppblåsta anglosaxiska affärsmedia, Chefsrådgivare på PIMCO, ett av världens största bolag som hanterar obligationer, en variant på ”ta ett djupt andetag, sådant händer” placebo. ”Det finns rädsla”, medgav Gross, ”men inte en rädsla för recession”. Jaså, vad var det då? Rädsla för en sidledes Tomte? Den Stora Recessionen slog till bara ett par månader senare. Men utanför de officiella tullarna, befann den sig redan i session. När diverse analytiker varnade för framtiden i 2004 som de såg emot 2007 horisonten blev de flesta hånade och avfärdade som domedagsprofeter. Men när insider spelaren Bill Gross vantolkade den närvarande megatrenden, så släpptes han inte bara av kroken, men bjöds ständigt tillbaka för att kasta sina magiska finansiella trollkonster på läsaren.  Precis som en torsk inte skulle förvänta sig av en prostituerad att ge tjänster gratis, eller att röstare skulle tro att politiker var där för att hålla sina löften, är det naivt att förvänta sig något annorlunda från massmedia i dagens läge. Hejarklacksrubriker regnar över lirarna i vita skor, vars ränker inte tas till skärselden. Det förgångna är förgånget redan innan det har börjat att passera.

Föremål A: Utdrag från en CNBC intervju, 29 Juli, 2005, med Harvard Professor i Ekonomi, nuvarande ordförande i Federal Reserve, Ben ”Helikopter” Bernanke.

Fråga: ”Säg mig, vad är det värsta scenariot om vi faktiskt ser [bostads] priser falla ned i betydande mått över landet?”

Svar: ”Nå, jag antar att jag inte köper din premiss. Det är en ganska osannolik möjlighet; vi har aldrig haft en nedgång i huspriser på landsomfattande basis”

Föremål B: Samma profetiska källa, talandes inför den Amerikanska Kongressen 18 månader senare (28 Februari 2007), mitt i subprime lånens fiasko. Bernanke: ”Det finns inte mycket indikation vid denna tidpunkt att subprime lånens problem har spridit sig i den bredare bolånemarknaden, vilken fortfarande ser hälsosam ut.” Vem skulle kunna komma undan med en sådan spektakulärt felaktig analys? Möjligtvis andra medlemmar i golf-klubben som tjänar vem som helst som är storbankir nog att täcka upp för deras historiska inkompetens och oduglighet. Den 25 Augusti 2009, två år in på den stora recessionen, återvaldes Ben Bernanke av President Obama till ordförandeposten hos Federal Reserve, och hyllade honom dessutom för ”...lugn och vishet…djärva handlingar…och ett tankesätt som går utanför ramarna.”

Vid tvekan, utgå ifrån att trenden formar människan till repetition av det förflutna.


Och Bandet Spelade Vidare

År 2010, nästan tre år på dagen efter citerad New York Times artikel, med stimulans pengarna utbrända och de gröna skotten hoptorkade, steg arbetslösheten vidare, antalet utmätningar trappades upp eskorterat av nästan varje dagsedel som sade att all ekonomisk data ”var värre än väntat”, stod det stundande missödet transformerat i en välvillig glass-strut till fråga hos ”Toalettpapprets Arkiv:

Dubbel Dipp? En Brytpunkt Kan Vara Nära

Likt en bil som spinner sina hjul, har den Amerikanska ekonomin inte fått mycket dragkraft. Många finansiella indikatorer utfärdar oroväckande signaler, miljoner människor står utan arbete fortfarande, och tillväxten saktar in. Kommer ekonomin att plocka upp rörelsemängd eller falla tillbaka i recession? Olyckligtvis flankeras svaret med tvivel och tvekan.”Vi står vid en mycket kritisk stund i affärscykeln” sade Lakshman Achutan, VD vid Economic Cycle Research Institute, en privat prognos grupp med en utomordentlig merit lista. Efter att ekonomin började hämta sig förra sommaren, så har ”tillväxten definitivt saktat in”. Men han sa att han inte skulle ha tillräckligt med data för att veta ”huruvida vi faller tillbaka i recession”. (NYT, 15 Augusti, 2010)

Återigen, språket som brukas är en bedräglig kombination av mjuk-trampat bildspråk, halv sanningar, falsk ekonomisk vadhållning och ogrundat önsketänkande  avspisat som finansiell förutsägelse. Miljoner utan arbete, jobb som fortsätter att upphöra, affärer stänger ned, fastigheterna i tanken, och korgen av ekonomiska indikatorer är fylld till bredden med data som inte motsvarar en ”bil som spinner sina hjul” – snarare är det fråga om en bil som har kört utför en klippa. Som så många gånger tidigare rekryteras utvalda auktoriteter till att erhålla ”alla spinn som passar att tryckas”. December 2006, ett år innan recessionen utlöstes i full sky hade denna eminenta grupp med ”en utomordentlig merit lista” förutspått på deras webbsajt: ”Det förefaller nu att en recession kommer att undvikas nästa år, särskilt med tanke på en trolig återupplivning inom icke-industriell tillväxt”. Och året senare (December 2007) med nationens fötter i en (obekräftad) recession, fortsatte samma grupp experter att postulera: ”under rådande tid håller de objektiva, ledande index upp tillräckligt väl för att avvärja en recession”. Vad beträffar båg-fylld vadslagning så beräknade den allestädes närvarande Bill Gross i Augusti 2010 att sannolikheten av en dubbel dipp  - och en ackompanjerad omgång av deflation – stod i 25 till 35 procent. Om hästlopp är sporten bland kungar, så var att jacka in ett vad på dubbel-dippen en favoritsport bland besserwissers. Under samma Augusti 2010, lade Nouriel ”DR Doom” Roubini oddsen av en förnyad recession vid bara 40 procent. Inte ens medias favorit pessimist såg att en Depression av betydande magnitud var på väg.

Trend Tips: Vadhållare se upp! Medan travbanans odds beräknades på tidigare uppvisningar, spårens väglag och hästarnas skick som tävlade på fältet, var besserwissers odds näppeligen, om alls, backat upp av jämförelsevis verifierbar data. Må hända är de genuint baserade på objektiva ekonomiska parametrar bortom förstånds-förmågan hos de oinitierade. Å andra sidan, så kanske det helt enkelt är på det viset att de är fyllda av nonsens. Hela fältet av officiella besserwissers är baserat på detta skiftande fotarbete av ”odds”, ”om” och andra villkorsbisatser som bäddas in i en ogenomtränglig Ekono-våffla, utformad för att hålla Ekono-båget och spelarna vid spelbordet. Varning är utfärdad!

Här följer ett exempel på Ekono-båget spelande på plan: Andra kvartalet av USA 2010 BNP, ursprungligen estimerat av Amerikansk Handelsdepartementet till att stiga med 2.4%, förväntades att revideras nedåt när all data väl var insamlad. Ett generellt konsensus bland analytiker fäste den korrekta siffran vid 1.4 procent. När regeringen kom in med en BNP tillväxt på 1.6 procent den 27 Augusti, skjöt marknaderna upp högre på de goda nyheterna att siffran var ”bättre än väntat”. Nedfallet på 40 procent ”mindre än ursprungligen estimerat”  visade sig vara ett fall på 33 procent. Affärsmedia tvekade inte att tolka fallet som ett positivt tecken, och se, börsen öppnade – projicerad att öppna lägre – högre vid klockans slag. Efter en obeslutsam timma av handel, spikade stamaktier uppåt på det högt efterlängtade talet av Fed Ordförande Bernanke och hans högtidliga löfte att centralbanken ”kommer att göra allt man kan”.

Vad annars hade torget förväntat sig? Att St:Bernanke skulle resa upp armarna, kasta in handduken och lämna arbetet med att deklarera röran som ohjälplig, en förlorad sak?  Nej. Med alla öron vända till hans varje ord, avfyrade ordföranden sina blanka skott, när den finansiella världen fångade de imaginära hylsorna som magiska kulor. ”Kommittén är beredd att addera monetär ackommodation genom okonventionella metoder om det visar sig vara nödvändigt, särskilt om utsikterna skulle försämras på ett betydande vis”. Ordföranden utlovade, och marknaderna svallade. Ben Bernanke, med en merit lista förmögen på misslyckade prognoser, ineffektiv politik, utlovade ”adderad ackommodation genom okonventionella metoder.” På ett språk som inte hackar med vita skor, innebar budskapet ett löfte om att fortsätta trycka digitala pengar uppbackat av ingenting – men legitimerat av vilket schema som Washington, Wall Street och Fed drömde upp till försäljning för tillfället. Som alltid utlästes innebörden i ”adderad ackommodation” , att man såg sig göra vad som än behövdes för att lösa ut de som var-för-stora-för-att-misslyckas, emedan man lurade de som var för-små-för-att-spara på deras pengar…redan innan smulorna  hade nått deras fickor. Marknaden stannade på uppsidan med 165 punkter, för att sedan ge tillbaka det mesta av det efter helgen, efter Måndagens bedrägliga nyheter: ”Konsumenternas Utgifter i USA Stiger Över Prognoserna, Personliga Inkomster Släpar Efter.” (Bloomberg, 30 Augusti 2010)

Om den allmänna opinionen är trög, kommer obekväma minoriteter att ansättas, även om det finns lagar satta till att skydda dem.


Bedragaren Obama

Det fanns inget övertygande sätt att runda hörnen till återhämtning genom att spendera mer, samtidigt som individen tjänade mindre. Återkommen från hans tiodagars semester, uppträdde Obama på television, och försäkrade nationen att man var på väg i rätt riktning trots en långsam återhämtning, och att han med sitt lag ”arbetade hårt på att identifiera vidare åtgärder.” Majoriteten av Amerikanarna, som fortfarande drog sig till att tro på vad som sades, och hörde igenom skvalet, måhända insjunkna av apati – stod inte i beredskap för vinterns annalkande ekonomiska angrepp. En sommardag i fablernas värld. Men alla gick inte på Ekono-båget. Beväpnade med fakta, orädda att dra otrevliga slutsatser, och med modet att förändra sina tidigare föreställningar och åsikter, till och med ändra livsföring, så stod de 20% i USA som hade förmågan att tänka själva upptagna med att förberedda sig för ett fall av Krascha Och Brinn.

Trendpunkt: Den bekanta fabeln, ”En sommardag i fablernas värld”, tillskriven diktaren Aisopos, skulle tas på orden på sin mest basala och bokstavliga nivå. Vintern var på väg; var beredd! Aisopos enkla moralism var faktiskt en förkortad version av den mindre bekanta, men mer detaljerade rådgivningen dold i Gamla Testamentet: Ords 6:6-9 ”Gå bort till myran, du late; se huru hon gör, och bliv vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre; dock bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Huru länge vill du ligga, du late? När vill du stå upp ifrån din sömn?”  Man behöver ingen särskild trossats eller religion för att se att denna strof agerar som en utmärkt metafor till de 20 Procenten. (se 20% Lösningen). Den moraliserande sagans essens handlar om mer än mat och skydd, och översatt och tolkad för nutidens krassa realitet betyder det att de 20 procent som var fysiskt, intellektuellt och emotionellt rustade, skulle klara sig igenom tiderna långt bättre än det stora flertalet.

 • ”Gå bort till myran”. Varför inte ta råd från de med faktiskt meriterande noteringar inom sitt specifika område av framgång?
 • ”Se huru hon gör och bliv vis”. Man behöver inte gå till en doktor för att fixa till ett vikt-problem, eller till någon som allt för lättvindigt skriver ut receptbelagda preparat för ett psykologiskt problem. Man behöver inte ta hänsyn till råden från nomenklaturans besserwissers, lockfåglar och politiska rövarclowner med endimensionella agendor när finansiell inriktning erfordras – särskilt med tanke på att de flesta av dem har haft en lång och envis trend i att ha fel på merit listan.
 • ”Ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre”. Efter att rådgivning har givits, fakta är presenterat, data har analyserats och med situationen uppskattad eller fastställd är det Du – och bara Du – som är den slutliga domaren. ”Tänk själv” är den kompromisslösa kardinal regeln för vår blogg, rapport och för övrigt.
 • ”Huru länge vill du ligga, du late?” Passa väckarklockans signal vidare till andra, så den må nå individer i de 80 procenten som är kapabla av att bli del av de 20 procenten.

Notering: Vi har fått många kommentarer under varven från individer som uttrycker frustration med att misslyckas förmedla till vänner och familj realiteten och nödvändigheten inom existerande omständigheter. Det kan inte hjälpas, någon som har tappat hörseln är döv. Åtminstone i teorin skulle fakta tala för sig självt, men på praktisk nivå är det bara en smärre procent som är kapabla att acceptera hårda fakta som motsäger och trumfar över sedan länge antagna förställningar och trossatser. Välj Era mottagare med viss urskiljning, och spendera inte för mycket tid på de patologiskt dåsiga. Med ord av en forntida vis man: Om du skulle råda i en galen värld, försök inte att tala månstrålar till de blinda, eller musik till de döva.

Trendpunkt: Följande är några praktiska handlingar att överväga som må sporra produktiva attityder att kultivera vidare.
 1. Var aktsam i frestelsen att spika aktier och giv akt på siren sången av ”köplägen”. Spela bara på marknaden om din finans redan är säkrad, när spel är ditt spel, och då står förmögen att ta förlust. Oddsen att få tajming rätt — köp lågt, sälj högt – är på den långa sidan, såvida Du inte är instämd med insider information
 2. Även om ingen investering står utan risk, i det hårdare ekonomiska klimat som är i antågande i den anglosaxiska sfären, så anser vi det imperativt att avsatta besparingar i möjligaste mån placeras i en substantiell guld reserv (hålles i din fysiska ägo, snarare än i en låda hos någon bank, som kan stängas ned av olika faktorer – detta gäller först och främst Er som är bosatta i USA). Efter att ha tredubblats i pris sedan 2000, förstärker vi meningen att vi tror fast på guld 2000 dollar med fortsatt tryck till högre nivåer efter det. Smygande rädslor för inflation, förutsägbar ekonomisk turbulens, sannolika större militära slag driver allt tillsammans på guldet som en säker valuta hamn. I tillägg till detta har guldets resning påskyndats av regeringars försök att trycka ned sina valutor lägre i hopp om att stimulera exportens konkurrenskraft.  Givet alla de oräkneliga variabler som regimer kan försöka sig på genom statliga kontroller, centralbankers intervention, och maskopi bland de större spelarna, är själva tidsslaget för hur högt guld spikar sig det svåraste att bemästra. Vidare, ett magplask på börsen och stamaktiemarknaden kan betvinga investerare att sälja sina tillgångar i guld för att skaffa likviditet. Raka kurvor finns inte, men vi upprepar att de objekt med de största och längsta uppgångarna, även ges de mest dramatiska fallen och ytterst flyktiga perioder under perioden. Även med den för stunden osannolika händelsen av en riktig global ekonomisk återhämtning, skulle guld fortfarande vara en mer än godkänd placering. För första gången på tre decennier steg efterfrågan på guld bland investerare över juvel konsumtionen. Under en återhämtning kommer guld att efterfrågas från Indien och Kina, två större guldlusar till nationer, och stärker då den gyllene ädelmetallen på bred front. Det finns de som föredrar silver som sitt säkra placeringsval, både med tanke på dess överkomlighet och vissa spelares övertygelse att silver är starkt undervärderad i förhållande till guld. Även om det finns substans i resonemanget,  så bör man notera att den metallen är utrymmeskrävande och mindre portabel. (2010 tog det ungefär 60 uns av silver för att möta en uns av guld – vägt på värdet)
 3. Under antagandet att det värsta fortfarande är i antågande, hur Depressions-säkrat är ditt arbete eller verksamhet? Onekligen kommer hälsorelaterande professioner att utveckla stark tillväxt av många uppenbara anledningar; åldring; övervikt; stillastittande och en deprimerad befolkning. Och, vi ser naturligtvis otaliga nisch marknader och specialiteter öppnas upp inom denna trend.  Ett exempel; att retro-anpassa hem för att göra dem mer lämpliga för seniorer, nya special hissar i flervåningshus och ett spektrum av ergonomiska produkter, fixturer och hjälpmedel för att ackommodera en baby boom generation som, trots att de inte är barn längre, har motsatt sig att planera för ålderns höst. Det behöver knappast nämnas att det kommer att ges en plethora av lågt avlönade hälsorelaterade jobb som åtminstone ger överlevnads-resurser, men för de med särskilda begåvningar och de kreativa hägrar mer lukrativa möjligheter.  Oavsett vilken bransch, hantverk eller verksamhet som Du är inne på (huruvida hotad av ekonomiska omständigheter, utkontraktering, inkurans etc) kan det vara profitabelt att flitigt utforska om den har någon koppling till åldrings-trenden.  Trenden är fast; det kommer att finnas en export potential för unika, kvalitativa produkter i alla nationer rörande åldrande befolkningsstammar. Framtida rörelser mot renässans blir kvalitetsbenägna, där kvalitet går före ”shop and drop”, framför allt i västvärlden.
 4. Dags att likvidera! Utgående från ett Euro-Anglosaxiskt – Nu – är det läge att sälja det som man inte behöver medan det fortfarande finns en marknad för det. USA = springande punkt – Skandinavien = sist i vågformen. Från stora pojken leksaker (för många bilar, knappt använda båtar, och oanvändbara samlingsföremål), till Hennes överdådiga garderob av designer kläder och hushålls attiraljer som knappt används..och så vidare ända ned till privata magasin-utrymmen. Som en tumregel, om man har grejer i lager, så har man antagligen mer än man mer än man behöver (såvida inte boende-formen strular). Att eliminera överflödiga onödiga saker är inte bara ett fall av enkel ekonomi. På en mer robust nivå, framstår  de karaktärer som inte velar i att avhysa excessiva regalier, när den krassa verkligheten visar upp sig, som mer psykiskt balanserade och obundna. De vet att man inte är vad man äger, och att framtiden är en dynamisk pool av potentialer. I samhällen som har tappat proportionerna till materiella ägodelar så är det inte så förvånade att nästan inte en enda millisekund av den realitet som projiceras i allt som läses, höres och ses är helt banalt utformat för att fresta till att köpa en sak till. Snarare än civiliserat talar vi alltså banalt, som sammanslaget giver banala människor med banala perspektiv. Sannerligen, när den Amerikanska konsumtionen representerar över 70 % av BNP, förenas Washington och Wall Street i deras budskap att övertyga massorna om att ökad konsumtion är den enda saken som kan leda till återhämtning. På samma vis som det krävs beslutsamhet att äta hälsosamt och att röra på kroppens omsättning, i en konsumering-orienterad tillvaro, är konsumtions-missbruk inte den lättaste av vanor att lägga av med. Notering: Som långväga proponent för att säkra tillgångar i guld för denna era får vi emellanåt frågan ”Vad skulle du göra med guld och silver i ett värsta fallet scenario för ekonomin med hejdlös inflation och/eller samhälle i omstörtning”. Svaret blir: det kommer alltid att finnas en redo marknad av köpare, mäklare och handlare av ädla metaller. Se det helt enkelt som en super valuta, som bytes in vid behov, oavsett den officiella valutans rådande status, för att göra nödvändiga transaktioner. Tiden lär komma då den åter igen på sina håll och kanter används i privat byteshandel, särskilt i USA. Vi tror att guld och silver, som vi ofta har sagt, kommer att behålla sina värden mer än något annat på ett stabilt vis, och kan i de svåraste tiderna komma till pass för allt från mat till frihet – och  USA kvarstår som primärt epi-centrum för dessa utvidgade scenarios. Men ett faktiskt värsta-fallet-scenario tar ned de flesta i den globala matrisen på olika vis, det är på den nivån problemen ligger. För de är ju avsedda att ligga på det viset…..sniff, sniff.
 5. Att skära ned är inte samma sak som att idka avhållsamhet. Den ekonomiska vintern blir svår för många, men de gyllene ”myrorna”, kan faktiskt få en stund att  fira…att de har listat ut De Storas ränker och smiden i tid, och står därför resolut kvar i omlopp även om man nu spenderar omdömesgillt, med siktet på en återbördad framtid. Nu kanske man överväger gåvor vid Juletid som uppmuntrar kreativitet och applikation, snarare än att slösa energi på en lika ful som meningslös Gizmo från Kina, eller något annat illa skarvat skräp från Asien. Man köper kvalitet om man köper något alls. Något för trädgården, köksbestyr, hemmagjorda specialiteter, något som andas, snarare än emotionellt döda gåvor, kvävda av globaliseringens anonyma slavarbete i Öster. Så man köper då lokalt, av sina vänner och stödjer kommunens ruljans, man går inte på ett groteskt Wall Mart och skaffar skräp som begravs någonstans ett par veckor senare. Genuint ska det vara.  Gå lokalt, gå kvalitet, om man alls ska gå i detta scenario.
 6. Ur fabeln om myran kan man extrahera rika liknelser långt bortom första anblicken, det är så det ofta är med mer universella sanningar. Den plikttrogne myran lagrar inför vintern inte blott av och för sig själv, men av och för kolonin. Oavsett hur arbetssam myran är, krävs det en hel population för att bygga och underhålla kolonin. Denna lektion, implicit i vår parabel, förbises i egots storhetstid. Men denna aspekt i lektionen är nyckel till vilken blomstrande, fullt fungerande samhälle eller organisation som helst. Om vi tar nationen Sverige, som har blivit ett nytt hem för ett otal individer härstammande från olika ursprungsländer – och med de problem som följer i den illa organiserade integrationen – så fäster man lite uppmärksamhet på vad som gjorde ett litet land där det är förbannat kallt halva året, en så intressant tillflyktsort för så många andra folk till att börja med. Det torde vara elementärt att man ansätter en baslinje, ett förstånd för organisering, för de nya innevånarna, liksom att man implementerar en erinran för denna dekadenta hundralapps-knaprade generation som inte minns vad individuell och kollektiv organisering innebär. Kunskap och bildning inom Organisering och dess mångfacetterade applikationer flyttar därför in på grundskolan bland framtidens vinnare, ett kvant-språng i utbildning innebär att man löser upp klass gränserna mellan grundskola och akademia, där det dynamiska samhället istället underhåller ett livslångt lärande, anpassat efter individens personliga utveckling och förmågor.
 7. Oavsett hur självklart mycket av detta låter, så går andemeningen stick i stäv med den gasformiga jag-kan-göra-allt-själv-bara-mesar-ber-om-hjälp religionen, en plattityd som inte minst plågar det Amerikanska sinnelaget. Nedgångna hjärnor, av ett aldrig sinande flöde av PR och skräpkultur, de som varumärkte pannorna,  symboliserade av supermammor som kan klara allt själva, och alla dessa glamorösa, hippa och glada oberoende singlar. Då det inte torde behöva påpekas att självdisciplin och beslutsamhet är rekvisita för att nå uppsatta mål, så är det givetvis så att med ett ”varje myra för sig” nalkande, så står inte kolonin stark nog att ta emot den stränga vintern. Uppenbarligen: ju starkare kolonin är, desto större är utsikterna för överlevnad, en sak nyliberala hippies inte begriper då nödvändigheten inte har knackat på deras dörr de senaste minuterna. Men den blästrade ego bilden fortskrider oupphörligt att befrämjas, inte minst bakom scenerna, i ett löst förbund hos Hollywood/Washington/Wall Street, tillsammans med agenterna hos det internationella zombie media. Så att vad som än må hända i den andra verkligheten, vilken saknar intresse för deras babylonska högtider, kan medföra en  ”party surprise” värd namnet. I generella termer så förutspår vi den strängaste av ekonomiska vintrar. Där allmännyttans institutioner upplöses, konfronterade av problem som överträffar de värsta förutsättningar historien har berättat för oss, gick de visa myrorna tillsammans och förenade sig, då de visste att kolonin är kommunen de lever av, och steg därför av massans karusell av dumheter och förberedde sig praktiskt för vintern.

”Det är inte den starkaste av arterna som överlever, ej heller den som är mest intelligent. Det är däremot den som bäst anpassar sig efter förändring”. – Charles Darwin

Neo-Överlevnad, En Övning I Globaloni

Under 2010 observerade vi i Amerika – och på andra håll – en gammal tradition som har haft olika former genom tiderna, åter slå rot i en inkarnation som vi kan kalla för Neo-Överlevnad (läs särskild trend analys). Vid 2012, skulle en intelligent distribuerad gemensam anda bli en stor trend. Ekonomisk katastrof kunde inte undvikas. Det skulle komma att slå. Men var verkligen en finansiell härdsmälta, oavsett hur drastisk, tillräckligt för att försvara ett koncept som Neo-Överlevnad, som kanske skulle ses som övermodigt tolkat och extremt? Vårt sätt att tolka världens skeenden skiljer sig från de flesta prognos-makare som vi känner till. Till skillnad från de flesta verksamma inom trend-analys, som sitter med ett enskilt specialområde (ekonomi, historia, politik, demografi, militär, miljö…proteiner), tittar vi på en multi-dimensionell disciplin som tar hänsyn till observationer inom hela den globala, komplexa matrisen som de facto avgör och definierar en trend. Livet arbetar inte med diskreta ”experter”, eller veckans proteiner, utan med intrikata mönster, helheter som fogas samman till något större, vilket ger en möjlighet att koppla ihop punkter på ett tredimensionellt vis. En punkt gör ingen trend, men har man två punkter så kan man dra ett streck emellan dem. Alla ting äro samverkande, alla ting äro sammankopplade. Så även om det var lätt att se en finansiell katastrof komma med flera års försprång, tillsammans med många andra som såg detsamma, så tar vi även hänsyn till många andra bidragande faktorer bortom disciplinen av fallerad ekonomi, som i detta fall förstärker katastrof scenariot.

Trendpunkt: När krisen sedermera stod i Zenit i det lilla Skandinaviska landet Sverige, som hade drabbats av en ohämmad, men illa tolkad  ”Amerikanisering” över decennier, påminde situationen i krisen på många vis om hur landet hade farit i tidigare depressioner, ett litet land som stod lite isolerat till i den stora krisande världen, fångade emellan sin egen fruktlösa politik och den lönlösa förmågan att klänga fast vid det förflutna, och att arketypiskt vägra erkänna felaktiga dispositioner. Men det fanns dock en expanderande kärna av förståelse vad som egentligen hade hänt i föregående perioder, och ju förr man gick förbi sina demoner från det förflutna och tog sanningen precis där den stod, på bred front, desto snabbare kunde man gå vidare mot renässansen.

LW/GCTRI
Här slutar Del 1 av Trend 2012 – Häng Dom Högt 2.0

Print PDF


Skriet Från Vildmarken

Posted by leewanta on oktober 27, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

**uppdaterad och rättad**

”It must not be felt that the heads of the world’s chief central banks were themselves substantive powers in world finance. They were not. Rather they were the technicians and agents of the dominant investment bankers of their own countries, who had raised them up, and who were perfectly capable of throwing them down. The substantive financial powers of the world were in the hands of these investment bankers [also called 'international' or 'mercantile' bankers] who remained largely behind the scenes in their own unincorporated private banks. These formed a system of international cooperation and national dominance which was more private, more powerful, and more secret than that of their agents in the central banks. ”

Professor Carroll Quigely

När Fredagen slöt sina rödsprängda ögon så registrerade FDIC – den amerikanska insättningsgaranten- att ytterligare två mindre banker stängdes ned i Florida, tillsammans med två andra lik i delstaten Georgia. 136 fallna bankoffer har tillförts statistiken under 2009, det stora ”återhämtningsåret”, vilket säger att likviderings-hastigheten faktiskt ökar jämfört med föregående år, den stora recessionen.  Vid samma tid förra året hade 106 objekt likviderats.

Hastigheten ses öka tydligast emot lån som är ställda i sektorn av kommersiella fastigheter och fastighetsutveckling. Över hela USA ekar mängder av tomma köpcentrum, ödelagda kontorsbyggnader, finansierade av de vandrande liken. Antalet banker som har gått omkull inom eran förblir den högsta noteringen sedan 1992, vid höjdpunkten av den dåvarande lånekrisen. Fallerande banker från 2009 har redan kostat försäkringsfonderna mer än 30 miljarder dollar, fonder som gick in på röd nivå förra året, med ett underskott på 15.2 miljarder dollar vid den 30 Juni.

Antalet banker på FDIC´s (den statliga insättningsgaranten) konfidentiella lista av ”problem” har stigit till 829 i andra kvartalet, upp från 775 banker bara tre månader innan, samtidigt som industrin i sin helhet hade sitt bästa kvartal sedan 2007, med 21.6 miljarder dollar i netto intäkt. Banker med mer än 10 miljarder dollar i tillgångar utgjorde bara 1.3 procent av industrin som stod för 19.9 miljarder dollar av den totala inkomsten. FDIC förväntar sig att kostnaden för att lösa upp fallerade banker landar på runt 52 miljarder dollar.

För tre månader sedan flaggade vi för det sliskiga QE2 paketet från Federal Reserve, därvidlag noterades deras expansiva verksamhet på repo marknaden påbörjas i Juni, uppföljt av ansatser från banker att öka utlåning till SMB sektorns företag, av den bättre kvaliteten. Fed lyckades pressa ned ekonomin istället för att förbättra den, paraderat med blandade resultat från de olika bankerna.

Sedan Juli har det hänt en hel del. Guld, silver och bas och råvaror har stigit, precis på det vis vi skrev att det skulle göra, med de tillbörliga, förstulna, rörelser vi påpekade för dollarn, och obligationsmarknaden. Nu står vi i nästa fas av finanskrisen som aldrig upphörde till att börja med, i form av ett valutakrig, samtidigt som ”foreclosuregate” har hoppat upp som ett riktigt elakt svartbränt popcorn. I korta ordalag kan man beskriva läget just nu som att regeringen försöker täcka över problemen och skjuta upp dyngan tills efter Kongressvalet, lite med som börsen underhålls av topp-spelarna för stunden. Statsåklagarna har dock påtalat andra uppfattningar i ärendet. Även om lånebreven handlades elektroniskt så kräver lagen att det skall medföljas erforderlig pappersexercis. Så här långt kan vi se att det redan är avslöjat att bankerna nyttjade samma lån för att fylla upp helt olika derivatapaket, som sedan marknadsfördes till investerare.  Samma lån såldes alltså flera gånger, vilket naturligtvis är själva defintionen av ordet bedrägeri, och det hela påvisar att själva MERS systemet inte står på laglig börd. Bank Of America uppfattade exponeringen ganska snabbt och krävde ersättning av FDIC för dåliga lån inom gebitet. Nu visar det sig att praktiken dessutom var väl spridd över branschen. Så här står man med ett industriellt bedrägeri som är lika stort som en smärre nation, penetrerad av laglöshet och dokumentationsbrist.  Det faktum att vilda västern blev konsekvensen av avregleringen togs snabbt till vara på av spelarna, som började arrangera bolån till okvalificerade låntagare bara för att kunna kränga och säkra, värdepapperisera, deras bostadslån-handlingar märkta med bågaktiga AAA betyg. Under tiden gjorde bankerna stora vinster samtidigt som centralbanken Federal Reserve – som de själva är delägare i – arrangerade systemet så att skattebetalarna skulle stå för smällen. Det har gått ut propaganda i pressen, zombie media, som söker dupera läsaren att tro att det så kallade TARP programmet var en ”vinst” för staten i det långa loppet. Vilken sorts morot går på detta imbecilla påstående? TARP har skrivits en kostnad på drygt 690-700 miljarder dollar efter officiella skick, men det är bara en pipa av hela kostnaden för programmet som bankerna kostade systemen, som uppgår till minst strax över 14 biljoner dollar. Vi talar alltså om skattebaserade insatser i åtskilliga biljoner dollar, inte miljarder: se denna översikt. Och då har man dessutom mörkat stora summor genom tricket att föra två olika redovisnings böcker. Zombie media fortsätter att blint propagera komplett skitsnack.

Bankerna förde ”fractional banking” till en ny nivå i ett konspirerat bedrägeri, utsagorna från spelarna bevisar detta. Toppen av pyramiden lät det hela ske för att de framtida problemen sågs hjälpa deras plan att konsolidera ägande – makt – på massiv skala, och samtidigt föda den sorts kris som kan sedimentera acceptans för deras nya globala ordningar, vilka de har planerat för under långa tider, som flyttar den effektiva lagen till plutokraterna, bort ifrån nationerna. Det är vad makthavarna har använt EU och FN till från storfinansens sida, och de facto uppfyllt deras särskilda syften. Euron bottnar inte i en definierad nation, den bottnar egentligen i en parastatlig bank, men det var bara ett steg på vägen till en global valuta, och storfinansens slutliga herravälde.

Rent tekniskt kan man ifrågasättta om lånen faktiskt säkrades (värdepapperiserades) till att börja med, eftersom det erforderliga pappersarbetet inte verkar ha genomförts i någon särskild utsträckning. Vi hör även att LPS, en utkontrakterad utmätningsfirma, fabricerade dokument och begick bedrägerier som alla andra härvidlag. Detta är inte förvånande, korruption har följt denna falskt flaggade privatisering, av-industralisering och avreglering, en korrupt internationall kartell av subversion, som  i Sverige marknadsförs med ihåliga nonsens slogans av Alliansens största parti, Moderaterna, med offshore globalister som Reklam och PR Mannen Carl Bildt De Bilderberg, som uttalat stödjer den lilla kleptokratin av internationella privatiserings bedrägerier. Det är en fundamental skillnad på ”privat” och ”korrupt”, och ”global” versus ”mångfald”. Den form av globalisering – industriell kartellbildning och monopolisering – som har pågått är finans kleptokraternas egna stipulerade särintresse, ingen annans. Hade rörelsen varit en folklig förening av gemensamma intressen hade verkligheten manifesterats diametralt annorlunda, utan väl utformade kataklysmiska kriser i sin vaka. Nu skickade den supranationella kartellen Amerikas produktion till Kina, och när Kina krävde tillgång till teknologierna, så gav de dem till Kina med. Med det i åtanke kan svenskar med rätta kalla Bildt & Kompani för Kinesiska agenter, eftersom flytten av produktivitet dit var en huvudpunkt i globaliseringen. Inte för demokratins skull, inte för profitens skull, utan för makten och ordningens skull – så som den yttersta finanseliten ser den. Företagen i sig är bara proxy bolag för topp elitens maktspel – alla, även korporationer, lever på lån, investeringsbanker och skulder, och den som äger bestämmer fortfarande.

Under kalla kriget var Kinas så kallade ideologi en fiende, nu skänkte man bort det rotade navet i väst, till en totalitär korrupt ordning av samma slag. Lika barn leka bäst, för storfinansen är monopolister själva och gillar den sorts kontroll Kina utövar på befolkningen. Ni behöver absolut inte kommentera i detta spörsmål, för vi känner till dem mycket väl.

Med det i åtanke så kan man lugnt konstatera att ingen av rang åker i fängelse för det senaste utmätningsbedrägeriet i Amerika, om något så ser de till att klämma någon betydelselös avdelningschef eller säljare, that´s it. Om ett internationellt gigantiskt tryck uppstår, kanske något smärre kan ändras på därvidlag.

NY Fed har begärt att finansiellt gå efter Bank Of America och Fannie Mae, samtidigt som Freddie Mac vill gå efter Wells Fargo för att ha begravt dem med giftig dynga, mer känt som CDO, ABS och MBS (derivator). Om många lånebrev forceras tillbaka till skaparna, kommer det att tvinga bankerna in i insolvens, alternativt betvinga ännu en omgång av lösen och borgen via skattesedeln, ett TARP del 2. Vi ser på trenden på detta vis, för den växer sig större än USA, men delar samtidigt samma andemening över hela världen: 2012 – Häng Dom Högt, Låt Deras Huvuden Rulla. Konsekvenserna av att fortsätta spela med korruptionens vilja leder publikum in i spasmer till slut, vi hör många på hög nivå i etablissemanget som sjuder av en omättlig ilska, de inser att apparaten är lamslagen och övertagen av särintressen. En av dessa mer begivna ansikten kommer sedan, oundvikligen, att börja leda massorna mot ett nytt mål. Oavsett vilken sorts revolution man talar om så brukar fenomenet påvisa en sak: att rörelsen sällan går baklänges. Det är som synes till stor nackdel för elitisterna och den supranationella kleptokratin.

Skandalen äntrar scenen precis som konsument-fastigheter och de kommersiella fastighetsmarknaderna fortsätter att tappa i värde, vilket för flera banker till randen av konkurs. Gary Shilling, hyfsat meriterad i sin analys, tror att huspriserna faller med ytterligare 20%, och att antalet bolån under vattenytan ökar från 23% till 40%, eller att hälften av Amerikanarna medvetet går in i personlig konkurs.

Propagandan, lögnerna och desinformationen som det Amerikanska publikum serveras saknar motstycke, men folket har börjat sondera terrängen – de är egentligen ett styvnackat folk – men en sådan lång tid av fördumning tar ut sin rätt i reaktionsförmågan. Vi noterar samma trend av fördummning i Sverige med, vilket avspeglas i hur Svea uppför sig på olika prestanda listor. När allt ett mandat prioriterar är blott småaktig populism så vet man att fallet är nära. Amerika hade urspungligen en klar fordran vad gällde deras anda ”jag är min broders väktare”, vilket skulle mana befolkningen att självreglera sig, att ta ansvar, och det gjorde dem synnerligen effektiva. Den amerikanska visionen, den ursprungliga, har ingenting att göra med den sorts bourgeois populism som Moderaterna och andra nyliberala hyenor har sloganifierat. Den kretsen anhängare tror, och har länge ansett, att dagens USA faktiskt är Amerika, när inget kunde stå längre från sanningen.

Nu ska den amerikanska staten, eller rättare sagt statens fordringsägare, bankirerna, ta över ansvaret för det mesta – genom staten – en helt annan modell, som folket, de konstitutionella amerikanarna, hatar med intensitet. Ett brutet socialt kontrakt fungerar icke väl. Forna stora nyhetsankare som CNN´s Lou Dobbs bekräftar efter sitt avhopp hur kontrollerat det korporativa media är, och denna mediala gigant som hade miljoner tittare talar nu i de kanaler som media försöker misskreditera med olika nonsens namn som ”konspiratorer” eller ”inrikes terrorister”. Inrikes terroristen Lou Dobbs!  De enda som är konspiratorer i dagens läge är massmedia och de som blint går på skvalet, och ingen annan. Knappt en punkt kopplas rätt i de ärenden vi behandlar här, men kablas ut som orwellianska sanningar, som de själva inte förmås att verifiera. Men processen i historien talar för en trend som pekar mot korrigering och att en klarare sanningen till slut gör sig gällande. Sådant kan ta lång tid, eller så kan det inte det. Det hänger på ekvationen i observation och perception. Bara 5% behöver observera vad som gäller, sedan sprider sanningen sig av sig självt, eftersom den står på sina egna meriter, och somliga, de som inte har dummats ned av sina egna vanföreställningar, uppfattar den nästan instinktivt. Hur många lever inte  på ord, antaganden och meningar i sina sinnen som har placerats där av någon annan.  Men var leverantören tillförlitlig? Anonymiteten av levererad data torde få den kritiske läsaren att reflektera och forska vidare på egen hand, vilket är en av anledningarna till att vi valde den formen för denna blogg. Det är annars vanligt att man förväxlar bud med budbärare, och sanning med politik.

Tjänarna till makten bakom den amerikanska apparaten var framgångsrika i att låta anta en löjlig hälsoreform som påbörjas om två år, vilken noterar 16 skattetillägg för de som inte var uppmärksamma i tid. De som tjänar mer än 200 000 dollar som singel, eller 250 000 dollar som gift måste betala extra 0.9% i FICA skatter för Socialtjänsten. Efter den nivån betalar man 3.4% av sin inkomst. Men med tanke på inflationstakten så ställer det de flesta skattebetalare till att betala detta inom något decennium eller två. AMT indexeras inte efter inflation, således blir den alternativa minimum skatten en fortsatt tung börda.

Många av amerikanarna inser inte, att såvida de är offer för de första 50% och sedan 85% av Socialtjänstens förmåner, blir de föremål för beskattning. År 2000 var bara 22% ovan den nivån.  Nu ligger upptaget vid 39%. Om 50 år, utefter nuvarande paradigm, skulle minst 85% beskattas. Men däremellan föreligger såväl skatterevolt…som revolter. Vi noterar redan tendenser av Amerikaner som avser lämna landet med rådande prospekt, men de drar knappast till Sovjet Unionen version 2.0: Europeiska Unionen.

Nu sitter kartellens marionettchef på Federal Reserve, Benjamin Bernanke, och klagar på att den eskalerande inflationen är för låg, och att vägen till att rädda det finansiella systemet är att helt enkelt tillåta mer inflation. Vad de glömmer att informera massorna om är att barriärer som andra länder nu reser, i basarernas krig, för att hålla dollar utanför sina ekonomier föranleder en exponentiellt högre inflation inom USA. Med andra ord har Jabba The Hut tappat lyxen att exportera sin egen inflation. Fed ogillar att diskutera ämnet när de just står i färd med att daska upp mer än 2 heta biljoner dollar in i ekonomin det kommande året. Processen påbörjades i Juni men man lät inte meddela någon i förtid.

Många har inte noterat, inte ens på Wall Street, att som ett resultat av Merrill Lynch-Bank Of America’s sammangående äger banken 34% av Black Rock, som har ett noterat värde på 11.5 miljarder dollar. Black Rock är även ägare av 5.35% av BoFAs aktier, värda 6.6 biljoner dollar. Det skapar ännu en intressekonflikt, stående emellan PIMCO och New York Fed i deras MBS differenser.

Vi noterar att den ridderlige, väl representerande den arketypiska brittiska aristokratin, Lord Monckton har slagit till igen i en live intervju som avhandlar hans insikter beträffande världsordning folket. Namnet Monckton kanske klingar bekant, då två av hans syskon Rosa och Anthony Leopold Colyer Monckton upptogs i tjänst av den brittiska intelligentian MI6, där Andrew råkade blåsa sin täckmantel i Serbien. Så kan det gå. Vi håller absolut inte hans status quo visioner beträffande framtida bränslelösningar särskilt högt, men hans kännedom om de finansiella oligarkernas storhetsvansinne och spel för världsherravälde via FN, eller en reformerad version av det, är dock faktum. Hans smärre kamp att presentera sig som en del av ”det vanliga folket” är rätt kul. Kudos Sir.

Nu lämnar vi över ordet till ett vidarebefordrat mejl, av en idkare på golvet, vars observationer beträffande ”foreclosuregate” onekligen stödjer diverse reflektioner beträffande utmätningsskandalen: tryck här.

En Svensk I North Dakota

Posted by leewanta on oktober 26, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Mot bakgrund av tidens finansiella kataklysmer, så erbarmligt förutsägbara som de må vara, är det intressant att titta på avvikelser, de udda exemplen som inte speglar den stora bilden i övrigt. Undantag är inte alltid bevis på den gamla regeln, de kan även vara förebud av en ny paradigm. Den bank i USA som har stått emot den gigantiska ekonomiska kollapsens vindar bäst är inget mindre än en gammal svensk idé förkroppsligad  i form av The Bank Of North Dakota (BOND).

År 2008, när alla amerikanska banker med flera räknade upp, eller sökte skjuta upp, sina sanslösa förluster, räknade BOND (kul) in en vinst på flera miljarder dollar. Och anledningen är lika enkel som logisk: man arbetar inte med mer upparbetat kapital än vad som finns insatt, och undviker därför heta spekulativa och destabiliserade flöden.

BOND skapades 1919 av en rörelse som svepte över den nordliga trakten, en arg grupp farmare var upprörda över vad man ägnade sig åt på de östra marknaderna, kreditmarknaderna som avgjorde vem som skulle få kredit och dessutom lade sig i marknadsföringen av varorna. Denna grupp, kallad Nonpartisan League, var starka och tog framgångsrikt kontroll över legislaturen och skapade vad som kallades för ett industriellt program. Ur detta steg BOND som en finansiell arm, tillsammans med en statlig kvarn och hiss för att köpa korn från farmaren. Banken finns kvar idag och gör i stort sett vad den var tillsagd att göra av befolkningen (ledmotiv = socialt kontrakt).

Finansieringsmodellen är unik i USA och förblir motorn för bankens stabilitet och tempererade utveckling. Och det är att man är depositarie för statens insamlade skatter och avgifter, samtidigt ägs banken av staten North Dakota (medlemmarna) – inte av privata bankirer som Rockefellers, som dock sorgligen tar emot skattedegen senare i kedjan. Så man har en fjättrad insättningsbas, och betalar en konkurrensmässig ränta till Skattekammaren – en i övrigt svår sak att försöka brotta bort från de privata monoliterna: möjligheten att spekulera på allmänna medel. Sedan tar de dessa medel och – i motsats till de andra – plöjer tillbaka insättningarna i staten North Dakota i form av lån, och återinvesterar dem i statens ekonomiska utveckling och aktiviteter. Mekanismen är vad som har gett North Dakota en stablitet som andra stater inte har haft. Även om andra banker naturligtvis investerar sina insättningar så har BOND ett program som är särskilt riktat mot fångade behov av ekonomin, som till exempel studentlån. Eftersom det finns ett socialt kontrakt som är grunden för verksamheten uppstår inga problem gentemot den privata sektorn och investerarna, vilket stipuleras i att BOND ser den privata sektorn som partners, inte som konkurrenter, en enorm stadga uppnås därför med tanke på att modellen är rätt vänd – botten -> upp – som alternativ till monolit modellerna (Federal Reserve, BoE, BIS etc) med privata monopolister som misshandlar pengar de lånar av befolkningen, för pengar är en laglig fordran av arbete. Polariseringen minskar genom navet, samtidigt som behoven mötes upp dynamiskt genom partnerskapen. Exemplet i North Dakota visar att lokalt anpassad dynamik trumfar högmodig bestialisk storfinans och internationella mega-ordningar – ty all business är lokal.

Det torde stå för mycket på spel i dagens värld för att man ska ge upp framtiden för oligarkiska särintressen och låta den myntas av politisk polarisering. Nukelus i dagens internationella anti-demokratiska storfinans etablerades genom krig, ränker och smiden, och måste vidmakthållas av detsamma. Det är dagens världsordning.

Faktum är att ursprunget till denna framgångsrika modell i North Dakota är en förlänging av Svensk historia. Verksamheten är helt enkelt den ursprungliga Sparbanksmodellen som gör sig gällande. För att ge lite ansikte till denna formidabla, om än logiska, idé för handhavande av lokalt upparbetade resurser så har vi fått hjälp här av den ypperligt trevlige Bill Still. I vår länk-samling så finns en utmärkt dokumentär av Still vid namn Money Masters, vilken vi rekommenderar en massé. Still har även filmat en ny variant av samma tema, prisbelönt därtill, med ett lite annorlunda upplägg, The Secret Of Oz, och vi har det stora nöjet att här posta länken till en fri version av The Secret Of Oz (den som överväger att skaffa filmen på DVD kan välja svensk text som option i den internationella utgåvan). På grund av den tilldelade längden på filmen saknar Secret Of OZ vissa – viktiga – detaljer och aspekter som den längre föregångaren Money Masters har – därför uppmuntrar vi starkt att man ser båda filmerna.

Nu lämnar vi över ordet i fyra minuter till viking-hövdingen Bill Still:

YouTube Preview Image

Krasch Eller Inte Krasch?

Posted by leewanta on oktober 25, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Redan från årets början, och det var en en god tid innan denna blogg öppnade, har vi ihärdigt påpekat att en krasch under 2010 föreligger. Under tiden har vi sett, läst och emottagit ett ständigt ifrågasättande av förutsägelsen.  Med världens stamaktiemarknader bubblande och DOW index oscillerande vid 11,000, hade vi fel?  Nej, året är inte över och vi har läst kurvorna med hög träffsäkerhet under tiden, och har framgångsrikt förutspått hur den skulle röra sig över nästa period, men vi har avsiktligen inte gått in på att särskilt ringa in en enskild individuell marknad, bortsett från ett fokus på guld och ädelmetallernas uppgång (ett fenomen som tolkas på olika sätt beroende på ens egen kompetens och personliga erfarenheter).

Står världen vid randen? Har det värsta av den finansiella krisen klarats av? Är krigen som spelas ut just nu mer eller mindre inringade? Kommer protesterna och resningarna i Europa att lugna sig när åtstramningarna har blivit lag och man ser folket tvingas acceptera dem?

Det övervägande budskapet från världens stormedia – zombie media – är en farbroderlig röst av tillförsikt. Det är inte det att negativa nyheter inte rapporteras alls, men snarare så, att oavsett hur svår krisen är, så antas den verka inom hanteringens förmåga. Världens ledare, omgivna av sina pålitliga rådgivare och topp experter, står minsann kapabla att adressera utmaningarna.

Vi observerar realiteten annorlunda. Det traditionella media i världen kan inte antas vara en trovärdig källa, eftersom man om och om igen deklarerar sin agenda i att stödja och upprätthålla status quo. Och när det kommer till att uppmärksamma trender som håller mot ljuset, är deras meritlista intet mycket mera än sopor. Det är inte bara en fråga om bristande kompetens, ty även om massmedia hade begåvningen så hade man valt att förvrida sina förutsägelser för att anpassa sig till postulat av de stora spelarna, regeringar,korporationer, institut….militär och intelligentians agenter i kostymer.

Står vi vid randen? Den stora officiella rösten säger nej. Vi säger ja.

Året 1987 befann sig marknaderna under högt inflationstryck och levde på ett artificiellt vis, vilket naturligtvis skulle ta ut sin rätt på det ena eller andra viset. Den Svarta Måndagen spelade ut sig den 19 Oktober 1987. Och även om det alltid har förekommit insiderhandel och manipulation utförd av de stora spelarna, så var det ändå mycket enklare att se exakt hur spelet gick till på den tiden. Men i eran av digital handel, högfrekvenshandel, flash kraschar, dark pools, ghosting, maffia handlare, etc  så togs ett helt nytt schema upp som vidare komplicerade försöken att förutspå marknaderna. Det som kanske  är viktigast att påpeka för oss i denna mening, är att vi inte ser på aktiemarknaden som en tillförlitlig makroekonomisk indikator.

Vår propå sade att innan slutet av 2010 så skulle en chock över det ekonomiska systemet göra det klart för rummet att det inte finns någon återhämtning och att Den Stora Depressionen skulle ta över. De desperata åtgärder som just nu vidtas av Federal Reserve och världens Centralbanker (som flödar systemen ändlöst med ny het likviditet) har utlöst ett valutakrig. Dollarn är uppsatt för att krascha, statskonkurser hägrar, Europas blod börjar koka…och året är inte slut.

Något kommer att ge efter.

PS.

Vi kommer att snart posta en ny omgång av Trend 2012 analyser som de 20% av massan som besitter intellektuell rörlighet och handlingskraftig mobilitet må reflektera över för sina vidare personliga strategier. Framtiden blir blek för många i världen, inte minst i väst, men de vakna och motståndskraftiga, de som ser igenom världens dimridåer, blir redo att ta sig an den stora renässansen som slår följe med dem. Nödvändigheten är – fortfarande – konsternas moder.

Husen Som Gud Glömde

Posted by leewanta on oktober 23, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Utmätnings-kalabaliken i USA som går under banderollen ”foreclosuregate” har satt blickarna emot MERS, Mortagage Electronic Registration Systems, som registrerar nästan alla utmätnings-aktioner å långivarnas vägnar. Problemet som långivarna aldrig förutsåg är att företaget inte har någon legal basis att utföra bedrifterna på. Bortsett från det bröt de lagen genom att inte begära ett attesterat dokument av överföring som titulerar aktionen undertecknat av både säljare och långivare. Orsaken till det är att de faktiskt inte ägde lånen, bara ägaren av lånet kan registrera ärendet. Således är många av äganderätterna subjekt för bedräglig överlåtelse, vilket i sin tur säger att – om det legala systemet fungerar – sannolikt föranleder att utmätningsförfaranden övergår i juridiskt bestridande.  En annan fråga som väcks är: kan de utmätningar som har utförts sedan 2007 förklaras annullerade? Hur skulle man kunna se framför sig en förlikning när vi talar om åtskilliga miljoner av berörda husägare? Bankerna – som medvetet bröt ordningen – blir åtagna böter, förlikningskostnader med de kränkta parterna, som mycket väl kan kosta dem mer än 10 miljarder dollar. Emedan detta scenario förs fram agerar bankerna som Våp och Hejdukar, en uttalad arrogans inför lagen, för att söka skicka folken ur sina hem.

Frågan är vem som besitter lånehandlingarna och det är ju per definition innehavaren av det tecknade lånebrevet. Vederbörande är den/de enda som med juridisk börd kan åberopa rättsinstansen att utmäta och verkställa vräkning. Det förändrade perspektivet kom med fenomenet MBS – Mortage Backed Securities – värdepapperiserade krediter baserade på bostadslån. En dåres business. Lån paketerades i delar och delmängder eller REMIC´s, ett skal utformat för att hålla lånen under vissa skattesyften. Dessa huslån klipptes upp i byggklossar för att möta olika prospekt hos investerare. Under denna knep och knåp övning tecknades inte handlingarna över till obligationsägarna, helt enkelt för att lånet hade fördelats på många bitar och ingen kunde utläsa vilken del som skulle ställas in först. Därför var det MBS enheten som höll huvudhandlingen.

MERS var en brygga och ett magasin för dessa sorters lån, en skugg-innehavare eller målvakt ägd av långivarna och de bisarra verksamheterna Fanny Mae och Feddie Mac. Systemet lokaliserade lånen och var inblandat i metamorfosen av dem. Slutsatsen drog en bruten kedja i tituleringen, och när det sker så är inte handlingarna längre valida, de kan inte validiseras. Det ställer låntagaren i ett läge där han inte kan säga vem han betalar till, och betalar således till ingen alls. Sedan kommer utmätningsstaben vilket effektivt innebär förfalskning av dokument för att assistera långivaren, och det är helt enkelt bedrägeri. Aktionerna expedierade utmätningar och avhysningar, vilket givetvis var allt som långivarna var intresserade av. Det råder ingen tvekan om att ett massivt bedrägeri har spelats ut. Kuppen identifierades av de titulerade försäkringsbolagen som långivarna försöker klandra för deras egen kriminalitet. Bankerna gick runt försäkringsbolagen och använde utmätningsverken, när de titulerade företagen inte ville spela kula. Sedan stod bank-ligisterna skräckslagna över att man hade kommit på dem och försökte omgående trycka igenom Interstate Recognition of Notarizations Act hos Kongressen för att beskydda sig och sina kriminella handlingar. Avskummet i Senaten och Huset använde vokala röster för att anta propositionen men på grund av de massiva protesterna så lade Presidenten ett veto emot förslaget, han må vara en blank skärm men även en sådan ser att det hela skulle komma att dömas ut som icke-konstitutionellt.

Summa summarum är att bankerna inte hade någon juridisk rätt att mäta ut och vräka, vilket säger att de avhysta kan få deras hem tillbaka. De nya köparna står blåsta eftersom de inte har en laglig grund för förvärvet, när bankerna sålde hem som de inte kan visa att de ägde. Bedrägeriet hos utmätningsverken, vid bankernas befallning, ifrågasätter hela processen av utmätning liksom status hos de husägare som just nu betalar på lånen. Det betyder att om husägarna slutar upp med att betala på lånen, kan de komma att ställas som ägare av hemmen. Det är en mega kris, minst i paritet med Bear Stearns och Lehman, men dessa haverier kan förivsso visa sig trumfas i magnitud av CFTC, LBM, Comex, GLD och SLV, när de plockas ned av deras bedrägerier på guld och silver marknaden. Hjärtat av dessa kriminella handlingar är förankrat i denna form av emission av värdepapper, en konceptuell och löjeväckande fars, med största sannolikhet en olaglig praktik efter amerikansk legislatur. Många har begärt av den amerikanska lagens armar att agera i frågan i tilltagande grad i över tre år, men det finns ingen mottagare av begäran, och det är först på senare tid som civila mål har öppnats upp. Det är svårt att förstå – har USA fortfarande ett juridiskt system?

Problemet kan bara förvärra de övriga problemen i bostadssektorn. Omkring hälften av husköparna är faktiskt kvalificerade till att äga deras hem. Falska taxeringar på ungefär 50% av hemmen smutsade ned landskapet för två år sedan. Nu visar det sig att hälften av första-gång-köparna inte ens köpte hemmen, vilket kostade skattebetalarna cirkus 15 miljarder dollar. Överhänget på inventarierna ligger på år, inte månader, samtidigt som nybyggnationen pågår i en takt av 600,000 hem per år. Vad är tanken här med en ytterligare 20% korrektion framöver? Utmätningar står nu vid 1 per 12 huslån. För fyra år sedan stod förhållandet i 1 per 100, så hempriserna har med andra ord icke bottnat. Intrycket ser ut som en död bostadslån marknad spröjsad med ett stort gäng obligationsägare sänkta under vattenytan, och om denna bild inte är en hallucination så står den finansiella strukturen nära en kollaps.

Den  korruption som bankvärlden ägnar sig åt har kommit fram på ett skakande vis, men ändå är föremålen bara ett litet skrap på ytan av vad den stora bankvärlden har ägnat sig åt genom tiderna. Det är ett veritabelt skräckkabinett vars magnitud vore svårt att begripa för många. Somliga röster i vinden tror att man kommer se hundratals miljarder dollar i förluster, och det är korrekt i vår mening såvida inte regeringen och Fed löser ut dem med skattemedel. Under tiden så lever de banker som har åstadkommit röran i praktiken som oreglerade monomaner.

Sedan har vi subprime och ALT-A lånen som skrevs över de två senaste åren som börjar att återställas. Hälften kommer att gå under och Fannie och Freddie garanterade dessa lån. Effekten tar ut sig i nedåtgående tryck på huspriserna. Scenariot uppvisar en ekonomisk mardröm och presenterar ingen lätt väg ut ut den. Vilken kraft sätter inte detta på ädelmetaller och relaterade tillgångar i investerarens huvud?  Det är svårt för omvärlden att skatta spelarna utan en tablå, vilket passar alla former av att applicera de små sovande grå cellerna, inte minst det forna gebitet som kallades för journalism. Senaste veckan skrev Martin Wold i Financial Times en artikel som titulerades ”varför Amerika kommer att vinna det globala valutakriget”. Han glömde notera sina trådar till Bilderberg Gruppen, vars tämligen osynliga finansiärer har en långväga mission att etablera en världsbank och en världsregering. Journalister som inte deklarerar flagga i den bemärkelsen brukar jag avnotera på trovärdighetsskalan ganska omgående – men alla håller förvisso inte i Glaskulan med någon större grad av medvetenhet. Bilderberg är en lägre nivå i spelen men har definitivt varit av vikt för de storas process. 300 Kommittén är dock givetvis forumet för den egentliga supereliten.

Planen enligt Feds boss Ben Bernanke är för Fed att fortsätta förvärva Säkerheter, värdepapper från Skattkammaren och att medge expanderad monetisering, vilket späder på inflationen. Han säger nuförtiden att inflationen är för låg och arbetslösheten för hög, samt att han inte ser endera aspekt förändras mycket. Vi tror både kolumner på stadig väg uppåt. Egentligen har valutakriget pågått förstulet i flera år, men det diskuterades aldrig öppet. USA stod beredvilliga att tolerera missanpassade, deprecierade valutor därför att det höll den amerikanska inflationen låg och gav utländska placerare som fortsatte att köpa amerikanska skuldpapper – inga frågor ställda. Med som alla spel som maskeras brister trådarna till slut och nu ser man problemet i offentligheten.

Monetiseringen antas stödja stabilitet, tillväxt av jobb, och att man lyckas erövra deflation. Herr Wolf säger ”för att säga det krasst, USA vill ge resten av världen inflation, medans den senare försöker ge USA deflation”. Wolf tror att USA måste vinna, eftersom de har obegränsat med ammunition i en maskin som ändlöst kan skapa pengar och kredit.  Men vänta nu…om OM gör så, leder det oundvikligen till hyperinflation, en sits där dollarn blir som svarta pesten. Europa och Kina drar emot deflation, och att depressivt svettas ut tidigare misstag, på ett inkompetent vis förvisso vilket mångdubblade processen i tid – helt i onödan. Men det beror på somliga rådgivares agenda, ty politikern begriper oftast litet, såvida han inte är smord av De Stora. Eftersom vi känner till De Stora, deras agenda och modus operandi, så kan ingen sådan de facto smord spelare sägas tjäna sin nations eller folkens intresse. Icke. Ordet rövare återkommer dock till sinnet. Och De Stora har sitt folk överallt, inom politik, intelligentia och annorstädes, det har de alltid haft, de är i den bemärkelsen traditionalister.

USA har inte varit villiga att ta depressionen och deflationen för att det skulle avsätta dollarn som reservvaluta. Att dra ut på processen tjänar de storas agenda på flera vis, för under tiden hinner de manipulera världsopinionen för att acceptera nästa steg i processen. De leder hela spelet, det ser man övertydligt även om ett par hjälplösa intentioner har noterats här och där. Och den dagen dollarn avsätts som världens reservvaluta så kostar det Amerikan i anseende och deras imaginära imperialist status. Är det inte lite intressant att USA uppmuntrar ökad skuldsättning ibland amerikanska och utländska konsumenter för att stävja obalanser i handeln, när de mycket väl vet att resultaten av en sådan policy i Japan över de senaste 18 åren stod utan framgång, om inte det kan sägas ha varit direkt katastrofalt. För närvarande försöker de att pressa på Japan och Kina att ta på sig samma misslyckade false flag keynesianism. Varför? Det fundamentala intresset här är obligationsägarnas, för ju mer staterna lånar, desto starkare blir de på nationernas bekostnad. Och dessa stora obligationsägare av statsskulder, som bland annat äger Fed och andra privata centralbanker, är de som vill pusha in nationerna i deras IMF, Världsbanken et al, och de vinner bara på ökad skuldsättning för att stärka maktbalansen å deras intentioner. Om du inte kan betala lånen på ditt hus längre, vem bestämmer vad som händer sedan, du eller banken som äger lånet?

Att det finns en intention hos De Stora att minera dollarn är övertydligt, inte minst när Kina och Ryssland slöt sin pakt 2009 för att sköta ny olje-handel därefter i en annan valuta än dollarn. Det sänker dollarn och höjer olje-priserna. Deras skifte därvidlag kunde inte ha skett utan att storfinansen rådgjorde i den processen, ty även dessa nationer finansieras hos De Stora. Vidare kommer man att i praktiken söka muta makthavare i Europa att acceptera att betala mera för oljan, samt att Ryssland eventuellt slutar skeppa till Europa. Detta scenario har vi hört talas om i över ett år, och det verkar för stunden att spelas ut därefter. Konsekvenserna kan bli brutala, inte minst för medelklassen i USA, över de närmaste två åren, såvida inte spelet ändras på.

Kina som redan har sin kreditbubbla, distorsioner, obalanser och inflation har imiterat den amerikanska modellen. Trots högre räntor kvarstår spekulation och inflation vid höga nivåer.

QE1 fungerade inte för att återskapa marknaden men den slog sannerligen sönder en stor bit av real ekonomin. För pengarna och krediten som skapades av Fed hamnade i den finansiella världen där litet alls spillde över i den verkliga ekonomin. Således fortsätter arbetslösheten att stiga till 22-3/4%. Låt oss påpeka åter att denna process påbörjades den 15 Augusti, 1971, med kontinuerlig inflation och förvridna mönster utefter det sociala sammanhanget. Det må ha varit underhållande så länge som det höll men spelet är nu på väg att rullas ut. Slutspelets krisartade konsekvenser kunde man givetvis förutse på den tiden, vilket bland annat kan utläsas i rapporter från Trilateral Commission, Council Of Foreign Relations med flera. Andra nationer inser att USA försöker exportera inflation och går in i en metod av att implementera barriärer för att hålla stora mängder dollar utanför deras ekonomier. Det har i sin tur bidragit till ett nedåtgående tryck. USA blev som en tryckkokare som spottar ut dollar över hela världsordningen med inflation i sin vaka. Det föranledde centralbanker, med stora dollartecken i balansräkningen, att expandera balanserna för att försöka hålla värdet av sina dollars stadigt, när andra var säljare. Om de var lika insatta som en insider så skulle de ha vetat att destruktiviteten var en intention, inte ett misslyckande, från De Storas sida sett, och då skulle de snarare ha minskat på lagren så fort som möjligt, än att lagra på sig av sjukan. Så de torde känna sig idag som snickaren med tummen mitt i pannan, för det var givetvis inte rätt taktik.

Man kan inte oupphörligen bistå en skamfilad och skämd monetär politik, även om det låter en att leva utanför den egentliga kapaciteten. Dessa inflationsdrivande tryck som emanerar från USA kan inte hanteras och andra länder har insett detta och det är anledningen till att G20 mötet i Sydkorea kommer att söka finna ett slut på valutakriget. Vi tror att mötet slutar upp som en icke-händelse.

USA monetära politik skapar inflation över världen, men föranleder även ökningar i guld, silver, rå och basvaror. Ett veritabelt slag har utkämpats i över 18 månader – dollarn gentemot guldet. Guld är en hårdvaluta, inte en spekulativ investering, få verkar begripa skillnaden. Trots ett dollar rally har guldet vunnit med bred marginal och den labila delen av världen, vilken dominerar i storlek, har ännu inte insett detta och kommer förmodligen heller inte att göra det över den kommande perioden. Det är därför termerna: ”förlorare” och ”vinnare” myntades.  Förtroendet för dollarn minskar med varje sedel som kommer ur Amerikas kvantitativa lättnader…en imbecill term för att jacka upp dollarpressens hastighet. Dollarn är ej längre kung. På hårdvalutamarknaden är den positionen antagen av guldet. Eftersom ingen valuta har en tillräckligt hård binding till någon slags fot så är frestelsen att skapa nya pengar och kredit för stor för många beslutsfattare. Om vi inte hade den sortens oändligt oscillerande fiat valutor skulle vi inte ha en över-likvid, spekulativ finansvärld bestående av mobila anarki-hyenor. Den onödiga boom and bust cykeln hade kunna tämjas, en cykel som tjänar blott superbankirer, eftersom de står som ägare av den fysiska inteckningen i kollapsen, och kan köpa lik för ”ett öre på kronan”, titta bara på utvecklingen på Wall Street framöver. Det är en bankirs värld. Förmågan att återvinna övermåtten av medel genom globala valuta marknader och vända dem tillbaka till Amerikas marknad är dock på väg att gå ur tiden. Utrikes spelare vill ha en knivsudd. De reducerar medvetet värdet på sina valutor, vilket förvisso måste ses som en gagnlös övning i detta läge. Allt det erbjuder är att addera till dollarns inflation som redan har sänkt sig över dessa ekonomier. En reaktionär taktik att upprätthålla funktioner inom ett döende system, globaliseringens dödfödde messias.

Som med andra pundare, som har anpassat kroppen efter knark, så kan inte USA stå på fötterna en dag utan att addera stimulanser av olika slag. Och inflationen av dessa silar kommer att bli svårare att exportera till andra länder, och gör sig istället hemmastadd i den Amerikanska ekonomin. Att hålla en kasse dollar blir mer och mer ödesdigert för var dag som passerar. Somliga börjar därför att dumpa dollar tillbaka till USA, och att hålla sin valuta låg, vilket ansätter spelarna att ackumulera guld, en process som redan har pågått bland de vetande. Räkenskapens Dag närmar sig dollarn och det kommer att bli ytterst otrevligt för dollar ägarna när det tar ut sin rätt.

Till sist noterar vi att Sverige har fått en ny finansmarknadsminister, Peter Norman, vars postulat i media framstår som rätt välplacerade i andemeningen. Men vi är, med tanke på vår observationsförmåga, ytterst tillbakalutade i sådana här sammanhang.  Det medges att fotot på Herr Norman väckte en erinran av den gode ekonomen Antony Cyril Sutton, och om Herr Norman är till hälften lika insiktsfull och kompetent som den gode Sutton, så kanske vi vinner anledning att mildra det standardiserade häcklet i den stabens riktning.  Och om så blir fallet så kanske finansminister Borg kan överlåtas till att spela poker på nätet.

Basarernas Krig

Posted by leewanta on oktober 21, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

“Power will gravitate into the hands of those who control information” - Zbigniew Brzezinski

Dollarn har befunnit sig i en process av att hitta en temporär botten vid 76:50 på USDX och för att försöka pressa sig upp igen i ett mottrends rally. Vi tror att ett rally tillbaka mot 80 är möjligt att nå men inte att det ger någon uthållighet på den nivån – bara stabilisering för kongressvalets skull. Japan drog en linje i sanden vid 82 och slutade i Fredags vid 81.37. Det kan inte direkt kallas för en succé, men ”förbättring” sker över det närmaste tvåveckorsspannet.

En sak som utsädet av den billigare dollarn har åstadkommit är billigare export för stora amerikanska företag och det är vad som har gett, för stunden, en motpol i  den annars bottenlösa statistiken, där man har gått in och köpt tillbaka aktier för den extra tillkomna injektionen. Men trots detta så rörde sig inte marknaden någonstans förra veckan, en offset kommen ur Fed´s QE2 förstulna paket. Inom Feds väggar låter det till hälften ”vi gör det” och till andra hälften ”inte mera QE”, då somliga inhyrda truckförare försöker erinra sig vad detta kriminella syndikat var till för till att börja med. Mitt i den ganska öppna verbala konflikten står Helikopter Ben i lotus ställning, som följer den höga handens direktiv genom att expandera aggregat via repo marknaden, vilket han har gjort ända sedan tidiga Juni. Vid denna tidpunkt ses att de osynliga hökar som leder beslutsprocesssen, och råkar stå som delägare av Fed, har satt rea på en injektion omkring 500 miljarder dollar. Tilläggsvis, så är de väl medvetna om att de långfristiga räntorna är på väg ned, trots en reduktion i den 10-åriga T-noten med ½% till 1%, som alltså inte kommer att ändra på mycket. Det ger bara en komfortabel zon för att korporativa vinster ska öka, vi tror inte att det kommer att ge en större effekt på hemförsäljning, med bolåneskandalen pågående i bakgrunden. Troligtvis lär vi icke se någon bankir fängslas för båget denna gång heller, ty detta är eran av den stora romerska dekadensen, och den spelar ut sig över hela planen. Böter kanske, men inte mer än så.

Allt som detta pågår och internationella affärer dras samman, vill exportsektorn se billiga valutor, ett motiv som hjälper Fed & Fez att medvetet negligera dollarn, men vilket i sin tur skickade hela valutamarknaden in i oordning. Följden är att konsumentens förtroende faller över hela världen. Vi ser inte någon självklar lösning här eftersom vi inte tror att den nödvändiga politiska viljan kommer att uppbådas på kort och mellanlång sikt, då intentionen i den djupa politiken [djup politik=de super-storas sfär med tillhörande intelligentia] leder till ett globalt handelskrig, en press vilket sätter spinn på den lägre nivån av girighet och ger – till de storas fördel – politiska distorsioner (det håller dem distraherade och mottagliga för parapolitisk influens). Handelskriget var en oundviklig konsekvens av globaliserings politiken, men kriget kan komma att visa vara till USAs fördel över längre tid. Vi ser Kina öka aggregat vid 20% takt för att sänka sin Yuan för handelns skull. Om Kina inte upphör med taktiken kommer definitivt ett handelskrig att sedimenteras, där andra spelare ser sig följa efter. Lösningen står i en multilateral, procentare-befriad samling, för att skriva om valutor, tariffer, omvärderingar, devalveringar och deklarera statsbankrutt vid behov, eftersom sanningen måste tas ut den hårda vägen för att skapa en ny era av förtroende. Om inte man når fram med detta står en världsomfattande kollaps vid dörren. Mot denna negativa bakgrund står ädelmetaller, bas och råvaror som en givet säkrare hamn. Skulddränkta fiat valutor, inflationsfeber, länder som låter sig destabliseras med hot money, valutakrig, politisk inkompetens par miserables - varför skulle jag ställa mig med brinnande sandigt papper? Dyngan åker in i den stinkande papperskorgen som är märkt ”globaloni”. Man situationen är ingen nyhet för den djupa världen som räknade med en projicerad kris mellan 2010-2030, vilket bland annat kan utläsas i rapporter från Huntington-Brzezinski-Trilaterala Kommisionen från 70, 80-talet [läs t ex The Crisis Of Democracy]  Om denna trilaterala klan, som helt arbetar på storfinansens uppdrag, projicerar detta scenario, innebär det att det subversiva prospektet är en de facto agenda från finanseliten: “We have come to recognize that there are potentially desirable limits to economic growth”; “There are also potentially desirable “limits to the indefinite extension of political democracy”. Trilaterala Komissionen (TK) är en av storfinansens många parapolitiska fronter, liksom det numera mer synliggjorda Bilderberg tvätteriet, där Carl Bildt har representerat sig självt mer gånger än någon annan svensk politiker. Vidare säger deras mening: ”A government which lacks authority. . .will have little ability, short or cataclysmic crisis to impose on its people the sacrifice which may be necessary.” Kort sagt, den projicerade krisen är ett veto för att avveckla demokratins ordningar till de storas förmån och kontroll. Ett broderförbund till TK är Council Of Foreign Relations, ett parapolitiskt tvätteri som bankirerna satte dit för att omprogramera beslutsfattare i Amerika till att möta deras visioner. Ett av deras största verk publicerades 1973 som hette ”1980´s project” , “describing how world trends might be steered toward a particular desirable future outcome.” Ett tillägg till agendan kom i form av en essä, ‘Alternatives to Monetary Disorder‘. av Fred Hirsch, som var rådgivare åt IMF, som skrev; ‘A degree of controlled disintegration in the world of economy is a legitimate objective for the 1980s and may be in order. A central normative problem for the international economic order in the years ahead is how to ensure that the disintegration indeed occurs in a controlled way and does not rather spiral into damaging restrictionism.’ Kontrollerad desintegration. Med andra följer man ett tema av kontrollerad destruktivitet för att ringa in världen i plutokraternas händer, precis som med 9/11 och andra projicerade kriser. Samma gamla trick upprepas geopolitiskt och finansiellt för att ta kontroll över spelarna via ”shock and awe”. Och slutmålet avyttrar demokratin av totalitära skäl, men officiellt av ”säkerhetsskäl”. Det mest komiska i sammanhanget är att se hur lätt det har varit för toppspelarna att styra världens alla nickedockor, något enklare uppdrag än att förvilla dessa blädderläppar kan man knappast förställa sig. Så förändringen som underminerar tyrannerna kommer under ifrån, som vanligt, och när USAs drönar folk har vaknat färdigt, blir det de, får vi gissa på nationens nordliga del, som kommer att slutligen avsätta kräken. Till och med stabspropagandan Time Magazine´s blog frågar sig om USA kommer att möta ett inbördeskrig framöver, vilket vi redan såg som en sann potential för ett år sedan drygt. Då håller inte new world order teorin på något plan längre, utan ordningar reformeras på lokal basis igen. Men vägen dithän kan bli plågsam nog. Det är en fråga om att eliten redan har ställt ett ”all in” på världsbrädet.

Och vad säger han som faktiskt rekryterades till denna förväntade epok av just nämnda Trilateraler (Obama rekryterades av Zbig på Colombia Universitet på tidigt 80-tal)?

“I serve as a blank screen on which people of vastly different political stripes project their own views . . ” - Obama [en manchurisk kandidat]

Tankeföda för de rättfärdiga och de visa.

Eurozonen har visat lite, om än marginellt, mera stramhet i att hittills avstå ifrån överdimensionerade kvantitiva lättnader och att trycka monopol-lösenpengar, men hur länge kommer det att vara? Nu förstör man förtroendet istället genom att åkalla EU skatter, en ekonomisk coup d etat, som tas ut av EU direkt. Detta är då än mera Sovjet Unionen 2.0. Dessa propåer uppenbarar skurkaktiga försök av storfinansen att fylla på deras valv med pengar som de inte har rätt till. Samma gamla trick i skuggorna vid torget som oligarkerna använde för att ta över City Of London och USAs kreditsystem återanvänds, med att transformera skatteströmmen via ett skalbolag för superfinansen… till synen av hur de nu har kört sina anglosaxiska offer i diket. Där skatt utkrävs, sitter makten. Ett kategoriskt Nej utfärdas av leewanta för alla EU skatter eller andra avgifter under vilken täckmantel som helst på unionnivå! Vi har inget förtroende för EU längre, en andemening som delas av större delen av zonens innevånare. Nu uppvisas EU mer som en hobby för särintressen, byråkratisk svulstighet och politiska fläskläppar – precis samma sorts stormiga torgknut som drabbade fedarationen USA – och det kommer inte att väcka förtroende, och därför ej heller fungera på något särskilt produktivt vis. Om EU vill ha en chans till: avveckla det korrupta ECB och privata BIS, och skapa en ny paradigm för interstatlig finansiell verksamhet, bort med de gamla privata finans monoliterna, det är de som söker ta över den nya världsordningen med samma gamla destabilisering och proxy tricks som de har kört med sedan Napoleons tider. I den yttersta meningen är valen enkla och binära; ska världen styras feodalt av ett gäng kleptokrater eller inte?

Euron har stigit från 1.19 till 1.40 dollar och det tog bort snålskjutsen för exporten med effekten att Tyskland och andra medlemmar i unionen fortsätter att se fallande export, vilket i sin tur sätter stort tryck på ECB att lätta ankar och kanske reducera räntor. I de flesta nationer ser vi den ena reflationscykeln efter den andra via, Bush, QE1, QE2, och det är inget som löser problemen. Guld och silver marknaderna har suttit låsta uppåt sedan Juni 2000, med sammansatt tillväxt på 20%, en profit som icke har stått att finna någon annanstans under samma period. Inget kommer i närheten och trenden fortsätter definitivt.  Det är klassisk ekonomi som gör sig gällande, kurvan är inte bara ett spel ur inflation, hyperinflation, deflation och depressions krafter, då det usla och instabila globala spekulations systemet upphöjer dem till status av hårdvaluta. De står befriade från alla problem och skulder, hävstångsvansinne som pappers och fiat instrumenten har haft. Ett undantag i denna relation är EFT båget, som sägs bygga på riktigt guld och silver, men istället är laddade med derivator. Vi tror att de spelen, liksom alla derivataspel, kommer att kollapsa, liksom LBMA och Comex, båda förvrängda av all hävstångseffekt och brist på proportioner.

Psykologiskt föranleder den senaste bolåneskandalen i USA att fastighetsmarknaden i USA sätts ned, mot bakgrund av att de senaste G-20 mötena har åstadkommit intet i syfte att finna lösningar för handel och valutabörserna. Derivatorna nämns inte ens, vilket Darth Vader naturligtvis har sett till. Konsekvensen blir en form av protektionism, som signalerar att det är dags att korrigera problemen på system nivå, men tills så sker går nationerna vidare med unilaterala lösningar för att göra vad som man ser är bäst för stunden. Man kan knappast anklaga situationen för att vara hållbar, i det stora svarta hålet som globaliseringen sparkade upp genom att avveckla medelklassens bas i västvärlden, där man samtidigt ersatte förlusten av produktivitet – realekonomi – med lånebaserad konsumtion  för import av slavarbetets produkter, under premissen av en dekadent kasinoekonomi. Givetvis skulle det kollapsa. Man har skapat förvirring i den sociala ordningen och vänt på de antagna polerna, antagandet att nationer kan underhålla en fri marknad genom att tvinga folk att handla efter deras kommando politik, eller att man kan socialisera kleptokratins stora elit kasino och kalla det för demokrati, eller en fri marknad. Resultatet syns i USA: pengar och kredit går inte in i verken, utrustningen, forskningen eller konsumtionen. Det stannar bara på de spekulativa marknaderna. Förvisso stävjar riktningen den redan höga inflationen, men det skapar absolut ingenting, varken jobb eller konsumtion, utan agerar som en destruktiv parasit på bygget. Insidernas insider på den spelande marknaden, hedgefonden Goldman Sachs, säger att läget är dåligt. Hur dåligt är det inte då i verkligheten?

En fri marknad som inte är fri, en privat marknad som inte är privat; detta är dagens USA, en sorts fasciststat. Alla förmodar att det börsnoterade USA drivs genom privat ägande, men vad säger Ni då om att staten är majoritetsägare i alla privata korporationer (utom det privata, transnationella Federal Reserve) genom Liquid Investment Funds, vilket inte redovisas i ordinarie budget? Mussolini eller Lenin? En stat som pantställer sina skuldsatta inteckningar till sin privata hovleverantör av dollarn, Federal Reserve? En uppskattning efter Walter Buriens uträkning är att i verklighetens USA  äger staten 70% av substansen, utan att det är tydligt redovisad, staten som i sin tur är överintecknat av skulder till den privata bankkartellen. Konfiskerad rikedom. Samtidigt dansar alla dessa löjliga pro amerikaner omkring i Skandinavien och tror att de har en susning om hur den realiteten ser ut i Förenta Staterna. Därför ser vi helt surrealistiska marknader, eftersom den amerikanska staten har manipulerat dem i så många år. Goda nyheter är dåliga nyheter, och tvärtom. Illusioner och manipulationer på en skala av vansinne borgar för en bedrövlig konklusion. Därför kan inte fundamenta förbättras för det kräver att man öppnar Pandoras Ask och börjar om. Nollräntor och en balansräkning som befinner sig i  en evig exponentiell expansion, där beslutsfattarna ber till ovan om mer inflation så att inte systemet kollapsar imorgon. Propagandan förändrar inte på realiteten, man handlar inte mera bara för att politikerna ljuger dagligen, och det återskapar inte det förtroende som behövs för en sann återhämtning. Precis som i Europa har det skapats en politisk klass som är separerad från resten av befolkningen i viljan, och vi vet alla hur sådana lägen brukar sluta. Under tiden skapar Fed en ny tillgångsbubbla som inte är märkt mot marknaden utan emot illusioner och man frågar sig ständigt  hur länge världen tänker låta lura sig själva av bokföringsbåg baserat på två böcker. Eftersom de inte har slutat upp med denna fint så är den latenta nedsidan än större än vad de officiella siffrorna säger.  Vad säger Wall Street om att 30% av de arbetslösa har varit utan arbete i över ett år och 40% för mer än sex månader? Projektionen är att 11 miljoner husägare är i färd med att bli av med sina hem såvida inte staten erbjuder ett effektivt modifieringsprogram. Hur tänkte de få bort 42 miljoner människor från matkupongsprogrammet? Idag har det korporativa Amerika cirka 5 biljoner dollar att spendera, men de är ovilliga att göra vare sig spendera dem eller låna ut dem. Det är vad man kallar för en återvändsgränd.

Kick-off för QE2 påbörjades med förvärv av långfristiga obligationer, en plan som har en prislapp på 500 miljarder dollar för de som öppnar dem. Som vi förklarat tidigare så är Fed tvingade att köpa 1 till 1.5 biljoner dollar i obligationer, vilket lätt tar ned den 10-åriga T-noten ned till 1.5%. På Wall Street är det redan ett accepterat faktum vilket är anledningen till att rean redan sattes ut på marknaden. Vinsternas tillväxt fortsätter att dras nedåt och kostnaderna stiger för företagens USA. Säger de upp mer arbetskraft nu kommer inte de större företagen kunna fungera tillförlitligt. Dollarns fortsatta fall borgar för dyrare varor i USA och det spär på inflationen.

När Kina höjde räntan drog det upp dollarn som är fixerad vid Kinas renminbi (RNB) ,och ädelmetallerna gick således ned. Men dollarn kan inte leva på Kinas meriter, för uppgången var ett styrkebevis för RNB och inte för dollarn, vilket kommer att föranleda tillbörlig korrektion. En högre ränta är inte blott positivt för dollarn för det sätter uppåtgående tryck på Kinas RNB att släppa sin dollar fixering. För valuta-handlarna och hedgefond hyenorna blir det med stigande ränta på RNB då intressant att bedriva upplåning i dollar, för att sedan vända sig om och köpa RNB för detta. Det är nästan en riskfri handel då det är högst osannolikt att Kinas RNB skulle gå ned, om något lär den fortsätta gå upp inom perioden, med frågetecken för hur snart och med hur mycket. Och hela den spiralen sätter än mer tryck på RNB att fortsätta stiga.

Höjda räntor konkurrerar med guld eftersom investeringskostnaden i guld är den räntesats som man annars ger upp. Så om Kina höjer räntor säger det att guld borde gå ned en bit men om man synar bilden så blir den annorlunda, och det har med inflationen att göra. Kinas riktiga inflation ligger i väl över 2.5%, officiella siffror visar en årlig ökning på CPI om 3.5%. Det visar att insättningsräntorna, den effektiva räntesatsen, är negativ, vilket i sin tur blir en positiv miljö för guld. För vad är vitsen med att förlora värdet på sina insättningar, när de kan säkras? Så korrektionen som tog ned guldet senast är inte en förändring av trenden som därmed säger att guld fortfarande är billigt. Om man nu tror att Kinas marknad är på väg ned på ett betydelsefullt vis skulle det normalt sett leda till en flykt från börsen och främmande valutor, tillbaka till dollarn. Men de som lever i den gamla föreställningen och sedan tar USD vägen kommer att serveras en häftig överraskning. För de som planerade att dumpa dollar var höjningen således en positiv som gav en bra brygga till att säkra i hård kvalitet. De föremål som ger den bästa långa trenden ger även oftast de största fallen under tiden, så det gäller att känna till spelet och inte agera reaktionärt. Ofta är sådana stora fall till för att skrämma marknaden att tro att ett spel är över, så att eliten kan gå in och plocka upp bitarna inför nästa stigning. Guld och silverbaserade aktier framstår i det ljuset som grovt undervärderade, eftersom en irrationell rädsla, samt de storas manipulation håller dem nere. Det går dock sedermera ur. Även dessa konkurrerande devalveringar adderar till pressen på guld uppåt samtidigt som basvarorna stiger.  Historiskt är investeringarna som tilltar i pris och prestige under valutakrig – utefter påbuden av tarriffer – guld, silver, platina och palladium. Men som sagt, även basvaror tilltar under flykt till kvalitet, bort från spekulation och dyngpapper.

Genom ett troshopp stegrade PIMCO sina tillgångar av MBS till den högsta nivån på över ett år, precis innan bostadslånskandalen bröt ut. Vi finner det av intresse att PIMCO rörde sig in precis innan QE1 och nu QE2. Må det vara så att de kände till något ingen annan gjorde, eller var det bara tur? Med andra ord bekräftade PIMCO QE2 en masse men om bostadslåneskandalen blåser över skyarna så kan de räknas till förlorarna. Glöm tanken på en fri marknad, den finns inte, det här är inget annat än ett korrupt, manipulerat och riggat insiderspel av ett gäng monomaniska parasiter och statliga interventionister. Och EU står farligt nära att dras ned till samma nivå av hjälplösa korruptions-problem med sin överbyråkratisering. Byråkrater fattar ingenting av en större bild, vilket de själva vet och därför alltid står skräckslagna inför den, och kofta-svepta karriärsfläsk-politiker byts ständigt ut i svängdörren, och detta scenario utgör grunden  som ger de smarta ständigt närvarande hök-spelarna det konstanta övertaget i världen. Tills kaoset bryter ut. Vad världens länder behöver idag är en Eishenhower, en Lincoln eller en De Gaulle, någon som står bortom dessa opportuna politiska lågliv till binnikemasker, byråkratins immobiliserade skelett, och styr processerna med vett, insikt och etikett, utefter nobla ideal som inte låter sig korrumperas. Men det behövs samarbete över gränserna för att städa undan den lilla kabalen av subversiva finansmän. En lärd man på den djupa politikens område, Professor Caroll Quigley, avslöjade (liksom den tyske storindustrialisten Walter Rathenau en gång gjorde i sin bok Von Kommenden  Dingen) att den högsta bankeliten besitter en komittée på 300 personer som sluter sig samman i olika strategier;  ”300 men control the central planning for the European banking and economic life”; ”The names of some of these banking families are familiar to all of us and should be more so. They include Baring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroder, Seligman, the Speyers, Mirabaud, Mallet, Fould, and above all Rothschild and Morgan.” Carroll Quigley, Tragedy And Hope, 1966

Vi vill dock påstå att listan har tunnats ut något sedan dess och med ett lite annorlunda ställt impressarium idag, Morgan familjen såg sin höjdpunkt för rätt länge sedan och var mest en agent för Rothschilds i Staterna.  Varför nämner han inte Weill eller Oppenheimers till exempel?

Hur som haver. Processen i USA visar att man håller allting under bordet tills att kongressvalet är över. Det råder liten tvekan om att Fed inte bara rusar för att köpa upp Skattkammarens Värdepapper, men även skräp som MBS och CDO, så man adderar mer dynga till sin portfölj genom att städa upp bankernas böcker. De köper vid 0.80 dollar och säljer tillbaka sopporna för 0.20 dollar, via skattebetalarens plåbok för att finansiera mellanskillnaden.

Vid hjärtat av dagens finansiella problem står en av de största bedrägerier som har någonsin har utförts av Amerikanska banksektorn, och den möjligheten kommer ur dagens proportionsbefriade, privatiserade, fiat och kreditsystem. När guldfoten försvann, försvann den ekonomiska disciplinen med. Staten spenderar i övermått och publikum accepterar inflationen tills spelet är över, i ovetskap om hur skulder ökar, skatter hela tiden höjs, till ljudet av en fastighetsbubbla som spricker om och om igen. Ingen vågar ändra på premisserna för det finns ingen politisk kompetens eller vilja att göra det, eliten såg till att neutralisera den, och om man ändra rpå de fundamentala problemen nu, måste man ta ansvar för den kollaps som först utkrävs av realiteten.

Prospekten talar därför för fortsatt dollar devalvering gentemot andra valutor, guld och en oundviklig bondpermission på betalningar till syvende och sist. Faktum är att Socialsystemet och Medicare i finansiella termer redan är där. Varför annars skulle de titta på att stjäla befolkningens pensioner? Hur annars ska de klara att betala för de nonsens krig som finanskartellen beställde till kurvan av en fortsatt eskalerande arbetslöshet? Banken som heter Washington ligger redan nere för räkning.

Den senaste tiden drog ingen mindre än Herr Bernanke, Feds boss, till med att dagens underskott är ohållbara, men notera att han tar upp sanningen först när det hela har gått för långt att göra något åt. Varför? Bakom honom och Fed står samma personer som står bakom IMF, och de vill göra ”IMF länder” av hela världen, så att man kan ta kontroll över dem, och konsolidera dem under finansens diktat. Planen utspelas pararellt med ”konserverings” bedrägeriet som de sålde in hos FN, processer som styr mot samma slutmål: finansmännens new world order. IMF är delvis tänkt att utgöra ett sorts globalt Federal Reserve, och de ägs båda på tillgångsnivå, på trust nivå, av privata finansiella oligarker. Tja, titta på USA av idag, skulle Ni vilja leva på detta vis med detta Fed och tillhörande problem? Se då till att undvika IMF/Världsbanken som om det vore lepra.

Redan 1967 skrevs det om hur frihandel, globalisering, offshoring och utkontraktering skulle förinta USA och västvärldens ekonomi, men det fanns ingen kompetens att begripa detta. Det är en politik som har kostat dollarn över 90% av sin köpkraft, varför annars talar ädelmetallerna om detta för oss idag?  Och EU´s hejarklacksglobalister som Carl Bildt De Bilderberg fortsätter att deklarera sig som globaliseringens banérförare rakt i ansiktet på denna globala kataklysm. Det demonstrerar mycket väl vilken sorts politisk kompetens vi har att göra med, ett slag av den själv-förintande sorten.

Sjukan och felseendet sitter inte bara i USA, resten av världen har gått samma väg med att trycka pengar och skapa kredit för att betala stundens problem, istället för att skapa en robust infrastruktur för monetära, finansiella och ekonomiska aktiviteter. Titta på idioten Europa som nu måste finansiera 4 biljoner dollar i skuld bara över de nästa två åren. Det är ingen lösning att trycka sedlar och att digitalt sätta in kriminella siffror, det är en fotboja för publikum och den verkliga marknaden. Det är således problem som detonerar ännu högre i framtiden, för man kan inte maskera den finansiella sanningen för evigt. När den gamla demonen deflation kikar fram så säger man nu i USA ”låt oss höja inflationen för att rädda oss”. Vem tar dem på allvar? Vem? Hur kommer de att se på inflationen när jänkarnas matkostnader har fördubblats inom ett antal månader? Hälsorelaterande kostnader stiger på samma vis, urspårningen är redan på väg.

Det är bedrövligt att svenska väljare röstar in den kompetens som tror på de koncept som faktiskt arbetar fram all denna destruktivitet, som till exempel dessa pladdrande Von Papen ligister i alliansen. Den sortens klåpare, ifrån en betydelselös blåbärsnation, bör icke släppas ut i den stora stygga världen, där har de intet att hämta, bara att tjäna, och då tjänar de Darth Vader, för han kontrollerar den stora stygga världen – för tillfället. Darth Vader´s komplexiteter skulle de inte begripa ens efter en livstid av studier, så bind dem gärna hemma vid närmsta garderob. I dag publicerade DN en artikel vilken demonstrerar med tydlighet hur kompetenta Riksbanken är, i ett läge där den som förstår världen skulle ha lagrat på sig rikedomar till rätt pris över åren, istället för att sälja av guldet till den tid där den behövs som bäst: denna era. Man försvarar inkompetensen med imbecilla floskler som inte har med någon finansiell sanning att göra alls, de drivs på av vanföreställningar som den internationella bankkartellen effektivt sår, vilket alltså är anledningen till att Sveriges rikedom har urholkats,  där man har lagrat på sig nonsens papper istället för hållbara säkerheter. I en annan tid hade dessa sorters destruktiva övningar av ett rikes säkerheter föranlett staben att möta en hård giljotin. Jag skrev lönlöst till dem för många år sedan att man skulle lagra guld, inte sälja det. En röst i vildmarken. Väck De Gaulle till liv och sparka ut dem, och ta tillbaka full kontroll över centralbanken – och antag inga mera vilseledande rekommendationer från det ultrakorrupta storfinansens BIS. Medan Svenska Riksbanken förkroppsligade inkompetensen som sålde av Sveriges guld, så var BRIC länderna desto mer intelligenta och plockade upp hårdvalutan till reapriser. Riksbanken framstår som lika korkade som Federal Reserve, trots att Fed har en bättre anledning till att sälja deras destruktiva politik: de är trots allt en privat bank vars ägare fattar medvetna beslut med dolda intentioner. Riksbanken är blott insignifikanta byråkrat klåpare som blåses omkring i världen av den stora vinden.

För om det någonsin förelåg en tvekan till varför ädelmetaller, och dagens hårda valuta, guld, skulle resa sig är det ställt utom tvivel nu. Men varför såg de inte detta uppenbara för många år sedan? Fattar de verkligen inte den mest basala formen av ekonomi längre? Sitter hela Sveriges intelligentia och sover framför skärmen? Vi har sagt om och om igen, Ni (politrucker) har inte den insyn och helhetsyn som krävs för att göra informerade beslut in en global matris som Ni inte begriper ändarna i, eller vilka stora krafter som styr den. Gå hellre hem, studera, observera, och stanna hemma. Och vänligen pladdra inte i onödan, tystnad är ett maktspråk. Nåväl, vi står fortfarande bara i fas 2 av 5 i den största tjuren på någon marknad någonsin, och de som inte hakar på denna sanning och anpassar sig till dess substans hamnar i grava problem framledes. Vi lever i en era när världens forna supermakt upplever Romersk Dekadens, vars konsekvenser är utformade för att sprida sig igenom matrisen. Lagar som ignoreras, rättegångar som köps och säljs,  en poliskår som militäriseras, politiker och akademiker som erbjuder sig på gathörnen, ett gäng storägare som plundrar systemet, intressekonflikter som är force majeure snarare än undantaget. De visa läser tidens tecken och agerar därefter. De är visa få, men de finns. Under tiden drar Darth Vader sina tunga andetag och tittar emot FN skrapan och dess undre korridorer. Sedan slänger han 30 silvermynt på spelbordet.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu