leewanta.com

Posted by leewanta on november 24, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Ärade besökare,

Kombinationen av det tilltagande antalet läsare och denna undermåliga server, samt ett rätt begränsat utrymme här,  har föranlett oss att skaffa en egen domän och ett uppdaterat upplägg. Vi har just lagt in ett nytt inlägg, och även om det finns en del buggar och korrigeringar att stryka ut i gränssnittet (särskilt med de gamla importerade texterna) så är det inte värre än att det funkar tillräckligt, med snabbare svarstider.

Så packa gärna ihop Era ädla metaller och bege Er till: leewanta.com

Salvete!

//Leewanta

Scohorn

Posted by leewanta on november 20, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Sanning, liksom guld, erhålls inte genom sin tillväxt, utan genom att tvätta bort allt från substansen som inte är guld. ” – Leo Tolstoj

xx

Det pågår en rörelse som få har uppmärksammat. Väldigt få journalister har tagit upp fallet och i stort sett ingen uppmärksamhet har getts denna sak i massmedia. Det finns en fraktion av västerländska intressen som har sökt se till, på kriminella vis, att suveränt guld inte kan etableras som uppbackning av valutor, och det är en väldigt gammal agenda. SCO, Shanghai Co-operation Organisation, är en entitet som det inte talas om så mycket, vare sig vilka de är, eller håller på med, men vilket är en ytterst kritisk brännpunkt inom internationell politik. En del av medlemmarna är stora olje-producenter och somliga, som Kina, är stora oljeförbrukare, emedan ett antal besitter väldigt stora dollar överskott. Föga förvånande är merparten av medlemmarna betydande köpare av guld och råvaror, vilket har varit en bidragande faktor till dessa handelsvarors pris uppgångar. Det kan debatteras, men det ser ut som en medveten ansträngning att ackumulera ädelmetaller, dumpa dollar och att sedan backa upp deras valutor med guld. Kina och Ryssland är båda stora guld producenter och har under ett antal år köpt upp inrikes guld och silver varor, vilket gör att varorna inte når marknaderna och inte påverkar priserna. Om något så tenderar detta till att driva priserna uppåt. Faktum är att Ryssland och Indien är synliga köpare. Till och med Iran med deras olje tillgångar på pluskontot annonserade nyligen att man hade köpt 340 ton av guld. Deras senare guld förvärv framgår som signifikanta som affilierade SCO medlemmar, vilka står med access till planerna och direktionen av gruppen. Man skulle kunna säga att uppköp av guld har varit en beskyddande insats för medlemmar vilka nära observerar problemen som följer dollar politiken. I cirka tio år har dessa spelare ackumulerat guld, men särskilt över de senaste åren. Det påvisar till att börja med att man – i motsats till väst – för tio år sedan hade en aning om var skeppet skulle gå. Uppköpen har bidragit till effekten att omkullkasta insatser från Amerikanska politiker, Skattkammaren, centralbanker inklusive Federal Reserve, från att fortsätta den uppenbara nedtryckningen av guld och silver priser. Missdådarna, förutom med räder i derivator och terminer, vilka är transitoriska, står med fallande kontroll och fallande kraft i manipulationerna, vilket ger vid handen att det bara är en fråga om tid innan alla ansikten till någon kontroll alls blir synliga. Utan större överraskning byggde Obamas utrikespolitik på Zbgniew Bzrezinski fraktions önskan om att destabilisera och kväsa SCO. När Bush Jr med kompani träffade Putin i Juni 2007 i Kennebunkport, Maine, så var jänkarnas mål att lyckas slita bort Ryssland från SCO och polarisera dem emot Kina. Putin såg igenom försöket, trots alls implanterade ”vänner” i kretsen. Långt tidigare hade ju Lavrov utfäst att Ryssland aldrig skulle låta sig bli en bricka för någon annans imperialism igen.  När man gick bet på Bush´s taktik, klev Zbig in med ett försök att ta in polariseringen via Kina ifrån det andra hållet, när han i ett noga insvept språk föreslog dem att Kinas expansion skulle behöva ta vägen via östra Sibirien, en klar geopolitisk potential för att slå gnistor mellan Kina och Ryssland. Detta var en av Zbig´s gamla drömmar sedan kalla krigets 50-tal. Nu gled vi in på geopolitik, men en sak ska man ha klar för sig; global geopolitik, djup politik i den stora världen är alkemiskt förenad med djup finans, den finansiella super-kleptokratin. Denna klick talar aldrig om pengar, de tittar på kartor, och undrar på vilka sätt man bäst kan kontrollera individer. Således, är Samuel Huntington´s ”Clash Of Civilisations” blott en logisk konsekvens av den värld eliten såg, där antagandet var att Kina/Islamvärlden var det primära hotet mot amerikansk global hegemoni. Den sege revanschisten Zbig vill revidera detta upplägg, och ersätta islamvärlden med Ryssland i sammandrabbningen, och det logiska vore då att se att Kina och Ryssland rykte ihop. Så om Huntington representerar Kissinger/Neocon fraktionen i denna taktik, representerar Zbig demokratipartiets ”mjuk makt” och metoder som inrikespolitisk subversion, färgade revolutioner, som taktik, då han inte tror på Amerikas direkta angrepp på multipla fronter som en vinnbar möjlighet att rita om världskartan. Men allt härvidlag sorteras under ”new world order”, det är bara två olika vägar mot samma dekret om slutmålet, satt av finanseliten.

Sedan 1988, i Augusti när President Reagan signerade en Executive Order som skapade “the President’s Group on Financial Markets”, och en drös associerade verksamheter som växte ur samma policy, vann Skattkammarens intressen de flesta battaljerna. SCO ändrade delvis på detta och nu framstår de tillsammans med den öppna fria marknaden som vinnare av slaget, givande korrigerande priser. Nuvarande kollektivt förda brottsmål, inklusive RICO, agerar som vittne till marknadsmanipulation inom silver, vilket således är på väg att rinna ur tiden. HSBC och JPMorgan Chase – den senare en större ägare av Federal Reserve – kommer att finna det svårt att rigga dessa specifika marknader. Om någon hamnar i fängelse så kan man bara se till ett par underhuggare kliver in i cellen, elitisterna hamnar traditionellt sett aldrig där de hör hemma. Men även dessa sorters ränker på elitnivå kan komma att rättas till under det närmaste tio åren. Men tills de hamnar där fortsätter spelen med att råna publikum och stater på deras kapitaliserade baser.

Andra SCO medlemmar och observanter ackumulerar givetvis guld med, om än i mindre mängder, liksom de som noterar Ryssland och Kina och deras upptag. Många spelare har förmodat, i olika utsträckning, att man skulle gå tillbaka till guldstandard för att återbörda sunda valutor. Det kan ställa till med problem för den subversiva eliten – om det inte är deras guld – och vad är än värre (för dem) – om de samtidigt tappar den manipulerande funktionen i systemet. Det vore ett betydande slag emot Darth Vader och hans väl dolda herravälde. Ädelmetaller är definitivt ett säkrare ställe att vistas på än i dagens faustiska fiat valutor, inte minst dollarn som icke har någon framtid i nuvarande paradigm. Somliga valutor har fallit emot guldet med 19.6% per annum under de senaste tio åren. Vi upplever förvisso ett visst behag i att nationer och spelare har vaknat upp till slut, till realiteten att fiat valutorna lider av en endemisk sjuka och att dess motpol finns i de tidlösa hårdvalutorna guld och silver. Alla ser den enorma frestelsen att spendera via budgetunderskott.

Den mest intressanta aspekten av SCO är att de inte strävar mot politiska överenskommelser i stil med den skakiga Europeiska Unionen. Man kan fråga sig hur det hade gått med EU om det inte hade baserats på storfinansens subversioner och politiska vanföreställningar, utan på en solid vilja och en funktionell infrastruktur. Hur som helst står verkligheten långt ifrån ett sådant sinnelag nu och en överskådlig framtid framöver. SCO å andra sidan prioriterar ekonomisk stabilitet, utveckling och säkerhet, utan några övergripande bindande lagar. Om deltagarna i ett projekt står högt utvecklade i deras grad av medvetande, är lagar onödigt, eftersom de bygger på misstro. Nationerna i SCO behåller sin suveränitet, inga politiska agendor främmande cellerna kan sätta sig i centrum, på samma vis som skedde med både EU och USA. SCO har en veritabel motbild till den sjuka dysfunktionella geopolitiska hybris som elitister inom EU och USA drömmer om, inte minst det projicerade kleptokratiska vansinnet som kallas för världsstyre eller världsregering. Titta nogsamt igenom FN´s olika pålagor som sakta har vävts in emot nationerna, antagligen kunde inte de beslutsfattare som satt vid de politiska sätena se vad texterna egentligen avsåg över tiden. SCO ger en styrka till sina medlemmar genom en flexibilitet som inte existerar i de länder,  sedan länge fållade direkt in under elitisternas anda. En ytterligare intressant facett syns i att SCO förmodligen representerar hälften av världens befolkning. När SCO ackumulerar guld så ställs guldet indirekt till folken, vilket ger en linjär uppåtgående press på priserna.

Tilläggsvis spenderar somliga av dessa nationer, som Kina, sina dollar på att köpa upp natur-resurser och andra tillgångar i främmande länder, i en övning som syftar till att rena sig från dollar excesser. När balansen skiftar från dollar denominerade tillgångar, till fysiska tillgångar, realiseras en fundamental makt som kommer utav real ägande. Omvänt, de västliga länder som bläddrar på läpparna, tappar motsvarande ägande och makt i den andra ändan. Ur toppens synvikel är situationen tänkt att jämna ut spelplanen för en framtida världsregering. Eftersom denna nwo agenda är främmande varje skriven nation, så förblir de som medvetet kollaborerar med elitens planer, subversiva agenter och främmande spioner till sin repektive nation, av ett värre slag än de som någonsin har existerat tidigare. Att ge bort ett land till ett gäng bankirer torde vara den yttersta formen av landsförräderi. För även om dessa SCO länder har varit på uppåtgående så står även de med den internationella kartellen av finansiärer vid sina system, inte minst på sidan av statsskulder och andra obligationer. Den yttersta eliten spelar med båda sidor, med alla sidor.

Både Ryssland och Kina inser till fullo att den Amerikanska dollarn ligger i seriösa trubbel sedan ett antal år, med anledning av USAS fiskala skulder och ohämmad skapelse av pengar och kredit ifrån Federal Reserve. De kan säkert analysera fram olika slutdestinationer för dollarn, såvida inte deras finansiärer helt enkelt ser till att de får informationen de behöver. Allt eftersom ekonomierna i USA och Europa blir mer och mer nedkörda i skulder, så blir nationerna inom SCO mer och mer lika den gamla tidens fria ekonomier, som under sin tid var väldigt framgångsrika. Men de har inte tagit sig dit av egen kraft, utan med hjälp av finanseliten och en krets storägare. Det ger dem en lucka för att sedimentera sig vid basal soliditet och sunda valutor. Med andra ord globaliserade globalisterna bort västs forna försprång och utveckling – till SCO, inte minst till en totalitär odemokratisk jätte som Kina. Minns att Mao konsulterade och tog direkta direktiv ifrån den internationella finanseliten. Allt eftersom dollarn kommer under mer betydande nedåtgånde tryck, så kommer fler nationer att gå med i SCO för att undfly den fallande anglosaxiska imbecillen med dess sovjetdoftande fläsk-byråkrati och imperialism, lika betungande som framgångslös. Vad vi ser blir en naturlig väg för många spelare att tråckla sig ur den gamla synliga sfären mellan City Of London och Wall Street, till en annan.

Genom att överväga dessa fakta ser vi en press på betydligt högre guld priser, en faktor administratörer i väst aldrig såg eller begrep. Dessa tio nationer suger upp guld på marknaden varje dag, och det syns inget slut på denna trend. SCO står väl medvetna om att drivorna med dollar som skapas av Fed ur tomma intet kastas i deras riktning tillsammans med styggelsen vid namn inflation. Brasillien var den första nationen som sökte stoppa upp denna stormanlöpning genom att sätta en 6% tariff på ränta och utdelning till Brasilianska värdepapper och säkerheter, som köptes med dollar. Över de senaste två åren skickade amerikanska stimulanser och Fed injektioner 2.5 biljoner dollar in i världens finansiella system. Om man betänker detta som ett monetärt kommando utfärdat av finanseliten, de som äger Federal Reserve, så är det samma sak som att finanseliten angriper nationernas ekonomier, vilka är kopplade till dollarn, och till deras smärre dolda händer inom IMF och Världsbanken.

Dessa kraschade ekonomier fållas då med olika grader av sannolikhet in i finanselitens andra ända, via Världsbanken, IMF, etc, och fäller nationerna till deras agenda om en global valuta, via eskalerande skulder och fallande värden. Och eftersom väst är totalt förståndshandikappat på politisk och administrativ nivå, så var det ju en enkel sak att genomföra. Bind dem alla till dollarn, döda dollarn och stjälp dem, och ta sedan över den nya ordningen. ”Order out of chaos”, som de brukar säga. Som ett resultat av rörelsen har basvaror, råvaror och ädelmetaller stigit i värde. Detta har orsakat dollarn och dess bundsförvanter att ständigt falla gentemot dessa marknader. Utan tvekan är mer inflation på väg, samtidigt som Fed ger sig i kast med QE2, som absolut inte stannar vid 600 miljarder dollar, utan en bit över 2 biljoner dollar. Nu syns redan inflationen i mat, bensin, flygpriser, och på många andra alldagliga varor redan tydligt i USA t ex. Den Amerikanska regimen utför diverse burleska försök till att postulera det som att inflationen inte är där, och att mera inflation är önskvärt. Sedan när var ytterligare minskad köpkraft önskvärt för någon alls? Men vi noterar att de välbetalda ekonomer som ska uttala sig ”professionellt” fortfarande baserar sina vurpor på siffror som är båg. John Williams på Shadowstats är en bättre källa om man vill komma lite närmare sanningen. Effekten blir att man är på väg mot de högsta inflationssiffrorna i Amerikansk historia. Således har deflationens baksug tryckts undan genom regeringens bankpolitik och Fed´s aggregerade monetära skapelser. För att Fed ska lyckas trycka ned deflationskraften måste de alltid skjuta över inflationen som de själva skapar, för att säkerställa att deflationen inte tar vid, och det är denna injektion som nu arbetar sig igenom ekonomierna, med inflation i svallvågorna. Investerare som står beskyddade från dessa aktioner kliver av och flyttar in i ädelmetaller och bas/råvaror, och är till antalet mindre än 2% av den Amerikanska befolkningen.

Vi postulerade i mitten av Maj att QE2 och QE3 skulle ta plats med en kombinerad excess på 5 biljoner dollar över de närmaste två fiskala åren. Faktum är att Fed påbörjade handlingen redan i Juni och det ger ett fjärdekvartal på 1% BNP tillväxt, medan det första kvartalet 2011 går in i minus kolumnen, samtidigt som arbetslöshetssiffrorna stiger till 25% och förlängda ersättningar löper ut. Vi ser inte tillväxt, vi ser en sked, ”made in China”. Fed´s löften och uttalanden är inte värda pappret som de skrivs på. Ben Bernanke kommer att trycka pengar tills han inte förmår göra så längre, och då torde hyperinflation vara nära inpå eller utlöst. Och det beror på att han inte ges några alternativ. Han ges ingen väg ut, och han vet att det inte finns mycket han kan göra. Tragiskt nog så är detta spåret, noga utlagt av finanseliten, ”demokratins kris”, kataklysmen som de medvetet satte av, i avsikt om världsregering, en superbank och en global valuta.

Så länge som kvantitativa lättnader är officiell Fed och Wall Street politik, fortsätter givetvis guld och silver att stiga, och gör guld till en de facto inofficiell reservvaluta i världen. Sverige sov givetvis hela tiden, och sålde ut guld när man skulle lagrat på mera i möjligaste mån. När dessa klåpare ser sig i spegeln varje morgon ska de tänka på orden ”papphammar”, ”sällskapsresan”, och ”von papen”. Utvecklingens logik genererar ett gigantiskt tryck på att låta alla nämnvärda valutor backas upp av guld. Faran ligger i att låta en ny suprantionell valuta backas upp av elitens guld. Supranationell valuta behövs för övrigt inte alls, det blir inget med den kommunistiska idéen. Allt finansmaskarna stoppar in något blir subversiva trojaner under deras diktat, eftersom de kontrollerar marknadens alla instrument, på helt kriminella vis. De testade marken med en försöksballong från världsordningsagenten Zoellick som slugt föreslog en guldbackad lösning. Fint, så länge som det är suveränt guld – men aldrig elitens guld. Exponeringen är i att skriva både himmel och helvete med samma eldskrift. Guld och silver som kommer ifrån vampyrerna blir blott bly uppå världen. Men visa mig en elitist, så skall jag visa dig en förlorare.

QE2 och QE3 skulle kunna kallas för inkompetens eller förstulen taktik, men det är för sent att kalla det vid sitt rätt namn. Inkompetensen låg i hela eran som ligger bakom oss nu och är redan skriven i sten. QE är nu den enda option som regimen har. QE eller icke, allt tar vägen via depression framöver. Hade världen velat avstyra detta skulle de ha vaknat för länge, länge sedan och fattat spelet. Samma mönster som utspelades under den Stora Depressionen på 1930 talet upprepas och ekonomer som Bernanke flyttar omkring papper på bordet, i brist på annat göromål. Även den depressionen var ett finansiellt attentat ifrån de internationella bankirerna, eller ”internationalisterna” som de kallade för på den tiden. Eftersom spelet bygger på elitens dolda agendor, svårartad manipulation, och skugglika mönster, finns det ingen akademisk disciplin som kan fånga spelet, och därför framstår dessa proffstyckare som kvacksalvare, då de kan inte förutse eller sammanfatta vad som egentligen pågår.

Den gången så begränsade centralbankerna likviditeten och släppte inte på den igen förrän det var för sent, när kriget rullades ut. Nu ser vi handelskrig lösa av valutakrigen, och de lär med största sannolikhet följas av tariffer på ränta och avkastning för flöden av hot money, inlationsdollar, och nya hämnd-tariffer som tack för 8.5 miljoner förlorade jobb, 432,000 försvunna företag över perioden av 10 år, som ett resultat av destruktiva styrlösa frihandelsavtal, globalisering (offshoring), och utkontraktering. Koncepten misslyckas etablera en fungerande civilisation och det är faktiskt vad som bör bli konsekvensen, när kriminell rovjakt, slav, och parasitverksamhet får råda. De hårda konsekvenserna utifrån konceptuell nivå är helt välförtjänta. När Hoover på sin tid höjde skatter med 150% visste man att storbankirerna var i farten, eftersom det var en monumentalt idiotisk handling. När Bernanke avrättar världens reservvaluta, vet man att storbankirerna är i farten.

Under tiden lider somliga av vanföreställningen att Fed är där för att rädda Amerikas ekonomiska och finansiella struktur. Det är inte vad de gör, man låter dem rädda bankerna och Wall Streets spelare istället, och den polarisering i samhället som då uppstår mellan Wall Street, korporationerna och det amerikanska folket ses mest som positiva effekter hos den yttersta eliten, eftersom söndra och dela är modus operandi, i de flesta lägen. De riktiga topp spelarna syns ju inte, de är knappt någon som vet vilka de egentligen är – även om det så sakteliga börjar ändra sig på den punkten. Listor mailas, dokument delas, det händer saker, eftersom så många länder står och brinner. Då USA ligger låst med nära-nollräntor och lätta pengar så är de få som sparar. Där har Du summan och kardemumman, en kontrollerad demolering av Amerikas ekonomi. Är det då någon undran över varför SCO medlemmar och observanterna köper guld på varje dipp, och fortsätter att göra så tills man har blivit av med sina dollars? Den enda frågan är möjligen, varför tog det dem en så lång tid, och varför växlar de inte upp i en snabbare växel?

xX

En mask av guld döljer alla skavanker….

Valutakrig + Handelskrig = Krig

Posted by leewanta on november 19, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Det vi ser i Europa just nu är början på slutet för Euron, en valuta som klev in på banan när samfunden hade högt ställda förväntningar, Sovjet hade kollapsat, Kina bröt ut på den globala arenan, och man studsade omkring i en tid av ekonomisk eufori. Lite granna som ett partyfolk som ska till att festa på Manhattan den tionde September, 2001. Drogade på denna positiva anda var det som att man menade att tillväxten aldrig  skulle sluta – och skuldbaserad tillväxt har absolut ett tydligt slut. Men Euron´s läge är blott ett vidare problem än en regional domino-effekt, hela det globala systemet står i en djup ekonomisk kris. På det fundamentala planet av monetär infrastruktur och förpliktelser, vilka utlöste kraschen 2007, har inget ändrats på. Inget, bortsett från att centralbankerna har sjufaldigat problemen genom att dumpa biljoner med dollar i ett fallerat system.  Euron har aldrig stått i en kris av detta slag, det är ett helt nytt läge för EU, och då har valutan inte ens orkat fullborda den 18-åriga cykeln, valutan är bara runt 11 år gammal. Den drogs upp på en era av hög avkastning och höga förväntningar. Ett av valutans främsta dysfunktionella element, var att man släppte in länder som inte hade den finansiella uppbackning som de facto krävdes för att delta till att börja med. Man kan icke ha en fungerande förenad valuta som ska täcka alla baser av alla diverse ekonomier-  spretande i olika grader av utveckling – och göra det likvärdigt. Titta på Irland, det största problemet på horisonten just nu, nästa vecka kan det vara Spanien….90% av det som kommer ur Irland är inte producerat på Irland, det kommer från multinationella korporationer. Så nej, det fanns ingen underliggande bas för att skriva den tillväxt som man redovisade. Vi kan se Portugal, Spanjen, Grekland…de mindre länderna i stånd att välja lämna Euron. När dessa spelare först gick in Euron runt år 2000, så gick inflationen upp till skyn i de länderna, vilket påvisade direkt att man hade ett schema som inte skulle fungera. Det fungerade inte på pappret, det fungerade inte i verkligheten. Många påpekade detta rudimentära faktum på den tiden, men beslutet att köra igång detta tjervonets missfoster var ett politiskt spel, inte ett etablerande av ekonomisk vetenskap och fiskal disciplin. Återigen, allt rullades ut emedan finansmännen blåste upp siffrorna bakvägen via sina temporära kasino-pappersspel, vilket ställde förväntningarna på fantasins nivå, eftersom man inte såg den faktiska ekvationen i globaliseringen, vilket slet ut produktionen ur väst, och ställde den till slavlöner. Aktiviteten var en medveten implementation ifrån storfinansen – de visste vad som skulle ske – och rann genom en omedveten druckenhet ifrån politiska fläskkotletter. Resultatet är en ekvation som inte kan underhålla sig självt. Det intressanta var att finansen lyckades övertyga marknadsivrare och nyliberala politiker om något som faktiskt är en kommunistisk idé, att socialisera en supranationell valuta, och få dem att tro att produkten var något marknadsmässigt. Jaså? Vilken produkt då? En tysk BMW, eller en Portugisisk korkskruv? Det visar att dessa politiska nyliberala demagoger inte följer ideologier, de följer de stora, som förmodligen skulle kunna sälja in vad som helst, under vilken täckmantel som helst, bara för att de är stora nog att blända de hedersbefriade reaktionära imbecillerna. Italienare är italienare, spanjorer är spanjorer, de är bara intresserad av sin egen naturliga lokalitet, sin familj. Att tro att man kan ha en global union som tänker likadant och på samma slag, är ett seriöst fall av sinnessjuka, vem ska få denna globala hjärna att fungera så effektivt? Genierna i Belgien och en drös semi-sovjetiska byråkrater?  Herregud, de skulle inte kunna sköta en strand-toalett, projektet stod dödsdömt från början. Unionen står definitivt på linjen nu, vilket Angela Merkel med flera har varnat om på senare tid.

Det vi ser är själva upptakten till valutakrig och handelskrig, och om man ställer dessa faktorer i en ekvation, så börjar vi se riktiga krig. Det har hänt förr och det utvecklar sig framför våra ögon nu igen. Det som händer nu, är att man försöker bara bromsa upp faktum med alla dessa desperata scheman, vilka alla misslyckas, och kommer att fotsätta misslyckas. Ett öga på Irland: vi ser en skuld-till-BNP sats som vid slutet av året som kommer att ligga runt 100%. Om man går vidare med dessa idiotiska och destruktiva scheman för att lösa ut zombie bankerna på Irland, så lägger man till en börda på 50% av Irlands BNP. Ergo, de kan dumpa hela världens pengar på problemet, men det kommer icke att lösa det. Och problemet är enkelt; det är en dödlig ekvation av girighet, finansiella ränker och pokerspel, geopolitik och politisk inkompetens på världsbasis som skapade problemen, och det är således inget som låter sig fixas över en dag eller två. Som det ser ut nu är det förmodligen inget som kommer att rättas till på ett årtionde. Vi ser i Kina, att de är oroliga för inflation och höjer räntor. Vi hör Montega i Brasillien varna för valutakrig. Inget land lämnas orört av härvan. Under tiden hoppar media från fråga till fråga, utan insikt, utan att ställa de rätta frågorna, vilket inte knyter ihop bilden som egentligen är där, snarast leder man de passiva troende åskådarna till diverse mentala dysfuntioner.  Ta Eurons senaste fall som fick Amerikansk media att vinkla det som att man nu går in i dollarn. Briljant! Det är som att hoppa från Titanic till ett kvicksilverträsk. Den enda valuta som stiger härifrån är guldet, som man bör se som en hårdvaluta i dessa tider. Detta är en global kris, det är inte en fråga om Europa eller USA, det är inte en fråga om Irland eller Spanjen, det är en fråga om ett globaliserat korthus som står redo att falla samman. Bye bye Dubai!

Den Där Viktor Bout

Posted by leewanta on november 18, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Detta fall ligger på lite för låg nivå i vad bloggen syftar till att analysera generellt, men ofta så är det fruktbart för den större bilden att korrelera med somliga detaljer med.

I media har vi kunnat läsa om hur en vapenhandlare vid namn Viktor Bout har transporterats till USA och arresterats av Amerikanska Myndigheter, under anklagelser om vapensmuggling. Nåja, skenhelighet är väl intressant för de skenheliga. Enligt våra analyser så finns det en övergripande anledning till varför man ville få tag på den anklagade Ryska vapensmugglaren Viktor Bout för livstidsstraff och det har ingenting med att försöka sälja vapen till Columbianska vänster rebeller att göra (varav somliga var DEA agenter), eller för att han var länkad till Rysk intelligentia.

Vi vågar påstå att det var Bout som i hemlighet transporterade Osama Bin Laden och hans familj ut ur Afghanistan, strax innan Amerikas massiva bombning av Tora Tora under sena 2001. Bout, en Bukharisk Jude som föddes i Tajikistan när det var del av Sovjet Unionen, hade varit involverad med Bin Laden familjen beträffande logistik av deras konstruktionsaktiviteter, samt med Bin Laden´s Västafrikanska diamant verksamhet.

Bout flög regelbundet personal, utrustning, och ”säkerhetsverktyg” (vapen alltså) till Västafrika å Osama Bin Laden och hans Saudiska motparter vägnar, i en del av en Israelisk-Saudisk plan att bryta det Libanesiska Shiah Hisbollah monopolet på Västafrikansk diamant handel. Planen involverade rekryteringen av Mossad agenter till Bin Laden lojalister för att trycka undan Shia från diamant handeln i länder som Sierra Leone, Liberia, Guinea. Mossad använde Bout för att hjälpa till med att minera Shia influenser över handelsterritoriet.

Bout historien är direkt länkad till relationer mellan före detta Ryska Judar och Judar i Israel, som i samarbete med Arabiska ”affärspartners” från Jemen och Saudi Arabien, beslöt sig för att stödja Asif Ali Zadari-Benazir Bhutto kampanjen för att finansiera och etablera Talibanerna som beskyddare av det viktiga ”Afghan Highway project”, vilket var en nyckel-länk för den ”Mumbai-till-Moskva” (M2M) ekonomiska utvecklingsstrategin. Benzir Bhutto som var väl informerad i denna strategi och stödde den, eliminerades December 2007 i ett angrepp av ”fria radikaler”, vilka stod i ”pro” relation till en viss CIA  fraktion, inom armén och intelligentian under den dåvarande Presidenten Musharraf. Detaljer om Bhuttos död mörkades, ingen obduktion accepterades.

De Afghanska krigsherrarna som inte var allierade med Talibanerna var tvungna att besegras för bomulls leveranser att kunna röra sig från Turkmenistan till Sind regionen, och sedan för textiler att kunna skeppas ut ur Karachi, Bhutto´s politiska bas, och från Indiens Gujarat provins.

I att arrestera Bout var USA framgångsrika i att störa M2M strategin efter att den eftertraktade UNOCAL Central Asia Gas (CentGas) pipeline affären med Talibanerna bröt samman strax innan 9/11 attacken. Det är således uppenbart att Bout sitter inne med kännedom om förberedande händelser vilka föregick 9/11 dådet. Och hellre än att se Bout skriva annekdoter om geopolitisk subversion ifrån Moskva och blåsa sönder ankaret inom sfären Bush Administrationen/Bin Laden/Israel och därmed vidare hota relationen mellan USA och Ryssland, så får han räkna dagar tills hans ”känguru rättegång” rullas ut i USA.

Svart Händelsehorisont

Posted by leewanta on november 15, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd


**uppdaterad**

X

Let every man, every corporation, and especially let every village, town, and city, every county and State, get out of debt and keep out of debt. It is the debtor that is ruined by hard times.”  - Rutherford B. Hayes

X

Inter alia, har jag på senare tid blivit nästintill subversivt fascinerad av det imbecilla och reaktionära fenomenet ”konspirationsteorier”, då ”de” på förekommen anledning ger en betydande del av den förutmenande massan en ursäkt för att tas på brutalt sängen av sin egen naivitet. I Amerika kan man inte slå på TV´n utan att höra detta ormoljesmorda ord som står helt renons på förnuft. Eftersom vi är hyfsat insatta och erfarna i de djupare realiteterna i världen, så tycker vi oss kunna skönja vilka individer som prioriterar antingen sanning eller illusion i denna bemärkelse. En tanke kan bara upprätthålla en sanning eller illusion, och i detta tidevarv förefaller en majoritet av mänskligheten, åtminstone den vid positioner av makt i någon form, helt upptagen med att försvara illusioner. Men de kommer att brista, för det är vad de traditionellt gör, givet en tillräckligt lång tidslinje. Låt oss vara plågsamt ärliga, den stora andelen reaktionära åsikts-staplare kan inte på förhand bedöma om en så kallad konspiration – dold agenda - existerar eller ej, då de saknar ingångarna, erfarenheten, kontakterna, efterforskningen och det dynamiskt tränade sinnelaget som krävs för att koppla ihop olika myller av skeenden till en agenda, eller en fundamental bild, och det gäller inte minst det hopplösa korporativa zombie media. Detta ägg av åsikts-gas spricker ofta till slut, och kastar klegg på den som håller den, givande en klyfta vilken föranleder revision eller korrigering av den sanningssökande individen. En nyhet blir en nyhet igen, men med en annan rubriksättning. I USA har konceptet om konspirationer blivit populära av flera olika anledningar, men fakta förblir tankens rätta dress oavsett vad den antagande domaren i ”teorier” utgår ifrån, vilket oftast är ingenting alls mer än en spontan uppkastning, och därför sällan kvalificerar en åsikt. Och nog är det så att den största konspirationsteoretiker är den som faktiskt slänger med termen, för den vise vet vad han möjligen inte känner till därvidlag, och yttrar sig därför inte i frågan. Vad gjorde dessa fyllesnacks-kommentatorer igår i maktens sanna korridorer? Vad hörde de? Och eftersom trenden är att 80% ständigt tror 80% fel om något, så borde de flesta så kallade teorier vara sanna bara därför. De som slänger med dessa slogans och etiketter är inte kritiker, inte experter, inte forskare, inte analytiker, och gestaltar därför något långt värre än en teoretiker. Faktum är att detta reaktionära sinnelag är en av människans största fiender, mycket mer så än den så kallade eliten, för de skulle inte ha så mycket att göra ibland ett fullständigt upplyst folk. Ordet och dess hemmastadda sinnelag har lyckts bromsa processen av upplysning och tjänar inget syfte. I Amerika finns ett hyfsat populärt TV program som kallas för ”Conspiracy Theory with Jesse Ventura” och jag vänder mig emot upplägget ända ned i inälvorna. Visa mig en enda löpsedel som inte är konsekvensen av specifika agendor? Dolda agendor är Status Quo, inte någon särskild nyhet. Ordet ”konspiration” kommer in i bilden när hotet det postulerar är anmärkningsvärt och ifrågasätter pöbel-medvetandet. Vilka naiva dårar förtjänar inte konsekvensen av sitt eget sinnelag! Dolda agendor har styrt västvärlden på olika sätt, med linjär singularitet, ända sedan Napoleon, punkt slut.  Nu har vi dock förmånen att slippa bero på en Jesse Ventura för att skåda en känd agenda eller två. Sensationalism är förvisso onödigt, agendorna och verkligheten är tillräckligt sensationell i naket tillstånd. Ett annat traditionellt ord för ”konspiration” är termen ”politik”., eftersom man utgår ifrån det reaktionära, och  inte erkänner vetenskaplig disciplin som en bas för intellektuellt utövande. Attityden gör politikerna på många vis till konspiratörer.

Inte minst använder anglosaxisk intelligentia och korporativ media slogan-koncepten för att undergräva somliga journalister och regimkritiker, då man drar nytta av den synnerligen klena aspekten av massans ovillighet att erkänna att det finns något som de inte känner till, något som de inte förmår bedöma, det som ifrågasätter både självbild och världsbild. Så tragikomiskt. Det föranleder en reflektion: Varför försvann den Grekiska tragedin ur västvärlden? Har man tappat förmågan att spegla denna tids fars genom tidens korporativa plastceller?

Det är därför riktigt visa människor oftast har varit impopulära genom tiderna, när de erinrar somliga av lägre kapacitet, om deras lägre kapacitet. Men när nödvändigheten trycks upp i ansiktet på den förvånade individen blir denne tvungen att ackommodera en felaktig disposition, vilket är en aspekt av det sant vetenskapliga sinnelaget: förmågan att kunna ha fel som i ett led av korrigeringsprocesser och etablerande av faktum. Finns konspirationer? Well, har någon suttit på styrelsemöten i den högre bankvärlden? Frågan hade inte väckts om Du satt där.Världen består av ett enormt antal agendor, dolda eller smärre dolda, och att tro att denna värld av hårdför business inte involverar farligt dolda agendor, är farligt naiv, och bäddar för olycka. Det är nämligen så att dolda agendor inte kan leva om de är medvetandegjorda, insiders dör av sanning tagen till offentlighetens ljus. De djupast sittande dolda agendorna lever kvar och frodas just för att de har icke exponerats, men en förändring har faktiskt skett i tiden, tack vare Internet, vilket har gett dynamiska sanningshungrande individer – de 20 procenten – verktyg att processa och reflektera information på ett kreativt och utvecklande sätt, något som är mer förnämligt än att låta zombies på media tala om för individen vad som gäller eller inte, särskilt när blädderläppen ofta inte har något större eller djupare perspektiv på saken, eller en meritlista värd namnet. En kritiker reflekterar efter bearbetning av data, han tycker inte bara något för att det fanns lite luft i närheten. Denna naivitet, som delas av massa, politik och media, rädslan att man inte vet något – eller står grundlurad – är det tekniska attribut som leder fram till den problematiska dagen, givande de händelser som formar framtidens trender. Och för stunden är denna dag inget annat än en svart händelsehorisont.

Vilket ger oss tillbaka ett prospekt i hallucigena färger för Herr Benjamin Bernanke, chef på Federal Reserve, vilket han är plågsamt medveten om. Åtminstone till ytan försöker han fäkta bort den japanska ekonomiska harakiri upplevelsen ifrån den senaste 20 åren. Pengar och kredit slängdes på deflationsmonstret. Vi har sagt att Fed behöver 5 biljoner dollar för att på pappret ta ekonomin sidledes i två år, men uppenbarligen hade vi en konservativ beräkning då Keynes-Ekonomen Paul Krugman stipulerar ett behov på 6 biljoner dollar. När Krugman, under sensommaren – och flera år för sent – varnade för en depression, blev vi lite oroliga över att våra förutsägelser skulle slå fel, eftersom Krugman är en av de ”professionella” teoretiserande lianmän som ständigt har fel. Livet erbjuder ingen högre underhållning än den av de tilltagande svårigheter som proffstyckarna i media måste hantera, med att ständigt revidera sina sena utsagor, se dem misslyckas, och sedan låta pressen gratifiera deras nya lyckönskningar. Men inte ens Krugman kan ändra på vår två år gamla sats; den anglosaxiska ekonomin kommer att braka samman i tidernas depression, och det tar resten av världssamfundet med sig. En jänkare inom finans som inte har satt sin fot i City Of London, är alltid medveten om sin underlägsenhet. Men det är inte något större mirakel i att se kollapsen och kriserna komma, man behöver blott en miniräknare, reson och fakta.

I USA har Republikanerna tagit Huset och allt som det åstadkommer är en politisk låsning, ett slut på särskilda stimulanser och en nedskärning på kanske 100 miljarder dollar i skulder. Bernankes senaste runda har upprört nationer i hela världen, tog ned avkastningar och blåste upp aktiemarknaden, tillsammans med guld, silver och bas/råvaror. Dollarn stärktes under G20 mötet, som en sorts diplomatisk taktik ifrån de större musklerna, men det går ur snabbare än man kan säga ”Måndag.” Valet medförde byten på 100 sittplatser och att Tea Party rörelsen fick ett ansikte i världen. Men vilket ansikte? Det finns inget Tea Party. Det fanns initialt en reaktion som ordnade sig inom ramen av en brokig skara missnöjda Amerikaner, men så fort rörelsen fick kritisk massa utsattes den för subversiv närvaro. En fraktion ur Republikanerna och CIA infiltrerade rörelsen, vilket till slut gjorde den till en sorts ”färgad revolution” av Bzrezinskis snitt, med resultatet att de effektivt neutraliserade dess teoretiska potens, när man fick in strategiska hejdukar på posterna. Republikanerna kontrollerar nu Huset och Demokraterna Senaten. På många sätt ett olyckligt läge för nationen eftersom lite kan ses uppnås vid en tid när den Amerikanska ekonomin och den finansiella strukturen befinner sig i upplösning. Kongressen måste hantera kriminella bolåneskandaler och obligationsbedrägerier på en massiv skala i den ena ringkanten, där bank och Wall Street ligister måste fäkta bort hot om fängelsevistelse i den andra. Amerika är i skriande behov av en Abraham Lincoln eller en Andrew Jackson, men sådant formidabelt ledarskap är bara att glömma i dagens värld. Det renaste kortet i Kongressen står onekligen i republikanen Senator Ron Paul, som försöker avslöja delar av det djupa spelet, och faktiskt demonstrerar en vilja att göra något åt det. En lika sällsynt som gammaldags konservativ politiker, i ordets bättre mening. Fienden är långt större än politisk färg, och måste angripas på det binära viset.

Bakom scenerna i båda partier står kleptokratins agenter och styr den politiska klassen till att acceptera en framtida världsregering och att samtidigt överge sin egna suveräna valuta. Det faktum att Obama talade om att globaliseringens modus operandi – som håller på att fullständigt förinta Amerikanska ekonomin – som något bra och nödvändigt, och att en ”integrerad värld” är ett måste, vid hans tal i Mumbai i Indien – men samtidigt inte fick något särskilt utrymme för hans manchuriska uppkastningar i stora media – är en hälsocheck. Redaktörerna tycks stå allt mer klara över den underliggande propositionen åtminstone på detta rudimentära plan (nwo diktat), och verkar inte vilja göra nwo-agendan några onödiga tjänster härvidlag. Det torde betraktas som sunt och positivt, eftersom denna missriktade och skamliga ”ideologi” för monpol-hungriga särintressen är ett veritabelt angrepp på den fria världen. Men tills vidare kvarstår den kontrollerade förruttnelsen över husen och scenerna kommer att bli progressivt värre i betydande mått, innan något fundamentalt ses bli bättre, då allt för många står förhäxade av en dödlig kombination ovetskap, inkompetens och vanföreställningar. En sann bank reform lyser med sin frånvaro tills vidare, allt vi har sett hittills är en drös marginella ballerinahopp utan tillstymmelse för egentlig korrigering. Allt för många inom världens organ är på olika vis kompromotterade av diverse föreställningar och specifika agendor, vilket drar ut korrekta och nödvändiga reformer så länge som möjligt.

Det mest uppenbara draget för USA vore att omgående rösta bort den subversiva Federal Reserve Act och att utan undantag följa konstitutionen när det gäller utfärdande av valuta och att reglera dess tillgång, läs Artikel 1, Sektion 8-10. Den svenske Statsministern, Von Papen klåparen Fredrik Reinfeldt, vädrade sin menlöshet nyligen i att klaga på Kinas monetära politik i media, aktioner vilka är direkta konsekvenser av Amerikansk monetär politik. Som om han begrepp ett iota av vad som pågår. USA är inte sämre än Kina när det gäller destruktiv intervention, tvärtom, Fed tillhör Prima Causis i sammanhanget. Deras oceaner av nypressade dollar, som har fått modenamnet Kvantitativa Lättnader (QE), är den springande punkten i valutakrigen, vilka, då G20 inte åstadkom ett smack, kommer att leda till handelskrig, och att man börjar införa tariffer så småningom. På sikt kan USA vinna på ett handelskrig när tarifferna stimulerar åtminstone några av de 8 miljoner arbeten som kriminellt försvann ur landet till att återvända till sina rötter. Alla av rang vet att QE2 inte kommer att fungera, precis som man på förhand visste för åtta år sedan att Fannie Mae och Freddie Mac var slut och skulle nationaliseras via skattebetalarna, och att Via Dolorosa styr sina steg emot QE3, givande finansiellt utanförskap i relation till andra nationer. Låt oss inte glömma att handelskrig historiskt sett har varit sista anhalten inför många stora krig, och det finns absolut ingen anledning att tro att mänsklig begivenhet rör sig annorlunda idag. Människan är fortfarande politiskt av-intellektualiserad. Många av nationerna har glömt att de faktisk deltog i den destruktiva processen i att sänka sina valutor genom att köpa dollar, Skattkammarens värdepapper, noter och obligationer, vilket självfallet utgör en ofrånkomlig del av problemet. Angreppet från denna Operation Dollar Storm, härör ur finanselitens vilja primärt, genom att döda dollarn som reservvaluta och söka ersätta den med en fascistisk supranationell valuta, deras valuta. Som på ett klockslag gick de diktatoriska internationella bankirerna Zoellick och Strauss-Kahn ut för att sälja in sina globala bankir valutor och förslag till kriminella reformer. Vilka trojaner!

Förresten, vad var anledningen till att det trojanska kriget pågick i tio år? Somliga av oligarkerna nedtecknade efterhand en mening att de ansåg att det fanns för mycket folk i världen, och att teknisk utveckling borde hindras. Med andra ord har inte oligarkin ändrat sig så mycket på den punkten (läs t ex Den Gamle Oligarken/Pseudo-Xenofon) ….Kissinger´s NSSM 200 plan, som adopterades av Carter regimen, var ju inget än en ruggigt illa förklädd intention att svälta ut tredje-världen, implicit via krig med, för USAs behovs och minerala intressens skull, under förevändningar som låter precis som axat ifrån de gamla historiska oligarikerna,  för att motivera avbefolkning och införa begränsning av industriell teknik. Same old, same old.

Att dollarn är slut som reservvaluta står redan klart, den kan inte fortsätta med uppgiften, men ej heller Euron eller Yen framstår som lämpliga alternativ. Och syntetiska valuta alternativ är det värsta alternativen av dem alla. Själva kärnan bakom dessa internationella banker drev igenom den ekonomiska krisen, finansiella oligarker, för att ta över de framtida valuta alternativen via kris-stimulerade behov med den andra ‘välvilliga handen’…titta bara på dessa G20 ledare som stod och viftade med händerna bredvid varandra efter det senaste nonsens mötet, och log åt sina egna tomma skallar. Man kunde se att lymmeln Himler Strauss-Kahn knappt kunde hålla sig…och sökte titta bort. Politiker försakar sällan tid på att försöka uppvisa kvaliteter de absolut inte har, och av alla oljud som existerar är dessa de mest plågsamma. För Strauss-Kahn och Zoellick torde uppdraget vara som att sno godis från en papperspåse, eftersom alla drabbade inser att en ny reservvaluta behövs och driven av bristande kunskap kryper varän de som vet hur man låtsas se stor ut pekar med fast hand. I dagens exakta läge kommer ingen sådan supravaluta fungera utan att den är backad av guld, eftersom guld är dagens hårdvaluta,samtidigt som den kompetente idkaren icke ger nödvändig tillit till dagens fiat valutor, vilka sjunker uppbackade av skulder och skenande inkompetens. Ett G-50 index, med väl balanserade och fixerade pariteter, uppbackat av suveränt guld är en enkel och stabil lösning, som inte alls behöver korrumperas via IMF/Världsbanken, eller associerade kriminella bankster maffia organ. Nationerna måste lägga kanterna mot varandra utan att så mycket som ett enda extra hårstrå står emellan dem, det är Alpha och Omega för en blomstrande comeback, med expanderade friheter därtill. Så bygg nya – rena – instrument och ordningar för monetära affärer emellan länderna, och låt dem inte under några omständigheter dikteras av eller tillsammans med dolda särintressen (IMF, Fed, BIS, WTO/GATT, eller associerade särintressen/NGO´s etc).

Vi tror att kapital kontroller är tillbaka på planerings-kartan i USA, då erfarenheten visar att de länder som har klarat krisernas lägen bättre än andra har infört kontroller, i olika former, relativa framgångar, något som till och med Don De La IMF har erkänt, vilka var instrumentala spelare i att ta bort dem till att börja med. Bristen på kapital kontroll destabiliserar banksystemen som utsätts för heta pengar, vilket jävlas med inflationen, härjar över tillgångarnas prissättning, samtidigt som merparten av det spekulativa kapitalet aldrig går in i produktion eller i realekonomin – vilket är samma sak som att säga att dessa heta flöden lever i form av finansiell ohyra. Detta visste IMF och Kompani hela tiden – inga nyheter – de visste att frånvaron av kapital kontroller skulle skapa betydande problem för liten och stor när hedgefond hyenorna skulle angripa nationerna.  Med tanke på den destruktiva intentionen för kataklysm är det inte att undra på att IMF häckade bakom hot money planeringen. Dessa elekartade cancersvulster som har kallats ”frihandelsavtal” utifrån USA byggde delvis på att man tog bort kapital kontrollerna, och dessutom skulle ge en totalt kriminell spelare som t ex JPMorgan rätten att stämma en nation som inför kapitalkontroll för att skydda sig emot heta spekulativa attacker och valuta-attacker. Och vem i Sverige går omkring och bläddrar läpp för dessa avtals destruktiva förträfflighet om inte globalist agenter som Carl Bildt? Mmm….mmarabou.

Om USA har det guld de säger att de har (vilket inte vi tror, vi tror att mycket av lagren är ställda till de internationella kleptokraterna via det privata Fed, som förvisso fortfarande kan låta lagra guldet i USA) så skulle USA kunna ge sig en teoretisk chans till att rädda dollarns framtid genom devalvering, deklarera partiell konkurs och åter backa dollarn med guld. Utan guld kan alla tekniska lösningar glömma dollarn såväl som den totalt hopplösa subversiva syntetiska valutan SDR (eller motsvarande). Inga mera syntetiska valutor nu, man måste återgå till funktionella proportioner och till verkligheten, inte fortsätta med spekulativa ponzi proxy valutor. För övrigt så förbjuder IMF´s regler guld backing av SDR. Det tycks tillfälligtvis som eliten inte står helt klara med vilka av de möjliga subversiva vägarna de ska satsa på, de testar nu samfunden för att kolla reaktionerna. Så om de går till vänster, bör de andra gå åt höger, eller tvärtom. Somligt chatter pekar förvisso på ett föreslaget index av flera betydande valutor, vilket rent tekniskt är en förbättring i förhållande till dagens läge. Så denna gångna vecka såg vi en försöksballong ifrån Robert Zoellick, boss på Världsbanken, samt biträdande tvättman vid CFR, Bilderberg, Trilateral Commission, generell new-world-order agent, beträffande en ny valutalösning. Han föreslog att man skulle använda fem huvud-valutor för ett index backat av guld. Resten av eliten spelade omedelbart teater, som om de sprängdes i huvudet, när guldet steg in på ett nytt rekord. Men som alltid kommer förslaget med en dold agenda, en trojan, och det är denna:

De kommer under detta scenario, över tiden, att försöka begränsa världens valutor till detta fåtal stora valutor på detta index, där man destabiliserar alla andra valutor över tiden, så att de övriga nationerna effektivt och reaktionärt (huvudlöst) forceras in dessa större valutor i regionaliserad form = geopolitisk subversion och statlig coup d etat. Samma teknik kommer nyttjas för att då minska antalet centralbanker till ett mindre och mindre antal, tills allt slutar i en superbank, och världen de facto  har tagits över av de stora finansmännen. Detta är deras plan inom givet scenario, och kvarstår per konsekvens som den fria världens fiende. Sedan ska man komma ihåg att alla valutor har fallit offer för lividitetsexpansionen där alla fiat valutor lever utan guld backing, med undantaget i Euron och dess 5% i backning…Euron lever dock på helt andra illusioner, och kommer absolut att duka under, förr eller senare.

Snarare än att acceptera realiteten, och släppa greppet om agendan, fortsätter Fed med att insistera på sänkta räntor och att flöda ekonomierna med heta pengar och kredit. Om QE1´s stimulanser på 868 miljarder dollar plus en officiell Fed injektion på 1.7 biljoner dollar (2.568 biljoner totalt) inte kunde åstadkomma en återhämtning, hur skulle då detta nya paket på 600 miljarder dollar göra det? Givetvis ser vi en chanslös proposition, orsak och verkan pressar med plågsam konsekvens, så de lägger sin reala baslinje på ytterligare 2.5 biljoner dollar per år, vilket innebär hårt tryck på inflationen per massiv monetisering. Även om det hörs klagomål i världen på detta QE2 paket så kan vi garantera att Europa, Asien och Latin Amerika inte kommer att ligga långt efter. Undantag finnes givetvis, men på det stora taget kan man räkna med vidare kvantitativa lättnader internationellt sett. Antagligen kommer Europa att söka ursäkta sig med att Euron är för stark, vilket kommer att plocka fram den kortsiktiga självbetjäningen. Unioner, fördrag och föreningar, här finns ingen internationell ekonomisk eller finanisell harmoni, det är var man till sig självt nu, där överleverna skippar bläddrandet på läppar och anpassar sig därefter.

G20 mötet åstadkom, som väntat, ingenting alls, och kan därför summeras som ännu en sträcka på ett ”highway to hell.” Det mest praktiska som kan väntas ur dessa charader är att de av ren dumhet pressar för sina egna fördelar tills dess att det hela slutar i tariffer och primal ordning. Som ett resultat av icke-resultat står många med häpnad i Vita Huset där vi har informerats att det pågår diskussioner om hur man ska pumpa upp Presidentens opinionssiffror. Vi är även informerade om vad vi observerade långt tidigare, att när Obama inte har ett skript framför sig, låter det mest ”ummmm” från honom, med riktning till att snacka sport. Så är det med dagens anglosaxiska agenter till särintressen och manchuriska kandidater. Misslyckandet från G20 förseglar hans öde i opinionen samtidigt som Nancy Pelosi lanserar hennes försök att dra igenom en legislatur vid namn ”Dream Act” för att ge illegala invandrare en laglig acceptans till närvaro i landet. Deperationen inom klanen är tillräcklig för att de ska dra till med provocerande ”false flag operations”, för att hämta in stöd till Presidenten. Det diskuteras därför livligt i Amerika, via de alternativa kanalerna, med tanke på den döende ekonomin och Obamas sänke till botten, om riskerna för ”false flag” terrorist attacker, för att kuva fria rörelser i den inrikespolitiska terrängen. Den Demokratiska handen är generellt mer inriktad på ”inrikes terrorister” (kritiker) och Republikaner på ”utrikes terrorister” (geopolitik), en tämligen genomskinlig polarisering, för att hålla ihop landet per hotbilder under icke-konstitutionella diktat. Fiender och motståndare föranleder instinkten att tänka lämpligt och passande om sin stat, och ses därför som högst fördelaktiga för dolda agendor bakom regimen.

Sättet på vilket Vita Huset, Huset och Senaten, riggar saker för de operativa elitisterna är rätt uppenbart om man vet vad man ska titta efter. Titta till exempel på vilka de tillsätter som byråkrater. Mary Schapiro vid SEC, som just lämnade in med en 9 miljoner dollar check, samtidigt som front running och nakna blankningar eskalerar ohämmat. Vem har vi på CFTC om inte Goldman-såsaren Gary Gensler, ett organ som länge har hjälpt till med att mörka silver och guldpris manipulationerna, skandaler vilka nu faller på hans vakt när JPMorgan Chase och HSBC ligger kallade till brottsmål.  Obama´s så kallade Wall Street reform – som borde ha signerats av Mussolini för tydlighetens skull – ställde den privata gruppen Federal Reserve med finansiellt diktatorskap över USA. När det gäller att ställa sig på alla fyra för toppen av bankvärlden ses ingen större skillnad mellan partierna, men på strategiska poster är inte EU bättre än USA därvidlag (hej Van Rompuy, Trichet, et al).

Vi har tidigare varnat om stundande AMBAC kollaps, vilken egentligen borde ha skett för tre år sedan, där den kommunala obligationsmarknaden pungslås allt eftersom betygen sjunker, likviditet torkar och konkurser hägrar. Inte minst Kaliforniens situation har kört upp rädslor till randen. Frågan är om Bernanke kan hålla sig kvar i stolen ett helt år till…eller om han åter får gömma sig ibland akademia och hallarna av oanvändbara teorier. Nästan all ekonomisk teori är emot frihet, medans alla praktiska erfarnheter är för den.

Minns Du alla nonsens experter vilka pladdrade på läpparna om att Europa hade klarat sig ur kriserna lite tidigare i år, när det fanns ”ljus i tunneln”, och när vi häcklade dem i full volym här på bloggen och påpekade en diametral mening? Nu har de vallats tillbaka till verkligheten. Hello Olli Rehn, how useless are you today? Europas anemiskt skuldsatta nationer trycktes tillbaka till rampljuset efter att drogerna gick ur, och hotande statsbankrutter pressar för sanningen igen. Eurozonen kommer att fortsätta att gå från kris till kris tills man anpassar sig efter sanningen. Och sanningen är att dessa vilseledda nationer inte skall ta en krona från IMF av hälsoskäl, det är ju rävens taktik, är de helt blinda?  Klarseende, likt guld och silver, äger sitt stora värde blott för dess bristvara.

De agenter som spelade ned dessa krisande länder via derivator går samma kartells uppdrag som IMF gör, de arbetar alla tillsammans via toppen. Hedgefond-maffiabossen Soros till exempel är ingen solokvist, när han började spekulera ned valutor genom valuta-attacker, så hade han givits ett uppdrag, ingen kan genomföra detta utan kartellens direktion, inte en chans, och den som sprider sig vid sidan av eliten på den nivån lever inte många dagar, om man inte synkroniserar sig. Så när Soros störtar ett lands valuta, så är det inget genidrag, han är inget geni alls, det är blott en operativ dummy, för toppen av den finansiella kartellen, och inget göres på marknaden av den nivån som inte först genomgår den finansiella kartellens analyser och hemliga kommittéer. När Soros dör kommer alla de där biljonerna återgå till eliten som gav honom insatserna och direktiven till att börja med, precis som med JP Morgan och många andra av toppens värvade spelare. När Wallenberg affirmerade sitt ‘verka utan att synas’ kopierade man Rothschilds modus operandi sedan ett helt århundrade. Därför ser man aldrig portväktaren Soros i direkt umgänge med topp eliten, ytterst sällan i så fall, och ofta då med andra av toppens agenter, som t ex Richard Katz, Nils O Taube och James Wolfensohn. Man ska inte skada anseendet, you know. En av dessa plågade offer till stater, utsatta för skuldbaserad terror, Irland, får nu omgående ”hopp till lån, om det krisar sig” ifrån ärkedemonen IMF. Antag att någon hyr en torped som klubbar ned Dig, tar din godis-påse, käkar upp innehållet, och smyger fram en slickare spelare med ett erbjudande om nytt godis under slavlika förpliktelser. En kyrkas skuld, är djävulens lön, det är alltså den egentliga ordningen härvidlag.

Av många anledningar är det absolut inte tillrådligt att göra affärer med IMF, eftersom alla IMF lån medför nödvändigheten av ett ”letter of intent” (LOI, avsiktsförklaring) som innehåller ekonomiska villkor vilka är uniformt destruktiva gentemot nationellt självstyre och mobil suveränitet, samt ytterst skadliga för ekonomisk tillväxt och återhämtning. Det är bara att titta på historien, IMF har inte en enda ”succé” att referera till, bara nedgjorda och söndrade subjekt. Hellre än att rullas in i IMFs imperialistiska fängelse, skulle Irland och de andra nationerna ha gjort bättre i att handla med nationella ”jämlikar.” Hur gick inte Lögnens Fader till angrepp i t ex Grekland stjälpte ordningen och framtiden för dem? Titta på exemplet i Argentina. IMF är hajkäften för det som kallas ”Washington Consensus”, ett set av sorgligt misslyckade och misskrediterade ekonomiska doktriner, som borde ersättas av gemensamma intressen mellan jämlikar i en anda av icke-interferens. För att komma undan IMF´s groteska nät av villkor och diktat – kleptokraternas tyranni – är det generellt önskvärt för den fria världen att omedelbart betala av IMF, och ersätta deras lån med lån från andra nationer. Det blir mera av en språngbräda emot reell tillväxt. Egentligen ska inte ens lån från andra nationer behövas i värld som har vaknat upp till rim, reson och proportion, då man borde sluta upp med denna lånebaserade modell överhuvudtaget, men som sagt, A till Ö, passerar D och M först.

Ett talande exempel för bankirernas slughet, ibland många fall, var Fillippinerna under President Marcos. En dag kom den internationella bankiren till Presidenten och sade utefter denna anda; ”Herr Marcos, vi kan släppa på alla lån. Ni kan inte betala tillbaka dem, Ni kan inte betala på räntan, Ni kan inte betala tillbaka kapitalbeloppet, men, vi skulle vilja erbjuda Er en förmånlig uppgörelse.” Och på den tiden var det inte ens bankens egna kapital man arbetade med, utan återinvesterade medel som man hade snärjt av OPEC länderna. Men det fanns ett visst ”men” för att få detta förmånliga erbjudande; ”Ni måste lägga bort Er nationella valuta, vilken den nu är. Dollarn blir Er valuta bas av värde. Ni sätts upp med ett betalsystem istället för det gamla valutasystemet. Sedan, därutöver, måste Ni ge oss evinnerliga rättigheter till alla naturresurser i Ert land.”  En kort tid efter Presidenten hade noterat denna sista mening, så deporterades han ut ur sitt land, som hade högt talat om för dem var de kunde gå efter föreslagen anmodan till att ta över statens suveränitet i vad som uppenbart var en kupp via finans.  Senare fann alla i det landet att deras personnummer var synonymt med deras kreditkortsnummer, och att deras centralbank var där för att agera som en grossist för krediten, vilken i sin tur gavs den av den nya superbank Volcker annonserade under hösten 1985,  som omedelbart ratificerades av Reagan. Ett annat kontingent villkor av den välvilliga gåvan, via IMF var; för att ”assistera ekonomin” av berörda länder skulle IMF skulle nominera externa, icke-lokala korporationer för att expolatera och exkavera mineralerna av länderna, vilka hade lagt upp deras mineral resurser som belåningsbas, som inteckning. Av någon okänd anledning skulle detta upplägg föra rikedom till dessa hårt strävande länder. Men Marcos, till skillnad från många andra bananrepubliker, råkade notera ordet ”evinnerlig” (perpetual) i kontraktet. En kort tid efter Marcos protest var landet plågat av väl finansierade upplopp, likt de slag som före detta Världsbanks-presidenten Joseph Stiglitz kallade för ”IMF Riots” . Marocs exploaterade folket för sina syften, men de med större bössa gjorde det desto mer framgångsrikt.

Under hösten 2009 pågick det ett antal internationella finansiella möten av större vikt, inte bara G20 mötet i Pittsburgh, men även det årliga IMF mötet som gick av stapeln i Istanbul. Ur dessa samtal kommer en tydlig bild i att det etablerades ett politiskt projekt, lett av anglosaxiska oligarker, i sammasvärjning med ECB, och deras förbundna i Japan, och giver följande konklusion: IMF avses att göras till ett globalt ekonomiskt diktatorskap. Lord Montagu Norman, röd boss på Bank Of England under 20, 30 talet, kallades på den tiden för en ‘diktator över Europas valutor’. Dagens diktatorskap ställs nu – för världen – i uppdraget hos Dominique Strauss-Kahn, tidigare finansminister i Frankrike. Och i samma kretslopp som IMF finner vi Världsbanken och en serie av andra institutioner. Intentionen är att göra IMF till en Centralbank för alla andra Centralbanker, samma trick som de privata kleptokraterna genomförde med deras egna BIS, fast nu på global skala. En total Coup D Etat. Så vi här har vi korrupta ordningar som Federal Reserve, ECB (BIS) och Bank Of Japan, vilka då ovanför dem, beläggs med ett ytterligare lager av privat oligarki; IMF havande legislativa kapabiliter – samt agerande som en sista-utpostens-långivare till de andra centralbankerna. Coup D Etat.

Som ett exempel, anta att vi får enserie  panik uttag på Federal Reserves banker, vilket är ett legitimt antagande, för det var i praktiken vad som hände 1932-1933, under Herbert Hoover´s stora bankkris. Bank-medlemmar som hade stoppat in medel i Fed ville då ta ut insättningarna, och hade det fortsatt att eskalera så hade man nått en komplett bankflykt ifrån Fed. Så här har man nu idéen att IMF ska kliva in som sista-utpostens-långivare för suveräna nationers centralbanker – vilket naturligtvis icke blir en gratis behandling, ett postulat som observeras i vilkoren i deras nämnda avsiktsförklaring (LOI). Men få begriper de långsiktiga konsekvenserna av att handla med dessa cowboys. Under former av ett ekonomiskt fängelse, strippas landets tillgångar, under ”false flag” termer som ”avreglering”, ”privatisering”, med förintelse av sociala skyddsnät, krossande av fackföreningar, avvecklande av den individuella statens egna sektorer som resultat. Kriminellt är bara förordet. Kartellen har en utstuderad mekanik för att strippa landets tillgångar när man väl har slagit klorna i dem. Så under en sådan specifik ordning – om ett USA går i konkurs – så går nationens suveränitet, självständighet ur systemet, till IMF´s diktatorskap, med de dolda finansiella kleptokraterna på innerspåret. Det är rätt ironiskt med tanke på att pengarna som IMF använder kommer ifrån medlemsländerna. Många känner inte till att USA till exempel på ett icke legitimt vis har överfört 100 miljarder dollar till IMF (samtidigt som den inre ekonomin kollapsade, kalifornien gick på knän, NY nära konkurs, etc etc). Så vad gjorde man med de oheliga pengarna? Vid den tiden var den föreslagna valutan som man såg i ett första led i detta ekonomiska diktatorskap SDR, Special Drawing Right. SDR var ett ytterligare imbecillt koncept som finanseliten hittade på, runt den tiden det ursprungliga Bretton-Woods systemet kollapsade. Och man kallade det för ”pappers-guld”, men det syntetiska konceptet har naturligtvis inget med guld att göra, utan ”valutan” baseras på en korg av andra valutor. Och Obama gav friherrarna alltså 100 miljarder dollar för att proppa upp det menlösa SDR systemet. Totalt fick IMF utlovat 1 biljon dollar tillsammans med de övriga finansiella makterna, som en reserv för att backa upp SDR konceptet. Det finns inte många organ som har lika destruktiva resultat som IMF via sitt ”Washington Consensus”, ty var de än sätter sin omvända parasitala midas hand ökar fattigdom, ekonomierna avindustraliseras,  avciviliseras, till noterna av eskalerande arbetslöshet, und so weiter. Spela inte förvånad, för detta är oligarkernas Modus Operandi. Från Bolivien, Polen, Ryssland på 90-talet till Argentina, syns IMF resultaten utan tveksamhet. IMFs chockterapi är inget annat än ekonomisk död, och ett hjärtslag av New World Order. För tio år sedan var Argentina skyldiga IMF 10 miljarder dollar, och de insåg att enda vägen ut ur träsket och få ordning på ekonomin var att få IMF ur vägen. Så Kirchner beslöt sig för att låna 10  miljarder ifrån Chavez i Venezuela för att betala av IMF, ett relativt funktionellt förhållande jämfört med ett slavstatstillstånd hos en supranationell, fascisto-kommunistisk diktatoriskt imperium som inte svarar alls inför nationella ordningar, och avser att befalla länder vad de ska göra, eller inte göra. Och vem tar IMF sina diktat ifrån? De gamla finansiella privata dynastierna, som är dels maktförda via Amerikanska Presidenten/Skattkammaren/Federal Reserve linjens tillsättande veto inom IMF, och dels står som intecknade förvaltare på tillgångarnas nivå. Coup D Etat.

Naturligtvis går allt flera emot ”Washington Consensus” vilket har skapat ett ”Beijing Consensus”, en motpol till IMF´s version av tyranni. Denna grupp tar avstånd ifrån intervention på suverän mark, och står för 50/50 förhållanden, där ingen part har en absolut dominant position över den andra. Medan den oligarkiska banan tog sikte på SDR först, finns det naturligtvis flera vägar och optioner hos oligarkerna att ringa in nationerna, som alla syftar till en slutlig global valuta, på IMF språk kallad Bancor. Bancor (ett fullständigt stadie av SDR) var ett påfund av den elaka Lord Keynes som ville stjälpa dollarn på ända och köra in sin supranationella imperialistiska Bancor, som skulle agera som världens reservvaluta. Han ville med taktiken se till att balanserna inte gav överskott, och förhindra nationens egna utveckling, genom att till exempel blockera strategisk export. Typisk Brittisk old-school imperialism med andra ord, fast på uppdrag av City finaniärerna. Hans idéer studsade tillbaka genom globaliseringen och frihandelsavtal. För hur kommer det sig att USA inte anrikar mer olja och mineraler- inte minst sällsynta jordartsmineraler – själva, när de faktiskt har ganska gott om den varan? Kleptokraterna såg till att lägga block på den utvecklingen då de inte ville att Amerika skulle kunna stå som självförsörjande i dessa områden. Att skapa externa beroenden var en fråga om en ny världsordning.

Alternativa angrepp på nationerna i valuta frågan består exempelvis i regionalisering av valutor, vilket vi har påpekat tidigare i inlägget. Oändliga proxies, oändliga Crazy Ivans, Hiroshima Mon Amour….

När det gäller oljan….det har ju funnits en finurlig taktik ifrån elit kleptokraterna. Man ville ställa OECD länderna i konkurs, så att Strauss-Kahn kunde angöra en framtida kamel. Att plåga sönder dollarns värde, plågar de länder som handlar olja i dollar. Saudiarabien har en kritisk budget på 80 dollar per fat – efter den gamla värderingen på dollarn. Eftersom dollarns köpkraft faller så hjälper detta absolut inte de länder som handlar i dollar, men somliga har bytt handelsvaluta i tid (vilka dock tas ned av dollarns fall indirekt så länge som dollarn är reservvaluta). Annars är oljan på väg uppåt generellt sett, tillsammans med råvarorna, det är klassisk ekonomi som gör sig gällande genom överdriven inflation och depressiv ekonomi.

I de sista raderna av dagens sändning, ibland Baselmän, önskar vi lägga till ordet Peso. Vi ser rörelser till att sänka räntorna i Mexico för att trycka ned resningen av Peson gentemot Dollarn. Vilka mirakel återstår? Snart nog kommer korrigeringen och det föranleder fler olyckliga investerare som köper bandanas för den kommande eran.

We are at present working discreetly with all our might to wrest this mysterious force called sovereignty out of the clutches of the local nation states of the world.” Professor Arnold Toynbee, ur tal inför Institute For The Study Of International Affairs, 1931

”The time of the homogenous nation state is over…” Herman Van Rompuy, Ordförande i Europeiska Rådet, inför Tyskt publikum, 2010

Anders Borg Misstroendeförklarad Av Leewanta & Co

Posted by leewanta on november 12, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Borg kritisk mot Merkel

2010-11-12 13:07

”Finansminister Anders Borg är mycket kritisk mot ledande politiker i EU för att de har tagit upp frågan om huruvida befintliga privata långivare, som banker, ska vara med och ta smällen om ett statsfinansiellt pressat euroland som Irland skulle tvingas ställa in betalningarna och be om hjälp.” – Dagens Industri

Hela den här bloggen, och vad den har redogjort för, för allt vad den har – och vi alla har observerat – i världens ekonomi, är själva huvudargumentet gentemot Anders Borgs uppkastningar i DI, vars postulerade inkompetens uppenbaras så obeskrivligt att den lär gå till historiens tunna märkt ”hjälplös dynga.” När hela världen sjunker bit för bit i ett djupare hål, där varje effekt har sin logiska föregående orsak (läs blogg, från början till slut), så ställer sig Borg och försvarar den orsaks-bildning därvidlag som är grunden för hela Europas förvärrade och allt djupare problem. Det finns idag ingen ursäkt för en sådan här inkompetens. Anders Borg är härvidlag fullständigt och utan pardon misstroendeförklarad.

Vidare säger den dåraktiga imbecillen; ”Det har funnits enskilda medlemsländer som även offentligt drivit linjen att skuldomstrukturering står på dagordningen. Jag tror att det har varit en olycklig sak.” Mannen kan inte basal ekonomi för fem öre, det här uttalandet är helt otroligt obegripligt, utan koppling till marknadsekonomi. När en balansräkning står i konkurs så deklarerar man det så att alla andra ordningar kan justeras och rättas, istället för att bindas till ett oändligt svart hål av problem. Borg väljer av inkompetenta skäl, och kvasi-politiska skäl (”hjälp, jag vill inte erkänna att EU modellen inte fungerar”…vilket konkurserna påvisar, där sanningen faktiskt genomdriver illusionens upplösning) det svarta hålet.

Så när Ni ser vad som sker med ekonomin i världen de närmaste tre åren, skåda då Anders Borg´s babblande tryne i mitten av soppan. För fallets mått och djup är konsekvensen av hans Nero Borg´s sjukliga vanföreställningar. Ut.

Observationen är att EU har upphört att skapa någon som helst mening, vilket scenariot tydligt påminner hela befolkningen i Europa om, och nu bara kvarstår blott ett dyrt sammanfallande byråkratiskt kollosseum för politiska idioter, som dessutom blir dyrare för alla, för varje stund av inkompetens

Låt detta EU för all del falla och falla bort, det finns ingen given anledning till varför vi skall bekosta dessa glapp-käftar som inget begriper, och oundvikligen leder ordningarna till kaos.

Och Ett Fall Skall Leda Dem

Posted by leewanta on november 11, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Sarah, if the American people had ever known the truth about what we have done to this nation, we would be chased down in the streets and lynched.” George Bush Senior i intervju med Sarah McClendon, December 1992

Centralbanks-kulten är på väg att falla på väldigt hårda tider, en rörelse ledd av Federal Reserve. Planen som kallades kvantitativa lättnader QE1, producerade inte en återhämtning i den Amerikanska ekonomin. Den som tycks ha varit mest imponerad av insatsen, Fed´s Ordförande Ben Bernanke, har slutligen officiellt medgett ett QE2, och att det mest är till för aktiemarknaden. Men QE2 kommer inte att vara mer framgångsrikt än QE1, och trenden är således att Fed kör med vidare QE paket tills siffrorna helt enkelt tar slut. Det finns två primära anledningar till varför man inte använder någon annan politik. 1. Många av de operativa spelarna lider av vanföreställningar beträffande Keynesianism, och förstår inte vad som skulle fungera förutom att trycka upp het likviditet. 2. Ägarna till Federal Reserve, en transnationell finansiell elit, ser ett syfte i att destablisera valutasystemen, eftersom deras långa agenda består i att ta kontroll över nationerna i form av en supranationell, global valuta. Kriserna tjänar som deras kataklysm. Men de anställda och operativa på Centralbankerna är helt enkelt inkompetenta och gör vad De Stora verkar säga att man ska göra, och här är det fullständigt korrupta BIS ett nav i den dolda finansiella centralbanks-politiken. Många av de anglosaxiska pressade tjänstemännen väntar kanske på att deras elit-vänner drar igång nya stora krig, en syndabock är alltid ett klassiskt gångbart motiv för att distrahera publikum.

Många år i framtiden kommer man att se hur lätt vilseledd maskinerna var, för några särskilda storintressens skull, och att man övergav rim och reson för att hellre upprätthålla status quo, till att gömma sig bland alla andra inkompetenta byråkrater, manualer  och politiker – med finansiell ödeläggelse som resultat. Med Fed som ett exempel har dess mål bestått i hållbar ekonomisk tillväxt, prisstablitet och att långsiktiga inflationsförväntningar hålls i schack. Som synes har stabliliteten i bästa fall bara varit relativ och inflation har äskat sig fram i många år, särskilt sedan 15 Augusti, 1971, när USA dollarn, världens reservvaluta, övergav guld backningen.

Den enkla konklusionen för en marknadsbaserad industriell ekonomi är att man inte kan ha båda, oavsett vad Keynes postulerade. Rothschild agenten Keynes erkände förvisso själv, i det tyska förordet till hans verk General Theory… att hans dogm lämpade sig bättre för ordningen av en totalitär stat än för en fri marknad. ”The theory of aggregated production, which is the point of the following book, nevertheless can be much easier adapted to the conditions of a totalitarian state, than the theory of production and distribution of a given production put forth under conditions of free competition and a large degree of laissez-faire.”

Föga förvånande är det Keynes doktriner som är ledande hos IMF och Världsbanken idag, och i viss mån Marx faktiskt. För den globala valuta, som bland annat har fått arbetsnamnet Bancor efter Keynes gamla idéer om en världsvaluta, som dessa storbanker jagar tillsammans för att låsa in den på deras vis, är de facto i den verkliga meningen, den bindande konsekvensen av en totalitär stat, kontrollerad av storbankirerna som utfärdar och reglerar valutan. Det ger en total disassociation av förvärvsarbetarens friheter, eftersom bankirerna reglerar hans arbete och vad det är värt via sin marionett valuta, istället för att arbetaren gör det genom hans fria val inom tillgång och efterfrågan på en öppen marknad. Det är hit den globala valutan, och en ”världsregering”, globaliseringen alltid har syftat, utifrån topp elitens synvinkel. Kalla dem icke för kapitalister eller fri marknadsivrare, och globaliseringen är deras skötebarn, för den drar åt deras vision, steg efter steg. IMF och de övriga NGO instituten som agerar för propagandan får förutdägbart nog mest uttalat stöd för sina super-sovjetiska SDR och Bancor propåer ifrån Kina, ett veritabelt hot mot den fria världen och fri dynamisk ordning. Köp alltså inget av IMF och Världsbanken, gå direkt på sak nationerna emellan, gärna med en ny monetär infrastruktur – utan dessa trojanska hästar.

Centralbankerna, särskilt Fed, har tillåtit inflationen eftersom deflation skrämmer dem absolut, rent instinktivt. Och Fed har kunnat göra sina val på ett diktatoriskt vis eftersom denna privata grupp kontrollerar tillflödet av kredit, och hävdar att de kan kontrollera ekonomin genom korrekt reglering och manipulation av räntor. Ekvationen är imbecill, eftersom kontentan omöjliggör stabila priser. Tänk Dig att du arbetar med att montera en bil, och att alla delar har en passform som rör sig ständigt i olika riktningar. Detta är dagens spekulativa ”ekonomi”. Under Keynes doktriner måste tillväxt följas av inflation, eftersom ingen annan utkomst följer av den applikationen.

De senaste åtta  åren har deflation varit ett allvarligt hot och det hotet har avvärjts med båtlaster av pengar och kredit. Om inte man hade valt den vägen så hade deflation tagit hela det amerikanska systemet på bar gärning. Och själva hotet kom ur den spekulativa kasino ekonomin, särskilt via derivator och bågmässig värdepapperisering, som blåste upp balansräkningar när globaliseringen tog bort den verkliga produktionen och sänkte lönestandarder, och samtidigt lamslog konsumenter i skuldbördor. En kontrollerad demolering föreligger. Således finns ingen särskild överraskning i att Fed har begagnat nära-noll räntor i över två år, eskorterat av alla dessa kvantitativa lättnader, och att de förutsägbara konsekvenserna av processen blir valuta och handelskrig. Metoden gav ett svar som tryckte undan deflationen men som vanligt lämnar inneboende inflation efter sig. För två år sedan låg den officiella inflationen 5-1/2% vid sin topp, men sättet de beräknar inflationen på är lurendrejeri, den sanna inflationen låg uppe vid 14%. Motsvarande; nuvarande officiella inflation skriver 1.6% medan verkligheten ligger på 7%. Allt eftersom det nya QE2 och nollräntor spelar ut sina effekter, så stiger den verkliga inflationen till14% och kanske ännu högre (troligt scenario i slutskedet). Förmågan att trycka pengar och kredit ur tomma intet är vad som har löst alla förpliktelser för stunden  så att systemet har verkat tuffa på, och varje gång man släpper en bal dollar stiger den amerikanska börsen, men det är blott en illusion, eftersom värdet av dollarn sjunker samtidigt som aktierna stiger. Säljer man en aktie vid det nya högre priset, kan man i slutändan blott köpa mindre för med samma summa pengar (dollar), och det är vad denna monetära politik leder till. Under samma två år har Fed köpt den större delen av tillgängliga Amerikanska värdepapper från Skattkammaren, som alltså har levt på instoppade fiat medel vilket inte har gjort något positivt för den real-ekonomi som Skattkammaren representerar. Denna sista-utpostens långivare har växlat in värdelöst papper för skuld för värdelös Skattkammar skuld, och oavsett om man medger det eller ej, fungerar inte Houdini tricket längre, postmannen ringer bara två gånger. Maktstrukturen som i verkligheten kontrollerar den Amerikanska regeringen, ibland kallat ”shadow government”, med spelare från Fed, Wall Street och internationella topp-bankirer måste vidta åtgärder för att behålla sin detalj-kontroll under tiden man tar ned ekonomin, via USA och utvalda statsskuldsoffer, varefter man kommer att söka påtvinga världen deras nya ränker och smiden, med det längre siktet på världsregering/global valuta. Om inte annat kan de köpa fallna offer på marknaden för en cent på dollarn. Tekniken är på det viset en gammal modus operandi ifrån den finansiella kleptokratin.

Toppen har alltid erkänt att riskerna för deras spel är att man kommer på dem, hur spelet fungerar, där de nya teknologierna och radio nu gör det svårare och svårare att snärja de förblindade. Farligast i ekvationen är politisk inkompetens (eller kompetens ur deras synvinkel), och de vet vilka de måste ”hantera” för att valla in besluten i deras riktning, men samtidigt är det oundvikligen så att en bred politisk kunskap om spelet blåser sönder deras rackarspel, och isolerar dem. Av tämligen logiska anledningar står man relativt sett mer vaken om spelet i länder som har drabbats hårdast, för de söker svaren – vilket resten av världen inte gör (ännu). Under angreppet av upplysning förblir de diskuterande på smygvägar och ytterst subtila, eftersom hotbilden ligger i att man förstår vad de håller på med och varför, vilka vägar de väljer. När tillräckligt många människor har observerat informationen korrekt kommer inte spelet att fungera för dem längre, då är tyrannernas långa och grymma marsch på många vis över, och om full insyn faktiskt kommer till stånd beträffande den fulla och sanna historien kanske de inte ens  överlever. Bilden är så monumental att den är svår att ta in för en ordinär människa som tror på den goda viljan eller något sådant. Hitler hade rätt i att ju större lögnen är, desto svårare är det för massan att tro att det är en lögn. Och vi talar här om en lögn större och vidare än någon annan.

För närvarande säger Herr Bernanke till Amerikanarna att förvänta sig inflation och att inflation är bra. Sedan när blev inflation önskvärt? Sedan man släppte händerna från fiskal disciplin. En teknisk korrigering skulle givetvis börja med att rena systemet men om man gör så just i detta läge, måste man släppa händerna över kontrollen för stunden, emedan deflation med mera spelar ut sig. Så man trycker knäckpunkten framför sig tills eliten säger att ”nu drar vi ur proppen” eller att den går av sig självt, och eliten tar därvidlag hänsyn till hela det globala spelet i deras beslut, inte bara den Amerikanska ekonomin, för genom att expandera Feds böcker blir en monumental krasch bara mer monumental. Men under tiden lyfts hinnorna av okunnighet bort från många, särskilt underifrån, vilket är anledningen till att så mycket intresse har formats kring till exempel ”tankesmedjorna”, de små tvättstugor som till slut skulle skapa tankeformen som accepterar den nya krypto-socialist-fascistiska världsordningen, där man kan nämna t ex Council Of Foreign, Trilateral Commision, Club Of Rome, Bilderberg, med många andra. Och den kunskap de väckta tar till sig blir deras biljetter till frihet från dessa bastarder.

Ett direkt exempel på upplysningsstrategin är de tre kollektiva lagprocesser, där en föll under RICO, gentemot JPMorgan Chase och HSBC för att ha manipulerat Comex silvermarknader, vilket vi har påtalat länge. Räkna med fler mål framöver på samma nivå, även när det gäller naken blankning och ”front running”, och detta förblir blott en aspekt av korrigeringsprocessen som utbildar massan beträffande den djupare verkligheten. Bedragare på Wall Street, i bankvärlden, CFTC och SEC kommer att exponeras för vad de har gjort, och detta är förhållandevis lätta mål att idka på operativ nivå…men att fånga den yttersta topp eliten är däremot betydligt svårare, då de anlitar agenter och proxies i olika lager som är professionella ut i fingerspetsarna -  men det är något måste göras.

Vad som har hänt genom tillkännagivandet av QE2 är alltså att Fed har startat upp en bana som lägger till ytterligare 5 biljoner heta dollar i monetära aggregat och det finns nästan ingen inom staterna som är villiga att prata om de negativa resultaten av en sådan politik, bortsett från somliga andra nationer givetvis. Att i stort sett bara Kina och Tyskland reagerade öppet och tydligt på Fed´s nya QE2 paket påvisar att resten av nationerna är helt sänkta under gränsen av kompetens. Vi talar om sällan skådad torftighet och brist av kunnande, man skulle lika gärna kunna byta ut dem mot Sill och få ett bättre resultat. Globaliseringen har gjort så att nästan ingen tar ansvar för sin verksamhet, alla tittar på någon annan. Tur för dem att inte leewanta är deras arbetsgivare, ty få kunde ha räknat med att sitta kvar på stolen. Men, såvida ingen större spelare slipar på en ny plan, för allt handlar om vad de beslutar sig för, då världen är deras letargiska nicke-docke-låda, så går börsen upp 20%,  guld upp  20%, silver upp 50% som ett resultat av dessa monetära aggregat.  Men som sagt, börsuppgången är samtidigt rätt mycket av en illusion, eftersom köpvärdet i dollarn sjunker åt andra hållet. Men värdet i metallerna sitter desto mera kvar när folk inser detta. Det är inte bara Fed som skickar ut het likviditet i ekonomin, så gör även andra nationer i utsträckningen av 1.5 biljoner dollar. Inflationsproblemet är ett världsomfattande problem – liksom förtroendet för de trögtänkta centralbankerna och regeringarna, vilket eroderas av goda skäl för detta kollektiva kabinett av följa-john-över-diket. Scheuble i Tyskland verkar vara en av de få spelare i Europa som åtminstone verkar vara vid liv. Resten presenterar olika fall av mental Rigor Mortis. Nedtagningen av Dollarn fortsätter och faller vidare gentemot andra valutor, samtidigt som alla valutor fortsätter att falla gentemot guldet. Om exempelvis Sverige skulle fortsätta att trycka pengar ex nihilo i detta läge för att slåss om billigare export,  torde jag överväga att skicka in betydande militära resurser emot dem.

Europeiska finansiella ledare, av den sorten som inte sover, står givetvis skräckslagna inför vad som pågår. Dollarn går nedåt, Euron uppåt, en sits som Europas betydande export inte direkt önskar just nu, men man får inte ge sig, en förstörd valuta förstör för alla och ger bara en kortsiktig mint, det är inte ett sätt att överleva på. Sprattelgubben Trichet, chef på ECB, har visserligen rätt i att tiden för stimulanser är över, men de subjekt som erinras i denna mening var inte så mycket till stimulanser så som ordet påskiner utan mest skattefinansierade stö(l)dpaket till banker som tekniskt sett gick i konkurs utan dem. Att rena systemet är den klassiska och rationella vägen, men med bankernas finansiella terrorism i åtanke torde man även överväga att bränna somliga skulder till bankerna, och sätta de förpliktelserna ur spel, inte minst när det gäller alla papper som är kopplade till derivator. Man kan absolut hävda att [de] hade dolda agendor med pappren, och det torde finnas någonstans i internationell rätt en klausul som ger ett land rätt att fimpa en skuld om den var ett led i subversiva intentioner gentemot landet – vilka alla nonsens derivator har i sann mening. Jag minns inte vad denna gamla regel heter, den har aldrig brukats såvitt jag vet, man jag ska kolla upp det till nästa gång, den finns någonstans.

Den ena sidan av eliten ser fram emot stimulanserna eftersom de i de flesta fall finansieras via skulder. Om man inte lånade på en privat marknad skulle premisserna för stimulanser se annorlunda ut, men då skulle man inte ha haft problemen på denna skala till att börja med. Det tåls att upprepa det plågsamt uppenbara, det finns ingen ursprunglig anledning för stater att sätta sig i skuld till privata bankirer, när de kan trycka upp samma papper med symboler på själva,konceptet lever som en irrlära ifrån den gamla oligarkiska bankvärlden. Risken för nya krig tilltar för varje dag med de stora strukturproblemen, eftersom läget ger ett klassiskt inget-funkar-låt-oss-täcka-över-problemen scenario, kanaliserat via desperat politisk reaktionär imbecillitet, och sådant har alltid uppmuntras av storfinansen, vilka får sälja mer papper under krigen till staterna, samt hoppas på nya anti-statliga världsordningar efter slagen. Omedelbart efter atombomberna fälldes i Japan, skapades Baruch-planen. Baruch, en av de högre Rothschilds pupporna, nyttjade atomkriget och dess hot som en rational för att i praktiken skapa en världsregering med hotet som täckmantel, men om man ser på synkroniseringen av tidigare uttalanden i den processen, inte minst från Bertrand Russell som stod Baruch nära, ser man att intentionen i princip var utformad redan innan bomberna fälldes. Kleptokratin kommer att försöka ända tills de lyckas eller faller. Varför var det en finansman som Bernard Baruch som satte ihop den där planen? Varför är det idag finansvalpar som Soros och Summers som sitter i FN och talar för globala miljö-skatter, global styrning etc? Frågan besvarar sig självt. Politikerna förstår inte finans, de förstår inte pengar, de förstår intet.

Nåväl. Med tanke på ekvationen och att en väldigt gammal nyhet numera har erkänts som en sorts nyhet genom media, och mumier som i dagarna kallas för Fed kritiker – 11 år för sent -  är Fed inte särskilt förmögna att komma undan med något i skymundan längre. De blir alltmer kringskurna. Ben Bernanke sattes på ett självmordsuppdrag, inför Demokratins Kris på 2000-talet, så att metoderna inte hjälper någon är han naturligtvis mycket väl medveten om. Det fungerade inte på 1930-talet, de fungerar inte nu. Spekulation är lag, och lagen är spekulation. Nu står menlösa excesser, finansierade via dollarpressen, på kartan där de var precis innan ibland alla dessa zombie banker och hedge-fond hyenor. Risk marknaderna får heta injektioner där kortsiktig profit ges fähundarna, och för att fäkta bort deras terror sätter länder som Brasilien upp finansiella barriärer, då de har tillräckligt med inflation så som det redan är. Vad är vitsen med en döende dollar som tar världen med sig nedåt? Promotion. SDR, Bancor, färre regionala valutor, globala skatter, nya överstatliga regler, allt tjänar som en kataklysm för storfinansen, alltid redo inför deras egna ränker, ty de vill ta bort nationernas egna vilja – vilka heter valutor – och ersätta dem så småningom med en global valuta – vilket är en vilja, deras vilja. Under tiden snärjs folken mellan fallande löner, förmåner, högre inflation, minskad köpkraft, fallande värde på tillgångar och nettovärden. Det är globaliseringens hand som rör sig så.  Vad beträffar effektiv organisering är större i nästan alla lägen sämre, och globaliseringens agenter söker de facto förinta rörligheten genom att räcka över vad folket har byggt upp till ett gäng destruktiva monomaniska storägare, vars anda står killar som Stalin och Mao rätt nära. Ofattbart? Nej, de ser ägande som ett monopol för en kleptokrati, inte som ett uttryck för en fri marknad. Och det ska naturligtvis vara deras monopol, eftersom de anser att de tolv står över alla andra.  Så extremt ligger det till på toppen av den monetära pyramiden. Amatör globalister som Bildt tror att ”vi kan påverka” genom att ”vara med”. Bildt varken ”påverkar”  eller ”är med” toppen, den är redan fylld av eliten sedan århundraden – och den tar inte instruktioner – den utfärdar dem.

Obligationer och aktiemarknaden lever på höga nivåer. På vilket sätt skulle detta hålla sig när nivåerna inte reflekterar realekonomin, utan är helt stöpta i disney likviditet?  Man kan lätt föreställa sig våndan när värdena till slut imploderar, vi har sett snarlika ”hopp genom fönstret” förr. När Fed talar om stabilitet och att öka arbetstillfällen, så talar man egentligen om att stabilisera Wall Street och de intressen som står i förbund med Fed, så länge det går. Nuvarande politik är fastställt munväder som inte leder till någon ny riktning utan sätter scenen för ett QE3, och så vidare, tills dollarn kraschar och spelet är över. Endast en fullständig idiot undviker till att se om huset beträffande dollarn och anglosaxiska derivata papper. Det som är kanske mest fascinerande är att se att detta QE scenario har börjat få ganska vid uppmärksamhet, att när Fed köper, så sänker Skattkammarens skuld den internationella reservvalutan. Vilken novell idé, men varför tog det så många år innan rövarna ens noterade politiken? Detta är ingen nyhet då man har agerat på detta vis i flera år, men istället för att lyssna på de som begrep spelet, valde man att inte reagera förrän det i praktiken är för sent att fundamentalt söka korrigera det stora problemet. Vi ser i detta essensen av administratörer och byråkrater, vars tunnelseende börjar och slutar vid skrivbordet, som inte är ett dugg globaliserat. Smacket från IMF att dollarn är övervärderad får gallan att kila vidare. Övervärderad emot vad? Ingen valuta vi har hört talas om i alla fall. Expansionen av dollarn har tjänat särskilda intressen och agendor, inte real ekonomin. Och Fed signalerar att man kommer att fortsätta hamstra obligationer, i den utsträckning de önskar. Den politiken pressar räntorna nedåt och skulle uppmuntra företag och individer att låna. Men man kan inte låna sig ur ett problem när man redan sitter på pottan, ty man måste producera sig ur dilemmat. Men det tycks nästan omöjligt att åstadkomma när frihandelstortyren skickar ut produktionen till slav-länder, och ständigt sänker lönerna. Så det är ingen ”fri” handel, konceptet genljuder bara en slogan för ekonomisk och finansiell subversion åt den stora kartellens intressen. Således är ytterst få amerikaner ”fria” nog att idka handel genom denna bestialiska ”frihandel”, där ”billigast” som väller in från främmande celler bryter ned stamcellen, snarare än att rikedom stärker den innefrån. Så i processen där Fed konstant expanderar sin balansräkning  – medan realekonomins balansräkning minskar – så får man ett nonsens spel som inte tjänar några funktioner ekonomiskt sett. De får allt svårare att lita på att utländska korkade centralbanker fortsätter att köpa deras dynga och ställa upp på vidare förluster, och Amerikaner kommer inte att handla dem förrän avkastningen på dem stiger, vilket Fed i sin tur absolut försöker undvika. En sådan imbecill ekvation får när man stoppar in privata särintressen i en centralbank. Således måste Fed moppa upp alla obligationsmarknader och det är där dessa nya 2.5 biljoner dollar kommer in. Samtidigt kvävs de kommersiella amerikanska bankerna av ”foreclusregate” så de kan inte stå som välvilliga köpare under den processen, upptagna av fall som nu lagförs emot JPMorgan Chase och HSBC. Fed har sjösatt sin färd och den går via inflation emot ett QE3, ett ponzi spel baserat på korruption, girighet och dolda agendor hos den internationella storfinansen. Men ordet ”förtjäna” kommer till sinnet. Vem ska man klandra för sin egen inkompetens och brist på vaksamhet? Ett scenario som då stiger i sannolikhet ser ut som ett stort multilateralt möte för att devalvera, omvärdera och deklarera statsbankrutt. Om USA har det guld man påstår att man har, så skulle de i teorin kunna gå tillbaka till en guldstandard och kanske rädda sin position som reservvaluta ett tag till – där alla dollar ägare får stå för kalaset. Men vi tror icke de har riktigt så mycket guld kvar….såvida man inte kallar tungsten för guld, ho ho. Ett sådant möte skulle föranleda eller föranledas av ett fall på världens aktiemarknader och sätta stopp för en 30-årig tjur på obligationsmarknaderna. Då räknas förluster av gigantiska slag.

Men fram till dess kan vi njuta av bedräglig nonsens statistik, som till exempel de senaste rapporterna beträffande Amerikansk sysselsättning….där man på senaste Fredagen annonserade att 151,000 nya arbeten hade tillförts nationen. Så bra. Efter att den säkre John Williams gick igenom statistiken, så visade det sig att dessa ”arbeten” var fantomer vilka skapades genom att fippla med säsongsstatistik – “concurrent seasonal factor adjustments.” Med andra ord finns inte jobben i deras underliggande data alls, de var resultatet av en säsongs-justering, utförd av BLS. Om man tvättar bort ”justerings” fabrikationen räknar Williams med att nästa benchmark i Februari uppvisar en nettoförlust av arbeten på 600,000, vilket bara är ett av många kvitton på att den så kallade ”återhämtningen” aldrig fanns, och att media & kompani har ägnat sig åt att tro på fabler i två år. En sak som sällan nämns är att statistiken från lönelistor baseras på antalet annonserade jobb, inte antalet personer med jobb. Då många personer i USA har två jobb reflekteras inte detta i rapporterna. Men det finns en hushållsstatisk med (”household survey”) ifrån BLS som mäter antalet personer med jobb – och för den månad som man rapporterade 151,000 ”nya” jobb – så visade denna statistik en förlust på 300,000 jobb. Men om vi inte kan lita till den amerikanska regimen när det gäller massförstörelsevapen, terrorister, orsaker för massiva krig, och inte ens arbetsstatistiken, när skulle man då lita på dem?

Men låt oss inte tappa vidsyntheten, den amerikanska staten är inte värre än IMF, OECD, Världsbanken et al, i denna bemärkelse, när det gäller att vräka ur sig substanslösa slogans till rapporter. Attityden är ju helt globaliserad.

Situationen för arbetsmarknaden är således anemiskt illa tilltyglad i USA och vi ser ingen anledning till någon förbättring under QE2, där projiceringen av 250,000 nya jobb är rent svammel. Medlen går in i de finansiella marknaderna precis som förra gången. Och vi tror att att Fed kommer att fyrdubbla paketet på 600 miljarder dollar, vilket ökar BNP med 1.2%. Addera till detta 1% naturlig tillväxt så får man 2.2% tillväxt av BNP, allt för en kostnad av 2.4 biljoner dollar för hela året. Det är sannerligen vad man kallar för en ekonomisk skittunna, där ett QE3 svårligen skulle ge lika ”bra” resultat (uselt med andra ord) samtidigt som man måste kasta in inflationssiffror på 14% till 25% som en ställ-kostnad för att göra affären. Arbetslöshetsstatistiken U6 säger 17.1% men om man tar bort det falska födelse/död förhållandet så får man 22-3/4%. Ha i åtanke att under den stora depressionen stod siffran i 25%. A working class hero is something to be….

Senaste Måndagen för guld var fantastisk. Guld steg 5.50 dollar till 1,402.80 dollar. Samma sak kan sägas om silver, där kontantpriser steg 0.69 dollar till 27.34 dollar.  Blankning positioner i båda metaller slaktas ohämmat till melodin av miljarder och miljarder av dollar. Det är en sent kommen hämnd på rövarna på Navarone. Och målen emot JPMorgan Chase och HSBC kommer att kräva tillbaka miljarder ifrån deras illegala profit. Morgan har ungefär 30,000 nakna blankningar idag och vem vet eller orkar räkna ut hur många de har på LBMA i London. De har dessutom ökat deras blankningar på både guld och silver. Vi finner det av intresse att rykten säger att Goldman Sachs har spelat långt på guld i många år, och alltså agerat som en virtuell centralbank, när de häckade deras valuta positioner. Don Maffioso Goldman står i en bättre position än både Morgan och HSBC, vilka kan besitta så mycket som 99% av alla kommersiella nakna blankningar. Det är fantastiskt att så många hyfsat informerade spelare i etablissemanget vägrar tro att dessa banker har manipulerat marknader och tryckt ned silver och guld priserna. De väcker ingen som helst respekt med den sortens naivitet. Guld EFT fonden GDL, som håller sitt guld med HSBC i London, har angripits i tre rättsmål, ett RICO mål, för silver manipulation, har inte köpt guld på fem månader. De måste alltså handla derivator, guld har gått upp med 14% under den perioden. Eric Sprott har bekräftat att Sprott allena stod för mer silver investeringar på ett år än vad GFMS räknade upp i global efterfrågan, vilket måste innebära att de har ljugit i flera år å guld-förtryckar-kartellens vägnar. Det finns nu många som räds en stor silver baserad konkurs-härva i December på Comex och LBMA. Under tiden försöker amatör häckarna pådyvla att guld och silver står i en bubbla redan. Inte en chans, det är en lång väg kvar innan man kan säga något sådant. Och om Zoellick på Världsbanken får med sig världen i någon betydligt guldbackat general index….tjo hej, ja då kan vi ju räkna 300,000 dollar per uns under rådande paradigm. Vi vill dock påpeka att vi betraktar Världsbanken som en korrupt institution som springer helt andra intressen än världens. De är ingen given auktoritet, men har givits en sådan stol per politisk inkompetens. Titta på hur tillgångarna är ställda…..och hur var de med truster för resten?

Bara för att påpeka hur idiotiska spelarna är emellanåt, säger Commerzbank att guld kommer att nå  1,450 dollar vid slutet av 2011. Stackars kunder, vad är det för imbeciller de lägger ned sitt levebröd på? Vid fullt QE2 ute i systemen lade man flera hundra dollar per uns på vågen bara som ett resultat av denna enskilda handling. Guld 2000 dollar, no problem, men man ska ha i åtanke den fallande köpkraften som varje ny dollar ger. Vi tror att den amerikanska regeringen förbereder sig för att implementera kapitalkontroller, men gör man det på fel vis, blir resultatet ett finansiellt fängelse snarare än en solid infrastruktur. Att införa fixerade och balanserade pariteter mellan nationerna är ett enklare steg än att baka in guld i detta läge, för att skaffa stabilitet. Guld kan ha sin plats i valutor eftersom det är ett odiskutabelt faktum att guldet är den rådande härskaren till hårdvaluta idag – men var finns allt guld egentligen? Ett valuta-system som backas av de privata oligarkernas guld, kanske med bluffade räkenskaper därtill, är inte suveränt, vilket det absolut måste vara. Det måste räknas in öppet, och kontrolleras så att det inte är ett gäng guldpläterad tungsten som backar upp något, innan man accepterar det i ett internationellt valuta-system.  Om man rör sig mot guldbackad valuta på bred front är det hög tid att öppna en internationell anti-trust process, eftersom en hårdvaluta under inga omständigheter ska kontrolleras av en privat särskild trust. Annars väntar framtida problem, när eliten trixar med guldets tillgång och priser.

Apropå problem. Under Ackermans ledning hos Deutsche Bank, hade man genom sitt NY kontor, satt sig för att prestera bättre än Goldman Sachs på MBS i det sista decenniet. Uhm…så någon ville förinta DB med andra ord, dessa MBS  instrument var givetvis destruktiva vapen, och vi menar att det egentliga syftet från eliten med det här särskild derivata konceptet var att det skulle hjälpa dem att hämta in fastigheter en masse till konsolideringsprocessen, för de vill ju avskaffa privat ägande, och det är delvis det dolda motivet bakom ”konservering” agendan som har bedrivits genom FN. Agendan handlar – ur deras motiv – inte om miljön så mycket som elitens försök att implementera sin krypto-kommunistiska världsordning, där världens tillgångar låses i gigantiska fonder under en superbank av ”miljöskäl”. Det är målet för dem. Michael Lewis på Bloomberg har dokumenterat att DB i NY visste att de sålde skräp och giftiga papper baserade på Amerikanska subrpime lån till ”korkade Tyska investerare i Dusselldorf”, som en DB handlare sade till Lewis. Dessa ”korkade” spelare var inga mindre än den statligt ägda banken IKB, dotter till Kreditanstalt für Wiederaufbau. Vi har sagt det förr och vi säger det igen, världen blev en Muppet Show genom globaliseringen, där ingen begrep särskilt mycket alls, förvillade av elitens paradigmer. Det intressanta i detta fall är att IKB köpte på sig aggressivt sålda CDO´s med falska AAA betyg, de mest risk-fyllda kasino-dynga av alla värdepapper, vid en tid där särskilt DB visste eller borde ha vetat att den marknaden var i en kris som skulle komma att explodera.  Så det verkar som att DB helt enkelt dumpade problemen på den Tyska statens IKB, samtidigt som de aggressivt organiserade Wall Street banker och hedgefondschefer för att lägga vadslagning på att just den bolåne-bubblan skulle spricka – vilket naturligtvis ökar på trycket på dess explosion. Ren maffioso business, i praktiken ett slag av finansiell statsterrorism. Det Grekiska imbecill-styret säger nu att de swappar som de har i valven, somliga vilka arrangerades av Goldman Sachs, må ha orsakat ”långsiktiga skador” för skattebetalarna. God morgon yxskaft, de är vad de var till för. Men Goldman skrattar hela vägen till Irland.

Re: Blixtpunkt – Höjd Vaksamhet Rekommenderas

Posted by leewanta on november 08, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Vår senaste batch med information visade sig vara, åtminstone delvis, defekt, och är således utraderad. Sån´t som händer. Första inlägget kvarstår.

/San Andreas

Soros Och Stoltenberg (S.O.S) Levererar Ny Trojansk Häst Inför Klimatmöte

Posted by leewanta on november 08, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

I framtiden lär man garva läppen åt att ett gäng degenererade maffia bossar använde klimatets processer för att söka ta kontroll och medel av den suveräne staten – individen. Bloomberg rapporterar ifrån en FN panel bankrutt på kompetens, men desto mer med dolda finansiella agendor bakom spelet, som har lagt fram en rapport som bläddrar läpp för nya bankskatter och CO2 handel, precis som vi har varnat för under lång tid. Prospektet är blott ännu en trojansk häst ifrån den transnationella superfinansen, en variant av en illegal inkomstskatt. Självklart har detta inget med att hjälpa klimatet att göra i det underliggande syftet, utan det är ett skenbart instrument för att göda finanselitens fonder med finansiellt ”collateral” och samtidigt urholka nationens självstyre,  vilket är en av finanselitens långväga mål.  Två alltigenom korrupta finans-kasino-spelare vid namn George Soros och Larry Summers, vilka är ett par av arkitekterna bakom den globala finansiella krisen, får utrymme att leda en FN panel i dessa frågor, eskorterat av den politiske idioten och CIA-Bilderberg Agenten Stoltenberg, arketypen för politisk subversion per inkompetens, och har fläskat fram ett förslag som ger långt vidare implikationer än vad det skenheliga dravlet försöker påskina, om man alls tar det på allvar.Vem skulle ta ett par korrupta finansmän som Soros och Summers på allvar? Är det inte plågsamt uppenbart att de söker håva in medlen i deras associerade fonder?

Huvudpunkterna för att krossa alla dessa försöka att håva in medel på ett uni-globalt/regionalt eller  vis är:

1. Medlen landar i parastatliga fonder, som delägs av en privat och korrupt kleptokrati.

2. Nationen blir en finansiell och maktfaren ringklocka åt särskilda intressen som inte är ansvariga inför någon nations lag och ordning.

3. FN är inte säkrat från finansiell korruption, ej heller EU är det.

4. Allt som dessa medel skulle kan åstadkomma, kan åstadkommas på regional och lokal basis, med större effekt, eftersom inkompetens och bedrägeri råder i dessa specifika frågor, mycket bevis föreligger som påvisar att Klimatfrågan har blåsts upp av medvetna nyttjade felaktigheter, via de finansiella oligarkerna, som en given rational för tvinga till sig intäkter från nationerna via FN, under miljöns täckmantel eller av andra kriser (som de har skapat själva).

CO2 konceptet är en uppenbar bluff, finansen vill göra CO2 till en bristvara för att kunna bedriva kriminell handel av CO2 krediter, och detta prospekt blir då ett hot mot dagens välfärd och demokratiseringsprocesser. Vägen till korrigering av de faktiska problemen med miljön ligger främst i nya teknologier som växlar av de gamla, samtidigt som man utvecklar renande system och processer – inte förbättrar man vare sig miljö eller civilisation genom att plåga samhället med den finansiella kleptokratins ständiga försök att ta över allt och alla med dessa trojanska hästar. Så länge den gamla finansiella oligarkin sitter i mitten av dagens globala bank och valutasystem är det av största vikt att all beskattning och avgifter sker lokalt.  Det är anledningen till att FN och EU är en fara för demokratin och nationens – individens – självstyre, då den internationella finansen exploaterar vilken frågeställning som helst för att via dess utformning se till att medel hamnar i deras parastatliga fonder och banker. Och med sådant följer absolut makt.

Blixtpunkt: Höjd Vaksamhet Rekommenderas

Posted by leewanta on november 07, 2010
Okategoriserat / Kommentering avstängd

Vi avser inte skaka bjällror i onödan, vilket de som känner oss väl vet. Man vi vill av följande anledningar uppmana till skärpt vaksamhet under denna vecka, och två månader framöver:

1. Att QE2 signalerar en dödsstöt för dollarn blir snart odiskutabelt i den ‘vanliga världen’, det betyder att ett ”pre-emptive” slag av något slag, false flag eller något annat på betydande skala, för att skaffa extraordinarära diktat och kontroll flyttar till högre risk nivå från och med denna vecka. Oavsett vilket kommer en sträng ekonomisk vinter att sänka sig över den forna amerikanska medelklassen. Länder som Kina signalerar stark protektionism.

2.  Obama skall till ett ekonomiskt möte i Indien. Men vad är anledningen till en eskort av 34 stridsskepp och en smärre invasionstrupp, så som Indisk media rapporterar? Att ”hela hjärtat av Vita Huset” flyttar till Indien, 200 VD´s följer med, liksom hela Obamas familj. Allt detta för blott en ekonomisk konferens? När i historien har en sittande Amerikansk President dragit utomlands, för en förlängd period, med 65 flygplan, 34 krigsskepp, med en ryktad summa på 3000 personer, inklusive vänner med mera, vid själva höjdpunkten av en ekonomisk och politisk omvälvning?

3. Emotionella anspänningar i de olika sfärerna eskalerar alldeles uppenbart just nu. De torde icke vara så utstuderade såvida det inte fanns en särskild orsak till det.

Det troligaste risk-scenariot som vi kan se, utan att misstänka förstulna vapenskrammel eller terrorangrepp, torde helt enkelt vara abnormal dramatik på den amerikanska börsen i någon form, vilket förvisso i sin tur kan få oanade konsekvenser på den amerikanska nationens tillstånd i övrigt.

Med det önskar vi meddela: var beredd, var vaksam, och köp ingen extraordinär händelse, om så sker, vid vad den verkar vara. Om den är verkligt extraordinär lär Du notera den med tydlighet.